miercuri, 8 decembrie 2010

O ACTIVITATE INFORMAŢIONALĂ CU IMPACT MAJOR: ZIUA BIBLIOGRAFIEI

Valeria BEŢIVU, bibliotecar filiala „Ovidius”,
masterand Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă InformaţionalăUna din priorităţile instituţiilor bibliotecare din Republica Moldova pentru anul 2010 este activitatea sub brand-ul ,,Cultura informaţională'', pe parcursul anului bibliotecile fiind axate pe un şir de manifestări preconizate formării culturii lecturii şi culturii informaţionale. Reieşind din aceste considerente biblioteca ,,Ovidius'' a promovat intens cultura informaţiei, devenind consilierul utilizatorului în selectarea şi evaluarea informaţiilor, în formarea competenţelor de utilizare a orientare în oceanul informaţional modern. În mod deosebit, în cadrul ediţiei a doua a ,,Zilei bibliografiei'', desfăşurată la 25 noiembrie, biblioteca ,,Ovidius'', sub deviza Biblioteca-centru de informare calitativă, a contribuit la formarea şi susţinerea culturii informaţionale a utilizatorilor noştri. Minutul de promovare a logo-ului „Cultura informaţională” a fost realizat înmânându-se fiecărui vizitator semnul de carte „Învaţă să te informezi!”, în care sunt invitaţi la sesiuni şi ore de informare organizate de biblioteca „Ovidius”.

În cadrul acestei zile la bibliotecă s-au desfăşurat mai multe activităţi de promovare a colecţiilor şi serviciilor de referinţă tradiţionale şi moderne, educarea abilităţilor utilizatorilor de a căuta şi accesa informaţia prin intermediul mijloacelor tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor moderne de informare şi comunicare, punându-se accentul pe utilitatea ediţiilor bibliografice ca surse de referinţă. Fiind planificate din timp (responsabil - Margareta Cebotari, bibliotecar principal), s-a reuşit îmbinarea a diverse forme de instruire a utilizatorilor, de prezentare mai detaliată a colecţiilor de referinţă, în realizarea lor fiind implicat tot colectivul bibliotecii. S-a depus mult efort, pe parcursul zilei fiind desfăşurate 17 activităţi, la care au participat 466 persoane (înscriind 58 de utilizatori noi ai bibliotecii), care au consultat în jur de 600 documente de referinţă din colecţiile bibliotecii. Munca bine organizată a condus la obţinerea unor rezultate mai bune comparativ cu prima ediţie a Zilei bibliografiei.

În sălile bibliotecii au fost vernisate expoziţii, atât de publicaţii de referinţă şi bibliografice, cât şi tematice sau la autor, în baza unor bibliografii editate de BM „B. P. Hasdeu”. Fiecare angajat al bibliotecii a fost responsabil de realizarea unei reviste bibliografice: ,,Bibliografia - sursă de sprijin a curriculei şcolare'' (Victoria Cebanu), ,,Universul cultural al scriitorului Liviu Rebreanu'' (Natalia Cojoharenco), ,,Să ne cunoaştem mai bine oraşul natal'' (Valeria Beţivu), ,,Fabulistul Vladimir Rusnac'' prezentată copiilor în baza biobibliografiei ,,Vladimir Rusnac'' (Liuba Ciobanu), „Bibliografia - sursă de promovare a patrimoniului cultural” (Margareta Cebotari).

Subiectul principal al lecţiilor bibliografice a fost fixarea şi consolidarea competenţelor practic-aplicative de utilizare a fondului de referinţă al bibliotecii “Ovidius'', diversificând şi formele de organizare. În cadrul ringului bibliografic „Cine ştie mai mult?” elevilor din clasa a 4-a de la Gimnaziul nr. 53 le-au fost prezentate diferite tipuri de enciclopedii, dicţionare, bibliografii din colecţia bibliotecii, liste bibliografice de recomandare. Pentru ringul bibliografic copiii au fost împărţiţi în două tabere şi au primit fişe cu întrebări de recapitulare în baza informaţiei expuse. Pentru a găsi răspunsul corect era necesar să se poată orienta în ediţiile de referinţă expuse pe mesele lor. Elevii au rămas satisfăcuţi, acumulând cunoştinţe noi despre sursele de referinţă din bibliotecă, deosebit de important pentru ei a fost să afle că sursele bibliografice de informare sunt de un mare ajutor în pregătirea temelor pentru acasă.

Cunoaşterea şi utilizarea corectă a surselor de informare tradiţionale şi moderne a fost obiectivul unei lecţii mai deosebite, strategia de comunicare fiind un dialog-brainstorming cu genericul ,,Calea informaţiei către utilizator: selectarea calitativă''. S-a urmărit obţinerea de competenţe şi abilităţi în selectarea informaţiei calitative. Elevii clasei a 6-a de la gimnaziul nr. 53 au fost activi la expunerea ideilor, în baza întrebărilor stimulatoare, pregătite din timp de dna Margareta Cebotari. La sfârşitul acestui dialog elevii au formulat concluzii, reieşind şi din materialul informativ dat lor în formă de flaier „Traseu de dezvoltare a abilităţilor de informare: 9 paşi pentru selectarea calitativă a informaţiei”.

S-a înscris armonios în agenda acestei zile momentul festiv organizat de copiii de la CCCT „Andrieş” şi „Buburuza” din sectorul Centru, care au adus un omagiu cărţii şi bibliotecii, prezentând spectacolul literar-artistic „Cartea - oază de lumină”.

În colaborare cu DGETŞ (dna Liuba Arion) în această zi a avut loc o întâlnire cu bibliotecarii şcolari din sectorul Centru şi Buiucani. Discuţiile din cadrul atelierului profesional „Servicii bibliografice virtuale de bibliotecă” s-au axat în jurul subiectelor de formare a culturii informaţionale în contextul conceptului Biblioteca 2.0. Un deosebit interes pentru ei a fost să viziteze blogul ,,Biblioteca Ovidius în dialog cu comunitatea'', postările bibliotecii în Flickr, Youtube, Facebook - prezentate de Liuba Ciobanu, administratorul acestui blog. De asemenea, bibliotecarii şcolari au fost curioşi să afle mai multe despre această formă inedită de promovare a culturii informaţionale implementată la BM „B. P. Hasdeu”– Ziua bibliografiei.

Putem concluziona că manifestările organizate în această zi la filiala „Ovidius” vor asigura o activitate informaţională individuală optimă tuturor participanţilor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu