luni, 12 martie 2012

REALIZĂRILE BIBLIOTECII MUNICIPALE ÎN 2011În anul 2011 Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu”, a urmat consecvent  Strategia  de dezvoltare 2008 – 2017  organizând-uşi activitatea desfăşurată pe priorităţile strategice asumate: 
  1. Carte, lectură, studiu şi cultură.
  2. Biblioteca – serviciu public comunitar.
  3. Tinerii – prioritatea Chişinăului.
  4. Biblioteca digitală.
Efortul managementului în  anul 2011 a fost orientat spre consolidarea spiritului de  echipă  pentru a rămâne biblioteca inovatoare a Chişinăului şi biblioteca de excelenţă a  reţelei de biblioteci publice din RM. BM şi-a calibrat capacitatea profesională pe:
·      Promovarea cărţii ca instrument de cunoaştere și  a Bibliotecii Municipale ca  vector spre cunoaştere;
·      Extinderea programelor de lectură pentru toate grupurile sociale  de chişinăuieni şi implicarea mai multor parteneri locali şi internaţionali în promovarea lecturii;
·      Demonstrarea rolului de actant comunitar important al BM prin implicări şi contribuţii notabile în prioritatea comunitară – Chişinău 575 de ani;
·      Dezvoltare şi diversificarea  facilităţilor oferite utilizatorilor şi bibliotecarilor de conceptul Biblioteca 2.0.
·      Crearea condiţiilor necesare şi intensificarea efortului profesional pentru finisarea Sistemului de Gestiune a Activităţii BM.
·      Dezvoltarea Catalogului Electronic Partajat al BM.
·      Sporirea şi diversificarea repertoriului de resurse electronice.
·      Amplificarea promovării serviciilor digitale.
·      Îmbunătăţirea condiţiilor de funcţionare a bibliotecilor-filiale.

  Realizări care au adus BM garanţii ale succesului:

1. MANAGEMENT
·        Crearea oportunităţilor pentru perfecţionarea continuă (echipa Hasdeu -  comunitate de învăţare durabilă) pentru  menţinerea unei echipe competente, creative (vizite de documentare; duplexuri profesionale, zile de dezvoltare, ziua competenţelor, ziua bibliografiei, încurajarea participării la acţiuni de instruire în alte biblioteci);
·    Susţinerea unui management democratic,  participativ, constructiv;
·    Constituirea Clubului „Biblioteca Mov”  - platformă de dezvoltare  a creativităţii bibliotecarilor;
·    Implementarea unui model inovativ de signaj interior;
·    Inovarea modelului de comunicare  instituţională;
·    Implementarea soft-ului ”Resurse umane”  pentru îmbunătăţirea Managementului Resurselor Umane;
·    Realizarea studiului de caz ”Evaluarea  locului de muncă la BM”;
·         Realizarea studiului de caz  ”Conceptul de design, înţelegerea şi aplicarea lui în spaţiile pentru copii la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”;
·    Realizarea experimentului ” Modele  de comportament în procesul comunicării profesionale”;
·    Utilizarea focus-grupului ca mijloc de îmbunătăţire a relaţiei cu utilizatorul.
                 
 2. SERVICII, PROGRAME, FACILITĂŢI
·    Implementarea, cu succes şi în toată reţeaua BM a  serviciilor noi axate pe Biblioteca 2.0;
·    Extinderea şi îmbunătăţirea programului de externalizare a serviciilor;
·    Serviciul ”Întreabă bibliotecarul” chat live;
·    Disponibilizarea spaţțiilor pentru interesele de grup  ale utilizatorilor;
·    Organizarea  „Săptămânii romanului ecranizat”;
·    Implementarea  Programului „Voluntari pentru carte”;.


3. RESURSE INFORMAŢIONALE
·    Diversificarea și îmbunătățirea considerabilă a colecțiilor speciale, colecției ”Chișinău”;
·        Elaborarea şi implementarea proiectului Chişinăul juridic on-line: acces deschis la documente publice;
·        Sporirea numărului de documente electronice;
·        Organizarea bazei de date Chișinăul delicios.

4. RESURSE  UMANE
·  Extinderea numărului de formatori la nivel național;
·  Creșterea numărului de masteranzi, angajați ai BM;
·  Instruirea continuă a personalului: 468 acțiuni la nivel intern, 44 - în comunitatea biblioteconomică, 4 – internațional;
·  Creșterea numărului de comunicări: 76 la nivel intern, 39 - în comunitatea biblioteconomică, 5 – internațional;
·  Distincții, aprecieri, recunoașterea meritelor: 88

5. CERCETARE
·   Cercetarea biblioteconomică -  25 de subiecte cercetate în baza activităţii BM de către studenţii USM  - patru dintre acestea fiind noutate ştiinţifică în domeniul  infodocumentar;
·        Cercetare istorico-literară – 4 volume;
·        Cercetare bibliografică –  16 bibliografii: tematice - 5; biobibliografii - 11; 
·        Cercetare de marketing  - 20 sondaje, chestionare. Utilizarea focus-grupului ca mijloc de îmbunătățire a relației cu utilizatorul.
         
6. PROMOVARE
·        Promovarea în reţele sociale;
·        Prezenţa în mass-media: 480 în mass-media tipărită, 700 –radio, tv;
·        Editarea și îmbunătățirea calitativă și cantitativă a conținutului revistei BiblioPolis;
·        Utilizarea căilor inovative în orientarea utilizatorilor în spațiile bibliotecii (pictograme);
·        Utilizarea artefactelor inedite pentru loializarea utilizatorilor și partenerilor (lupă, steguleț banner, cifra nr.1: Cel mai generos donator, Cel mai bun utilizator, Partenerul nr. 1);
·        Utilizarea clubului Biblioteca Mov ca platformă de promovare instituțională: promovarea instituțională la locul de muncă, promovarea prin artefacte și obiecte de Crăciun și Anul Nou,  instituționale inedite, inovarea formelor de promovare a lecturii (sticker);
·        Diseminarea rezultatelor, proiectelor în comunitatea biblioteconomică;


Managementul Bibliotecii Municipale ”B.P. Hasdeu”, în 2012, îşi va orienta şi concentra efortul pe mobilizarea echipei  spre schimbare, inovarea proceselor  şi produselor;  spre promovarea identităţii unice a BM şi  consolidarea ei cu integritatea autentică pentru a construi o imagine puternică în comunitate şi în domeniul profesional.
Pentru anul 2012, BM îşi propune să realizeze:
a)         Sporirea considerabilă a vizibilităţii şi prezenţei comunitare şi profesionale;
b)      Formarea capacităţii, la angajaţii BM, de a actualiza şi de a reinventa propria istorie (a BM, a filialei în care lucrează către aniversarea de 135 de ani BM) ;
c)       Utilizarea elementelor de marketing 3.0 ca posibilităţi de a restaura încrederea utilizatorilor, chişinăuienilor în BM;
d)        Extinderea programelor de lectură pentru toate grupurile sociale  de chişinăuieni; implicarea mai multor actori comunitari în demersul de susţinere a lecturii municipale;
e)        Modernizarea activităţii BM prin implementarea Sistemului de Gestiune a Activităţii BM;
f)           Calibrarea efortului colectiv pentru finisarea Catalogului Electronic Partajat al BM;
g)        Constituirea repozitoriului BM;
h)         Asigurarea suportului metodologic şi educaţional necesar dezvoltării capacităţii inovaţionale ale BM;
i)           Constituirea Centrului de formare continuă BM „Campusul Competențelor”;
j)           Modernizarea bibliotecilor-filiale (redesign, signaj).
Bazându-ne pe rezultatele obţinute în 2011, pe capacitatea instituţională şi capabilitatea personalului, pe susţinerea Administraţiei Publice Locale sperăm să realizăm cu succes Strategia BM de dezvoltare; să rămânem în continuare instituţia culturală preferată a chişinăuianului şi biblioteca de excelenţă a domeniului biblioteconomic.