duminică, 30 martie 2014

Conferința științifică „27 martie în conștiința românilor”

Tatiana DONȚU, șef oficiu
Biblioteca „Transilvania”

           
Se împlinesc 96 de ani de la crucialul moment al Unirii Basarabiei cu România, un prilej de evaluare a uneia dintre glorioasele pagini din istoria noastră națională, a timpului ce s-a scurs după 1918 și care scoate în evidență energia inepuizabilă a tuturor românilor și  capacitatea de  a-și păstra identitatea națională. Dorința de Unire s-a reflectat pregnant de-a lungul istoriei milenare a poporului nostru sub forma conștiinței comunității de limbă, cultură, tradiții, obiceiuri, aspirații; a fost cununa unei lupte îndelungate duse de românii de pretutindeni - anul în care dreptatea istorică și adevărul au triumfat și pentru neamul nostru. Nostalgia după România interbelică este un sentiment întâlnit în rândul multora, existând tendința de a idealiza acea epocă, a României Mari, considerată adevărata Epocă de Aur din istoria națională. Acestor mărețe evenimente din istoria neamului nostru li s-au consacrat numeroase monografii realizate în temeiul unor bogate informații documentare și istoriografice, care înfățișează legitimitatea și continuitatea aspirațiilor de secole ale românilor de a trăi într-o Patrie Unită, în libertate și independență. 
            Aceste şi alte probleme, atât din domeniul istoriei, cât şi din prezentul imprevizibil, au fost propuse de a fi analizate în cadrul unei Conferinţe ştiinţifice „27 martie în conștiința românilor”, care a avut loc la Biblioteca „Transilvania” pe 26 martie, 2014, protagoniști fiind elevi din clasele a X-XII-a de la Liceul Gaudeamus, ghidați de neobosita și înflăcărata patriotă, prof. de istorie Tatiana Doibani. În cuvântul de salut adresat celor prezenţi, profesorul Mihai Tașcă a menţionat că noi suntem făuritorii istoriei noastre, iar acest eveniment – Actul Unirii din 27 martie 1918 – este o sărbătoare pentru adevăraţii patrioţi ai neamului. Au urmat emoţionante şi consistente comunicări asupra acestui eveniment.
            S-a mai menționat că Unirea Basarabiei cu România de la 27 martie 1918, a vut loc în contextul în care în tot fostul Imperiu Ţarist aveau loc amplele mişcări revoluţionare bolşevice. Basarabenii văzuseră, în miezul acestui tumult revoluţionar, oportunitatea de a se rupe de un imperiu în care fuseseră înglobaţi fără voie la 1812 şi de a-şi făuri o soartă comună cu a românilor de peste Prut. Şi asta în ciuda faptului că Regatul României însuşi trecea printr-o perioadă dificilă (Primul Război Mondial îşi aflase un „teatru de luptă” pe pământul românesc care, în primăvară, în loc să fie desţelenit de fierul plugului, era „muşcat” de obuze, schije şi gloanţe)... Pe 27 martie 1918, Hotărârea Sfatului Ţării din Basarabia consfinţea unirea „de azi înainte şi pentru totdeauna cu mama ei România”. Şi nimeni şi nimic nu ar fi trebuit să rupă această vrere a poporului român, de pe cele două maluri ale Prutului...
            Dar... istoria răstoarnă (uneori nemeritat) voia popoarelor, iar Basarabia s-a mai rupt o dată de trupul „mamei ei România”. Pentru câtă vreme?... Poate că nu-i timpul şi nu-i locul de răspuns aici. Însă, fiindcă astăzi se împlinesc 96 de ani de la unirea de-atunci, din acel martie 1918, dr. în drept, cercetător şt. superior, de la Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Mihai Tașcă, invitatul special al evenimentului, a relatat despre toate aceste adevăruri, definind care sunt dimensiunile aniversării de astăzi, etc. A mai relatat despre soarta tragică a celor deputați, care atunci, în acele tulburi timpuri, au votat Unirea, a lui Ion Inculeț, Pan. Halipa, Andrei Găină, etc.
            Din programul activității a mai făcut parte o prezentare la proiectorul cu ecran, a unui videoclip cu personalităţile basarabene care au contribuit la Unirea din 27 martie 1918, prezentată cu lux de amănunte de Mihai Tașcă.
            Comunicările „Evoluţia politică a Basarabiei 1917- începutul 1918”, „Problemele legate de conştiinţa naţională în Basarabia”, susținute de liceeni, ne-au făcut să vibrăm la intensitatea şi măreţia faptelor înaintaşilor noştri, fiind urmate de un excepţional recital literar-muzical patriotic intitulat „Suntem români mereu”, susţinut de liceeni împreună cu prof. de istorie T. Doibani.
            Un moment deosebit pentru public a fost expoziția de fotografii a maestrului Vasile Șoimaru, conf. univ., dr. în economie ASEM „Oameni și locuri din ținuturile cândva românești”, ca magnetul atrăgând atenția tuturor, dedicată acestui eveniment istoric de mare răsunet în istoria poporului nostru.

            Este îmbucurător faptul că tinerii de astăzi cunosc, doresc să cunoască adevărul istoric, studiază, se informează şi insistă asupra cunoaşterii evenimentelor, faptelor, personalităţilor şi patrimoniului naţional istoric, a patriei. 

sâmbătă, 29 martie 2014

Tehnologii avansate pentru bibliotecari

Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu" a lansat primul Centru de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari. Proiectul a avut loc cu sprijinul Fundaţiei Bill&Melinda Gates din Statele Unite ale Americii şi nu se termină aici!

A fost lansat Centrul Naţional de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari

La Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” din Chişinău a fost lansat astăzi Centrul Naţional de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari. Acesta va oferi oportunităţi de dezvoltare profesională pentru bibliotecari şi va organiza diverse acţiuni de instruire nonformală pentru bibliotecarii din diverse reţelele de biblioteci, promovînd concepte inovative de dezvoltare a bibliotecilor din R. Moldova, relatează MOLDPRES. 

http://www.moldpres.md/News.aspx?NewsCod=2920&NewsDate=28.03.2014

Scriitorul Iulian Filip la Biblioteca „Transilvania”

Tatiana DONȚU, șef oficiu
Biblioteca „Transilvania”

       
  În incinta Bibliotecii „Transilvania a avut loc un eveniment deosebit, cu siguranţă foarte gustat de pasionaţii de poezie şi de literatură de calitate, al cărui protagonist a fost scriitorul Iulian Filip, care este o prezență notorie în literatura Republicii Moldova. Evenimentul este organizat în cadrul manifestărilor ce se vor derula în cadrul Programului „Chișinăul citește o carte”.

            O întâlnire cu un scriitor, cu un om de cultură este o întâlnire care, dacă eşti suficient de deschis şi de receptiv, îţi deschide uşa spre noi orizonturi, te ajută să-ţi depăşeşti limitele şi te ajută să vezi mai departe decât ţi-ai imaginat că poţi vedea.
Admiraţia pentru creaţia neobositului maestru al cuvântului, al penelului şi al lutului glazurat, aprecieri şi mulţumiri pentru colaborarea frumoasă cu Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – din partea directorului bibliotecii, bibliotecarilor, profesorilor, elevilor aflaţi în sală – i-au fost aduse remarcabilului scriitor.
Iulian Filip îşi confirmă mereu creativitatea în diverse concepte, combină cu succes poezia, grafica, pictura, muzica. Dialogul filipian cu publicul este deseori altfel, exprimat prin linii, nu prin cuvinte. Scriitorul percepe viaţa drept un tărâm al posibilităţilor. Este omul cel mai înnoitor de sine, întotdeauna merge spre „acasă” şi ne îndeamnă şi pe noi să facem acelaşi lucru....
            Așadar, întâlnirea cu Iulian Filip i-a adunat pe elevii claselor a IV-a de la școala primară „Gr. Vieru” pentru a admira urmele frumoase și în general întreaga operă a scriitorului, într-un spectacol de zile mari, prezentat de elevii clasei a IV-a „A”, ghidați de profesoara Elena Petrașevschi, diriginte, vicedirector al școlii. Aceşti copii din neamul lui Pâcală au vorbit prin poezii şi cântece din Cartea bună, ce-a adunat şi împărţit multă voie bună, despre ce are mai scump gura de rai, s-au întrebat la ce-i bun jocul? Care-s jucările Janei? Cine este sora florii? Au cântat cu Dor de primăvară, de Acasă, de Mărţişor, despre Cocoşul hărnicuţ şi băieţelul lenuţ, Moara cu plăcinte, Urmele frumoase, au prezentat și mici scenete Întârziatul, Secrete bărbăteşti de ziua mamei..., și la „desert” ne-au dezvăluit rețeta preparării plăcințelelor cu mărar.
            Activitatea a fost una interactivă, întrebări interesante, parte din scenariu, au fost adresate scriitorului Iulian Filip, care le răspundea cu mult umor şi jovialitate, făcând trimiteri la copilăria sa.   
           A fost întâlnire, care a încărcat energetic copiii şi i-a provocat să-i pună întrebări, dar şi să caute răspunsurile adecvate. Au cunoscut un om de la care în mod sigur poţi învăţa, este un om special, venit să lumineze drumurile noastre.
Regalul poetic şi dialogurile s-au perindat relevant, trecând pe neobservate. Scriitorul şi-a prezentat rând pe rând cărţile: Pomul cu litere, ABC, Sub o geană de pădure, Omul casă-şi construieşte, Iepuraşul leneş, Vreau să fiu pasăre, Plăcințele cu mărar, vorbind despre fiecare, ca despre copiii săi, lecturându-le poezii şi povestiri, toate scrise cu suflet, captivant, cu dragoste de tot ce ne înconjoară.


joi, 27 martie 2014

BIBLIOnoutate: Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari


Formatorii naţionali ai Centrului Naţional de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari


Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari - o nouă oportunitate de formare continuă a bibliotecarilor în Republica Moldova

Primăria Municipiului Chișinău, Programul Novateca / Consiliul pentru Cercetări şi Schimburi Internaționale (IREX) și Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova anunță deschiderea oficială a Centrului Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari, eveniment ce va avea loc la 28 martie 2014 cu începere de la ora 10:00, în cadrul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, nr. 148.
La eveniment vor participa reprezentanți ai Ministerului Culturii, Primăriei Municipiului Chișinău, Direcției cultură a Primăriei Municipiului Chișinău, precum și invitați de onoare din cadrul Fundației Bill&Melinda Gates, IREX (Washington, SUA), Federația Internațională a Asociațiilor Bibliotecarilor (IFLA), Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) și alte instituții partenere.
Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari va oferi oportunități de dezvoltare profesională pentru bibliotecari și va organiza diverse acțiuni de instruire nonformală pentru bibliotecarii din diverse rețele de biblioteci, precum cele publice, universitare, școlare, promovând concepte inovative de dezvoltare a bibliotecilor din Republica Moldova.
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” desemnată de Primăria Municipiului Chișinău, drept instituție gazdă a Centrului Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari a acoperit din bugetul său costurile pentru renovarea și mobilarea spaţiului, iar prin intermediul Programului Novateca, Centrul a fost dotat cu echipamente moderne.
Evenimentul de deschidere va fi precedat de dezvelirea trofeului Centrului Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari, precum și de o sesiune de discuții Formarea continuă a bibliotecarilor în Republica Moldova: provocări și viziuni cu participarea invitaților și a bibliotecarilor din Republica Moldova.

Informaţii suplimentare

Mariana Harjevschi
director general, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
președinte, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova
tel: 0 22 22 33 60; email: mharjevschi@hasdeu.md

Tatiana Rusu
Specialist Comunicare IREX Moldova/Programul Novateca

tel: 0 22 22 29 92; email: trusu@irex.org

Urmele mele frumoase de Iulian Filip

Liliana JUC,
Sef oficiu ,Filiala „Târgovişte”

Cartea-i bună când adună...
Cartea bună gând adună...
Cartea bună lume-adună
(Lume bună îm-pre-u-nă!)


 Copii au nevoie să se sprijine de ceva frumos, spune poetul Vasile Romanciuc în prefaţa cărţii Urmele mele frumoase de Iulian Filip. Şi atâtea lucruri frumoase au găsit în ea: poezii, povestioare hazlii, poveşti, glume, scenete, ghicitori, cântece. Pe lângă toate, cartea e un abecedar, unde literele se învaţă într-o perpetuă bucurie, cântând, recitând şi glumind. Dintr-o împletire a muzicii cu poezia, adică din colaborarea frumoasă a scriitorului Iulian Filip cu compozitorii Daria Radu, Gheorghe Mustea, Ion Dascăl, Anatol Chiriac, Anatol Roşcovan au rezultat frumoase melodii puse pe filele acestui volum ilustrat de Olga Cazacu.


 Cartea cu gânduri bune i-a adunat pe toţi elevii claselor primare din Liceul Teoretic Columna pentru a admira urmele frumoase ale scriitorului Iulian Filip într-un spectacolul de zile mari, prezentat de micuţii clasei a II-a „P”, organizat de doamna Rodica Prodan, diriginte, vicedirector – Parteneriate educaţionale, relaţii cu comunitatea. Aceşti copii din neamul lui Păcală au vorbit prin poezii şi cântece din Cartea bună, ce-a adunat şi împărţit multă voie bună, despre ce are mai scump gura de rai, s-au întrebat la ce-i bun jocul? Care-s jucările Janei? Cine este sora florii? Au cântat cu Dor de primăvară de Acasă, de Mărţişor, despre Cocoşul hărnicuţ şi băieţelul lenuţ, Moara cu plăcinte, Urmele frumoase, au interpretat micuţe scenete Întârziatul, Secrete bărbăteşti de ziua mamei.

 Activitatea s-a desfăşurat interactiv, întrebări interesante, parte din scenariu, au fost adresate scriitorului Iulian Filip, care le răspundea cu mult umor şi jovialitate, făcând trimiteri la copilăria dumisale. Elevii din clasa III-a (Liceul Teoretic Columna) au fost prezenţi cu un cântec. Biblioteca Târgovişte şi-a adus contribuţia prin expoziţia tematică, material promoţional, semnul de carte Iulian Filip – poet, prozator, dramaturg, un cuvânt despre scriitorul Iulian Filip (Istorioara Încercare cu colţunaşii număraţi culeasă de Aureliu Scobioală).

 Această activitate a avut un impact benefic asupra tuturor celor prezenţi în sală. Pentru elevii spectatori a fost o ocazie de a-l cunoaşte mai îndeaproape pe scriitorul Iulian Filip, de a-i redescoperi opera. Pentru cadrele didactice, spectacolul literar-artistic organizat de Rodica Prodan,  un model de desfăşurare a unor atare activităţi, un model de valorificare a operei unui scriitor. Pentru cei implicaţi direct, elevii clasei a II-a „P” – un motiv de a-şi demonstra abilităţile de mici artişti, o apropiere inedită de opera condeierului Iulian Filip.  Întâlnirile cu scriitorii, prezentările şi lansările de carte sânt o modalitate de a promova cartea şi de a stimula lectura. Biblioteca realizează aceste obiective prin parteneriat integru, colaborarea cu instituţiile şcolare este cea mai importantă în buna desfăşurare a oricărei activităţi (atât întâlnirile cu personalităţi, medalioane literar-artistice, mese rotunde, cât şi ore de lectură, Programul Chişinăul citeşte o carte, Copiii Chişinăului citesc o carte, cluburi de lectură etc.), indiferent cine este organizatorul biblioteca sau liceul.


În final, prezentarea cărţii Urmele mele frumoase, autor Iulian Filip a fost o promovare, o valorificare a acestui volum ce se lecturează în cadrul Programului de lectură Copiii Chişinăului citesc o carte 2014.

miercuri, 26 martie 2014

Ziua de informare la Filiala „Ovidius”

Natalia Ghimpu,
Filiala „Ovidius

           
 La Filiala „Ovidius”  s-a organizat Ziua de informare pentru publicul larg. Agenda evenimentului a inclus prezentarea și promovarea structurii, serviciilor, colecțiilor, promovarea diverselor programe de lectură, proiecte, prezentarea celor mai bune practici, precum și rolul bibliotecii în societate. Activitatea a demarat cu o excursie prin toată biblioteca, începând cu Biroul de Înregistrare, unde li s-a lămurit noțiunea de cititor comun pentru Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. În spațiile funcționale ale bibliotecii invitații au luat cunoştinţă despre colecţiile, serviciile specifice fiecărei săli de lucru, precum și cu serviciile gratuite care le oferă biblioteca. În continuare, Natalia Ghimpu a ținut o lecție bibliografică cu tema Aparatul înformativ al cărții.  Conținutul lecției a cuprins  - Genuri de documente; Produse de informare moderne; Clasificarea documentelor în funcţie de suportul de înregistrare a informaţiei; Diversitatea documentelor; Clasificarea documentelor în funcţie de destinaţia funcţională; Identificarea (descrierea) bibliografică a documentelor; Exemplu de descriere a diverselor feluri de documente (la autor, analitice, documente electronice etc); Aparate auxiliare (Cuprinsul sau Tabla de materie, Prefața, Comentariile de pe coperta a 2-a a cărții, Adnotările, index de nume, index de titluri, index geografic).

            La finele acestei lecţii a fost prezentat programul Trusa absolventului/liceanului/ studentului/masterandului; Mini cursuri oferite beneficiarilor de activitate complexă de informare, orientate pentru satisfacerea cerinţelor informaţionale pentru perioada de finalizare a studiilor medii, medii speciale, de licenţă şi masterat (elaborarea, prezentarea referatelor, tezelor de an, de licență, de master, proiectelor, prezentări în Power Point etc.). În calitate de grup țintă au fost propuși - liceeni, studenţii ai ciclului licenţă, masterat, etc. Spaţiul organizării activităţilor - Filiala „Ovidius”, cu termenii de realizare  martie - 30 iunie 2014.

            Ziua de Informare a continuat cu un Master - class la tema „Ziaristul în presa scisă”. În calitate de formator a fost invitată Natalia Pâslaru, reporter la ziarul Univers Pedagogic Pro. Activitatea a finalizat cu întâlnirea lui Octavian Țâcu, doctor în istorie, menbru al Academiei de Științe din Moldova, politician și boxer profesionist. Putem să afirmăm că Ziua de informare a avut priză la public. 

marți, 25 martie 2014

Proprietatea intelectuală şi dreptul de autor – repere internaţionale

Stimați colegi,

Joi, 3 aprilie 2014, la ora 15.00 în cadrul Centrului Naţional de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari, prof, dr. Mircea Regneală, preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor din România, va conferenția la tema „Proprietatea intelectuală şi dreptul de autor – repere internaţionale”.

Organizatori ai evenimentului: Secţia Naţională IBBY, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova și Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Chişinău.

Locație: Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, bd. Ștefan cel Mare, nr. 148

Pentru înregistrare la eveniment accesați acest link:  http://goo.gl/seu5aA

luni, 24 martie 2014

O oră de lectură în largul oceanului Pacific

Valeria Beţivu, şef oficiu,
Filiala ,,Ştefan cel Mare’’

În cadrul concursului Cea mai eficientă „Oră de lectură’’, organizat de către Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” s-a înscris şi Filiala ,,Ştefan cel Mare’’.
Nu în zadar, un scriitor şi filozof al Evului Mediu persan, Rumi, afirma pe bună dreptate: ,,când ai de a face cu un copil, trebuie să-i vorbeşti pe limba lui’’. Astfel a făcut şi dl director Dumitru Crudu în timpul orei de lectură pe marginea romanului ,,Împăratul Muştelor’’ de William Golding, când le-a vorbit elevilor de la Şcoala-Grădiniţă ,,Pas cu Pas’’, care ne-au trecut pragul bibliotecii în toiul dimineţii, pe limba lor, îndemnându-i să între în pielea personajelor şi să guste din atmosfera peripeţiilor, invitându-i să-şi imagineze că sunt şi ei printre acei copii care scapă cu viaţă după ce avionul cu care plecau în vacanţă se prăbuşi pe o insulă pustie şi nelocuită din mijlocul oceanului Pacific şi încurajându-i să caute să se salveze, să găsească colaci de salvare, să descopere firul Ariadnei care i-ar fi putut scoate la lumină. În romanul lui Golding, în urma catastrofei aviatice, mor toţi adulţii şi supravieţuiesc doar copiii, care caută să se descurce pe cont propriu, în inima întunericului şi sălbăticiei, făcându-şi singur rost de mâncare şi construindu-şi singuri adăposturi, unde rămân să doarmă peste noapte.
Însă ceea ce ar putea fi aventura vieţii lor, adică o nouă robinsoniada departe de adulţi şi de regulile acestora, se transformă într-un coşmar colectiv, ucigător de vise: ura ia locul inocenţei şi crima se înstăpâneşte peste o lume care-şi rătăceşte busola şi-şi pierde ochelarii.
Astfel, pe parcursul acestei ore de lectură, copiii au luat în serios provocarea şi au început să caute soluţii, Alis şi Dumitru Zaiaţ punându-se pe inventat un radio, prin care să transmită semnale lumii de peste ocean, iar Emilia Ababii apucându-se să scrie poezii, pe care se gândi să le ascundă într-o sticlă şi sticla s-o arunce în apele oceanului.
Un avion s-a prăbuşit
Iar părinţii copiilor murise
Fără nimeni au rămas ei,
Singuri, singuri, singurei
Şi-s oameni ca şi voi
9, 8, 6 anişori
Mesaje ei au tot trimis
Şi să ajungă acasă a rămas un vis.
Toţii plângeau, soarta le fusese grea
Dar unde se aflau nu uita nimenia
Dar în curând s-au înveselit
Şi cum le fusese soarta aşa şi au trăit
Într-o zi ei s-au gândit...
Iar apoi celorlalţi le-au povestit
Din frunze au făcut pătucuri
Şi lemne pentru focuri au agonisit
Cabana ei şi-au construit
Şi de mâncare au găsit
Ei cu toţii s-au împrietenit
Şi nopţi grele au răbdat
Dar tot aşa au continuat
Morala: Dragii copii! cu ce aveţi să vă mulţumiţi, sau aceiaşi soartă o să vi se întâmple.
De la un punct încolo, copii au intrat atât de bine în rol, încât atunci când colegul nostru, Dumitru Crudu, i-a anunţat că, dintr-o clipă în alta, pe uşă va intra salvatorul lor, toţi au înmărmurit cu ochii îndreptaţi asupra uşii.
Toţii copii au fost cuceriţi de atmosfera din timpul orei de lectură, ei rămânând în bibliotecă minute bune şi după terminarea acesteia, nemaivrând să plece acasă.

Dl Dumitru Crudu şi-a dat toată silinţa pentru a transforma această oră de lectură despre sensurile romanului într-o lecţie de viaţă. Împăratul muştelor este o carte despre rezistenţă şi slăbiciune, înţelegere şi înşelare, despre noi şi pentru noi, oamenii. Ideea ei e foarte simplă: răul şi binele îşi trag rădăcinile din copilărie. Haideţi să le facem copiilor noştri o copilărie foarte frumoasă, ca să nu aibă mai târziu o viaţă insuportabilă.

vineri, 21 martie 2014

Scriitorul Nicolae Rusu în dialog continuu cu cititorii săi

Elena DEREŞ,
bibliotecar, Filiala „Onisifor Ghibu”

„Stăpân pe o frumoasă limbă literară românească, eliberată de capcanele pitorescului lexical zonal, prin capacitatea de evocare a unei întregi lumi într-un discurs epic de o economie bine măsurată, Nicolae Rusu se dovedeşte înainte de toate a fi un redutabil povestitor...”
(Constantin Cubleşan)

 Cu puţini ani în urmă, l-am descoperit pe scriitorul Nicolae Rusu citind romanul „Ploaia de aur”. O lucrare care m-a cucerit printr-o limbă română frumoasă, prin mesajul dramatic, emoţia şi adevărul emanat din fiecare cuvânt. Ca mai apoi să-l redescopăr, iar şi iar, ca pe un scriitor care a pledat şi a luptat pentru tot ceea ce este românesc. Şi chiar dacă a riscat cu propria sa viaţă - destinul neamului a fost pentru el mai presus: „Poate eu am fost mai norocos, deoarece alţii, pentru mai puţin, au plătit cu propria viaţă”– declara scriitorul Nicolae Rusu, într-un interviu, pentru o publicaţie românească on-line.
Întâlnirile sale cu cititorii sunt de fiecare dată memorabile momente de revelaţie spirituală – este o altă afirmaţie a Scriitorului Nicolae Rusu. Recent, Dumnealui a fost oaspete al bibliotecii „Onisifor Ghibu", unde, într-o atmosferă caldă, a purtat un dialog interesant cu studenţii de la Colegiul Politehnic, care i-au lecturat şi îndrăgit operele.
Am mai menţiona şi faptul că în cadrul acestei întruniri a fost prezentat volumul  „Nicolae Rusu: biobibliografie„  (Ch., 2013),  editat de BM „B. P. Hasdeu”, care ne oferă multe informaţii despre viaţa şi activitatea autorului. Ponderea acestei lucrări mai constă şi în faptul că ne ajută să înţelegem: Nicolae Rusu relatează în cărţile sale viaţa societăţii noastre şi scrie despre tot ceea ce nu-i este străin omului: dragoste, durere, luptă, credinţă – a ţinut să remarce Margareta Cebotari, bibliotecar principal.
În timpul întâlnirii am aflat cu toţii că pentru Nicolae Rusu, în beletristică, este important felul de a scrie despre viaţa societăţii. De asemenea, potrivit dumnealui, proza scurtă este foarte importantă şi prin ceea ce descoperă cititorul, lecturând-o. În viziunea sa, anume proza scurtă îl face pe cititor să fie mai aproape de personajele protagoniste, iar uneori să se regăsească în unele din ele. În plus, într-o proză scurtă, cititorul ar trebui să înţeleagă mai bine mesajul pe care a dorit să-l exprime autorul.
Pentru a-i convinge de acest fapt, Nicolae Rusu le-a citit studenţilor o snoavă întitulată „Merele”, din culegerea sa de povestiri „Hai la mere!” Apoi i-a provocat pe adolescenţi la o discuţie asupra celor expuse în această povestioară.  După o primă lectură, pare a fi o povestire cu conţinut anecdotic, o povestioară comică. „De fapt, este un fel de râs cu plâns. Acest râs al basarabenilor descrie nefericirea lor”– a menţionat autorul. „Merele stricate în această povestire semnifică viaţa şi societatea noastră, dezorganizate.” Astfel trebuie să înţelegem mesajul scriitorului, şi anume, că avem nevoie de o conducere bună pentru ţara noastră, care să posede conştiinţa şi înţelepciunea de a rezolva corect problemele sociale. „Statul ar trebui să se gândească cum să-l facă pe omul de rând să ducă o viaţă mai bună”– a concluzionat autorul, descifrând subtextul acestei snoave.
Pentru a-i pune iarăşi pe gânduri pe adolescenţii din Sala Nuciferă a bibliotecii noastre,  autorul le-a mai citit o parabolă a sa,  cu denumirea „Livada”, cuprinsă în volumul „Oraţie de ursitoare”. Apoi a urmat iarăşi un dialog axat pe descifrare a mesajului pe care a dorit să-l transmită cititorilor invitatul nostru. Din cele expuse de studenţi a devenit evident că  mesajul a fost înţeles de ei şi memorat ca adevărată – Lecţie de viaţă.
Nu a lipsit de la această discuţie nici poetul Emilian Galaicu-Păun care a precizat că Nicolae Rusu este unul din puţinii oameni de cuvânt, că are un dar al poveştii firesc. Este un scriitor care aduce în grădina proprie mulţi altoi de pomi buni. Nicolae Rusu este omul care scrie cu gândul la cititor, ca acesta să înţeleagă ceea ce vrea să spună prin scrierile sale. Este un scriitor care pune suflet în orice povestire a sa.
Această întâlnire, a unui scriitor cu cititorii săi, ca multe altele de fapt, care au loc la Biblioteca „Onisifor Ghibu”, este preţioasă pentru că le oferim posibilitatea să comunice, să cunoască care este izvorul de inspiraţie al unui scriitor, deoarece după cum afirma Nicolae Rusu: „Eu nu scriu de dragul scrisului. De cele mai multe ori când scriu urmăresc un alt scop, şi anume, ca cititorul să găsească şi în subtext ceva, care să-l determine pe acesta să mediteze”. La finele acestei activităţi Nicolae Rusu a îndemnat cititorii noştri să redescopere profunzimea prozei scurte şi să chibzuiască asupra multitudinii de sensuri pe care le conţine aceasta.

Fiind un scriitor unic prin simplitatea, măreţia şi profunzimea cu care descrie realităţile sociale şi trăirile umane, putem spune, cu certitudine, că această întâlnire a lui  Nicolae Rusu cu publicul lecturat, în   cadrul bibliotecii „Onisifor Ghibu”, a fost una pe cât de interesantă, pe atât de cognitivă şi nu putea fi altfel, credem noi deoarece scrierile lui Nicolae Rusu dispun de bune aprecieri ale criticilor literari . Reproducem fragmentar unele din ele: „Nicolae Rusu, în povestirile sale, e un tradiţionalist, în sensul bun al acestui cuvânt, atât din punct de vedere al temelor furnizate cât şi al mijloacelor artistice... În multe din povestirile lui eroii sunt oamenii satului de azi cu grijile şi bucuriile lor cotidiene” (Gheorghe Mazilu). „Nicolae Rusu este un prozator extrem de viu, cu un stil alert şi captivant” (Theodor Codreanu).

joi, 20 martie 2014

Grigore Vieru şi reverberaţiile eternităţii

Elena DEREŞ,
bibliotecar, Filiala „Onisifor Ghibu”

„Toate zilele mele izvorăsc
 şi se înalţă din adâncul
 şi din puterea Limbii Materne”
                              (Grigore Vieru)

 Un poet al mamei, un poet al  naturii, un poet al copiilor şi un poet al neamului – aşa îl cunoaşte fiecare, de la mic la mare pe marele nostru poet naţional, Grigore  Vieru. Poeziile sale au un mesaj pe cât de simplu şi firesc, pe atât de profund şi dumnezeiesc, de aceea ele vor dăinui în timp şi spaţiu asemeni unor reverberaţii divine.
Copii, maturi, oameni de artă şi toţi  cei care cel puţin o dată s-au atins cu sufletul de poezia lui Grigore Vieru ii aduc omagii şi continuă să descifreze profunzimea şi frumuseţea operei sale în cadrul diferitor activităţi culturale şi întâlniri de suflet.
Biblioteca „Onisifor Ghibu” este oaza care găzduieşte astfel de întruniri  şi nu a făcut o excepţie nici în cadrul zilelor dedicate lui Grigore Vieru. Ne-am adunat în jurul cuvântului marelui poet şi timp de câteva ore ne-am hrănit sufletele citind din opera sa.  În acest sens, pe bună dreptate moderatoarea Veronica Postolachi a afirmat că scopul acestei întâlniri a fost „să adunăm suflete frumoase şi să învăţăm a iubi graiul matern. Să ne umplem cu dragoste de viaţă, la fel cum o făcea poetul nostru, Grigore Vieru. Directorul bibliotecii „Onisifor Ghibu”,  Vitalie Răileanu a menţionat că această bibliotecă are norocul de a găzdui oameni de onoare.
„Când poetul era încă în viaţă ne-a înnobilat Sala Nuciferă cu prezenţa sa. Şi astăzi îi mai aud dăinuind poezia. Un poet care scrie din inimă spre inima cititorului merită ridicat în slăvi”, a mărturisit criticul literar. El ne-a îndemnat să scriem poezie pentru că doar astfel putem fi mai aproape de Grigore Vieru.
Elevi de liceu, prezenţi la întrunire au adus omagiu poetului recitând poezia „Al neamului” de Adrian Păunescu. După care au prezentat un moment cognitiv-informativ pe baza interviului „Limba română, oastea noastră naţională”. Astfel am văzut încă o dată că Grigore Vieru este un poet al copiilor, acesta construind cu ei, prin poezia sa, relaţii frumoase de prietenie încă de la cele mai mici vârste.
Am avut plăcerea s-o avem alături de noi şi pe cea care cu siguranţă l-a inspirat în multe dintre operele sale, soţia regretatului poet - Raisa Vieru. Aceasta a ţinut să mulţumească profesorilor pentru faptul că depun efort în a cultiva elevilor spiritul naţional  şi pentru omagiul frumos adus poetului. Raisa Vieru a rămas surprinsă plăcut de atmosfera viereană pe care au creat-o cei prezenţi în Sala Nuciferă.
Toţi elevii şi studenţii prezenţi la întâlnirea de suflet dedicată lui Grigore Vieru au recitat poeziile marelui poet cu emoţie în fiecare cuvânt  şi cu mult drag de limba română.      
La rândul său, actorul Sandu Aristin Cupcea, prezent la întrunire  le-a  spus elevilor că poezia trebuie recitată distinct. „Atunci când recităm o poezie să fim convingători şi să-i molipsim şi pe alţii de mândrie, de demnitate naţională. În tot ce spunem trebuie să avem demnitate, verticalitate.” A recitat artistic şi cu multă trăire spirituală poeziile: „Uşoară maică, uşoară” şi „Tu”.
La finele seratei dedicate lui Grigore Vieru am avut ocazia să ne delectăm cu sunete de chitară, interpretate cu măiestrie de Marius Grimalschi. Şi ascultându-le am simţit încă o dată că poetul Grigore Vieru va rămâne mereu alături de noi prin poezia sa sinceră, plină de sfinţenie şi pătrunsă adânc de spiritul naţional.

Poezia lui Grigore Vieru este o fereastră prin care lumea intră în sufletul nostru şi prin care sufletul nostru iese în lume. (Vasile Romanciuc)

Вернисаж картин в библиотеке им. Леси Украинки

Виктория КОВАЛЕНКО,
заведующая читальным залом
филиала Л. Украинка
Библиотека украинской литературы и культуры им. Леси Украинки существует более 20 лет. Кроме основной работы на абонементе и в читальном зале в библиотеке проводятся культурно-массовые мероприятия, выставки, концерты, вернисажи. Библиотека постоянно пополняет свой фонд новыми поступлениями. Совершенствуется технический уровень получения информации через Интернет.

В рамках культурно-просветительской деятельности проходят выставки картин известных художников и молодых авторов. Начало 2014 года было отмечено проведением двух авторских выставок начинающей художницы Нелли Гэдрэуцан и, уже давно знакомого нам, творческого и семейного союза Николая и Риты Федак.

Нелли Гэдрэуцан свой творческий путь начала совсем недавно. Кажется, накапливая  жизненный опыт,  впитывая по крупицам все особенности нашего бытия, она вдруг обнаружила в себе большую потребность поделиться с людьми всем накопленным через свои картины. Её творческая энергия словно вырвалась наружу, и одна за другой стали появляться картины. Вначале не доставало теоретических и практических навыков, однако это не остановило Нелли. Она стала брать уроки у профессионального преподавателя. Так, в течение нескольких лет было написано немалое количество работ. И наступил момент, когда её работы были представлены на суд зрителей.

Первая персональная выставка художественных работ Нелли Гэдрэуцан была организована и проведена в стенах нашей библиотеки. Читатели и посетители выставки, знакомясь с работами, не остались равнодушными. Много восхищённых и тёплых отзывов услышала автор в свой адрес в день открытия выставки. 200-летию со дня рождения Великого украинского поэта и художника Тараса Шевченко посвятили выставку работ «Спостереження миті» художники Николай и Рита Федак. Они являются завсегдатаями нашей библиотеки. Их работы не раз украшали стены библиотеки. В этот раз они порадовали почитателей своего таланта новыми работами, среди которых отличные натюрморты и пейзажи. На открытии выставки с поздравлением выступил председатель Благотворительного фонда профессиональных художников, украинских народных мастеров „Renaştere” Е.П. Осередчук. Он поблагодарил художников за многолетнюю плодотворную работу и вручил почётные грамоты.


В заключение надо отметить, что библиотека всегда рада сотрудничеству с творческими людьми и готова предоставлять возможность всем желающим для реализации и демонстрации своих художественных работ и творческих замыслов.

miercuri, 19 martie 2014

Mai aproape de copiii cu nevoi speciale

Tatiana Bolea,  bibliotecar,
Filiala de cultură și literatură polonă A. Mickiewicz  

 Nu există un handicap mai mare al societaţii decât incapacitatea
de a vedea mai mult intr-o   persoană.
                                         
                                                                                              Robert M. Hensel               
               
 Filiala de cultură și literatură polonă A. Mickiewicz  colaborează cu şcoala-internat nr. 5 deja de 6 ani. Avem ca scop atragerea la lectură a utilizatorilor cu nevoi speciale, trezirea interesului faţă de carte, formarea deprinderilor de socializare. Am convenit cu corpul didactic, să desfăşurăm activităţi, o dată pe lună. Temele şi cărţile sunt alese împreună cu profesorii, ţinând cont de specificul instituţiei. Copiii de la şcoala-internat, ne primesc, de fiecare dată, cu mare interes, cu entuziasm, cu o speranţă, că cineva le va aduce ceva nou în viaţa lor.

            Primele activităţi au avut loc, în sala festivă a şcolii-internat, (a. 2008), printre ele putem menţiona : serata muzical-literară Grigore Vieru:  Poet - simbol al neamului , ora de lectură Legenda Mărţişorului, ora de lectură Râdeţi copii. Snoave despre Păcală şi Tândală . Deoarece, în sală se aflau elevi din clasele a II-IV-a, ne-am străduit să le menţinem mereu atenţia, să-i antrenăm în discuţii. Ulteror, am desfăşurat activităţi, cu fiecare clasă, în parte. Ele au fost şi mai eficiente, au mers direct la sufletul copiilor. De un mare interes la copii, s-au bucurat orele de lectură cu genericul Eticheta pentru toţi”,  (a. 2009). Printre temele din acest ciclu putem menţiona: Servirea mesei, Cum să ne comportăm în locuri publice, Cum ne comportăm în timpul orelor de studiu. Copiii au aflat informaţii utile, au fost întrebaţi cum ar trebui să procedeze în anumite situaţii. Astfel, dialogând, ei învăţau să socializeze, să-şi exprime punctul de vedere, în faţa colegilor. Pe parcursul anilor 2010-2012, am venit în faţa elevilor, cu diverse teme din ciclul Personalităţi ale Chişinăului. Au fost programate şi desfăşurate mai multe   activităţi consacrate jubileilor:  Domnicăi Darienco, Lidiei Hlib, lui  Efim Tarlapan, Olgăi Ciolacu, Dumitru Matcovschi, Tamarei Ceban, Leonidei Lari ş.a.
            Începând cu anul 2014, avem posibilitatea şi bucuria de a merge la elevii şcolii-internat nr. 5, cu o tabletă, achiziţionată de bibliotecă datoriă Proiectului cu Ambasada Republicii  Polonia la Chişinău, Astfel, activităţile au devenit mai dinamice, mai atractive.
              În ianuarie în cadrul discuţiei-dezbateri  Eminescu - pururi tânăr, copiii au ascultat poezii semnate de merele poet, recitate de actori consacraţi, au vizionat cu plăcere mici fragmente din filmul Luceafărul, în regia lui Emil Loteanu. De asemenea, în cadrul medalionului literar-artistic Grigore Vieru - poetul neamului”, am recitat mai multe poezii ale poetului, copii au avut posibilitatea, prin intermediul video-urilor să asculte cum sună vocea dumnealui, au ascultat şi au interpretat melodii scrise pe versurile autorului.  Am venit şi cu o surpriză pentru elevi, am pregătit un coş cu mere, din care copiii au fost serviţi,  în timp ce fredonau    melodia  „Ţi-am adus un măr.  La sfârşitul activităţii, profesorii,  care au asistat la activitate, ne-au mărturisit că s-au relaxat şi ei,  ascultând cu plăcere poezii şi melodii, pe versuri de Grigore Vieru, în interpretarea lui Ion Aldea Teodorovici, Anastasiei Lazariuc, Fuego.

           
Vom veni în faţa elevilor şcolii-internat, mereu cu teme interesante, utile. Copii cu nevoi speciale, aşteaptă o  vorbă caldă, o încurajare, o lecţie de viaţă în plus. Important este că ei, în cadrul activităţilor ca: serate muzical-literare, ore de lectură, discuţii-dezbateri, comunică, devin mai sociabili, află despre personalităţi marcante, evenimente importante, ceea ce, va contribui la devenirea lor ca personalitate, şi ulterior la integrarea lor în societate. 

marți, 18 martie 2014

Trusa absolventului/liceanului/studentului/masterandului la Filiala „Ovidius”

Natalia Ghimpu,

Filiala „Ovidius”

 

            Timpul este în schimbare, se schimbă lumea, se schimbă și cerințele informaționale. Ținând cont de schimbare Filiala „Ovidius” oferă beneficiarilor suport în căutarea, regăsitea, stocarea informației, precum și în premieră - Mini cursuri: Ediţia 2014.  Agenda și Logistica reflectă Misiunea aceste activități care cuprinde dezvoltarea şi gestionarea serviciilor info–documentare în suportul beneficiarilor/absolventului/liceanului /studentului/masterandului precum şi implementarea culturii informări, bazată pe tehnici şi tehnologii informaţionale inovatoare.

            Trusa inovațiilor/Mini cursuri – sunt o activitate complexă de informare, orientate pentru satisfacerea cerinţelor informaţionale pentru perioada de finalizare a studiilor medii, medii speciale, de licenţă şi masterat (elaborarea, prezentarea tezelor, proiectelor etc.). Scopul mini cursurilor este de a oferi suport în căutarea, sistematizarea informaţiei, oferirea a unor diversități de servicii/produse informaţional--biblioteconomice; promovarea culturii informaţiei; formare continuă; familiarizarea cu cadrul legal în procesul de cercetarea a studiilor - Legea privind dreptul de autor; promovarea standardelor naţionale, cerinţe ale Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare etc.; promovarea Bazelor de date (e-Referințe, Koha-Seriale, OPAC - Catalogul electronic, de pe Pagina Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” a serviciului întreabă@bibliotecarul, EBSCO, Monitorul de Chișinău, Moldlex, Cambridge Journals etc.); suport în oformarea prezentărilor în PowerPoint etc. Ca Grup ţintă i-am stipulat pe liceeni, studenţii ai ciclului licenţă, masterat etc. Spaţiul organizării activităţilor apare Sala de Referință la Filiala „Ovidius” precum și extramuros, la cererea beneficiarilor. Termenii de realizare cuprinde luna martie și va dura până la 30 iunie 2014. În calitate de parteneri apar Bibliotecile și Secțiile de Monitorizare și Cercetare de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Academiei de Științe din Moldova, precum și cu administrațiile Liceelor, Colegiilor. Intențiile propuse de noi cuprind: utilizarea eficientă a paginii WEB a Bibliotecii Municipale ”B.P. Hasdeu” și a Filialei „Ovidius”: promovarea potențialului info-documentar virtual, factografic şi promoţional; expoziţii de documente - expoziţii tematice, buletine, informaţionale, liste bibliografice, „Inovatii creative pentru proiecte/teze anuale - licee/licenţă/master”; consultații individuale și în grup pentru elaborarea structurii a proiectelor/tezelor anuale - licee/licenţă/master; consultații individuale și în grup în elaborarea, citarea și prezentarea referințelor bibliografice pentru proiectele/tezele anuale - licee/licenţă/master.
            În procesul de promovare folosim relaţii directe cu diversele instituții de îmvățământ; amplasăm informaţie-avize în spaţiile Filialelor Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”; amplasăm informaţia pe Blogul Filiala „Ovidius” etc .

            Evaluarea va fi posibilă la finele acestei activități (la sfârșitul lunii iunie) prin  analiza solicitărilor şi cerințelor beneficiarilor prin metoda de observaţie - urmărire - discuţie. În promovarea și realizarea a Mini cursurilor sunt implicați toți colaboratorii:  Natalia Ghimpu, Liuba Ciobanu, Natalia Cojoharenco, Victoria Cebanu, Viorica Moraru, Aglaia Iepure, Ion Borș fiecare având segmentul său de responsabilitate.