sâmbătă, 13 iulie 2013

Fântâna profesorului

Puterea dumnezeiască din neputinţă se naşte (Apostolul Pavel)

Ţin în mână ghidul bibliografic „Писатели Москвы”, ediţia din 1987 şi răsfoindu-l, o inscripţie m-a făcut să-mi reţin atenţia: scriitorul Druţă Ion. Am avut o strângere de inimă, căci nu este zi în care să nu fie solicitată opera lui din bibliotecile noastre din Basarabia şi nici un alt scriitor nu e studiat atât de mult în programa şcolară cum e studiat Ion Druţă. La sfârşitul anilor ’60, când în Basarabia noastră a devenit posibilă afirmarea literară a basarabenilor nu numai prin originalitate, colorit şi specific, ci şi prin concepţie, Ion Druţă s-a stabilit cu traiul la Moskova, din motive lesne de înţeles. Scrie, continuă să scrie cum a făcut-o dintotdeauna, în limbile română şi rusă. Şi nu ştim ce e mai bine, cert e faptul, că opera lui dramatică ne-a făcut cunoscuţi pe noi moldovenii în lume, pe scena teatrelor mari din oraşul Moskova şi ni nimai. Prin cărţile sale pentru prima oară s-a reuşit să se reprezinte esenţa caracterului moldovenesc, afirmându-l ca pe unul original şi profund, clădindu-i un fundament filozofic în operele sale Frunze de dor, Casa mare, Povara bunătăţii noastre, Sania, Biserica Albă, Sfânta Sfintelor ş.a. A trecut mai bine de jumătate de secol – 55 de ani de la ieşirea sub tipar a celebrei Frunze de dor. Chiar şi unii mari neprieteni ai marelui scriitor susţin că această povestire este de o perfectă măiestrie artistică, practic este unica lucrare literară de proporţii, care s-a bucurat chiar de la apriţie de o mare popularitate din partea criticilor literari şi, cu toate schimbările politice, etice, conjuncturale etc., este prezentă în programele şcolare şi universitate din învăţământ pe tot parcursul acestei perioade de timp. Ion Druţă scrie astăzi de la Moskova, se interesează de toate, câte-n lună şi-n stele, dar o deosebită atenţie o acordă tinerei generaţii – viitorul ţării noastre. Este adânc îngrijorat de cotele majore ale infracţiunilor şi corupţiei din domeniul educaţiei şi învăţământului la care s-a ajuns, de predarea defectuoasă a limbii române la alolingvi, căci o bună parte din aceşti bacalaureaţi au picat exsamenele. Luarea de atitudine faţă de aceste fenomene negative în societatea românească demonstrează poziţia lui civică, verticalitatea opiniilor şi poziţiei sale faţă de Moldova. Recent a adus în discuţie o problemă, începută încă prin anii 1988 -1989, atunci când d. I. Druţă a expus ideea în faţa şefilor de stat de atunci, de a consolida spiritualitatea suveranităţii şi stabilităţii statului nostru prin ridicarea unui monument, ca să rămână peste vremi mărturie a timpurilor pe care le trăim şi o revenire la credinţa milenară în Iisus Hristos.  Ideea acestei epopee extraordinare o constituie motivul creaţiei populare, omagiu eroului anonim al  baladei “Mioriţa”. Locul pentru faimosul monument Lumânarea Recunoştinţei a fost ales Câmpia Sorocii, care învăluie an de an albia bătrânului Nistru. Monumentul a fost clădit pe o stâncă de asupra apelor. Ca să ajungi la el trebuie să urci 650 de trepte. Acolo sus, o capelă în formă de lumânare înaltă de 29,5 m, lumina căreia pe timp de noapte strabate pâna la Otaci si Camenca, scrutează împrejurimile. Monumentul constituie un complex arhitectural sobru şi este unul dintre cele mai importante zidiri din istoria moderna a Moldovei. Ideea propusă  de scriitorul Ion Druţă încă în anul 1987 a fost realizată mult mai târziu. Fiind prezent la ceremonia de deschidere, scriitorul a declarat ca “Lumânarea Recunoştinţei” reprezintă cea mai controversata operă de artă a contemporanietăţii. El şi-a exprimat speranţa că monumentul va consolida societatea, indiferent de simpatii și apartenenţă la diferite formaţiuni politice. Monumentul a fost inaugurat la 27 martie 2004. De la înălţimea la care se află acest edificiu se extinde o panoramă extraordinar de pitorească, cu o coloristică accentuată, consistentă a vegetaţiei, ce se reflectă în apele Nistrului şi cu formaţii abrupte ale stâncii, conturându-se treptat într-o cascadă imensă. Această operă de arhitectură, împreună cu întreaga operă druţiană vor rămâne în memoria colectivă a noastră. Însă alta este problema, drept care motiv m-a făcut să scriu aceste rânduri. Ca să urci cele 650 de trepte, să închini o lumânare şi apoi să le şi cobori, nu este atât de simplu. De aceea, I. Druţă, de la Moskova, fiind deziluzionat de starea de lucruri de la noi şi văzând că nu se mai termină vremurile grele pentru Moldova, provocate în primul rând  de fărăfelegi, delapidări şi furturi crase îşi simte responsabilitatea deplină faţă de ţară, ca fiind fiu al acestui neam. Speranţa, care-i încălzeşte inima şi îi dă un prilej de bucurie el o simte atunci, când merge la baştină şi alături de sute de copii gălăgioşi, îndrumaţi de profesori urcă şi coboară scările sorocene la Lumînarea Recunoştinţei. Pe feţele lor se poate citi elan, curiozitate, speranţă. Un lucru însă este trist, sticla de masă plastică cu apă, ce se trece din mână în mână şi insistenta rugă în şoaptă: „Dă-mi, te rog, şi mie o gură”.

În legătură cu acest fapt scriitorul I. Druţă aderesează o scrisoare deschisă tuturor cadrelor didactice din Moldova. Da, anume profesorilor, căci ei ne sunt spijinul nostru şi la bine şi la rău, căci ei vin cu copilaşii noştri la Lumânarea Recunoştinţei şi le vorbesc de neam şi ţară. Atât ce ne-a mai rămas. În scrisoare autorul încearcă să-şi descarce sufletul, dând vina pe imaginaţie. Datorită ei, scriitorul a avut clipe de luminare, care i-a permis să vadă o fântână frumoasă în vârful dealului, înconjurată de copii, iar pe colanul ei sta  scris cu litete aurite numele oligarhului care a băgat frica în toată ţara. Altă dată a văzut fântâna nou-nouţă jos,  la talpa scărilor, cu o inscripţie adânc incrustată în  piatră aleasă de Cosăuţi în toate cele patru laturi, cu  emblema 
 partidului care, cu siguranţă, la alegerile viitoare... În alt caz o echipă imaginară de mari specialişti veniţi tocmai din Chişinău au făcut lucrări de sondare, dar care au ajuns la concluzia că nu se pot de continuat cercetările din lipsă de fonduri de bani. recunoaşte,

Şi tot imaginaţia l-a încurajat pe domnul Druţă, ca în ziua Învierii, aflându-se în trecere pe o ulicioară din îndepărtata Moskovă să întrevadă Câmpia Sorocii, iar acolo, la Zastânca, în vârful dealului, copii adunaţi în jurul unei fântâni  frumoase. Deasupra colanului, sub un acoperiş de tablă, luceau în bătaia soarelui două cuvine – Fântâna Profesorului. Aici scriitorul recunoaşte    până la urmă, că imaginaţia nu este un blestem, ci este un dar, un mare dar divin.

Cu marea dramă prin care trece azi ţara, învăţătorimea e ultima fracţiune a societăţii care nu e chiar cu totul la pământ – scrie mai departe scriitorul în scrisoarea sa. Fântâna Profesorului nu e atât un scop în sine, cât  un mijloc de consolidare.

Scrisorea marelui scriitor Ion Druţă a fost trimisă şi publicată în ziua de 15 mai curent la redacţia ziarului „Făclia”, săptămânal de informaţie, opinie şi cultură pedagogică. În acest răstimp la adresa redacţiei deja au sosit multe mesaje de susţinere şi încurajare financiară a proictului „Fântâna învăţătoruluiu”.                          


                                  Consemnare   A. Moldovanu, or. Chişinău