joi, 28 iunie 2012

Bibliotecarii soroceni - primii deţinători ai certificatelor autorizate ale cursurilor de formare profesională de scurtă durată


Soroca, 19 mai – 23 iunie 2012 
            Primul ciclu al cursurilor de formare profesională de scurtă durată - „Diversificarea serviciilor şi resurselor informaţionale ale bibliotecii ca vector de imagine în comunitate” -este o reuşită pentru toţi factorii instituţionali şi persoane, implicaţi în ţinerea cursurilor: Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională a USM (organizator dr. N. Ţurcan), Centrul de Formare Continuă a USM, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, direcţiile Cultură şi Turism şi Educaţie din Soroca, Biblioteca Publică „Mihail Sadoveanu”, Soroca etc.
            Cursurile au durat 75 de ore, în cadrul a 6 sesiuni, fiind reflectate subiecte de importanţă pentru activitatea bibliotecilor publice şi şcolare:
§  accesul la informaţie prin bibliotecile din Republica Moldova(M. Harjevschi)
§  managementul comunicării în instituţia infodocumentară (dr. N. Ţurcan)
§  aspecte comunicaţionale privind consolidarea imaginii bibliotecii (T. Coşeri)
§  cultura informaţiei şi a învăţării; elaborarea, prezentarea şi citarea referinţelor bibliografice – reflecţie a nivelului culturii informaţiei (L. Corghenci)
§  biblioteca – mediu de acces la informaţia publică (O. Coblean)
§  descrierea bibliografică a documentelor. Clasificarea Zecimală Universală: structură, reguli de clasificare” (dr. N. Goian, Z. Grebincea)
§  activitatea inovaţională în structurile infodocumentare; managementul inovaţiei în instituţia infodocumentară (dr. L. Kulikovski)
§  bibliografia locală, tradiţie şi inovaţie în context contemporan: aspecte practice (O. Coblean)
§  activităţi şi servicii de bibliotecă pentru copii (E. Bejan)
§  psihopedagogia comunicării (Viorica Şaitan, USM).
            Cursurile au inclus prelegeri, practicum-uri în echipă şi individuale, fiind utilizate de către formatori metode interactive de predare, prezentări Power Point.
            Este important, că audienţii au fost orientaţi pentru augmentarea cunoştinţelor acumulate în cadrul cursurilor prin intermediul bibliografiilor la teme, adreselor utile în Internet, experienţelor reprezentative ale bibliotecilor.
Certificatele cursurilor, organizate sub egida Centrului de Formare Continuă a USM, sunt un suport esenţial pentru dosarele profesionale ale bibliotecarilor.
Sesiunile au constituit un mediu benefic de învăţare, comunicare, discuţii graţie deschiderii profesionale atât a cursanţilor, cât şi a formatorilor.


Consemnare: L. Corghenci
28 iunie 2012