joi, 28 septembrie 2017

Biblioteca „M. Ciachir” în ajunul jubileului de 25 ani de la fondare

Angela Vintilă
șef filială , Filiala „M. Ciachir”

Biblioteca „M. Ciachir” a fost fondată la 4 octombrie 1992, având în structura sa oficiul împrumut, și sala de lectură. Mai târziu, în 1998 a fost luată decizia sa fie deschis și oficiul copii. Misiunea de baza a bibliotecii este de a promova literatura, istoria, cultura, tradițiile găgăuze.
 Filiala a fost fondată cu scopul realizării unui proiect unic de dezvoltare și promovare a culturii   diverselor etnii din R. Moldova, în cadrul Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu”.
  Astăzi colecția bibliotecii constituie aproximativ 23 770 de documente în limbile română, rusă,  1 496 în găgăuză.
 Se presupune cã bibliotecile atrag utilizatorii nu numai prin bogăția şi prin varietatea publicațiilor pe care le dețin, ci și prin alte aspecte pozitive pe care utilizatorii sunt în mãsurã sã le menționeze: atmosfera relevantă din bibliotecă, acțiunile culturale organizate în spațiul bibliotecii, comportamentul bibliotecarilor, organizarea colecțiilor sau alte aspecte, cum ar fi: funcționalitatea instituției, amplasarea ei, programul de funcționare etc.
Azi bibliotecarul este:
- mediator, asigură accesul la cunoaștere, la informare şi la cultură pentru colectivitatea în care îşi desfășoară activitatea;
- responsabil, conduce unități mai mari sau mai mici, servicii, îşi gestionează bugetul, îşi planifică activități;
- intelectual, bibliotecarul joacă un rol important în politica culturală şi educativă;
- inovator, bibliotecarul utilizează zilnic noi tehnici în colecțiile pe care le reînnoiește.
Biblioteca dispune de documente ce relatează istoria, tradițiile poporului găgăuz. Utilizatorul are oportunitatea de a consulta literatură de referință, manuale, monografii, beletristică. Dezvoltarea si promovarea culturii este unul din aspectele de baza a activității echipei
Pe parcursul acestor ani în cadrul cenaclului „Ana dili” au fost organizate evenimente frumoase cu personalități marcante: M. Cimpoi, V. Beșleagă, L. Butnaru, D. Tanasoglu, N. Baboglu ș.a. Am realizat multe lansări și prezentări de carte, având oaspeți din România, Republica Turcia.
 Activitatea din bibliotecile publice abordează atât dezvoltarea serviciilor tradiționale pe care biblioteca publică le oferă publicului în mod obișnuit (împrumutul, consultarea de documente etc), cât și serviciile noi pe care biblioteca le poate dezvolta o dată cu introducerea noilor tehnologii bazate pe Internet în activitatea şi operațiunile ei zilnice. Schimbările tehnologice care se produc în societate afectează toate domeniile vieţii şi biblioteca face față prin a-şi diversifica serviciile pe care le oferă.
   Biblioteca noastră e situată într-un loc bine populat al cartierului Râşcani. Ea se învecinează cu multe instituții de învățământ: liceele „I. Creangă”, „Ştefan cel Mare”, „N. Gheorghiu”, „M.Kogălniceanu”, Universitatea Tehnică din Moldova, Universitatea Slavonă, cămine studențești, colegii, școli. Prin urmare marea majoritate a utilizatorilor alcătuiesc tineretul de vârstă școlară sau studențească, dornici de cunoștințe.
De multă vreme biblioteca nu este doar locul de unde poți să împrumuți cărțile pe care nu le deții în colecția proprie și nici nu le găsești în colecțiile prietenilor. Acum biblioteca este instituția de cultură cu rol strategic în viața comunității, are tot mai multe atribuții, bibliotecarii fiind întrebați: Şi asta face biblioteca?!
Astăzi biblioteca este promovată pe diverse rețele de socializare care sunt platforme de comunicare și interacțiune cu utilizatorii. Mediul electronic produce mutații, modificări majore la nivelul societății așa cum invenția tiparului a dus la dezvoltarea societății în forma cunoscută astăzi.
În aceste condiții bibliotecile se remodelează la o serie de provocări precum sunt:
- extinderea exigențelor din partea utilizatorului;
-  asimilarea informaticii în conținutul activității biblioteconomice;
- diversificarea tipologiei de documente;
- diversificarea tipologiei produselor şi serviciilor oferite;
- mutarea accentului de la document spre informație;
- mutații în conținutul proceselor biblioteconomice în funcție de tipologia documentară şi a produselor şi serviciilor solicitate (oferite);
- necesitatea omiterii barierei spațiu - timp în comunicarea și utilizarea informației.
Acum, când am parcurs o distanță de 25 de ani de activitate, cu fermitate putem confirma că biblioteca este recunoscută drept o instituție ce oferă serviciile solicitate de comunitate, luând în considerație diversele criterii de vârsta, statut social, naționalitate.
Întotdeauna vom porni de la un studiu aprofundat asupra comunității căreia ne adresăm, privind sub toate aspectele: economic, social, cultural, interese şi preocupări, nevoi şi așteptări, oportunități şi provocări, de la cea mai mică vârstă până la greaua povară a anilor şi la nevoia de comunicare.

Ne dorim mult și pe viitor să putem ține pasul timpului, să realizăm evenimente frumoase și servicii utile pentru comunitate.

Bunele maniere la a doua ediție

                            Tatiana DONȚU, șef oficiu, Filiala „Transilvania”


Politeţea menţine un climat plăcut între oameni şi pune frâu izbucnirilor  
 răutăcioase sau brutale, prin acest „tabu” care este bunul simţ.

           
 Trăim într-o comunitate. Indiferent de rasă sau de locul unde ne aflăm, există reguli universale de comportament în societate, care implică o ținută morală şi o prezență fizică, în armonie cu mediul din jur, cu obiceiurile şi regulile generale de conviețuire, bazate pe respectul reciproc.
Nu suntem singuri pe pământ! 

            Felul cum vorbim, cum reacționăm în toate împrejurările, cum ne prezentăm, au fost subiectele discuției din cadrul trainingului din noua ediție a Serviciului „Politețea de zi cu zi”, participanții căruia au fost elevii cl. a IV-a „G” de la școala primară nr. 83, „Gr. Vieru”, împreună cu învățătoarea Regina Stolearenco .
            Trebuie să fim naturali, dar nu de o naturalețe prin vulgaritate sau brutalitate, ci prin finețe şi „bun simţ”, despre care toată înțelepciunea umanității spune că este geniul umanității. Toate acestea se obțin prin răbdare, bunăvoință, printr-un comportament egal, civilizat, care până la urmă intră în firesc, în obicei, în manifestarea noastră de fiecare zi. Cu cât se începe mai devreme, cu atât este mai valabil, mai bine, dar, niciodată nu este prea târziu! Generozitatea, voia bună, politețea, surâsul, ne crează prietenii, ne ușurează viața și ne îndepărtează piedicile, alungându-ne singurătatea, evitând fenomenul de izolare, de dezinteres, de devalorizare, pe care îl au unii oameni lipsiți de tandrețea şi de căldura celor din jur, aceasta datorându-se „ermetismului”, „agresivităţii” sau unor vechi complexe, care-i fac posaci şi, în aparentă, cu „ţepi de arici”. În realitate ei sunt dornici să comunice, dar fie din timiditate fie din încăpățânare sau din alte cauze psihice mai complexe, nu mai intră în fluxul viu al vieții şi privesc prin grilajul propriei lor solitudini. Toate aceste idei, concluzii au fost deduse din proverbele, maximele afișate pe panou.
            Apoi copiii au lucrat în trei echipe și li s-au adus la cunoștință o mulțime de sfaturi, reguli utile și practice despre cum ar trebui să se comporte în diferite situații, la biblioteca, în transportul public, la policlinică. Toți participanții s-au implicat activ și și-au manifestat interesul și totodată curiozitatea față de subiect. Au fost ageri, isteți și au uimit prin răspunsurile lor ingenioase și pline de conținut.
            Prezentarea pe ecran a istoriei bunelor maniere a stârnit un interes real la acești copii manierați. Nelipsite au fost niște concluzii pline de conținut, bine argumentate, dat fiind faptul că subiectul le-a fost interesant, și i-a mișcat pe copii.     

A fost o activitate neobișnuită, care sperăm că se va încununa cu mari succese și va fi utilă în viața de zi cu zi a participanților.   În concluzie toți avem ce învăța și ttrebuie să fim noi înșine, persoane adevărate, bune, devotate, delicate, umane! Să fim politicoși!

luni, 25 septembrie 2017

Юбилей муниципальной Библиотеки им. Б.П. Хаждэу

Tatiana ANDREICIUC
Şef oficiu, Filiala „Hristo Botev”

2017 год подарил нам, профессиональным библиотекарям г. Кишинэу, замечательную дату –
юбилей  140 лет со дня создания Муниципальной библиотеки „Б.П. Хаждэу.
Каждая из библиотек нашей системы старается привнести в свою ежедневную работу мероприятия, связанные с этой исторической датой, которая будет отмечаться 19 октября текущего года.
В далеком 1877 году создание Публичной библиотеки явилось важным событием в культуре, науке, образовании столицы края. С тех давних пор главная библиотека города (по тем временам) претерпела массу изменений и трансформаций, но она всегда оставалась притягательным и привлекательным во всех отношениях местом для горожан.
                                Немного истории:
 19 октября 1877 года открывается и реорганизовывается из губернской библиотеки в Кишиневскую городскую публичную библиотеку, расположенную в доме купца Крюкова.
В период с 1975 – 1991 являлась центральной библиотекой централизованной библиотечной системы города Кишинева и имела статус муниципальной библиотеки.
С 1950 по 1988 носила имя большевистского идеолога А.А. Жданова, с 1988 –  имя знаменитого деятеля культуры и науки, замечательного писателя Б.П. Хаждэу. Муниципальная библиотека  призвана  обеспечить свободный и справедливый доступ к информации, образованию, идеям, мнениям, чтению; поощряет, поддерживает интерес и свободу знаний; предоставляет и развивает современные и необходимые услуги для развития Кишинева. Mуниципальная библиотека опекает 27 филиалов, которые расположены во всех районах города. Благодаря успешному осуществлению проекта „Услуги для национальных меньшинств в столице были открыты филиалы: еврейской литературы и культуры им. И. Мангера, русской литературы и культуры им. М. Ломоносова,  украинской литературы и культуры им. Л. Украинки, болгарской литературы и культуры им. Х. Ботева,  гагаузской литературы и культуры им. М. Чакира и польской литературы и культуры им. А. Мицкевича. Фонд Муниципальной библиотеки включает свыше 1 млн. томов в традиционной и электронной форме: монографии, справочную литературу, художественную литературу и фантастику, книги по искусству и литературу для детей.

       В связи со столь значительной в культурной жизни нашего города датой,  Библиотека „Христо Ботев также активно включилась в процесс ознакомления  своих  читателей с данным событием kak в читальном зале, так и на абонементе. Мы оформили выставки, посвященные юбилею, на которых представлены многочисленные издания и публикации Библиотеки Б.П. Хаждэу. 24 сентября  зав. абонементом  Библиотеки „Христо Ботев Андрейчук Татьяна провела беседу „Библиотеке Б.П. Хаждэу – 140 лет” и познакомила юных читателей  с историей возникновения нашей центральной Библиотеки. Попутно демонстрировала книги и библиографические пособия, которыми поистине может гордиться Библиотека Б.П. Хаждэу.

joi, 14 septembrie 2017

Alătură-te Iarmarocului Comunității cu susținerea bibliotecii moderne!

Marți, 19 septembrie 2017, începând cu ora 10:00 Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” din Chișinău (bd. Ștefan cel Mare nr. 148) organizează „Iarmarocul Comunității”, în cadrul căruia va prezenta cele mai inovatoare servicii și inițiative realizate de bibliotecile publice din municipiu și  raioanele: Ialoveni, Căușeni, Orhei, Strășeni, Șoldănești, Rezina, Hâncești, Anenii Noi, Ștefan Vodă, evidențiind colaborarea de succes cu parteneri  locali și naționali din sectorul public și privat și a voluntarilor din comunitate, precum și rezultatele impresionate obținute grație activităților de Advocacy.
Evenimentul va servi drept o platformă de interacțiune și informare a publicului larg privind oferta de servicii și oportunități de care pot beneficia la bibliotecă, inclusiv incluziune digitală, educație, sănătate, dezvoltare economică, agricultură și va accentua rolul important pe care îl au bibliotecile la îmbunătățirea vieții cetățenilor.

Pentru a dezvolta  servicii moderne de informare care satisfac necesitățile actuale ale comunităților, bibliotecile se implică tot mai mult în activități de advocacy și inițiază campanii de colectare de fonduri, contribuind astfel la dezvoltarea spiritului civic și asigurând durabilitatea inovațiilor.
Participanții la iarmaroc vor avea posibilitatea să participe la masterclass-uri și demonstrații și să afle inclusiv de la partenerii bibliotecilor ce servicii și instruiri pe interesele lor pot găsi la bibliotecă. Jocurile interactive, prezentările și testările de gadget-uri, pauzele muzicale vor asigura distracție și bună dispoziție pentru întreaga comunitate.
Evenimentul face parte din campania națională de promovare a bibliotecilor publice „Ne vedem la bibliotecă!”, care are drept scop informarea publicului larg despre faptul că bibliotecile din Republica Moldova devin adevărate centre comunitare, unde fiecare, indiferent de vârstă și ocupație, poate beneficia de servicii moderne și activități interactive. Cea de-a 2-a etapă a campaniei se desfășoară în perioada aprilie-octombrie 2017, în cele peste 1 000 de biblioteci publice din rețeaua Novateca.

miercuri, 13 septembrie 2017

Иван Степанович Иванов - руководитель формирования Болгарского ополчения в Кишиневе в 1877 году

Larisa Barabaș,
șef oficiu, Filiala Hristo Botev"

         
 Имя И.С.Иванова, настоящее имя Иван Цанев Калянджи, не очень знакомо жителям нашего города, разве что историкам, этнографам и всем, кто интересуется славным прошлым Кишинева. Но имя этого человека крупными буквами вписано в историческую летопись столицы и навсегда останется в благодарной памяти потомков.

          Болгарский род Калянджи из Лясковца может гордиться многочисленными представителями просветителей, героев освободительной борьбы, пламенных патриотов. Отец Иванова - Цани Калянджи был сыном известного участника Греческого восстания в 1821 году. Сам он - первый болгарский учитель в Лясковце, осмелившийся преподавать родной язык в школе. Во время русско-турецкой войны 1828-1829 гг. был в отряде полка Липранди и за храбрость получил орден лично от своего военного начальника. Во время Крымской войны Ц.Калянджи служил в штабе русской армии, а также занимался разведкой в болгарских землях. За особые заслуги русское правительство даровало ему звание почетного русского гражданина и вручило золотую медаль с Владимирской лентой для ношения на шее. Ц. Калянджи поселился в Бессарабии и умер в Кишиневе в 1868 году.
          Ц.Калянджи получил привилегии в России и успел дать блестящее по тем временам образование своим двум сыновьям - Павлу и Ивану. Старший сын поселился в Комрате и скоро стал главным учителем в болгарском Комратском училище. Позже стал инспектором болгарских бессарабских школ. Был одним из деятелей добровольческого движения в Сербско-турецкой войне 1876 года. Был автором многочисленных школьных учебников и пособий.
          Иван Калянджи вошел в историю как Иван Степанович Иванов, родился в 1828 году в Лясковце, но вся его сознательная жизнь связана с Бессарабией и Кишиневом. Закончив Духовную семинарию в столице, он продолжил образование в Духовной семинарии Киева, а затем получил здесь же диплом историко-филологического факультета университета. Начинал профессиональную деятельность как учитель в Болграде и по его проекту была построена гимназия "Кирилл и Мефодий". С 1858 года работает инспектором и попечителем болгарских колоний в Бессарабии. В 1862 году открывает большую болгарскую школу в Комрате, борется за создание таких школ повсеместно. В 1968 году переселяется в столицу и становится государственным чиновником. Он создал в 1871 г. Кишиневское болгарское благотворительное общество, которое оказывало всевозможную помощь соплеменникам. Как его председатель он поддерживал контакты с Московским и Санкт-Петербургским славянскими комитетами. Известно, что накануне Апрельского восстания в Болгарии в 1876 году он обратился с просительным письмом к Ивану Аксакову о помощи оружием для восставших. Значительная помощь была оказана и болгарским отрядам добровольцев Сербско-турецкой войны, впоследствии в 1877 г. И.Иванов начал формировать добровольческие бригады именно из вернувшихся бойцов с той войны. Как известно, командующим ополчения был генерал Н.Г.Столетов и в этом грандиозном деле неоценимую помощь ему оказал И.С.Иванов.  21 июля 1876 г. Кишиневское болгарское общество выступило с воззванием, в котором говорилось: «На Балканском полуострове и в особенности в беззащитной Болгарии, совершенно обезоруженной и отрезанной от всех европейских государств непроходимой границей, совершаются такие события, которые по своим варварствам способны разорвать душу всякого человека. Мир человеческий не знает подобных ужаснейших неправд и терзаний, какие испытывают несчастные болгары… Невинная кровь этих наших братьев, имеющих столь славное прошлое и достойных лучшей участи, течет ручьями на Балканском полуострове». Общество обращалось с призывом вносить пожертвование для пострадавших от османских репрессий.
      Чтобы не придавать огласке создание болгарского военного формирования, было объявлено, что составляется почетный конвой главнокомандующего русской армией. 31 марта 1877 г. в Кишиневе был объявлен сбор болгарских добровольцев. Впоследствии И.С. Иванов так описывал это событие: "Утром по заранее сделанному мною распоряжению собрались в Армянском подворье болгарские добровольцы числом до 700 человек и, поздравив их с предстоящим в скором времени походом в родные места, я объявил, что они поступают уже под команду генерала Н.Г.Столетова как начальника имеющего образоваться болгарского ополчения".   
        К концу апреля 1877 г. в ряды ополчения вступили сотни бессарабских болгар. Ополчение под названием Почетного конвоя формировалось в составе шести пехотных дружин (трех бригад), каждая примерно в 930 человек: всего насчитывалось более 5,5 тыс. человек. Все организационные, бытовые, финансовые и многие другие вопросы легли на плечи И.С.Иванова, который проявлял к ополченцам почти отеческую заботу и стремился к максимальному разрешению всех проблем.
        В период Русско-турецкой войны 1877-78 гг. Иванов работал в Комитете временного гражданского управления Болгарией, а по окончанию военных действий вернулся в Кишинев. Замечательным вкладом в справедливое дело Освободительной войны является книга воспоминаний И.С.Иванова "Болгарское ополчение и его сформирование в 1875-1879 г.г.", ознакомиться с которой можно в электронном варианте РГБ - www.prlib.ru/item/399102.