marți, 16 octombrie 2018

Zilele Bibliotecii „B.P. Hasdeu”: 17 - 19 octombrie 2018


În contextul aniversării a 141 de la inaugurarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, la Biblioteca Centrală (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 148) în zilele de 17-19 octombrie 2018 se vor desfășura Zilele Bibliotecii „B.P. Hasdeu” cu un program divers și inovator pentru utilizatori și comunitatea profesională.
·                     Miercuri, 17 octombrie 2018, între orele 13.00 – 16.00 propunem o activitate inedită Vocea utilizatorilor Spune-ne povestea ta la bibliotecă! Va fi organizat un dialog public, în care utilizatorii vor putea să-și exprime opiniile, doleanțele, așteptările referitoare la bibliotecă. Aceștia vor avea posibilitate să-și spună poveștile trăite la bibliotecă, ce doresc să experimenteze și ce nu găsesc la bibliotecă?
·                     Joi, 18 octombrie 2018, începând cu ora 10.00 va avea loc conferința Recviem pentru Iulia Hasdeu cu o prezentare de expoziție de documente „Iulia Hasdeu – recviem la un cântec de lebădă”, activități dedicate aniversării a 130-a de la trecerea în eternitate a poetei.
Între orele 13.00 - 16.00 se va desfășura Maratonul utilizatorilor. Evenimentul este orientat spre a amplifica conținutul digital creat de utilizatori în mediul online, valorificând platformele electronice ale bibliotecii. Participanții la Maraton vor asista la instruiri și demonstrații, ghidați de bibliotecari la următoarele sesiuni:
·       Crearea albumului de fotografii Chișinăul meu;
·       Crearea poveștilor digitale Eu și biblioteca mea;
·       Instruire în utilizarea rețelelor sociale.
·                     Vineri, 19 octombrie 2018, de la ora 10.00 se va produce NeConferința Biblioteca relațională: abordare inovativă a viitorului.
Autorii discursurile prezentate vor încerca prin metode formale și nonformale, exerciții și experimente să prezinte construirea prin networking a comunității durabile de utilizatori și parteneri. La fel, se va scoate în evidență traseul transformărilor de la biblioteca tranzacțională la biblioteca relațională.
Participanții la NeConferință vor putea să creeze harta „Călătoriei” utilizatorului în bibliotecă, itereze și să construiască prototipuri: avatarul Utilizatorului, Partenerului, Bibliotecarului, Chișinăuianului.
Activitățile propuse pentru Zilele Bibliotecii „B.P. Hasdeu” sunt în trend cu schimbările generate de globalizare şi dezvoltarea continuă a tehnologiilor informației și pun accent pe schimbarea traiectoriei bibliotecii de la tranzacțional la relațional.

luni, 15 octombrie 2018

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018


Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018 (Open Access Week) este un eveniment global, a ajuns în acest an la a unsprezecea ediţie. Tema declarată pentru anul 2018 – „Designing Equitable Foundations for Open Knowledge”.
EIFL și partenerii din proiectele OpenAIRE și FOSTER (Facilitating Open Science Training for European Research) sărbătoresc Săptămâna Accesului Deschis 2018 (22-28 octombrie) cu o serie de webinare și tutoriale privind știința deschisă, accesul deschis și datele deschise.
Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis este un eveniment anual, stabilit de SPARC în 2008 pentru a crește gradul de conștientizare privind Accesul Deschis (OA) și pentru a solicita ca OA să fie o noua normă în studii și cercetare.
Tema OA Week 2018 este „Proiectarea fundamentelor echitabile pentru Cunoștințe Deschise”. Sistemele științifice sunt în tranziție. Deoarece fenomenul „Open” devine implicit, OA Week 2018 se concentrează asupra necesității ca toate părțile interesate (guverne, finanțatori, universități, editori și cercetători) să elaboreze noi sisteme deschise care să fie integrate, echitabile și să servească cu adevărat nevoilor comunități globale diverse.
Materialele de instruire și lista webinarelor vor fi disponibile începând cu data de 15 octombrie.
Instituțiile care celebrează Săptămâna Accesului Deschis sunt încurajate să organizeze evenimente locale și să abordeze cele mai actuale teme.
Tema din acest an reflectă starea de tranziție în sistemul științific. În timp ce guvernele, finanțatorii, universitățile, editorii și cercetătorii adoptă din ce în ce mai mult politici și practici deschise, modul în care acestea sunt efectiv implementate este încă în proces de realizare. Pe măsură ce platformele devin deschise, toate părțile interesate trebuie să aibă intenția de a proiecta aceste noi sisteme ca acestea să devină incluzive, echitabile și să servească într-adevăr nevoile comunității globale.
Setarea implicită a deschiderii este un pas esențial spre transformarea sistemului nostru de producere și distribuire a cunoștințelor într-un mod mai incluziv, dar vine și cu noi provocări care trebuie abordate. Cum asigurăm ca modelele de durabilitate utilizate pentru Accesul Deschis nu sunt exclusive? Care sunt inechitățile pe care sistemele deschise le pot recrea sau întări? Cui i se acordă prioritate? Cine este exclus? Care sunt domeniile în care deschiderea ar putea să nu fie potrivită? Acestea nu sunt întrebări cu răspunsuri ușoare. Mai degrabă, acestea sunt subiecte pentru dezbateri permanente care pot contribui la crearea unui sistem de cercetare și instruire deschis și echitabil.
Tema din acest ne îndeamnă să punem întrebări dificile, să ne implicăm activ și critic într-un dialog permanent, pentru a învăța din diverse perspective cum să facem instruirea și cercetarea mai echitabilă și mai incluzivă pe măsură ce acestea devin mai deschise. Caracterul global și distribuit al Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis va fi mai pronunțat în tema din acest an. Strategiile și structurile pentru deschiderea cunoștințelor ar trebui dezvoltate în comun și împreună cu comunitățile pe care le deservesc, în special cele care sunt marginalizate sau excluse în totalitate din aceste discuții.
Săptămâna Internațională a Accesului Deschis 2018 este o oportunitate importantă de a cataliza noi discuții, de a crea conexiuni între comunități. Această comunicare va contribui la avansarea procesului de creare a unei baze mai echitabile pentru. Se pledează pentru o discuție deschisă despre cunoștințele și acțiunile care ar trebui să fie continuate pe tot parcursul anului și din an în an. Diversitatea, echitatea și incluziunea trebuie să fie prioritizate pe tot parcursul anului și integrate în structura comunității deschise, de la modul în care infrastructura noastră este construită la modul în care organizăm evenimentele comunității.
Pentru mai multe informații despre Săptămâna Internațională a Accesului Deschis 2018, vizitați www.openaccessweek.org. Puteți urmări conversația pe Twitter la #OAWeek.
Grafica vizuală pentru Săptămâna Internațională a Accesului Deschis 2018 este disponibilă la http://www.openaccessweek.org/page/graphics.
Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018 este o săptămână de acțiune globală, bazată pe comunitate, pentru a deschide accesul la cercetare. Evenimentul este sărbătorit de persoane particulare, instituții și organizații din întreaga lume. Hashtag-ul oficial al Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis este #OAweek. Invităm comunitatea să utilizeze hashtag-ul pentru a începe o conversație online despre beneficiile unui sistem deschis de comunicare.
Programul EIFL Open Access încurajează bibliotecile din întreaga rețea EIFL să participe la Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis și le ajută să se pregătească pentru acest eveniment internațional. Marcați data în calendarul dvs., începeți planificarea evenimentelor OA şi, dacă sunteţi gata să realizaţi activităţi, va rugam sa ne contactaţi pentru a adera la Campania de promovare „Proiectarea fundamentelor echitabile pentru Cunoștințe Deschise”. Această campanie care este organizată în cadrul parteneriatului între Programul EIFL-OA Moldova al Consorțiului REM şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM). Programul comun al activităţilor va fi transmis Managerului Programului EIFL-OA Iryna Kucima pentru diseminare pe plan global şi va fi prezentat pe pagina Web oficială a Săptămânii Accesului Deschis: http://www.openaccessweek.org.
Vă rugăm să postaţi pe Pagina Web instituțională bannerul Săptămânii Accesului Deschis și, de asemenea, informații, fotografii și video de la evenimentele organizate. Bannerul îl puteți găsi la adresa http://www.openaccessweek.org/page/graphics.
Partenerii Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, dezvoltat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Braşov, România şi 18 biblioteci universitare din Republica Moldova planifică pentru Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018 să realizeze la 24 octombrie „Ziua bazelor de date științifice” și să promoveze produsele informaționale Cambridge Journals Online; Taylor & Francis Online Journal Library; Web of Science. Accesul la aceste resurse informaționale este finanțat în cadrul proiectului.
Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018 ne va conecta la impulsul global al împărtăşirii deschise a ideilor, ne va îndemna la acțiuni concrete de promovare a accesului la informație la nivel local.
Consorțiul REM
Programul EIFL-OA Moldova
cheradinatalia@gmail.com

Curs de scurtă durată Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării (75 de ore)


În perioada 19 noiembrie - 1 decembrie 2018 Secţia de Formare Continuă a USM anunţă înscrierea la cursul de scurtă durată Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării (75 de ore) care se va desfăşura la Universitatea de Stat din Moldova (USM)
Înscrierea la curs se desfășoară în perioada 22 octombrie - 14 noiembrie 2018.
Costul cursului este de 450,00 lei

Cursul este organizat dacă s-au înscris cel puţin 15 persoane.
Pentru înscrierea la curs vă rugăm să completați formularul de înregistrare la adresa:
Încheierea contractelor:

Contractele se încheie la SFC a USM.
Adresa: Chişinău, str. A. Mateevici, 60, Bloc Central, et. 2, biroul 233.
ŞEF-ADJUNCT – Conf. univ. Maria BÎRCĂ
Tel.: (373-22)-24-54-40; 067435533
INGINER-PROGRAMATOR – Aurelia ROŞCA
Tel.: (373-22)- 24-54-40
Pentru încheierea contractelor se prezintă copiile următoarelor documente:
1.                 Copia buletinului de identitate
2.                 Copia diplomei
3.                 Copia certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui)

Program de recalificare la Specialitatea – 0322.1 Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică


Secţia de Formare Continuă a USM (SFC) anunţă înscrierea la programul de recalificare a personalului de bibliotecă pentru deținătorii studiilor superioare în alte domenii (nebiblioteconomie)

Secția de Formare Continuă (SFC) a Universității de Stat din Moldova anunță înscrierea la programul de recalificare la Specialitatea – 0322.1 Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică
-        Baza admiterii – Studii superioare în alte domenii (nebiblioteconomice)
-        Durata studiilor – 1 an
-        Forma de organizare a învățământului – cu frecvență redusă (3-4 ori pe an)
-        Instruirea este organizată în limba română şi limba rusă.
-        Programul de recalificare se finalizează cu susținerea tezei de recalificare.
Studiile de recalificare sunt confirmate prin diploma Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
Studiile încep în luna decembrie 2018.

Taxa de instruire:
-        Pentru cetățenii Republicii Moldova – 3 500 lei.
-        Pentru cetățeni străini – 7 000 lei.

Depunerea actelor și încheierea contractelor:
-        Doritorii se pot înscrie şi pot încheia contractele la SFC a USM.
-        Actele se depun online sau personal în perioada: până la 1-30 noiembrie 2018.

Acte necesare:
1.       Cerere
2.       Copia Buletinului de identitate
3.       Copia Diplomei de studii superioare / Copia Diplomei de licență sau master
4.       Copia Certificatului de căsătorie (dacă numele a fost schimbat)
Date de contact:

Adresa: Universitatea de Stat din Moldova, str. A. Mateevici, 60, Bloc Central, et. 2, biroul 233
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
ŞEF-ADJUNCT – Conf. univ. Maria BÎRCĂ
Tel.: (373-22)-24-54-40; 067435533
INGINER-PROGRAMATOR – Aurelia ROŞCA
Tel.: (373-22)- 24-54-40


sâmbătă, 13 octombrie 2018

Вернисаж для самых юных


Виктория КОВАЛЕНКО,

заведующая читальным залом
филиала Л. Украинка


На протяжении многих лет в Библиотеке им. Леси Украинки общество украинских художников „Renaştere”, под руководством Е. Осередчука организует и проводит выставки художественных работ заслуженных и народных мастеров Молдовы. В залах библиотеки выставляют свои работы и маститые авторы, и молодые начинающие художники.

С большим интересом читатели библиотеки относятся к вернисажам картин. Выставки молодых, талантливых художников в библиотеке – это всегда повод для общения с миром искусства, повод для знакомства с новыми людьми, профессия которых – рисовать картины.

Однако с недавних пор мы решили предоставить площадку и совсем юным художникам, чей творческий путь только начинается. С просьбой организовать персональную выставку детских рисунков  Маши Хребтовой к нам обратились родители и наставники девочки. Отобрав наиболее интересные работы, мы помогли организовать и открыть выставку в детском зале библиотеки. На открытие выставки были приглашены педагоги и дети из лицея им. А. Пушкина, друзья и родственники, читатели библиотеки.

Детская непосредственность восприятия мира отражается в тематике картин Маши, в насыщенности и яркости красок, в декоративности элементов. Дивные зверушки, стилизованные натюрморты, сказочные пейзажи – символизируют бесконечность фантазии, являют собой воплощение детской мечты.


Все посетители отметили природные способности девочки и пожелали дальнейшего развития и совершенствования её таланта.

Библиотека, в свою очередь, готова дарить всем детям уникальную возможность — присоединиться к большому братству художников. Мы с удовольствием готовы предоставлять площадку для вернисажей картин и приглашаем всех одарённых детей заявить о себе своими работами. Не ограничивайте вашу фантазию, мы уверенны, что вы придумаете что-то совершенно новое и необыкновенное.
Удивите нас своими работами!

joi, 11 octombrie 2018

Plăcerea de a reuși


Natalia Cojoharenco,
şef oficiu, Filiala „Ovidius”
           
 La biblioteca noastră în cadrul Zilelor Educaţiei Non-Formale (ZEN Hasdeu) a avut loc un eveniment deosebit, unde s-a discutat nu numai despre cărţi, dar şi despre ambiția de a crea un corp armonios şi sănătos. A moderat activitatea cititoarea fidelă și voluntarul Bibliotecii „Ovidius”, Iulia Ciornîi, campioana RM în bodybwilding. Ea, mai fiind, deținătoare a medaliilor şi cupelor obținute ca trofee pentru participarea la diverse campionate, festivaluri sportive, Grand Prix-uri, maratoane şi alte competiții sportive. Cu acest prilej au fost invitaţi elevii anului I de la Centrul de Excelenţă în Construcţii, tineri preocupați de obținerea unui fizic atrăgător.
Tânăra, dar deja experimentata moderatoare, a vorbit cu multă pasiune despre importanța organizării unui stil sănătos de viață, anume acum în perioada adolescenței, când potențialul intelectual şi fizic lucrează  la maximă capacitate.
Chiar de la început au fost abordate teme importante precum: motivația și sursele de a găsi inspirația indiferent de vârstă, despre necesitățile tinerilor de azi şi multiplele beneficii în practicarea fitnessului şi atletismului.
Sportiva a menționat în discursul său importanța creării unui echilibru interior armonios pe care îl putem obține doar printr-o simplă modificare a obiceiurilor şi o identificare corectă a priorităților.
„Practicarea unui sport ține de dezvoltarea la băieți şi fete a unor procese psihice precum autocontrolul, gândirea abstractă, reflecția, autoconştiinţa. În ultimul timp, în societatea modernă, îndeosebi în rândul tinerilor are o mare popularitate practicarea sporturilor, mersul la fitness centre, căci cui nu îi place să aibă un fizic bine lucrat? Dar să ştiţi, că acest  fizic nu se obține cu o substanța magică, ci cu multă transpirație. Știu, că o să spuneți că există steroizi, creatină etc., dar nici măcar acestea nu te ajută să evoluezi dacă nu depui efort pentru o dezvoltare sănătoasă” - a mărturisit Iulia.
De asemenea, a îndemnat copiii să participe la manifestările sportive de anvergură care se petrec în urbea noastră: maratonul de Crăciun care va avea loc în decembrie anul curent, „Hai haiduci!” se va desfășura în aprilie, şi cel mai apropiat eveniment creativ şi distractiv „Hell Run” (maraton în zonă verde) chiar în această lună, pe 27 octombrie, la care participanții se vor echipa cu măștile Halloween. Iar cei care nu găsesc timp să meargă la centre sportive, au oportunitatea de a face sport în aer liber, grație echipamentului sportiv amenajat în curțile blocurilor locative.
La final,  Iulia a sfătuit tinerii să facă sport, nu neapărat sport de performanța, dar în orice condiții e vital de a ne  menține organismul puternic şi sănătos. Ea, fiind de părere că trebuie să existe mai multe ore de sport la şcoală, dar nu ca să scăpăm de alte ore „plictisitoare”, ci să punem încă o cărămidă la modelarea unui organism sănătos.
„Sunt  tineri cu handicap care fac sport, nu le este ușor, dar totuși fac!  Încercați asta, la mine funcționează. Trebuie să-ţi controlezi mintea şi să treci peste încercări! Un lucru important care trebuie menționat este că hainele arată mult mai bine pe un corp bine lucrat.”
Activitatea a culminat cu un șir de întrebări parvenite de la băieții şi fetele prezente în sală. Noi, cei care am asistat la acest frumos eveniment am aflat că şi în Chișinău sunt multe activități cu tentă sportivă, maratoane de proporții la care participă atleți profesioniști şi amatori din diferite țări, campionii obținând premii bănești, dar şi o bună motivație pentru participare în viața sportivă a Republicii Moldova.
Prin urmare, să facem mișcare pentru că se merită. Mens sana in corpore sano!

vineri, 5 octombrie 2018

Eveniment de promovare a voluntariatului din Republica Moldova


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” aderă la Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV) 2018 „Hai la gașca voluntarilor”, ediția a XII-a, care se va desfășura în perioada 1-7 octombrie 2018 și este cel mai mare eveniment de promovare a voluntariatului din Republica Moldova.

Cu mândrie spunem, Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu a fost partener activ în derularea Proiectului „Dialog pentru un sector de voluntariat mai eficientt”, organizat în colaborare cu Asociația Obștească „Tineri pentru Dreptul la Viață” și Secretariatul Coaliției pentru promovarea Legii și activităților de Voluntariat (Coaliția Voluntariat).

În acest sens pe parcursul lui 2017 au avut loc 6 ateliere ale Clubului de Expertiză în domeniul Voluntariatului, ce au contribuit la dezvoltarea infrastructurii de voluntariat din Republica Moldova.

Impactul ședințelor Clubului de Expertiză în domeniul Voluntariatului a fost în cumularea de idei și recomandări (95) în vederea îmbunătățirii promovării voluntariatului la nivel național și ajustarea Legii Voluntariatului și al cadrului normativ din domeniul voluntariatului, elaborarea de propuneri pentru Obiectivul General 3 din Planul de acțiuni al Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile.

Dorim să menționăm, pe 12 octombrie și 14 noiembrie Tatiana Coseri, director adjunct al BM „B.P. Hasdeu” va organiza 2 training-uri cu tema „Voluntariatul în bibliotecă” pentru 58 de bibliotecari din raionul Strășeni și suburbiile municipiului Chișinău. În cadrul acestor training-uri bibliotecarii vor obține competențele necesare pentru implementarea procesului de voluntariat în activitatea bibliotecilor.