miercuri, 29 mai 2024

Limba bulgară ca la ea acasă

 

Angela Olărescu,

șef filială, Biblioteca „Hristo Botev”

             Într-o zi însorită de mai (26 mai 2024) Biblioteca „Hristo Botev” era aglomerată de oameni de toate vârstele și totodată aici domnea o atmosferă solemnă. A sunat ultimul clopoțel pentru absolvenții anului de studiu al limbii bulgare 2023-2024, dar cel mai important Școala duminicală și-a celebrat cea de-a 10 aniversare.

10 ani este o perioadă destul de mare și atât organizatorii, cât și profesorii au cu ce se mândri, așa cum spun înșiși studenții și elevii Școlii duminicale. Cuvinte de recunoștință și admirație pentru specialiștii de înaltă calificare de limbă bulgară, literatură, istorie și etnografie au răsunat în această zi cu profundă sinceritate și căldură sufletească din partea Ambasadei Bulgariei în Republica Moldova dna Daffinka Procopova, ex-prim director al Școlii duminicale dr. hab. Nicolai Cervencov, Comunității Bulgare din Republica Moldova, președinte dl Gheorghi Barbarov, Societății Științifice a Bulgariștilor din Republica Moldova dr. hab. Ivan Duminica, directoarea Liceului bulgar „Mihail Tuzlov” din satul Chirsovo, UTA Găgăuzia, dna Oxana Razgradskaia, directoarei Bibliotecii „Hristo Botev” dna Angela Olărescu, absolvenților ai anilor de studiu anteriori și reprezentanților noii promoții. Unele felicitări au fost adresate profesorilor și studenților prin conectarea online din partea profesorilor bulgariști din liceele bulgare din orașele Taraclia, Tvardița și localitatea Valea Perjei.

          Pe ecranul mare al Bibliotecii „Hristo Botev” a fost prezentată în imagini istoria Școlii duminicale pe parcursul a 10 ani de activitate, în care Biblioteca de cultură și literatură bulgară „Hristo Botev” a jucat un rol important.

             Despre această perioadă fructuoasă de activitate a Școlii duminicale avem de povestit multe, despre viața ei de zi cu zi, sărbătorile bulgare minunate desfășurate aici cu concursul Școlii, legate de cultura, istoria Bulgariei, bulgarilor basarabeni din Moldova și Ucraina, în parteneriat cu Comunitățile bulgare din Republica Moldova. Aceste evenimente – mese rotunde, conferințe științifice, lansări și prezentări de carte, medalioane literar-muzicale - sunt organizate în mare parte de Societatea Științifică a Bulgariștilor din Republica Moldova, președinte dr. hab. Ivan Duminica. De menționat, că Școala duminicală este condusă de Societatea Științifică a Bulgariștilor din Republica Moldova. Este îmbucurător faptul, că în colecția bibliotecii noastre sunt manuale, hărți, dicționare, literatură metodologică, artistică, tot strictul necesar pentru a studia limba bulgară. Ne bucurăm că Biblioteca „Hristo Botev” îndeplinește nu doar funcțiile culturală și de informare în societatea noastră, dar datorită Școlii și funcția pedagogico-educațională, din biblioteca noastră ies elevi de diferite vârste bine pregătiți, ceea ce ne bucură nespus de mult.

          La Biblioteca „Hristo Botev” în baza Școlii duminicale a fost implementat Serviciul „Limba bulgară”. Utilizatorii serviciului frecventează cu mare plăcere orele de limbă bulgară în zilele de sâmbătă și duminică ale săptămânii. Lecțiile se desfășoară într-un spațiu special amenajat, luminos, confortabil. Serviciul este gratuit, lumea vine cu plăcere și recunosc că este o economie pentru bugetul familiei.

          Este cunoscut faptul că studierea unei limbi, îndeosebi a unei limbi străine, presupune multă muncă și străduință. Pentru a studia limba e nevoie de o perioadă îndelungată de timp, deoarece după familiarizarea nivelului teoretic este necesar de a practica și consolida cunoștințele obținute în practică. Cunoașterea limbii bulgare o putem valorifica cel mai bine în mediul unde se vorbește limba respectivă. În așa fel cei mai activi studenți ai Școlii duminicale vara plecau timp de două săptămâni în Bulgaria pentru a studia mai profund, a comunica, exersând limba bulgară. Cunoaștem că mulți dintre absolvenți Școlii și-au făcut studiile în Bulgaria, au revenit mulți dintre ei și până astăzi sunt cititorii bibliotecii noastre, participă la evenimentele cu tematică bulgară. Majoritatea recunosc că au amintiri frumoase despre studiile, călătoriile făcute în Bulgaria. La unii dintre absolvenți copii lor, la alții chiar și nepoții deja frecventează orele de limbă bulgară aici, la noi, la bibliotecă.

          Despre activitatea fructuoasă a Școlii duminicale am scris în presa tipărită și electronică: revista „BiblioPolis”, buletinul „BiblioCity”, am vorbit la TVR, la Emisiunile „Unda Bugeacului”, „Bună dimineața” (Moldova 1), am participat cu comunicări la conferințe științifice promovând munca enormă a profesorilor de limbă bulgară: a directoarei Școlii duminicale dr., conf. Elena Rațeeva, dr., conf. Nadejda Cara, dr. hab. Nicolai Cervencov, profesoarei Nadejda Rațeeva. În cadrul bibliotecii activează Ansamblul Etnofolcloric „Въгленче”, cond. art. Ana Pagur, membrii ansamblului participă la festivaluri folclorice internaționale și republicane, ocupând locuri de frunte în Bulgaria, România și Moldova.

În această zi de mai, cu amintiri frumoase pentru noi toți, a fost desfășurat un program destul de variat care a inclus: felicitări, recital de poezie, cântece și dansuri bulgare, hora bulgărească dansată pe aleea bd. Grigore Vieru din Chișinău, interpreți: Ansamblul Etnofolcloric „Въгленче” din Chișinău, cond art. Ana Pagur, Ansamblul Etnofolcloric „Лале” din satul Chirsovo, UTA Găgăuzia, cond art. Maria Dobrioglo, elevi, studenți ai Școlii duminicale, utilizatori ai bibliotecii noastre.

Felicitări Școlii duminicale! La mulți și prosperi ani!