miercuri, 13 iunie 2018

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj susține literația și învățarea intergenerațională

Tatiana Coșeri, director adjunct, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj reușește cu succes să promoveze cultura lecturii între generații, dezvoltând educația deschisă și integrarea emoțională, socială, culturală. Pentru comunitatea clujeană biblioteca își are atuurile sale: ascultă utilizatorul și reacționează la problemele lui, anticipează schimbările, livrează idei și cunoștințe.
Experiențele pline cu tâlc ale Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj sunt provocatoare atât pentru bibliotecile din România, cât și pentru cele din Republica Moldova. Formarea culturii lecturii și a abilităților de a citi printr-un model inovator este evidentă pentru bibliotecă, demonstrând în așa mod preocuparea pentru identificarea soluțiilor la cele mai stringente probleme cu care se confruntă societatea.
Analfabetismul funcțional în societatea contemporană își are tot mai multe amprente. Paradoxal ca în secolul dezvoltării tehnologiilor informaționale și a accesului la informații subiectul dat să fie atât de discutat. O persoană poate fi clasată în categoria analfabetă dacă are dificultatea de a înțelege cele citite (carte, etichetele produselor, instrucțiuni de utilizare a bunurilor / serviciilor), incapacitatea de a-și formula un punct de vedere cu privire la cele citite, greutatea de a aplica cunoștințele, informațiile obținute în viața reală (completarea precară a unui formular, înțelegerea semnelor rutiere sau a indicatoarelor, reproducerea cognitivă a știrilor, abilități de scriere și citire semnificativ mai scăzute decât cele așteptate). Printre factorii care predispun apariția fenomenului putem remarca diverse contexte:
·         la nivel individual (limbaj slab dezvoltat, rezolvarea lentă a problemelor, orientarea dificilă în spațiu, memorie neconstructivă);
·         la nivel educațional (strategii de învățare precare, metodologia de învățare axată pe memorare, lipsa educației instituționalizate axate pe copil / elev);
·         la nivel socioeconomic (situația economică scăzută);
·         la nivel sociocultural (grupuri etnice, diminuarea sistemului de valori, violența în familie, conflicte).
Impactul acestor factori sunt semnificative: absența motivației de a se dezvolta, stima de sine scăzută; discriminare, integrare socială dificilă, comportament antisocial; sărăcie, șomaj.
Proiectele „Vreau să-mi citești” și „Literația pentru familie funcționează” sunt axate pe lectură intergenațională, pe transferul conținutului textului în mintea cititorului, pe interacțiune între text și cititor, pe interacțiune între copil și părinte. Scopul inițiativelor este dezvoltarea cunoașterii, creșterea motivației de lectură, sporirea comprehensiunii și formarea de competențe. Proiectele sunt un ecou al problemelor din societate privind analfabetismul, orbirea cognitivă (modele de gândire dogmatică fără analize și sinteze, o receptare pasivă) și limbajului de hârtie (redarea, povestirea celor citite fără a înțelege esența, fără reflecție).
Biblioteca a acționat ca un actor responsabil, conștientizând și afirmând rolul său în educația pe parcursul vieții. Inerent și implicit a consultat și a aplicat recomandările IFLA pentru programe de literație susținute de biblioteci - Guidelines for Library-Based Literacy Programs (https://www.ifla.org/publications/guidelines-for-library-based-literacy-programs?og=74). Documentul cuprinde recomandări cu privire la beneficiarii programelor de literatie, la pregătirea, planificarea, promovarea și evaluarea unor astfel de programe, sugestii referitor și la partenerii bibliotecii. 
Astfel, în parteneriat cu Asociaţia Learn&Vision Cluj-Napoca Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj implementează proiectul „Literația pentru familie funcționează”. Este un proiect Erasmus+ de educație a adulților în care sunt implicate instituții din Bulgaria, Macedonia, Portugalia și Slovenia. Partenerii își propun să realizeze următoarele activități și produse:
·         analiza practicilor și preocupărilor de literație în cele cinci țări;
·    elaborarea profilului ocupațional al facilitatorului de programe de literație pentru familie în corespundere cu standardele ocupaționale;
·         elaborarea materialelor de învățare.
Literația schimbă paradigma de educație prin lectura textului, înțelegerea mesajului, realizarea de conexiuni, formularea și exprimarea opiniilor prin perspectiva celor interesați – familie, copii, școală, societate care sunt deschiși la comunicare, doresc să devină competitivi și membri activi ai comunității.
Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj a reușit cu succes să realizeze prima etapă a proiectului. Experiențele au fost diseminate în cadrul Conferinței „Facilitarea programelor de literație pentru familie – un demers calitativ”, care a avut loc în data de 7 iunie 2018. Participanților de la conferință au fost prezentate:
·         scopul și impactul proiectului „Literația pentru familie funcționează” („Family literacy works!”);
·         exemple de bune practici privind literația pentru familie, definirea conceptului și scurt istoric;
·     analiza comparativă a practicilor similare în Bulgaria, Macedonia, Portugalia, România și Slovenia;
·         profilul ocupațional a facilitatorului de programe de literație pentru familie.
Informațiile obținute au fost completate în cadrul cafenelei culturale cu tema „Importanța programelor de literație pentru familie în prevenirea abandonului școlar”. Bibliotecarii au identificat grupurile-țintă, obiectivele, activitățile programului de literație și competențele necesare pentru facilitatori. În cadrul prezentărilor prin discuții și schimb de opinii s-au conturat spiritul de agilitate, pasiunea și experiențe inspirate ale bibliotecarilor. Practicile bune ale Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” au fost promovate  la conferință de Ludmila Capița (Filiala „Transilvania”), Mila Șeremet (Filiala „Transilvania”), Stela Moraru (Secția „Memoria Chișinăului”) și Tatiana Coșeri (director adjunct).
Dialogul profesional  a argumentat că bibliotecile sunt un serviciu public axat pe educația pe parcursul vieții, dezvoltă abilități și competențe. Cu siguranță ideile obținute se vor materializa în servicii intergeneraționale.

luni, 28 mai 2018

Povestea - cea mai frumoasa parte a vieții


Angela Vintilă, șef filială, Filiala „M. Ciachir”

În ajunul vacanței de vară, la Filiala „M. Ciachir” a fost organizată o adevărată sărbătoare cu participarea elevilor din clasa 1-B, de la Liceul Teoretic ”„Mihail Kogălniceanu”. Invitatul nostru a fost poetul, scriitorul și ilustratorul de carte Alexandru Plăcintă. Dânsul a venit cu mai multe cărți de poezii, povești, povestiri și ghicitori. Printre ele a fost cartea cu povești „Peștera lutului auriu”, care a fost menționată de Uniunea Internațională a Oamenilor de Creație cu Diploma și premiul „Prietenul copiilor” (2018). O altă publicație care trebuie neapărat menționată a fost Antologia „Poveștile bunicului Alexandru”, în care sunt incluse 30 din cele mai bune povești ale scriitorului. Cartea a fost editată la București, la editura „Zorio” și menționată cu o Diplomă specială din partea Salonului Internațional de Carte pentru Copii și Tineret (2018). Toate cărțile menționate sunt ilustrate de autor.

Alexandru Plăcintă a recitat copiilor poezii, a povestit fragmente din poveștile sale, le-a demonstrat ilustrații din cărți pe fundalul unor melodii dragi lor. Le-a povestit unele taine din procesul creării cărților. Celor omagiați scriitorul le-a dăruit câte o carte cu autograf, iar învățătoarei, dnei Tatiana Țugui, două cărți cu povești pentru a le citi copiilor și a-i duce în lumea fantasticului, iar prin el, prin fantastic, a-i educa să devină oameni buni, respectuoși și corecți.

vineri, 25 mai 2018

Zilele Bibliotecii „Onisifor Ghibu”


Dina Sicorschi, şef oficiu
Filiala „Onisifor Ghibu”

Biblioteca „Onisifor Ghibu” este o filială a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, deschisă la 15 ianuarie 1992, prima bibliotecă de carte românească din Chișinău. Localul e  situat în centrul Chișinăului. Dispune de o colecție formată exclusiv din carte românească (parte din fondul activ e transmis de Biblioteca Metropolitană București),  care mereu se completează cu ediții noi.
Zilele Bibliotecii „Onisifor Ghibu” sunt mult așteptate de cititorii și oamenii atașați de literatură și cultură.Prezentări și lansări de noi volume semnate de scriitorii autohtoni, expoziții de carte, pictură  – sunt doar unele dintre frumoasele activități desfășurate.

Cu ocazia acestor deosebite zile au fost  lansate cărțile: „Pe punte de cântec spre Unire” de Eugen Mamot; „Ziarele românești despre Unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei” antologator Marius Diaconescu și Andrei Florin Sora (București); „Ineditul Eugen Cioclea” de Vitalie Răileanu etc.

Miercuri,16 mai 2018 scriitorul, Ioan Mânăscurtă ne-a surprins, în cadrul Zilelor Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, cu o deosebită invitație la lectură – „Ieșirea din Timp”; „Deslușirea semnelor” și „Citirea a Doua” (nu ultima). Prezenți la eveniment: Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova.; Teo Chiriac, vice-președinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova; Leo Butnaru, scriitor; Iulian Filip, scriitor; Dumitru Crudu, scriitor ș.a.

Joi, 17 mai,  ca oaspeți ai bibliotecii au fost elevii de la Liceul Teoretic „Mircea Eliade”. Excursie prin bibliotecă și prezentare de carte a oferit-o vizitatorilor directorul bibliotecii, Vitalie Răileanu. Această zi frumoasă s-a încheiat cu lansarea cărții Pe punte de cântec spre Unire” de Eugen Mamot. Un volum despre traseul istoric al celebrului ansamblu de la Chișinău ,,Lia Ciocârlia” – Opera numită „Pe punte de cântec spre Unire”, care este dedicată  și Centenarului Unirii Basarabiei cu Patria-Mamă. Anul curent, 2018, se împlinesc 45 de ani de la fondarea studioului muzical-coral „Lia-Ciocârlia”.

Sub genericul Zilele Bibliotecii „Onisifor Ghibu” ziua de joi, 24 mai, a fost încununată cu două evenimente majore, prezentarea a unui nou volum elaborat în cadrul Laboratorului de Cercetare Literară a Bibliotecii „Onisifor Ghibu” - „Ineditul Eugen Cioclea” de Vitalie Răileanu și lansarea antologiilor „Ziarele românești despre Unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei” concept, elaborare și editare Marius Diaconescu și Andrei Florin Sora (București). Moderatori au fost: Vitalie Răileanu, critic și cercetător literar; Marius Diaconescu, istoric (Universitatea din București); Ion Negrei, istoric, vicepreședinte al Asociației Istoricilor din Moldova. Participanți la eveniment: Gheorghe Cojocaru, directorul institutului de istorie al Academiei de Științe a Moldovei; Vladimir Mischevca, primul președinte a Comisiei de Heraldică; Protoiereul Octavian Moșin; Octavian Munteanu, profesor ș.a.

marți, 22 mai 2018

Экспозиция «Писчебумажный магазин Гурфинкеля» или Библиотека продолжила «ночь музеев»


Tatiana Ischimji, Filiala „I. Mangher”
             
21 мая наша библиотека продолжила «Ночь музеев». Вы можете сказать: « А причем тут музей к библиотеке?»  А вот причем!
Ещё в далеком 1991 году, при открытии нашей библиотеки, был организован Музей истории евреев Молдовы основанный известным краеведом Исидором Пилатом. В 2005 году при финансовой поддержке Французского Альянса музей был реорганизован в Музей культурного достояния евреев Молдовы, и основным направлением работы музея стала тема культуры, литературы и искусства.
Главная цель Музея – сохранить и донести до потомков те культурные ценности, которые характерны еврейскому населению, жившему и  проживающему на территории Молдовы.
Еврейская книга занимает в тематике музея центральное место. Посетителям представлены постоянно действующие экспозиции:  «Редкая еврейская книга», которые датируются концом 19-го – началом 20-го века; «Дар души благородной» - современные книги с автографом авторов, подаренные библиотеке; «Писатели – евреи Молдовы», «Книги из библиотеки Г. К. Вехтера», а также  тематические выставки и выставки, связанные с памятными датами писателей.
В музее вы можете увидеть экспозиции: «Еврейский народный музыкально-драматический театр», режиссёром которого был Рувим Левин, «Фотографию М. Зингера», фрагмент «Писчебумажного магазина Гурфинкеля», который располагался в Кишиневе  в начале 20-го века в центре города.
Вот этот фрагмент мы и представили  на нашей пешеходной улице в «ночь музеев», чтобы прохожие смогли хоть глазком взглянуть, как жили наши предки в первой половине ХХ века.  Как оказалось, в писчебумажном магазине можно было купить не только писчие принадлежности, но и послушать музыку на патефоне всемирно известной английской фирмы «His Masters Voice» (начало 20-го века), и выпить чашечку кофе, смолотого на ручной кофемолке (1923 г.), и, конечно же, почитать книги под керосиновой  настольной лампой (1917 г.).
 Интерес к выставке неожиданно был большой. Люди подходили, спрашивали, интересовались,  фотографировались  на фоне экспонатов и уходили с книгой, подаренной библиотекой в рамках программы «Из Дара в Дар». Надеюсь,  посетителям  понравилось, так как многие спрашивали:  «Что можно увидеть еще в вашем музее?» Думаю, что это не последняя наша выставка в «ночь музеев», нам есть что показать!

Pictorul şi poetul Dimitrie Peicev


Lidia CÎSSA.
Bibliotecar, Filiala „Hristo Botev”


Dimitrie Peicev este o personalitate notorie pentru arta şi cultura din Republica Moldova. Domnia Sa este cunoscut ca pictor şi poet original, două talente ce se îmbină armonios în operele sale. Fiind de origine bulgar basarabean, a reflectat în lucrările sale, printr-o manieră intimă, uncială, coloritul tradițiilor şi obiceiurilor bulgare, sufletul cald, luminos şi blajin al bulgarilor basarabeni, demonstrând cât de minunat e să fii bulgar şi totodată om.

Deşi s-a născut în Ucraina (satul bulgar Vinogradovka, r. Bolgrad), a debutat şi s-a format ca pictor în Moldova. A absolvit Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală” (fosta Școală de Arte I.E. Repin”, 1962-1970) din Chişinău, este Discipol al pictorului moldovean Mihail Grecu din anul 1962, apoi  şi-a continuat studiile la Institutul Poligrafic din Moscova (1970-1975), pentru a-şi perfecționa măiestria. Este Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova din anul 1975.

A pictat peisaje, portrete, natură moartă. Pe parcursul anilor Dimitrie Peicev a organizat numeroase expoziții personale: la Moscova (URSS), la Plovdiv, Sofia, Gabrovo, Velico Târnovo (Bulgaria), la Bacău (România), la Centrul Expozițional  Constantin Brâncuşi”, Ambasada Bulgariei în Republica Moldova (Chișinău, Moldova). Recent la 3 mai 2018 şi-a inaugurat expoziția personal dedicată  jubileului de 75 de ani de la naștere. Printre lucrările de pictură ale Domniei Sale prezentate la expoziția în cauză se înscriu următoarele: „Butuceni. Curte părăsită cu cal.”, „Piezaj din Cimişlia”, „Oxentea. Nistru”, „Marginea satului Dolna”, „Butuceni. Peisaj cu cal”, „Tatiana în atelier”, „Natură statică cu vin roşu”, „Natură statică cu harbuz”, „Natură statică cu ardei roşu”, „Masa cu garafă”, „Ulcior cu trandafir pe un scaun” ş.a. Şi-a prezentat lucrările şi la majoritatea expozițiilor reprezentative şi în grup organizate de către Ministerul Culturii şi Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova, alte instituții şi organizații competente în promovarea artelor plastice.

Pentru talentul artistic pus în slujba poporului, contribuția deosebită în dezvoltarea artei plastice din Moldova, pictorul Dimitrie Peicev a fost decorat cu Medalia de  Aur (pentru expoziţia Portretul dirijorului Şt. Andronic”, 1987 ), Medalia Meritul Civic ( 1996) şi distins cu numeroase premii de pictură şi de excelență din partea Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova (2005, 2006), Uniunea Artiștilor Plastici din România (1992), Premiul Mihai Grecu” din partea Ministerului de Cultură din Moldova, Premiul Ministerului Culturii al RM (Salonul de toamnă”, 2015).

Creația poetică a dlui Dimitrie Peicev se desfășoară paralel cu cea de artă plastică. Poezia Domniei Sale e atât populară, cât şi elitară. După spusele criticului de artă Dimitr Mihailov, aceasta şi  informează, şi trezește spiritual  în același timp, dând speranță şi consolare, pătrunde în sfera psihologică  a omului, atingând tainice strune spirituale, reflectând o gamă largă de sentimente – bucurii, nostalgii, frământări, chinuri interioare. Este printre primii care a depus un aport substanțial în crearea şi dezvoltarea poeziei bulgare basarabene. Domnia Sa detestă stilul lingușitor, lăcuit, de paradă, imitativ. Poezia măiestrului este pătrunsă de compasiune față de suferințele şi meditațiile omului, este foarte sinceră, întrețesută cu sentimente profunde. După cum afirmă același Dimitr Mihailov, Dimitrie Peicev a săpat” în poezia basarabeană bulgară ca într-o fântână până când n-a dat de apă vie” care pentru Basarabia, cam săracă în apă, acest lucru poate fi calificat ca o faptă eroică. Printre plachetele de versuri ale poetului pot fi menționate: Питайте вятъра”, И светят спомените, Завръщанеş.a.

 Noi, colaboratorii Bibliotecii Hristo Botev”, ne mândrim cu faptul că dl Dimitrie Peicev este utilizatorul nostru şi intră în categoria celor de onoare, care participă activ la numeroase activități organizate la bibliotecă, ce țin de arta, literatura, istoria, cultura bulgară. Recent în incinta bibliotecii a fost realizat un interviu cu pictorul şi poetul Dimitrie Peicev de prezentatorii Emisiunii „Unda Bugeacului” (Moldova 1) cu prilejul jubileului. În colecția bibliotecii avem toate volumele de versuri scrise de poet, pe care le punem la dispoziția utilizatorilor interesați de personalitatea şi creația poetică a dlui Dimitrie Peicev. Cu ocazia jubileului, îi dorim poetului şi pictorului Dimitrie Peicev multă sănătate, energie, inspirație şi putere de creaţie nesecate în continuare. La Mulţi, Mulţi Ani!!!

vineri, 18 mai 2018

Mihaela Perciun în dialog cu cititorii Bibliotecii „Ovidius”


 Natalia Cojoharenco, şef oficiu, Filiala „Ovidius”

Ochiul structură miraculoasă, bulă neagră într-o altă albastră, înglobate într-un bulb alb.
 Structură creatoare, distrugătoare, defăimătoare. Rea şi bună. Două lumi diferite, paralele…
(citat din romanul “Cenuşă rece”)

În anul 2018 Biblioteca Municipală a lansat ediţia a XV-a a programului de lectură „Chişinăul citeşte…” Şi în acest an cititorii au fost provocați la lecturi bune, ele, fiind un pretext pentru  noi întâlniri cu autorii basarabeni, şi ca rezultat la  un dialog productiv postlectural.
 În plin verde de primăvara, la mijlocul lunii mai, la Biblioteca „Ovidius”, a avut loc întâlnirea cu scriitoarea Mihaela Perciun, autoarea cărţii „Cenuşă rece”, propusă spre lectură în acest an publicului adult. Cu ocazia evenimentului, în incinta bibliotecii şi-au dat întâlnire cei dornici de a cunoaște mai multe despre creația autoarei. Ca oaspeți au fost găzduiți tinerii studioși de la Centrul de Excelență în Construcții şi doamnele de vârsta elegantă, participante la serviciul „Șezători de altă data”. Activitatea a demarat cu un mesaj de salut audienței şi o prezentare amplă a creației autoarei făcută cu multă simpatie şi cunoaștere de doamna Valentina Butnaru, președintele Societății „Limba noastră cea Română”, o fidelă prietenă de mulți ani a bibliotecii „Ovidius”. „Mihaela Perciun, reprezintă femeile scriitoare din Moldova, ea, este o femeie curajoasă, care scrie cărți curajoase. Pentru că e dificil să te confrunți cu tradiționalismul, sexismul, cu scrierile masculine, cu lipsa cronică de timp. Astfel, cine vrea să scrie cărți, nu doarme noaptea” ne-a declarat zâmbind moderatoarea.
Mihaela Perciun a debutat cu proză scurtă în 2003, iar la  14 ani distanță apare romanul „Cenuşă rece”, o proză cutremurătoare, demolatoare. Trebuie să trăieşti nu o singură dramă ca să descrii această dezumanizare, aceste tradiții, obiceiuri şi nimicuri absurde care s-au păstrat şi astăzi în Moldova şi nu numai. Domnia sa descrie cu lux de amănunte întregul ritual practicat la înmormântări,  un grotesc, o combinație  de tragic şi comic. La o întrebare parvenită din sală, cum se aleg subiectele pentru prozele scrise de ea, scriitoarea ne spune cu multă lejeritate că nu ea caută subiectele, ci invers, ele o găsesc şi nu o lasă până nu le înşiră pe foaie.
 „Apariţia romanului „Cenuşă rece”, este un succes indiscutabil”, a destăinuit autoarea publicului, „este un vis împlinit, de care încerc să mă detașez. Sunt conștientă că romanul este unul închegat, cu personaje veridice, autentice şi vitalitatea lor este naturală, neafectată”. La întrebarea altei tinere despre semnificația titlului cărții, de ce anume „cenuşă rece”, autoarea răspunde  că acest titlu fermenta demult ca idee, iar răspunsul îl vom găsi în partea a treia a cărţii, în fragmentul descrierii casei răvășite de vecini în care nu mai rămâne nimic, şi personajul principal  simte doar un miros de cenușă. Ce aflăm, noi cititorii din această poveste ? Că în spatele unei intenții bune poate fi un plan meschin. Că există chiar şi în viața o răsplată pentru tot ce faci. Şi că sunt anumite decizii care vor schimba nu doar viitorul nostru, dar şi pe cel al altora.
Distinsele doamne Valentina Butnaru şi Mihaela Perciun au îndemnat publicul prezent în sală să citească cât mai mult, deoarece lecturile aduc mai multe beneficii, lectura unei cărți le va lărgi orizonturile, va dezvolta un vocabular consistent şi astfel, cei tineri îşi vor cunoaște potențialul şi talentele, „suntem ambele ferm convinse în aceasta” - au declarat invitatele. Cu un mesaj autoarei, s-a adresat cititoarea fidelă Polina Şinic, mulţumindu-i pentru plăcerea obținută de la lecturarea acestei opera, totodată, îndemnând-o să scrie mai mult.
La finele activității doamna directoare, Liuba Ciobanu, a mulțumit participanților pentru discuţia inteligentă şi interesul deschis cu care a fost abordată tema activității, încurajându-i să se adreseze la bibliotecă ori de câte ori au necesitate, deoarece aici ei sunt mereu așteptați cu mult drag de colaboratorii bibliotecii.
  Aceste activități dedicate cunoașterii operelor scriitorilor basarabeni, care au loc la biblioteci timp de 15 de ani au o importanță colosală în cultivarea tinerii generații şi o cimentare profundă a relației adolescent-adult.

miercuri, 16 mai 2018

Proiectul „Profesia mea”


Ludmila Capița,  bibliotecar principal, Filiala „Transilvania”

„Alege un job pe care îl iubești și nu va trebui  să muncești nici măcar o zi din viața ta."
Confucius

Viitorul ne rezervă multe, e o ușă cu multe surprize. Toți avem idealuri, visăm la o viață care poate atinge perfecțiunea, ne dorim ce e mai bun. Visăm la meseria ideală, fiecare vrem să arătam lumii că suntem cei mai buni, visăm la o familie care să ne susțină și să ne iubească, visăm la un nou început. Liceenii sunt la o vârstă  care îi pune pe gânduri, ce profesie să-și aleagă, au avut un stimul de a organiza și desfășura proiectul „Profesia mea”, în cadrul Salonului de Lectură „Ceaiul de la ora patru”. Moderatoarea Alexandra Tănase a dat start activității, făcând o totalizare a activităților desfășurate în cadrul salonului, a menționat că fiecare profesie vine cu ceva, interesant în felul său și că rămâne de a fi descoperite. S-au perindat prezentări ale liceenilor, care mai de care, care au captivat prin creativitate, originalitate și prin conținut. Au fost prezentate profesiile: avocat, psiholog, arhitector, jurnalist, medic, designer, actor, arhitect, bucătar.                                            
Grupul unu, format din 3 liceeni: Polina Baban, Nicoleta Bantaș și Igor Caravai au prezentat în PowerPoint  profesia de avocat. Au făcut o mică introducere despre avocatura moldovenească, cum se face admiterea în profesia de avocat, formele de organizare, domeniile de activitate ale avocatului.  Au simulat un interviu cu un avocat, elaborat în formă de filmuleț.                                                                                                                                   
Grupul doi  a continuat cu profesia de „Designer vestimentar”. Au impresionat publicul cu Interviul realizat designerul Olesea Vasilache și cu o defilare de modă a câtorva ținute: clasică,de gala, sport…                                                                                               
Profesia de psiholog a urmat în continuare cu o prezentare în PowerPoint, unde au fost dezvăluite mici secrete cum ar fi: Psihologul este un fel de ghid autorizat care ne ajută să descoperim singuri răspunsurile pe care le avem deja undeva în adâncul nostru. Psihologul oferă acceptare necondiționată, empatie, confidențialitate, înțelegere şi obiectivitate celor care intră în contact cu el. Ne ajută să ne revalorizăm rolurile pe care le ocupăm în viața noastră, să depășim situațiile de criză, să nu mai fim triști, singuri, neînțeleși de părinti/prieteni, lipsiți de încredere în sine sau în ceilalți.  Tot ei au elaborat un filmuleț cu 25 de curiozități din psihologie comentate. O altă ssurpriză a fost testul psihologic: „Testarea emoțiilor” din șapte întrebări, prezentat de Ariadna Postolachi. A împărțit la toți participanții câte o foaie, și trebuia să răspundă la întrebare prin „da” sau „nu”. Ele fiind: Te simți vinovată dacă plângi în public? Crezi că plânsul este un semn de slăbiciune? Încerci să-ți ascunzi dezamăgirea de fiecare dată? Te simți genată dacă vezi un om plângând? Te superi repede? Ai permite ca cineva să te consoleze atunci când plângi? Îți amintești când ultima dată ai râs cu poftă și te-ai distrat de minune? La majoritatea răspunsurilor de „da”, răspunsul a fost următorul: „Ai o atitudine sănătoasă față de emoțiile tale. Nu-ți este rușine să îți arăți emoțiile din când în când, iar această atitudine va contribui negreșit la starea ta de sănătate. Ai șansa să devii un bun sfătuitor.”. La majoritatea răspunsurilor „nu”: „Îți exteriorizezi sentimentele, însă nu atât de des, pe cât ar trebui. Trebuie să fii pregătit să mergi mai departe. Plângi atunci când iești trist, țipi atunci când, ești furios și zâmbește atunci când ești fericit. Exteriorizarea emoțiilor poate face minuni pentru sănătatea ta fizică și psihică”.                                                                   
 Profesia de arhitect – în PowerPoint au fost prezentați cei mai faimoși arhitecți din lume: Norman Foster, Santiago Calatrava, Leoh Ming Pei, Antoni Gaudi cu date biografice și proiectele realizate. Victoria Grigoraș a realizat un interviu cu arhitectorul Marcelo Luchian. Au fost caracterizate și câteva schițe de proiectări.                                                           
Iar profesia de jurnalist, prezentată de Valeria Lupu, Mădălina Lungu și Cosmin Madan a surprins publicul cu revista elaborată de ei: „Descoperă meseria de jurnalist”, ce include următoarele tematici: Află cine sunt jurnaliștii? Ce capacități trebuie să dețină un jurnalist; Top 3. Cei mai cunoscuți prezentatori TV din Moldova; Cele 6 principii pentru un jurnalist adevărat (fii corect, prezintă mai multe opinii, caută adevărul, fii deschis, evocă emoții, fii creativ. Sarcinile unui jurnalist).          
Nici nobila pprofesie de medic nu a rămas în umbră, fiind prezentată de Liudmila Ciuchitu, Renat Evtodienco, care au relatat, că este o profesie grea dar satisfăcătoare, deoarece întotdeauna esti mulțumit că ai salvat vieți, și fără ajutorul lui nu ar mai fi putut exista... Ce trebuie să mai știm despre profesia de medic? Ai nevoie de pasiune pentru aceasta profesie, trebuie sa fii răbdător, comunicativ, deschis și să transmiți încredere pentru a putea comunica cu pacienții. Este destul de important să fii la curent cu noile descoperiri medicale și sa te încrezi în instinctul tau! Amuzantă a fost sceneta „În cabinetul medicului”.
Următoarea prezentare a fost profesia de actor, prin care Sorin Miron, Beatrice Jenunchi și Dorina Mânăscurtă au redat Istoricul apariției profesiei.  Ce este un actor?  Actor – o persoană care interpretează unul sau mai multe roluri în piese de teatru, filme, la televiziune sau radio, etc. Munca unui actor se desfășoară pe scene, în studiouri, iar în unele cazuri putem întâlni actori și în stradă. Succesul unui actor depinde de talentul său și, desigur, de abilitatea lui de a înțelege rolul pe care îl joacă.  Au fost prezentate  tehnicile de interpretare și responsabilitățile actorului.                                                                 
Grupul care a prezentat profesia de bucătar a impresionat publicul cu o carte de bucate, efectuată manual. Cartea include recete cu poze ale bucatelor tradiționale,  salate, deserturi, recetă proprie numită „Mufinns”. Surpriza bucătarilor a fost servirea publicului cu biscuiți.                                                                                                                                  
 La finalul activității jurații Andreea Diana Palonciuc și Denis Sava, clasa XI-a lm2 au făcut o sinteză a activității, unde au apreciat lucrul fiecărui grup în parte, mulțumindu-le pentru acestă minunată activitate. Dna Alexandra Tănase: „Câtă eleganță, câtă simplitate, am primit o plăcere de la această activitate, aveți valori creative, aveți inițiative, vocabular, sunteți curioși să aflați mai multe lucruri și asta vă îmbogățește cel de mult”.