vineri, 30 august 2013

Lecturi de vacanță!

Silvia   PANIȘ
                                                                                                         șef oficiu, Filiala „A. Donici”
Lectura  joacă un rol important în viața copiilor, un rol mai mare decît în viața celor vîrstnici. Cartea citită în copilărie rămîne prezentă în amintire aproape toată viața și influențează dezvoltarea ulterioară a copiilor. Din cărțile pe care le citesc, copii își formează o anumită concepție asupra lumii, cărțile formează la ei anumite norme de conduită”, spunea istoricul N. Iorga.
O carte citită la momentul potrivit poate avea uneori un rol semnificativ în formarea personalităţii. Ori, anume ceea ce absorbim din lecturarea cărţilor, aceea și exteriorizăm ca manifest al propriului eu.                       

Arta scrisului s-a extins cu pași rapizi, astfel încît în sec. al XXI-lea oricine are posibilitatea de a scoate de sub tipar o nouă capodoperă literară. Trebuie să recunoaștem însă, că nu tot ceea ce se editează, comportă un sens profund. Asta însă rămîne la latitudinea cititorului, care continuă să fie principalul arbitru... susținut însă de suporterii bibliotecilor.                

 Chiar dacă pentru unii pare banal de a fi surprins lecturînd o carte... mai ales în sezonul estival, biblioteca  „A. Donici” contrazice această  supoziție, și afirmă că într-adevăr vara se citește, poate chiar mai mult decît în restul anului, nu degeaba auzim tot mai des Eu vara citesc !                                                                                                                                        
Și dacă unii citesc de nevoie lista de literatură obligatorie, care trebuie să recunoaștem este destul de mare, alt contingent de cititori își permit să facă unele abateri, alegînd să lectureze cărți pentru suflet. Cum să fie astfel, dacă vara gîndurile zboară spre vacanțe însorite, relaxante, departe de rutina zilnică și ... termene limită. O astfel de zi petrecută nu este completă fără o carte bună alături. Vara asta la mare căutare au fost romanele de dragoste, aventurile și cărțile fantastice.                                                                                                           
Programul Lecturile Verii desfășurat pe perioada iunie-august, în filialele BM „B.P. Hasdeu” constituie  un promotor al lecturii  prin desfășurarea mai multor tipuri de activități culturale.   Biblioteca A. Donici” a organizat expoziții, reviste bibliografice, ore de poveste, jocuri interactive, discuții-dezbateri asupra cărților etc. Cele mai abordate teme fiind: lumea poveștilor, basme, mediul naturii, istoria, cărți jubiliare. Pe parcursul verii cititorii fideli ai bibliotecii au citit, răsfoit, analizat cărți colorate, de diferite forme și dimensiuni, care atrag atenția atît copiilor, cît și adulților. Aventurile lecturate au inspirat copii să deseneze eroii preferați din povești,  povestind despre cele mai captivante întîmplări                                                                                                                
Alegerea cărților de vacanță trebuie să se facă astfel încît să antreneze elevii la lectură, ceea ce este accesibil și indicat să se citească pentru a nu dăuna educației morale a acestora. Cartea bine aleasă este un bun tovarăș pentru călătorie, într-o zi de odihnă, la mare, sau acasă în orele de răgaz. Ea nici nu plictisește, nici nu cere anumiți factori pentru a fi citită.   În pofida faptului că noile tehnologii din zilelor noastre concurează serios cu lectura. Fără a pune la îndoială importanța mijloacelor moderne de informare, bibliotecarii împreună cu învățătorii au datoria de a apropia elevii de carte încă de la vîrste mici, trezindu-le interesul pentru această activitate intelectuală.                                                                                   

Citind în timpul vacanței copii își îmbunătățesc deprinderile de a citi, astfel au un nivel mai înalt de pregătire pentru a face față noului an școlar. Fiecare etapă a vieții își are lecturile ei, cărțile ei, de care peste ani  ne vom aminti cu mare drag și le vom simți dorul.