miercuri, 28 martie 2012

SIMPOZIONUL „IUBIM BASARABIA”

Ludmila CAPIŢA,
 bibliotecar principal, Filiala „Transilvania”

La 27 martie s-au împlinit 94 ani de la Unirea Basarabiei cu România, cu această ocazie Filiala „Transilvania”, în colaborare cu Liceul Teoretic „Gaudeamus” a organizat la 29 martie 2012, Simpozionul „Iubesc Basarabia”.
Simpozionul a pus în valoare Importanţa şi semnificaţiile Unirii, din perspectiva contemporană.
Prezenţi la simpozion au fost: Pavel Cerbuşca, director adjunct, profesor de istorie la Liceul Teoretic „Gaudeamus”, Tatiana Caisîn, profesoare de geografie la Liceul Teoretic „Gaudeamus”, Eudochia Hămuraru, profesoare de limba engleză la Liceul Teoretic „Gaudeamus” şi elevii claselor a IX-XII de la acelaş liceu, care au menţionat că: Anul 1918 reprezintă în istoria poporului român anul triumfului idealului naţional, anul încununării victorioase a lungului şir de lupte şi sacrificii umane şi materiale pentru făurirea statului national unitar. Acest proces istoric, desfăşurat pe întreg spaţiul de locuire românesc, a înregistrat puternice seisme în 1784, 1821,1848-1849, ca şi evenimente cardinale cum ar fi Unirea Basarabiei în 1918, proclamarea independenţei absolute a ţării de sub dominaţia străină, consfinţită pe câmpul de luptă de armata româna în razboiul din 1877-1878, precum şi adunările reprezentative, democratic alese ale românilor din teritoriile aflate sub stapânirea straină de la Chisinau, Cernauţi şi Alba Iulia din 1918.
            Manifestarea a fost moderată de dna Tatiana Doibani, profesoare de istorie la acelaş liceu a prezentat o evocare despre Valorile basarabene şi implicarea lor la evenimente petrecute în Chişinău la 27 martie 1918.
Simpozionul a debutat cu prezentarea comunicării „Personalitatea lui Vasile Ţepordei” prezentată de Aliona Gavrilaş, elevă in cl. XI lm. 1, la baza căreia a fost cartea lui Vasile Ţepordei „Iubim Basarabia”. Această carte a fost  scrisă  cu pensula iubirii. Citind cartea, înţelegem frumusțea şi valoarea sufletului românesc al Basarabiei.                                
 O altă comunicare demnă de aprecirile noastre a fost „Victimile comunismului”, prezentată de Valeria Nazur şi Ecaterina Lepădatu, eleve în cl. XI lm. 1, în care s-a accentuat, s-a pus în valoare viața zbuciumată a lui Vasile Ţepordei, care a fost poate unul dintre luptătorii proeminenţi împotriva ateismului comunist şi a politicii sovietice de acaparare a Basarabiei străbune. Preot şi profesor, ziarist şi lider al basarabenilor refugiaţi în România, Vasile Ţepordei a suportat torturile autorităţilor române comuniste, dar mai ales ale celor moscovite, după ce a fost condamnat de un tribunal special sovietic care funcţiona la Constanţa. A cunoscut gulagul sovietic până la Vorkuta, dincolo de Cercul polar, alături de alţi anticomunişti români.
Secvenţe, impresii despre Vasile Ţepordei, publicistul, cuvântul, a fost prezentată de Ştefan Dubceac, elev în cl. XI lm. 1. O lucrare de sinteză care ni l-a descoperit pe Vasile Țepordei „ca pe o coloană vertebrală”, înconjurată de foarte mulţi oameni, ca pe un păstrător al identitatăţii naţionale. Peste tot unde a fost, a scris mărturisiri, a descris viaţa.
Valori basarabene – Personalitatea lui Ion Buzduganu, prezentată în Power Point de Cubîlca Patricia şi Secrieru Natalia, eleve in cl. IX ec., ne-au convins că în persoana lui Ion Buzdugan descoperim o personalitae remarcabilă, care poseda un izvor de valori general-umane, fiind drept exemplu pentru generaţiile din toate timpurile.
A fost membru al „Astrei Basarabene”, un generator de idei, o fire eruptivă şi foarte încrezută în forţele proprii. Personalitatea lui merită să fie cunoscută pentru faptele măreţe de care a dat dovadă.      
Eleva Ana Ojog a prezentat in PowerPoint  Calendarul duxovnicesc, „un ghid” despre personalităţi duhovniceşti născuţi în Basarabia ca: Ştefan cel Mare, Mirtopolitul Varlaam, Sfântul Ierarh Dosoftei, Iosif Năniescu Mitropolit al Moldovei, Gurie Grosu Mitropolit al Basarabiei, Mitropolitul Antonie Plămădeală, Alexe Mateevici preot, poet, traducător şi publicist.
Pavel Cerbuşca, profesor de istorie şi un bun cunoscător al subiectului în cauză - cum sa devenim ca personalităţi cu caractere a specificat că simpozionul a fost o mare sărbătoare sufletească, un bun prilej de a ne aminti de unele personalităţi basarabene care au ajutat Basarabia în 1918-1940 să se integreze mai uşor în cadrul culturii naţionale româneşti, care au contribuit la realizarea ideilor Unirii tuturor românilor în spaţiul lor naţional românesc.
Merită de menţionat că Simpozionul s-a încheiat cu un recital-muzical, la care
s-au manifestat superb Ana Gabor cu „Iubim Basarabia”, cl. A XII-a lm; Viorica Tabac cu „Basarabeanca”, cl. XI lm.1; Gruzev Olga, cl. XI lm.1 cu „Satul Basarabean”; Costache Alexandra, cl. A XII-a ec. cu „Alexe Mateevici” etc.