marți, 21 decembrie 2010

PROGRAM EXTRAMUROS „POVESTEA VINE LA TINE”

Lilia BEŞAN, bibliotecar
Filiala “Transilvania


Acest serviciu este o acţiune întreprinsă în afara bibliotecii şi care are drept obiectiv principal să asigure acces la cunoaştere, informare, lectură, carte, studiu, comunicare tuturor membrilor comunităţii, în cazul dat preşcolarilor din grădiniţele sect. Ciocana.

Acţivitatea extramuros la Biblioteca „Transilvania” se desfăşoară prin intermediul programului “Povestea vine la tine”.

Pe parcursul anului au fost desfăşurate 38 de activităţi extramuros: ora poveştilor, oră de poezie, oră de lectură, însuşirea literelor, culorilor şi a formelor geometrice; activităţile au fost realizate prin: dans, joc, desen, ghicitori cu participarea a 606 copii.

Grupul-ţintă al acestui program sunt preşcolarii de 3-7 ani, astfel au fost încheiate protocoale de colaborare cu instituţiile preşcolare din sectorul Ciocana: grădiniţele nr. 211, 161, 225 şi gr. ,,Foişor”. Pe parcursul anului între instituţiile sus-menţionate şi bibliotecă s-a stabilit o caldă şi productivă colaborare.

La “Ora poveştilor” copiii au fost familiarizaţi cu minunata lume a eroilor din basmele îndrăgite; prin intermediul ,,desenului” au reprezentat personajele favorite ale poveştilor.

În timpul desfăşurării orei de lectură, prin intermediul ghicitorilor, jocurilor, preşcolarii au cunoscut ce este ,,Alfabetul”, învăţând litere noi; s-a vorbit despre faptul ce profesii există şi care şi-ar alege-o ei.

La,,ora de poezie”, unul dintre autorii prezentaţi, a fost Grigore Vieru şi ciclul de poezii ,,Moşul din leagăn”. Am fost impresionată atunci când copiii şi-au manifestat interesul să recite câteva poezii de-ale poetului şi să menţioneze câteva date biografice.

În cadrul tuturor instituţiilor preşcolare, copiilor le-a plăcut să participe la activităţi, să înveţe lucruri noi şi diverse. În urma citirii poveştilor, preşcolarii manifestau interes sporit.

Atragerea la lectură a copiilor de la o vârstă cât mai fragedă, este scopul final al acestei activităţi, realizându-se prin prisma obiectivelor propuse de noi:

  • familiarizarea copiilor de vârstă mică cu bibliotecarul şi biblioteca;
  • dezvoltarea responsabilităţii copiilor în ceea ce priveşte îngrijirea şi păstrarea cărţilor;
  • implicarea şi atragerea copiilor în diverse activităţi cultural-educative;
  • atragerea celor mici ca viitori utilizatori ai bibliotecii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu