miercuri, 17 iulie 2013

Bibliotecarii drochieni - motivaţi pentru modernizare. Vizită de documentare la biblioteci din Botoşani şi Suceava

Direcţia Cultură a raionului Drochia a organizat  o vizită de documentare şi schimb de experienţă în România, în biblioteci - centre regionale Biblionet. Temeiul a fost unul generos – de a acumula experienţă, de a motiva bibliotecarii pentru modernizare, de a dezbate probleme similare cu bibliotecari din România, de a stabili legături durabile cu aceste biblioteci. Delegaţia a inclus 3 persoane de la biblioteca raională, doi de la biblioteca pentru copii, 10 bibliotecari din bibliotecile rurale şi 3 persoane de la Direcţia Cultură. Componenţa grupului relevă deschiderea şi dorinţa administraţiei locale de a revitaliza, reinventa biblioteca publică în comunităţile raionului Drochia, fapt salutabil şi exemplificator pentru alte raioane.
Primul reper biblioteconomic a fost Biblioteca Județeana "Mihai Eminescu" Botoșani la care ne-am informat în legătură cu modul în care programul Biblionet  a fost implementat la bibliotecile publice din judeţul Botoșani. Cornelia Viziteu, directoarea BJ Botoşani ne-a prezentat biblioteca – amplasament, istorie, servicii, activităţi, personal, finanţare şi relaţii cu comunitatea botoşăneană. Responsabilul de Biblionet Botoşani, Iulian Moldovanu a susţinut o prezentare "Programul Biblionet in Romania" în cadrul  colocviului profesoral "Implementarea programului Biblionet in bibliotecile publice botoșănene", precum si aplicații practice, la Mediateca Bibliotecii Județene "Mihai Eminescu" Botoșani.
Bibliotecarii din raionul Drochia au văzut o bibliotecă modernă ca activitate pentru public convingându-se că  nu există limite în diversificarea serviciilor pentru public, că nu există vacanţe în activitate. La ora 11 dimineaţa sala de lectură era plină de cititori, calculatoarele ocupate de utilizatori, alte secţii şi săli cu membri ai  diverselor cluburi,  cu o agenda de  activităţi culturale, la una din care am participat şi noi. Am numărat 21 de cluburi cu programe de vacanță: Clubul de civilizaţie şi cultură niponă; Clubul de IT, de germană, de greacă, de rusă!!!, de gramatică, de engleză, de franceză, de matematică, de biologie, de chimie, geografie; Clubul de şah; Clubul micilor reporteri, Clubul colecţionarilor, Clubul de desen, de spaniolă; Clubul de lecturi publice, Clubul de dans… toate active pe timp de vară.
 Biblioteca Judeţeană Botoşani ne-a oferit şansa de a vizita o bibliotecă din micul orăşel Bucecea, o bibliotecă cuprinsă de programul Biblionet, şansă care a transformată-o în una foarte dinamică, fără de care comunitatea nu îşi închipuie activitatea. La fel biblioteca mustea de cititori. Bucecea a fost un exemplu de cum atrage membrii comunităţii în bibliotecă şi de cum îi loializează ca utilizatori activi. Întâlnirea noastră a fost pregătită, mediată şi moderată de utilizatori. Ei se mândreau cu biblioteca lor accentuând faptul că biblioteca este instituţia care le oferă posibilitatea de a explora, imagina, le stimulează abilităţile creative şi este locul unde îşi expun rezultatele activităţii creative. Biblioteca publică din Bucecea nu e un local tip ci unul adaptat, care cere reparaţie, dar atât de activ, de viu încât este un local care te cucereşte. Este şi un exemplu de bibliotecar care munceşte cu pasiune şi dăruire.
Bibliotecarii au cules multe impresii şi au învăţat lecţii utile pentru viitor.
Următorul punct biblioteconomic a fost Biblioteca Bucovinei (Judeţeană) Suceava. O bibliotecă cu tradiţii cărturăreşti şi de cercetare. Directorul, Gabriel Cărăbuş, ne-a prezentat şi ghidat prin bibliotecă răspunzând la toate întrebările bibliotecarilor drochieni avizi de noutăţi. Au văzut o bibliotecă, la fel, foarte activă pe timp de vară. I-au impresionat dotarea  tehnică şi cu resurse informaţionale a secţiei pentru copii şi serviciile pentru copii începând cu cea mai fragedă vârstă. Aici au întâlnit cel mai mic cititor – o fetiţă de un an sau poate mai mica, dar care se simţea foarte bine pe canapeaua bibliotecii urmărind cum fraţii ei  se jucau la o consolă cu jocuri cognitive. Tot aici au văzut, pentru prima dată,  cum se împrumută o carte în regim automatizat utilizând soft-ul Bibliofil.
A urmat biblioteca orăşenească Rădăuţi care, ca dotare, spaţii, servicii era mai aproape de situaţia multor biblioteci din spaţiile periferice din RM. Aici s-a dezbătut despre siguranţa copiilor pe Internet, practici de acces la Internet, servicii pentru public şi relaţia cu guvernarea locală, care s-a dovedit a fi aproape similară cu practicile din RM.
Ambele popasuri profesionale le-au furnizat multe idei pentru modernizări ulterioare.
După fiecare vizită discuţiile generau în adevărate colocvii profesionale la care se expuneau toţi într-un cadru mai degajat şi care durau până după miezul nopţii.
Alături de vizite  de interes profesional, bibliotecarii drochieni au vizitat cele mai importante obiective culturale, istorice şi turistice ale oraşului Botoşani, Suceava, Rădăuţi.

În concluzie a-și vrea să evidențiez următoarele:
1.       Călătoria bibliotecarilor drochieni a fost un feedback la participarea şefului Direcţiei Cultură Drochia, Petru Ababii, la programul de Liderism (a găsit resursele necesare, relaţiile de parteneriat cu Consiliile de Cultură din Botoşani şi Suceava care au fost foarte receptive, deschise, implicate în buna organizare a vizitei);
2.       Bibliotecarii s-au convins de şansa şi oportunitatea oferite de  Programul Novateca – instruire, suport tehnic, schimbarea mentalităţii asupra relaţiei bibliotecii cu comunitatea;
3.       Bibliotecarii au conştientizat că biblioteca publică trebuie să fie proactivă în relaţia cu APL;
4.       Bibliotecarii s-au inspirat din experienţa văzută, pe viu, pentru activităţile viitoare (părându-le rău că această vizită are loc după prezentarea proiectelor la Novateca  şi nu înainte pentru că ar fi folosit cunoştinţele acumulate şi ar fi fost mult mai creativi);
5.       Bibliotecarii au conştientizat că e imperativ necesar să revitalizeze biblioteca în consens cu timpul şi necesităţile comunităţii.
Acest tip de vizite cu schimb de experiențe sunt  benefice  și cu acțiune de durată pentru că, sunt convinsă,  multe idei vor fi preluate, ajustate și implementate, cu specific autohton, în multe din bibliotecile din raionul Drochia.

dr., conf. Univ. Lidia KULIKOVSKI