marți, 11 august 2020

„Cartea Nicoletei” la Centrul Academic Internațional Eminescu

 Natalia Corghencea,

șef sector, Centrul Academic Internațional Eminescu

 

„Cine știe carte ajunge departe și are-n viață parte.”  Întrucât viața noastră e o lecție infinită, eforturile de a o însuși sunt foarte mari, în deosebi la copii. Copiii sunt o minune, la ei curiozitate este la maximă treaptă, ei totul vor să știe, să cunoască. Dar unde găsesc cele mai veridice și clare răspunsuri? Sigur în primul rând în cărți.  Cărțile sunt izvorul cunoștințelor, ele ne deschid porțile spre o lume nouă, viziuni diverse, aventuri, amintiri frumoase, personaje demne de urmat și exemple adevărate, utile în viața de zi cu zi. O fetiță minune am descoperit în rândul cititorilor Centrului Academic Internațional Eminescu. Este vorba despre Nicoleta Crețu, elevă în clasa a IV-a la Gimnaziul „Galata”. Prin ce este deosebită, ne veți întreba? Prin faptul că are o pasiune și un talent înnăscut. Preferă foarte mult să citească cărți și este la curent cu noutățile editoriale în vogă specifice vârstei ei. În plus are norocul să fie fiica unor părinți amatori ai lecturii: mama de profesie biolog, tata chimist.

Numai în cazul în care investești într-un copil, ai rezultate îmbucurătoare. Îi place mult Nicoletei să citească și să colecționeze cărți. Fiind o fire foarte comunicabilă a resușit după spusele doamnei învățătoare Ana Sîrbu, să molipsească și să atragă o bună parte din copiii din clasă la lectură. Fac schimb de cărți între ei, se împărtășă cu impresiile de lectură, își recomană unul altuia cărțile noi descoperite, numai că, Nicoleta, după cum v-am mai spus, are un talent deosebit, este o adevărată artistă. Știe și îi place multă să prezinte cărțile frumos, o face cu iscusință și dăruire de sine, se joacă cuvintelele și intonația vocii. Este Bravo!

La inițiativa doamnei învățătoare, aceasta urmărindu-ne activitatea Centrului Eminescu pe rețelele de socializare, în special acum în perioada pandemiei, a observant și a apreciat felul nostru de a promova copiii talentați și dornici de carte. Astfel a venit cu propunerea de colaborare, care a fost acceptată și apreciată. Gândindu-ne un pic ne-am propus să mergem cu recomandări de lectură pentru copii. Astfel am creat postările pe canalul Facebook „Cartea Nicoletei”. În anul 2020 - Anul lecturii, promovăm cartea și lectura prin diverse forme și metode, programe, acivițăți, on-line și traditional. Încercăm să atragem pe cât de mult posibil copiii și tinerii la lectură.

O zi din viața acestei minunate fetițe nu trece fără cărți. Astfel în fiecare zi de luni și joi la ora 15:00, Nicoleta ne va prezenta cărțile citite de ea. Prima carte prezentată este „Cartea cu Aopodor”, scrisă de Gellu Naum. Sperăm că o să vă trezească curiozitatea și dorința de a citi și a fugi iute la biblioteca din apropiere pentru a împrumuta cărțile recomandate de Nicoleta! Penrtu a vedea ce lucruri frumoase facem, vă invităm să accesați linkul: https://www.facebook.com/CAIE.Hasdeu/videos/223959842193597/

miercuri, 29 iulie 2020

Marcăm Ziua Constituției


Svetlana Rotaru, bibliotecar,
 Filiala „Transilvania”

  Marele nostru om politic, jurist, savant și scriitor Constantin Stere spunea că statul este haina juridică a poporului. Dacă acceptăm că statul e haina juridică a poporului, haina juridică a statului e Constituția.[1]
           Ce este o constituție? Etimologic, prin constituție ar urma să înțelegem „așezarea cu temei” , „starea unui lucru” pentru că acest termen derivă din limba latină, de la cuvântul „constitutio”. Conceptul de „constituție” în accepțiunea apropiată de ceea ce astăzi înțelegem prin ea, a apărut și s-a cristalizat abia în secolul al XVIII-lea, când burghezia revoluționară a început să-și formuleze ideile specifice idiologiei ei și, totodată, când ea a început să uzeze de o terminologie nouă.[2] Cel mai important scop al constituției în construcția statului nostru democratic este de a realiza și prelungi să realizeze una din cele mai importante misiuni – cea de factor stabilizator al societății.             
 La 29 iulie, Constituția Republicii Moldova va marca 26 de ani de când a fost adoptată. Acest act juridic fundamental al statului conține cele mai importante reglementări ale sistemului politic, garantează pluralismul politic și protejează drepturile și libertățile omului.
 Constituția nu este postulată pur și simplu la vîrful ierarhiei actelor juridice numai pentru că ea este emanația organului suprem al puterii de stat. Ea are o asemenea valoare pentru că exprimă în chipul cel mai sintetic și mai cuprinzător cuceririle revoluționare ale poporului, aspirațiile fundamentale și hotărâtoare ale tuturor oamenilor muncii în vederea înfăptuirii obiectivelor pentru care a optat.
Adoptarea Constituției statului Republica Moldova a format momentul decisiv al înfăptuirii obiectivelor principale cuprinse în Declarația de Independență.
Constituția garantează principiile de dezvoltare a statului moldovenesc, exprimă aspirațiile poporului de integrare în comunitatea mondială de implimentare a standardelor de apărare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în viața de zi cu zi. Chiar și în statele cu cea mai avansată democrație  nu există  norme de drept  ideale. În preambulul Constituției din 1994 se menționează faptul că Legea Supremă a fost adoptată: „Pornind de la aspirațiile seculare ale poporului de a trăi într-o țară suverană, exprimată prin proclamarea independenței Republicii Moldova.”  Datorită Constituției din 1994 în Republica Moldova a avut loc crearea unei economii de piață, structurarea societății civile și demararea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Acești două zeci și șase de ani pot fi caracterizați sub aspectul că, poporul Republicii Moldova, proclamându-și independența, a optat pentru o guvernare democratică și un stat de drept. Însă democrația și preminența dreptului sunt valori constituționale fundamentale, autoritățile publice sunt obligate să acționeze în spiritul loialității față de Constituție. Pe parcursul anilor au existat amenințări la adresa Legii Supreme este la fel o realitate a peisajului nostru. Au fost diverse încercări de a folosi textul Constituției în interesele politice sau de grup. Este adevărat că astfel de situații sunt inadmisibile. Ele ar putea transforma Constituția înr-un set gol de cuvinte frumoase3.
Însă, realitatea ar putea să fie alta. Constituția este legea fundamentală a țării, care stabilește limitele pentru autoritățile statului, rolul exact al Curții Constituționale și care asigură protecția dreptului omului în țara noastră. Și totodată noi cetățenii acestei țări trebuie să respectăm constituția permanent indifirent de situația din țară. Scopul nostru este de a delimita responsabilitățile puterilor în stat și de a garanta faptul că toate autoritățile publice acționează în strictă conformitate cu Legea Supremă. Și numai atunci se poate de spus, vom fi cu adevărat un stat democratic și drepturile și libertățile cetățenilor vor fi realizate eficient.
Potrivit  articolului 33 din Constituția Republicii Moldova, libertatea creației artistice și științifice este garantată. Creația nu este supusă cenzurii. Dreptul cetățenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor materiale și morale ce apar în legătură cu diverse genuri de creație intelectuală sunt apărate de lege. Statul contribuie la păstrarea, la dezvoltarea și la propagarea realizărilor culturii și științei, naționale și mondiale.4 Ca să dezvăluim mai detaliat art. 33 din Constituție, vom menționa faptul că, fiecare cetățean din Republica Moldova are dreptul la dezvoltarea liberă a  creației artistice și științifice nefiind obligat de nimeni.
La etapa actuală, țara noastră trece printr-o perioadă complicată pentru viitorul său. În fața unor provăcări noi, interne și externe avem nevoie de unitate și solidaritate a intregii societăți, pentru a accelera implementarea proiectului de modernizare a țării în baza modelului european.
În sfîrșit vreau să menționez o informație utilă pentru a cunoaște unele curiozități din domeniul dat.
Despre acest lucru ştiu toţi cetăţenii Republicii Moldova, însă puţini cunosc câte cuvinte sunt în Constituţia Republicii Moldova. Legea Supremă a ţării are 10.287 de cuvinte, scrise în 1 232 de rânduri. Constituţia Moldovei este structurată în 852 de alineate, scrise pe 35 de pagini. În comparaţie cu Constituţia Republicii Moldova, cea a Statelor Unite ale Americii are 7 762 de cuvinte, fiind considerată una dintre cele mai vechi constituţii care încă este utilizată. Monaco, a doua cea mai mică ţară ca întindere, are cea mai scurtă constituţie. Adoptată în 1962, în timpul domniei Prinţului Rainier al III-lea, documentul are 3 814 cuvinte.
 În încheiere, vreau sa spun următorul că,  Legea fundamentală a țării, să nu să se mai confrunte cu provocări constituționale.[1]  Rolul justiției constituționale în protecția valorilor statului de drept.Coferința Internațională, 8-9 septembrie Chișinău 2014. p. 9.
[2] Ioan Deleanu. Drept constituțional. Editura didactică și pedagogică. București. 1980. p. 60.
3 Rolul justiției constituționale în protecția valorilor statului de drept. Conferința Internațională ,8-9 septembrie. Chișinău. 2014. p. 27.
4 Monitorul Oficial nr.1 Constituția Republicii Moldova. Din 29.07.1994. Publicată. 18.08.1994

marți, 28 iulie 2020

Cultura voluntariatului în bibliotecă


Tatiana Coșeri, director adjunct, 
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

Munca voluntară presupune realizarea unei activităţi fără recompensă, reprezentând un interes faţă de problemele societăţii sau faţă de una dintre acestea. O astfel de muncă este o   renunţare la pasivitatea tradiţională, o contribuţie la ameliorarea calităţii vieţii, la dezvoltarea socială echilibrată. A face ceva ca voluntar înseamnă, în primul rând, că îţi pasă de o problemă cu care ceilalţi se confruntă. 
·        Voluntariatul contribuie la ameliorarea calităţii vieţii, precum şi la dezvoltarea unei mai mari solidarității între oameni.
·        Voluntariatul contribuie la o dezvoltare economică şi socială mai echilibrată.
Voluntariatul solicită implicarea întregii comunități în identificarea și soluționarea propriilor probleme, oferă o voce celor care nu pot să se reprezinte singuri, oferă altora posibilitatea de a participa ca voluntari, este complementar, dar nu se substituie serviciilor care trebuie să fie oferite de alte sectoare sau de angajații plătiți, oferă persoanelor posibilitatea de a acumula noi cunoștințe și abilități și de a-și dezvolta la maximum competențele, încrederea în sine și creativitatea.

Definiții și abordări
 Organizaţia Naţiunilor Unite defineşte voluntariatul ca o activitate desfăşurată din propria dorinţă, voinţă şi discreţie fără a obţine un venit pentru a aduce beneficii părţii terţe şi satisfacţii personale. 
Voluntariatul este activitatea desfăşurată de persoane fizice dinproprie iniţiativă în beneficiul unei alte persoane, în beneficiul unui grup, al comunităţii sau al societăţii în general, fără ca persoana care desfăşoară activitatea să fie remunerată pentru activitatea depusă (Centrul Naţional de Voluntariat Pro Vobis Cluj-Napoca).
Legea voluntariatului a Republicii Moldova (nr. 121 din 18 iunie 2010) defineşte voluntariatul ca participarea binevolă la oferirea de servicii, cunoştinţe şi abilităţi sau  prestarea unor activităţi din propria iniţiativă a persoanei denumită voluntar.
Orice acţiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare." (Tracker)
„Orice muncă prestată relativ fără constrângere de o persoană cu intenţia de a ajuta şi fără a urmări un câstig financiar imediat." (Scheier)
„Impulsul de a se orienta spre satisfacerea nevoilor celorlalţi fără a se gândi la recompense financiare." (Manover)
Voluntar este orice cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin care în sprijinul solidarităţii civice se implică în activităţi de voluntariat (Legea voluntariatului a Republicii Moldova). 
Voluntari pot fi toate persoanele care doresc să desfăşoare o activitate în interesul comunităţii indiferent de rasă, culoare, etnie, vârstă, sex sau orientare sexuală, convingeri politice sau religioase, deficienţe fizice/psihice, stare civilă, situaţie economică, sau orice alt asemenea criteriu.
Voluntariatul se fundamentează pe următoarelele principii (Legea voluntariatului a Republicii Moldova):
  • participarea ca voluntar, pe baza consimţământului liber exprimat;
  • implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii;
  • desfăşurarea voluntariatului excluzând orice remunerare financiară sau materială;
  • recrutarea voluntarilor pe baza egalităţii şanselor, fără nici un fel de discriminare;
  • cunoaşterea de către voluntar a drepturilor şi obligaţiilor sale;
  • cunoaşterea activităţii relevante care implică contribuţia voluntară;
  • participarea la voluntariatul internaţional.

Profilul voluntarului
 Cu cât diversitatea voluntarilor după vârstă este mai mare cu atât avantajele sunt la fel de numeroase.  Vârsta voluntarilor depinde de scopurile şi proiectele instituţionale. Actorii principali în promovarea lecturii pot fi cei care citesc mai mult. Datele statistice argumentează că copiii şi tinerii sunt utilizatorii ţintă. Îndeosebi ei sunt categoria care prin acţiunile sale, prin munca sa pot să accelereze pulsul lecturii, să susţină serviciile publice comunitare. La rândul său vârsta a treia prin înţelepciune şi profesionalism pot sprijinii iniţiativele bibliotecii. Şomeri în căutarea unui loc de muncă pot obţine experienţă, abilităţi noi şi recomandări pentru viitoarele angajări. Persoanele cu dizabilități  sunt o sursă de talente care au nevoie de contact interuman şi de o modalitate de a-şi petrece timpul liber. Posibili voluntari pot fi şi familii întregi. 
Domeniile de implicare a voluntarului. Identificarea domeniilor / ariilor de implicare a voluntarilor în bibliotecă trebuie realizată atât pe baza proiectelor care sunt deja în derulare, cât şi în baza noilor proiecte care urmează să înceapă. De asemenea ea trebuie realizată pe baza strategiilor de dezvoltare organizaţionale pe termen mediu sau lung (de dezvoltare, de comunicare, de relaţii publice, de fundraising etc.). Această etapă este absolut necesară, deoarece trebuie să ştim: De ce avem nevoie de voluntari? Care sunt domeniile în care se pot implica voluntarii? De câţi voluntari este nevoie? Cum îi va sprijini instituţia gazdă? 
Voluntarul nu trebuie recrutat pentru a îndeplini munca bibliotecarului, ci pentru a acorda valoare activităţii de informare şi documentare. La elaborarea listei de priorităţi, de sarcini pentru implicarea voluntarilor neapărat să se examineze cu atenţie dacă sarcinile alocate nu se substituie muncii angajaţilor. Un ajutor considerabil este chestionarul de analiză a nevoilor de voluntari la nivel de bibliotecă, unde participă toţi bibliotecarii. În aşa mod la nivel de reţea se elaborează o listă a necesarului de voluntari.

Înscrierea voluntarilor. Formular de înscriere
Utilizarea formularul prezintă următoarele avantaje şi dezavantaje:
·  simplifică procesul de selecție, mai ales în cazul în care există un număr limitat de posibilități de implicare a voluntarilor; 
·  oferă posibilitatea colectării de informații specifice; 
·  ajută la structurarea interviurilor de selecție şi la orientarea voluntarului către o activitate;
·  poate constitui o barieră pentru implicare, mai ales în cazul persoanelor cu un nivel scăzut de alfabetizare.

Recrutarea și selectarea voluntarilor
Recrutarea este procesul prin care instituţia identifică, atrage şi invită cele mai potrivite persoane ale căror nevoi motivaţionale pot fi îndeplinite prin posturile de voluntariat oferite de aceasta. În procesul de recrutare instituția gazdă promovează beneficiile activităţilor pe care le derulează în cadrul Programului de voluntariat cu scopul de a determina oamenii să devină activi şi să se implice în activitățile acestuia.

Mai multe despre formarea culturii voluntariatului veți afla la atelierul din 29 iulie 2020:
·                 Contractul cu voluntarul;
·                 Modelul de scrisoare de bun venit pentru voluntari;
·                 Fișa postului. Sarcini, drepturi și obligații ale voluntarului și bibliotecii;
·                 Supervizarea, monitorizarea și evaluarea voluntarilor;
·                 Politici de motivare și  de recompense pentru voluntari;
·                 Legiferarea activității de voluntariat.
Zilele de vară sunt potrivite pentru a învăța la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. Ne vedem miercuri, 29 iulie 2020, ora 11:00, la atelierul profesional „Cultura voluntariatului în bibliotecă” livrat pe ZOOM.

marți, 30 iunie 2020

Обсуждения опыта онлайн-работы российских библиотек в ZOOM


Elena Braguța, șef sector, Filiala M. Costin
Для беседы приглашены:
Людмила Пынзарь (director adjunct, Resurse și Tehnologii), Габриела Булдумa (Sectia tehnologia Informatiei) и Таисия Фою (Secția „Memoria Chişinăului”).
Онлайн-сессию подготовила Библиотека М. Костин.

Библиотекари всего мира приняли уникальный вызов в период ограничений и начали решать совершенно новые задачи. Чем библиотеки могут занять население в этот период? В настоящее время повсеместно активно проводятся онлайн-мероприятия, которые с каждым днём становятся всё более популярными. Оказалось, что всё не так страшно, их  выбор достаточно велик (от концертов, лекториев, виртуальных выставок, до чтения индивидуальных сказок по телефону), и в этом их эффективность и польза. Стрим-работа становится доступной для широкой аудитории в различных ресурсах: начиная с установки специальных бесплатных программ, до общения в прямом эфире на популярных платформах (напр. YouTube), в зарегистрированных общественных группах социальных сетей (ВКонтакте, Facebook, Instagram и т.д.), а также мессенджерах (WhatsApp, Telegram, Viber и других). Такой режим предусматривает не только мобильность, но и привычную домашнюю среду.
Сегодня мы кратко (всего два видео) рассмотрим опыт российских публичных библиотек, которые показательно могут быть взяты на «вооружение» и нашими филиалами. В предложенных видеороликах проводятся онлайн-версии библиотечных мероприятий: (онлайн-викторина и креативный шутливый онлайн-флешмоб).  Нестандартная подача этих мероприятий делает  их непосредственными и забавными, из чего следует, что в эфире установлена приятная и весёлая обстановка общения с читателями, а не скучная академическая «обязаловка» для обеих сторон. Согласитесь, что такая манера проведения библиотекой информационной работы порадует многих, мероприятия наверняка будут ожидаемы читателями и «слава» о них сработает в виде «сарафанного радио». Нужно только заранее информировать участников в виде объявления темы и согласования времени эфира.
В первом видеоролике библиотекарь проводит с читателями викторину на знание города Петербурга. Интересно всё: от художественного оформления самой видеоподачи материала (тематический фон с шутливыми примочками в виде звуков, картинок, перебивок) до содержания вопросов, их сложности и самой формы задушевной беседы (животные внесли очевидное оживление). Мне понравились поощрительные призы за участие и рассказы читателей о себе. Библиотеки (каждая по желанию) могут сделать обсуждение Кишинёва, (любого события или известной личности) в своей особой манере, с интересными «фишками», придумками, неизбитыми вопросами и нестандартным оформлением. Викторина может состоять из разного количества участников:
- вариант - формат конференции (когда есть группа участников, и «знающие» ответ поднимают  руки, и, отвечая, взаимодополняют друг друга, раскрывают тему),
- вариант - тет а тет, а также 
-вариант - по двое-трое членов семьи.
Как результат – библиотека проводит мероприятие, а читатели пополняют кругозор и креативно проводят досуг.
Второй ролик интересен своим предложенным «личным вкладом»-пополнением в виде изобретения своего индивидуального танцевального движения, т. назыв. библиотечный «гангам стайл». Такой танец хорошо разрядит обстановку как в читальном зале, так и дома, сидя за письменным столом или у компьютера.
Библиотека М. Костин планирует попробовать следующие варианты онлайн обслуживания:
- консультации для читателей по поиску в OPAC и Koha (найти книгу, посмотреть свои сроки возврата и т. д.);
- обсуждение книги;
- объявление о новых поступлениях по теме и т.д. Также для желающих планируются уроки компьютерной грамотности и т.д.  
Тема обсуждения может быть продолжена в дальнейшем, поскольку имеются и другие интересные и полезные материалы, которые можно обсудить сообща с коллегами.

luni, 22 iunie 2020

ECO-TIC - un nou pas pentru ecologie și pentru societate


Valentina Astafi
Bibliotecar, Filiala „Onisifor Ghibu”

Astăzi, problema ecologiei este una dintre cele mai mari probleme din lume, din cauza deșeurilor aruncate și neutilizate. Pentru a trăi într-un loc curat din punct de vedere ecologic trebuie ca oamenii să aibă grijă de ei și de tot ceea ce este în jurul lor, de curtea sa și apoi de a-i oferi posibilitatea de a avea grijă de orașul său, satul său, țara sa, pentru că fiecare schimbarea începe cu noi înșine. Din cauza evoluției rapide a oamenilor din tehnologia informației, oamenii au devenit mai leneși, blocați de calculatoarele, laptopurile, tabletele sau televizorul lor. TIC ar putea ajuta într-un mod pozitiv  dezvoltarea către o lume curată ecologic.
În momentul de față, problema interacțiunii între natură și om dobândește o urgență specială. Rezolvarea problemelor de mediu este una dintre cele mai presante probleme globale ale timpurilor noastre.
Mai întâi trebuie să ne gândim ce este ecologie. Ecologia este o știință care are grijă condițiile de viață ,de mediul sau de natură. În al doilea rând, trebuie să ne întrebăm din ce este alcătuit sau cine sunt reprezentanții a momentului de viață inclus în ecologie.
În fiecare etapă a evoluției sale, oamenii au lucrat permanent și perfect în vederea îmbunătățirii ecologiei. În acest sens, oamenii planetei și-au propus mai multe proiecte de salubrizare în orașe, sate, deci inventează și aplică știri tehnologii de rezolvare a problemei curățenie și întreținere exemplară.
Mișcările politice verzi au a progresat în toată Europa timp de mai mult de două decenii. Un cuplu multicultural este în acest sens moment de lucru la construcția primului sat eco din Republica Moldova și sper că nu numai că conceptul se va extinde în viitorul apropiat, dar, de asemenea, că atenția se va concentra din nou asupra acestei țări sud-est-europene: natura și Agricultură.
Moldova este o țară slab dezvoltată vedere industrială, dar aproximativ 50% din zile a anului, calitatea aerului nu corespunde standarde sanitare. Rețineți că țara noastră este înăuntru necazul de a avea 90-95% din aerul urban poluat de gaze. Se spune că arborii sunt plămânii natură. Adică  copacii reprezintă a o mare parte a teritoriului nostru pentru a modera nivelul de oxigen, dar realitatea este cu adevărat crudă pentru că numai 12,7% din teritoriu este ocupat de pădurii.

Cum tehnologia informației poate schimba știința mediului?
Astăzi există tehnologii de mediu ale căror ocuparea forței de muncă este mai puțin negativă decât natura tehnologii obișnuite. Acestea sunt definite de UE ca tehnicile care evită poluarea în timpul procese și tehnici de producție la sfârșitul anului lanț care reduce emisiile de orice substanță poluantă generată, dar, de asemenea materiale noi, procese de fabricație eficiente în materie de energie și resurse, precum și cunoștințe ecologice și noi metode de lucru.
În zilele noastre tehnologiile sunt prea scumpe, chiar acceptăm să plătim cu condiția ca a o parte din suma plătită va fi îndreptată spre ecologizare un spațiu verde sau pentru curățarea lacurilor, râurilor, aceleași străzi, deoarece aproape toate străzile din marile orașe din țara noastră sunt murdare. În orașe, aerul poluat amenință sănătatea populației, cantitatea de deșeuri industrial este periculoasî și gunoiul urban crește în mod constant.
Pe de o parte, omul modern, în fiecare an, dobândește o mai bună conștientizare a mediului -așa numită condițional dorință, nu numai achiziționează produse moderne și folosește altele noi tehnologii, dar și pentru a minimiza daunele cauzate mediului.
În prezent, întreaga lume are au identificat mai multe zone importante pentru protecție a mediului, îmbunătățind situația în țări, precum și dezvoltarea și utilizarea măsurilor și tehnologiilor de mediu modernă ca dezvoltare a economiei din reciclare, managementul protecției mediului consolidare, mai bune legi și ordine, numeroase studii de mediu, și consolidarea forței tehnice, îmbunătățirea cooperării internaționale în acest sens.
Pe de altă parte, trebuie să se orienteze spre a utilizarea mai eficientă și rațională a Informații și comunicații, pentru că sunt tehnologii decisive în aceste zile. Drept urmare, noi ar putea avea o utilizare mai rațională a resurse, ca urmare a transformării produselor în servicii sau schimbări structurale.
„Telework", o formă de organizare a munca prestată de angajat în afara spațiilor angajatorul, folosind tehnologia informației și de comunicare .Aceasta ar putea reduce utilizarea spațiului automatizări de birou și consum de energie. Aceste schimbări pot ajuta la decuplarea creșterii economice, creșterea transporturilor și crearea de locuri de muncă în nivel local . În plus, un avantaj al telelucrării este că vă permite să organizați întâlniri de la distanță, pentru a optimiza călătoriile și, prin urmare, pentru a induce reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu prejudecata în economiile de combustibili fosili la care mijloace de apel de transport. Utilizarea telelucrării reduce emisiile de CO² din transport cu 90%. Televiziunea permite mobilitatea lucrătorilor spațio-temporal, prin urmare, nevoia de deplasarea și poluarea generată de această deplasare ar fi redus.
Comerțul electronic este una dintre schimbări radicale pentru viața de zi cu zi, grație reducerii costuri de transport și materiale, logistică și birouri sau spații industriale pentru depozitare. În acest fel, un ziar, de exemplu poate deveni un serviciu online, bancar deveni mai rapid, evitând deplasarea.
Subiectul comerțului electronic este studiat și pe diferite lucrări, ca substitut pentru transport. Comerțul electronic permite anumite afaceri a serviciului pentru a face o reducere a costurilor în  vânzări directe. În acest fel, ei au posibilitatea să vizeze mai bine clienții lor potențiali, să le ofere diferite servicii personalizate. Comerț electronic și achiziția online de produse intangibile sunt în creștere permanentă.
Produse IT, pe de altă parte, mai devreme sau mai târziu sfârșesc în deșeuri, numite e-deșeuri, care conțin substanțe toxice dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător.
În această lucrare am încercat să redau problemele și soluții legate de ecologie nu numai în țara noastră, dar în întreaga lume. TIC ar putea contribuie pozitiv la dezvoltarea către ecologie perfectă, în unele cazuri de substituție pentru transport și evitarea poluării generate de deplasări.
       Eco-TIC apare ca soluție, printre altele, care poate fi aplicată la Producția IT pentru a-și îmbunătăți producția responsabil pentru mediu. Nu sunt nu în ultimul rând că aceste soluții tehnice au succes numai atunci când este însoțit de un nivel de conștientizare  masiv al utilizatorilor.

marți, 16 iunie 2020

Epoca Eminescu


Natalia Corghencea
Șef sector, Centrul Academic Internațional Eminescu

Comemorarea celor 131 de ani de la trecerea în eternitate a poetului Mihai Eminescu, la Centrul Academic Internațional Eminescu a decurs cu genericul EPOCA EMINESCU. Multă lume bună si frumoasă în fiecare an e prezentă în ziua de 15 iunie la activitățile culturale organizate de către Centrul Eminescu. În anul curent, pandemia globală ne-a limitat în multe, și este pentru prima dată, când o activitate dedicată poetului drag a fost  organizată cu un număr foarte restrâns de oameni. Platformele educaționale live sunt cele ce ne pot conecta și uni asupra unui subiect. Zoom.us ne-a permis să fim vizibili și să fim aproape de publicul nostru.
În această zi marcantă au fost prezenți la CAIE acad. Mihai Cimpoi, acad. Nicolae Dabija, acad. Valeriu Matei, scriitorii Iulian Filip, Andrei Moroșanu,  Ștefan Sofronovici, directorul general al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” doamna Mariana Harjevschi, Maria-Eola Cecoltan, tânără pictoriță și cei împătimiți de creația eminesciană. După cum vedeți, un număr foarte limitat, cu respectarea cerințelor COVID-19: respectarea distanței, purtarea măștilor și a mănușilor.
Cu o prezentare live „Centrul Academic Internațional Eminescu: 20 de ani în serviciul comunității”, a ieșit în această zi doamna Elena Dabija. O prelegere live a fost organizată de către acad. Mihai Cimpoi la care s-au expus acad. Valeriu Matei, acad. Nicolae Dabija, scriitorul Iulian Filip. Au fost prezentate noutăți editoriale, printre care: Cârlugea, Zenovie. Mihai Eminescu: Dicționar. Oameni din viața lui; Maiorescu, Titu. Epoca Eminescu; Cimpoi, Mihai. Titu Maiorescu și lumea noastră postmodernă. De o frumusețe deosebită sunt cărțile poștale „Cu gânduri și cu imagini…”: Eminesciana plastică  din Colecția de cărți poștale Asociația Culturală „REGAL D'ART”, în număr de 10 exemplare, acestea au rămas în posesia Centrului Eminescu. Domnul Ștefan Sofronovici, scriitor și bibliotecar la CAIE, a realizat prezentarea de documente „Eminescu pe meridianele lumii”. Poezia și arta sunt în unison, a demonstrat-o tânăra pictoriță Miaria-Eola Cecoltan, cu o expoziție live „Planeta Eminescu” expusă în GALERIA DE ARTĂ EMINESCU. Maria-Eola a binevoit să împărtășe reușitele succeselor și dragostea față de creația eminesciană, care o atrage încă din copilărie. Versul eminescian a inspirat-o și o inspiră în continuu pentru realizarea lucrărilor minunate. Clipe muzicale deosebite pe vers eminescian ne-a oferit scriitorul Iulian Filip.
Creația lui Mihai Eminescu a întrunit în această zi, de comemorare lume bună, poezie, muzică și pictură. Precum spunea Eminescu „Al meu nume o să-l poarte, secolii din gură-n gură”, urmează încă mult să-l studiem și să-l promovăm pe marele poet.  

Web scraping. Cum să fii protejat împotriva colecției de date automate


Valentina Astafi
Bibliotecar, Filiala „Onisifor Ghibu”


Rezumat: Transformarea automată a resurselor Web într-un format specific constă în extragerea de date web sau web scraping. Extragerea datelor web se face folosind limbaje de programare backend, accesând site-ul web cu un client http și extrăgând datele adresându-vă etichetele, clasele, identificatorii documentului care descrie pagina. De multe ori, web scraping-ul se face în scopul analizei și culegerii informațiilor din mai multe surse într-un singur loc. Scopul principal al acestui articol a fost să familiarizeze și să explice care este scraping-ul web, modul în care este utilizat, tehnicile, ce scopuri și modul în care administratorii site-ului web pot fi protejați de colectarea automată a datelor.

Cuvinte cheie: extragere de date, analiză HTML, structuri de date, solicitare GET, automatizare, browser.

Introducere
Odată cu apariția aplicațiilor Internet și Web, a apărut necesitatea transformării informațiilor din paginile HTML în formate mai practice, ceea ce permite gestionarea mai flexibilă. Ca răspuns la această nevoie, a apărut tehnologia de web scraping. De-a lungul timpului, dezvoltatorii web au creat multe instrumente, biblioteci, pachete care permit o raclare web mai ușoară folosind API-ul acestor instrumente.
Schițarea web și-a găsit aplicația în căutarea anumitor informații, în indexarea paginilor web, în ​​analiza și monitorizarea datelor, și-a găsit aplicația în lupta împotriva concurenței din partea companiilor, poate fi folosită de către utilizatori să capteze oferte mai profitabile, să analizeze mai multe magazine de internet etc.

Web Scraping
Extragerea de date web este procesul de transformare automată a resurselor Web într-un format specific structurat. De exemplu, dacă o colecție de pagini web HTML descrie detalii despre diferite companii (nume, locații etc.), extragerea datelor web ar însemna transformarea acelui format HTML nativ în structuri de date care pot fi modificate de computer, cum ar fi intrările în tabele de baze de date relaționale.
Scopul extragerii datelor web este de a face datele web disponibile pentru etapele ulterioare de manipulare sau integrare.
Utilizare: Web scraping-ul se face rulând un program, scris într-un limbaj de programare backend. Deși nu poate fi realizat de utilizatorii obișnuiți, există resurse, servicii și aplicații care oferă utilizatorilor simpli privilegiile acestei tehnologii.
Securitate
Unele site-uri web folosesc metode pentru a preveni web scraping-ul, cum ar fi detectarea și blocarea crawling-ului (vizualizarea) de către roboți pe paginile lor. Ca răspuns la acest lucru, există sisteme de răzuire web care se bazează pe utilizarea metodelor de analiză DOM, viziunea computerului și procesarea limbajului natural pentru a simula vizualizarea umană pentru a asigura colecția de conținut de pagini web. pentru analiza offline.
Site-urile web pot folosi diferite mecanisme pentru a detecta web scraping-ul:
1. Trafic neobișnuit / rata de descărcare ridicată, în special de la un singur client / sau o adresă IP unică într-o perioadă scurtă de timp.
2. Sarcini repetitive efectuate pe site - pe baza presupunerii că un utilizator uman nu îndeplinește aceleași sarcini repetitive tot timpul.
3. Detectarea prin ghivece de miere - acestea sunt, de obicei, legături care nu sunt vizibile pentru un utilizator normal, ci doar pentru un păianjen. Când un răzuitor / păianjen încearcă să acceseze legătura, alarmele sunt declanșate.
Pentru a evita blocarea, răzuitorii web ar trebui să efectueze acțiuni pe site cât mai aproape de comportamentul utilizatorului. Prin urmare, ar trebui să rotiți adrese IP periodic, să schimbați agenții de utilizator și să setați viteza de compresie web la optim și între apeluri pentru a crea acțiuni aleatorii pe site care nu vor cauza suspiciuni.

Concluzie
Acest articol vorbește despre extragerea datelor web, care a crescut odată cu dezvoltarea tehnologiei informației. Extragerea datelor web este folosită atât cu gânduri bune, cât și cu gânduri rele, fără a ține cont de respectarea drepturilor de autor. Pentru aceasta, sunt utilizate diferite limbaje de programare care permit transformarea datelor în formate mai flexibile și mai ușor de utilizat. Diferite metode care detectează acțiunea de răzuire sunt utilizate pentru a proteja împotriva extracției de date dăunătoare.
Pe măsură ce Internetul a crescut astronomic și companiile au devenit tot mai dependente de date, acum este esențial să ai acces la cele mai recente date despre fiecare subiect. Datele au devenit baza tuturor proceselor de luare a deciziilor, fie că este o afacere sau o organizație non-profit. Prin urmare, web scraping-ul și-a găsit aplicațiile în toate eforturile notelor din epoca contemporană. În plus, devine din ce în ce mai clar că cei care folosesc instrumentul de web scraping într-un mod creativ și avansat vor fi cu un pas înaintea celorlalți și vor obține un avantaj competitiv.
Deși există metode care ar proteja extragerea automată a datelor, acestea au doar un efect de încetinire, deoarece este nevoie de mai multe coduri și de viteza mare a colectării datelor.