miercuri, 10 iulie 2013

Admiterea 2013: specialități noi și posibilități captivante de dezvoltare profesională

În perioada 16-27 iulie 2013 are loc depunerea dosarelor pentru admiterea la studii superioare de Licenţă (Ciclul I) şi studii superioare de Masterat (Ciclul II).

CICLUL I (LICENŢĂ)
Pentru admiterea din anul curent pentru Ciclul I (Licenţă) la domeniul de formare 344 Ştiinţe ale Informării sunt prevăzute locuri la buget şi în bază de contract la specialitatea Biblioteconomie, Asistenţă Informaţională şi Arhivistică, precum şi la două specialităţi noi: specialitatea Tehnologia Comunicării Infodocumentare şi specialitatea Servicii Informaţionale şi Socio-culturale.

Specialitatea – 344.2 Tehnologia Comunicării Infodocumentare
Este o specialitate practică marcată de următoarele direcţii – administrarea, expertiza şi consultanţa privind resursele infodocumentare (tradiţionale şi digitale); socializarea, educarea, instruirea şi consultanţa diferitor categorii de utilizatori de informaţie; medierea şi transferul de cunoştinţe; cercetarea ştiinţifică a resurselor infodocumentare şi a consumatorilor de informaţie.
Domeniul activităţii profesionale: centre de informare ştiinţifică şi tehnică, centre infodocumentare din domeniul dreptului, educaţiei, business, cultură; centre de consulting infodocumentar; ştiinţă şi practică infodocumentară, inclusiv toate tipurile de biblioteci, subordonate diverselor ministere şi departamente; instituţii editoriale şi librării; arhive, muzee şi alte instituţii şi organizaţii din sistemul comunicaţiilor infodocumentare.
Posibilităţi de angajare în câmpul muncii: centre de informare ştiinţifică, biblioteci, arhive, muzee, servicii personal, librării, edituri, agenţii de consulting informaţional, birouri ale instituțiilor (publice) destinate lucrărilor administrative şi alte instituţii infodocumentare.
Lista profesiilor conform specialităţii: administrator al serviciului electronic de informaţie; analist-indexator; arhivar; bibliograf; bibliotecar; administratori de sisteme informaţionale şi produse multimedia / hipermedia; documentarist; expert în supravegherea tehnologică, informaţională şi inginerie documentară; expert-consultant în informare documentară; formator în informare / documentare; gestionar de metadate; gestionar al circuitului documentar; gestionar al documentelor instituţionale; inginer informaţie tehnico-ştiinţifică; profesor documentarist; redactor tehnic; secretar-referent; specialist al transferului informativ şi cognitiv; specialist în cercetarea informaţiei şi arhivare electronică.

Specialitatea – 344.3 Servicii Informaţionale şi Socio-culturale
Reprezintă o specialitate praxiologică orientată spre următoarele direcţii – crearea, gestionarea şi evaluarea serviciilor informaţionale, sociale şi culturale; prestarea serviciilor informaţionale pentru utilizatori individuali, colectivi şi instituţionali; coordonarea serviciilor socio-culturale în administraţia publică locală, centrală; instruirea diferitor categorii de utilizatori privind furnizarea de servicii informaţionale; gestionarea proiectelor comunitare.
Domeniul activităţii profesionale: ştiinţă şi practică infodocumentară, inclusiv socio-culturală, realizată de structuri specializate în oferirea informaţiei, precum biblioteci, arhive, muzee, furnizori de baze de date, instituţii editoriale, librării, centre de cultură şi instruire pentru diverse categorii de persoane (copii, tineri, adulţi, de vârsta a treia), birouri de documentare şi alte instituţii din sistemul infodocumentar subordonate administraţiei publice locale, centrale, inclusiv entităţilor comerciale şi instituţiilor non-guvernamentale.
Posibilităţi de angajare în câmpul muncii: biblioteci publice şi şcolare, arhive, muzee, centre şi birouri de informare, librării, edituri, case de cultură, case de creaţie, cămine culturale, centre comunitare, structuri ale administraţiei publice locale, centre de documentare şi alte instituţii infodocumentare.
Lista profesiilor conform specialităţii: gestionar de servicii de informare în regim offline şi online; animator cultural; coordonator de proiecte comunitare; administrator de servicii de informaţii publice; bibliotecar; ofiţer de relaţii publice; formator în informare şi documentare; difuzor/distribuitor de carte; merchandiser; arhivar.


Informaţii de contact:
Republica Moldova,
or. Chişinău, str. A. Mateevici 60
Bloc Central, 225/C
                tel. 022-577435, 022-577410

               www.usm.md/admitere/