luni, 19 martie 2012

ION CREANGĂ – MĂRŢIŞORUL LITERAR AL LITERATURII ROMÂNE


Victoria CEBANU, şef-oficiu,
 filiala “Ovidius”.

            Copiii se bucură de venirea primăverii, de trezirea întregii naturi la viaţă, dar nu-l uită pe marele sfătos bunic din Humuleşti – numit şi el mărţişorul literar al literaturii române, deoarece, născut fiind pe 1 martie 1837 Ion Creangă este considerat cel mai frumos mărţişor al românilor. Astfel de curând am aniversat  pe marele scriitor Ion Creangă  –175 de ani de la naştere, având planificat o suită de activităţi închinate Marelui Povestitor. Pe parcursul acestei luni au fost desfăşurate  mai multe ore de poveste cu genericul În lumea poveştilor lui Ion Creangă, lecturând împreună cu micii noştri cititori mai multe poveşti celebre: Ursul păcălit de vulpe, Punguţa cu doi bani, Capra cu trei iezi, Fata babei şi fata moşneagului, Povestea lui Harap Alb (cele două din urmă fiind ediţii jubiliare – 135 ani de la prima publicare). Şiragul cu  cele mai îndrăgite poveşti ale copiilor a fost prelungit şi cu o  oră de lectură: Sfătosul bunic din Humuleşti: Amintiri din copilărie de Ion Creangă. Grupul ţintă după vârstă a acestor activităţi a fost divers începând de la grădiniţele de copii (nr 8, 78, 53 ,227), până la elevii claselor primare (gimnaziul nr. 53, şcoala primară nr. 32,  şcoala internat-auxiliară nr. 5). Ei au aflat că neîntrecutul povestitor Ion Creangă  a preţuit mult comorile folclorice şi a nutrit o dragoste caldă şi plină de înţelegere pentru toţi copiii. Animat de aceste sentimente, a creat un bogat şi valoros tezaur de poveşti care au fermecat copilăria a zeci de generaţii şi vor constitui mereu lectura preferată a copiilor de toate vârstele. Ascultând, vizionând sau citind poveştile lui Ion Creangă, în cadrul activităţilor propuse, copiii  au cunoscut numeroase figuri din viaţa satului: oameni şi buni şi răi, şi harnici şi leneşi, şi cinstiţi şi necinstiţi, optimişti, veseli, glumeţi, dar hotărâţi să lupte pentru o viaţă mai bună. Petrecându-şi întreaga viaţă printre copii, marele povestitor a cunoscut preocupările şi preferinţele lor şi de aceea a reuşit să creeze pentru ei poveşti care să-i atragă, dar, în acelaşi timp, să-i educe şi să-i instruiască, ajutându-i şi la formarea unei concepţii optimiste despre viaţă, de aceia se consideră cel mai înţeles scriitor de poveşti pentru copii. Activitatea a fost finisată printr-o evaluare a cunoaşterii operei lui Ion Creangă, recitind-le fragmente din poveştile îndrăgite şi recunoscute de copiii prezenţi, ei dând dovadă de o cunoaştere bună a operei  marelui scriitor român Ion Creangă.
            Recunoscut datorită măiestriei basmelor, poveştilor şi povestirilor sale Ion Creangă a intrat în istoria literaturii române, în principal, datorită operei autobiografice Amintiri din copilărie. Aceste amintiri reprezintă pentru Creangă, şi pentru opera sa, momentul de vârf al geniului sau creator, după cum afirma  şi criticul literar George Munteanu în ‘‘Introducere în opera lui Ion Creanga’’: ‘‘… unde Creangă a apucat să se întreacă şi pe sine însuşi – o presimte oricine – e în „Amintiri din copilărie”. De aceea am şi ales să organizăm o oră de lectură Sfătosul bunic din Humuleşti. Amintiri din copilărie de Ion Creangă, unde copiii au făcut cunoştinţă cu viaţa şi activitatea scriitorului. Activitatea a fost începută în felul următor: A fost odată ca niciodată … (biografia scriitorului fiind redată prin prisma basmului). Poate că la nici un scriitor român nu se potriveşte atât de bine un asemenea început, ca la Ion Creangă. După care copiii au vizionat fragmentar secvenţe din filmul Amintiri din copilărie. Această metodă de redare a conţinutului capodoperei autobiografice sus numite a fost primită cu mare satisfacţie şi apreciere din partea copiilor şi a profesorilor prezenţi. Rebusul, propus spre rezolvare copiilor la finele activităţii, a încoronat cunoştinţele acestora cu noi detalii din viaţa marelui povestitor humuleştean.