sâmbătă, 27 august 2016

Suntem bibliotecari, deci suntem lideri!

Svetlana Gumeni şef serviciu copii, Filiala polonă „A. Mickiewicz"


Un minunat grup format din 22 de tineri bibliotecari veniți din întreaga republică au devenit lideri în comunitate, și-au dezvoltat abilitățile în domeniul inovației, tehnologiilor informaționale, mobilizării comunitare și creării de noi parteneriate. Majoritatea participanților în tabăra de vară erau tineri specialiști în domeniul care se confruntau zilnic cu probleme atât de comunicare, relații publice, cât și de utilizarea tehnologiilor în activitatea lor. Sesiunile de formare și ateliere de lucru, desfășurate într-un mod interactiv, le-a permis participanților să se împrietenească între ei, să-și împărtășească din experiența pe care o au, și să preia reciproc practici care pot fi implementate și în bibliotecile din care provin. Fiecare sesiune de lucru a decurs într-un format nonformal oferindu-le șansa să se simtă descătușate și să-și exprime liber propriile opinii. Cu bună dispoziție și sigură că cei prezenți, vor aduce schimbarea, vor moderniza bibliotecile, formatorul dna Lidia Kulikovski ne-a împărtășit din vastele ei cunoștințe în domeniul inovației și promovorării bibliotecilor. Tot la acastă școală am avut fericita ocazie să cunoaștem o minunată doamnă din Romania, dna Daniela Draghici care ne-a cucerit din prima prin abilitățile ei de lider, prin energie și curajul de care dispune. Împreună cu ea am învățat cum să mobilizăm comunitatea, să formăm o rețea și să o menținem activă. Sportul a fost și el una din activitățile noastre de bază, pentru că o minte luminată se găsește doar într-un corp sănătos. Un alt formator care mereu ne descrețea  frunțile este dl Oleg Bursuc, datorită căruia am învățat despre importanța parteneriatelor și crearea istoriilor de succes prin intermediul cărora să ne promovăm activitatea. Deplasările la biblioteci au fost și ele la ordinea zilei pentru că am vizitat 3 minunate biblioteci din Chișinău, biblioteci modele care prin activitatea lor ne demonstrează că bibliotecile au viitor, este vorba despre: Bibliotecaa Națională, BM „B.P. Hasdeu" și Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă". La sfârșitul celei de-a 4 zi, fiecare participant în tabără pe lângă abilitățile cu care sa-a înzestrat și-au mai creat și un blog pe care îl vor gestiona promovând reușitele nobilei lor profesii. Irina Lungu, participantă în tabară a menționat că: "Atât timp cât vor exista tineri dedicati profesiei, creativi și energici, bibliotecile vor avea viitor".
La final am ajuns cu încă un produs, am reușit să formăm un grup „Tinerii Bibliotecari NOVATECA" care promit să aibă durabilitate să-și împărtășească din experiență și să adune noi membri.


vineri, 26 august 2016

Important! Servicii de lectură la sfîrșit de august

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” și cele 27 filiale în perioada 28, 29, 30 august 2016 își vor desfășura activitatea în program obișnuit.

E bine de știut

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” organizează în perioada 27 august 2016 - 2 septembrie 2016 următoarele activități:
27 august 2016, ora 17:00, Biblioteca Centrală (bd. Ștefan cel Mare nr.148) o întîlnire cu cinci scriitori contemporani apreciaţi în România, dar şi în R. Moldova: Dan Lungu, Radu Aldulescu, Ioan T. Morar, Cornel George Popa şi Nichita Danilov, care vor intra în dialog cu publicul moldovean şi vor pune în discuţie ultimele volume publicate, precum şi povestea din spatele poveştii.
29 august 2016, ora 10:00, Filiala „Transilvania” (bd. Mircea cel Bătrîn nr.7) duplex profesional Mentoratul – modalitate eficientă de pregătire și integrare profesională a noilor bibliotecari”.
30 august 2016, ora 10:00, Filiala „Transilvania” (bd. Mircea cel Bătrîn nr.7) moment aniversar  „O bibliotecă simbolizând o țară” - festivitate de omagiere la cei 25 de ani de la fondarea Filialei „Transilvania”.
31 august 2016, ora 15:00, Biblioteca Centrală (bf. Ștefan cel Mare nr.148) lansarea volumelor: „Dezrobirea Basarabiei” , autor Mihai Taşcă; „Din istoria veche a Basarabiei”, autor Eugen Statnic; „Cu Dumnezeu în fiecare zi”, autor Valeriu Raţă; „Rugă pentru neam” (album monografie) de Pavel Balan.
2 septembrie 2016, ora 16:00Biblioteca Centrală (bf. Ștefan cel Mare nr.148) lansarea volumelor: „Istoria ieroglifică”, autor Dimitrie Cantemir; „Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor”, autor Dimitrie Cantemir; „Scrieri”, autor Magda Isanos.

Vă așteptăm cu mult drag.

Lansări de carte la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”


Filiala „Transilvania” la cei 25 de ani de la fondare


joi, 25 august 2016

Biblioteca în avansarea dialogului intergeneraţional

Liuba Arion, specialist principal DGETS
Angela Olărescu, director, Filiala „H. Botev”

        
Anual luna lui gustar adună cadrele didactice din republică la conferinţele din august. Se fac totaluri de activitate, se caută soluţii de eficientizare a procesului educaţional din instituţiile de învăţămînt general. Genericul conferinţei municipale a cadrelor didactice din anul acesta „Acces, Relevanţă, Calitate în Educație – Competențe pentru Prezent şi Viitor” centrează activitatea tuturor actorilor educaţionali spre un management de calitate.
              Mai bine de zece ani bibliotecarii şcolari din municipiul Chişinău anticipează acest eveniment cu un atelier profesional. Anul acesta gazda atelierului a fost Biblioteca „Hristo Botev”, filiala Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Participanţilor li s-a propus subiectul:  „Puterea lecturii în avansarea dialogului intergeneraţional” reieşind din faptul, că o educaţie de calitate  a tinerei generaţii în bibliotecă se poate realiza în parteneriat cu părinţii şi buneii. La atelier au fost prezenţi  42 de bibliotecari şcolari din municipiu. Ne-au susţinut profesional formatori de forță din partea Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova şi Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, Tatiana Coşeri, vicepreședinte ABRM şi director adjunct la BM „B.P.Hasdeu”, Claudia Tricolici, bibliotecar principal, Departamentul „Memoria Chişinăului”, BM „B.M. Hasdeu”.
Moderatorii atelierului au fost: Liuba Arion, specialist principal DGETS şi Angela Olărescu, managerul Bibliotecii „Hristo Botev”. Toate comunicările au fost de un interes deosebit, suscitând interesul audienţei.
            Atelierul a început cu un cuvînt de salut din partea Angelei Olărescu, managerul instituţiei gazdă şi a continuat cu comunicarea: „Filiala „Hristo Botev”: conexiune culturală şi educaţională a comunităţii chişinăuiene”, în care ne-a dezvăluit cu duioşie, mândrie, şi profesionalism despre activitatea prodigioasă a Filialei „Hristo Botev”. Făcînd parte din cele 27 filiale ale Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu”, şi una din cele şase biblioteci minorităţi a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, filiala promovează cartea, lectura, personalităţile chişinăuiene, personalităţi bulgare basarabene. Proiectul „Studierea limbii bulgare a bulgarilor basarabeni” oferă  posibilitatea de a studiea limba şi literatura bulgară tuturor doritorilor. Începînd cu 15 septembrie pînă la 31 mai în fiecare sîmbătă şi duminică pe parcursul anului de studiu. Orele de studiere a limbii bulgare sunt gratis. Grupa are posibilitatea de a vizita Republica Bulgară şi de a ridica nivelul de cunoaştere a limbii bulgare. Acest proiect este susţinut de Ambasada Bulgariei în Republica Moldova şi de Ministerul Educaţiei din Republica Bulgară. La sfîrşitul comunicării dna Angela Olărescu a menţionat, că: „Biblioteca  „Hristo Botev”  a devenit o vatră de răspândire a culturii şi istoriei bulgare printre chişinăuieni, pentru toţi bulgarii basarabeni din Republica noastră şi a ţărilor vecine, unde prin parteneriat într-o atmosferă plăcută de rudenie se desfăşoară  conferinţe, mese rotunde, medalioane literare în limba bulgară”.
            Despre implimentarea Proiectul „In obiectiv advocacy pentru biblioteci”: profil, livrabile si impact” de către echipa Asociaţiei Bibliotecarilor din RM ne-a vorbit Tatiana Coşeri, vicepreşedintele ABRM. Comunicarea sa  ne-a impresionat nu numai prin profesionalism, ci şi prin pasiunea comunicării şi bucuria împărtăşirii cu informaţie despre acest Proiect  susţinut de IREX Moldova şi Programul Novateca ce derulează în perioada mai-octombrie 2016. Proiectul dat reprezintă un program de liderism şi advocacy care reuneşte 20 de lideri şi 20 de ambasadori  ce vor dezvolta propriile abilităţi de consolidare a capacităţilor membrilor comunităţii bibliotecare iniţiind cu succes diverse proiecte, acţiuni pentru a promova rolul bibliotecii. În final echipa de lideri şi ambasadori ai bibliotecii vor elabora Manifestul Bibliotecilor în timp de criză și Strategia de advocy.                     
            A doua comunicare Principiile calităţii în structurile infodocumentare a dnei Tatiana Coşeri, director adjunct, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” ne-a dezvăluit importanța managementului calității în structurile infodocumentare oprindu-se detaliat la principiile de bază ale lor.
            Din  partea bibliotecarilor şcolari au avut o comunicare cu un subiect foarte actual Biblioteca în avansarea dialogului intergenerațional, unde au vorbit: Adela Botnari, bibliotecar, IPLT „Principesa N.Dadiani” şi Veronica Ciobanu, bibliotecar IPLT „Gh. Asachi”. Dumnealor au remarcat, că comunicarea intergenerațională presupune:
         Cunoaşterea reciprocă, înţelegerea; susţinerea;
         Recunoaşterea realizărilor şi valorilor generaţiilor anterioare ( tezaur material, social, cognitiv, social, spiritual) şi celei tinere;
         Respectul şi empatia;
         Asigurarea unui nivel de viaţă decent, confortabil pentru existenţă şi dezvoltare a tuturor generaţiilor.
Rolul bibliotecii în asigurarea unei comunicarea intergeneraționale eficace constă în:
         Crearea condiţiilor de apropiere şi socializare pentru reprezentanţii tuturor generaţiilor;
         Punerea în valoare a generaţiilor;
         Punte de trecere a tezaurului de civilizaţie;
         Conservare a valorilor;
         Dezvoltarea relaţiilor intergeneraționale;
         Promovarea şanselor egale
         Oferind servicii educaţionale, cognitive;
         Schimb de bune practici
         Crearea de confort fizic şi moral;
         Atragerea la bibliotecă implicare în activitatea bibliotecii şi promovarea ei – valorificarea generaţiilor
         Motivarea activităţilor în comun (postere, comunicări, prezentări, lucruri manuale);
         Educarea respectului, grijei de viitor, sentimentului de recunoştinţă;
         Educaţia pentru familie.
            Astăzi Biblioteca nu mai este privită ca un spaţiu, biblioteca este percepută de bibliotecari şi utilizatori ca un serviciu pentru comunitate. În bibliotecă se întîmplă orice solicită şi captează copilul. Biblioteca serveşte ca  punte între generaţii. Prin activitatea sa biblioteca pregăteşte copilul să participe la dezvoltarea de sine, la formarea propriei personalităţi. Biblioteca este punctul de verticalitate al generaţiilor. Bibliotecile vor propune la dispoziţia părinţilor, buneilor, cadrelor didactice, copiilor şi tinerilor texte inedite, lucrări de artă, filme.
          Claudia Tricolici, bibliotecar principal, Departamentul „Memoria Chișinăului”, BM „B.M. Hasdeu ne-a captivat cu comunicarea Departamentul „Memoria Chişinăului”:  promovarea şi valorificarea patrimoniului local. Familiarizarea cu suita de documente deţinute, serviciile şi produsele oferite de către Departamentul „Memoria Chişinăului” a provocat la bibliotecari idei inovatoare în practica bibliotecilor, văzute şi fructificate în timp.
            Iustina Frantuz, specialist principal la DGETS a vorbit despre realizările şi problemele bibliotecilor şcolare. S-a întocmit Mesajul bibliotecarilor către Conferinţa municipală a cadrelor didactice.
            Moderatoarea atelierului Liubov Arion, specialist principal DGETS a generalizat activitatea atelierului amintind, că noţiunile precum Acces, Relevanţă, Calitate, Competenţe, Schimbare şi Renovare sunt componente ale competiţiei pentru viitor. În Epoca Cunoaşterii nu este de ajuns ca bibliotecarul să deţină anumite competenţe, ele trebuie în continuu dezvoltate ca să anticipeze nevoile utilizatorilor, să vină înaintea oponenţilor, să contribuie la afirmarea bibliotecii mai mult decît o bibliotecă, ca o organizaţie în dezvoltare, care are un viitor.
            Activitatea atelierului a fost apreciată de participanţi drept eficace, subiectele actuale şi interesante. S-a propus să se ţină cont de cerinţele managementului calităţii în bibliotecă chiar de la primul contact cu utilizatorul şi organizarea zonei de primire a acestuia, bibliotecile şcolare să formeze echipe de ambasadori ai bibliotecii din rîndurile grupelor de utilizatori, care ar promova activ biblioteca şi serviciile ei, lărgirea cunoştinţelor în materie de Managementul calităţii în cadrul Centrului de excelenţă profesională a bibliotecarilor al ABRM.
            Redescoperirea Bibliotecii „Hristo Botev”, Filiala Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” a fost o bucurie pentru noi pentru care fapt aducem mulţumiri tuturor organizatorilor şi gazdei.

Închiderea lucrării atelierului a fost realizată de către dna Liuba Arion prin înmînarea diplomelor de participare tuturor participanţilor.

miercuri, 24 august 2016

Lecția învățată de la atelierul „Coalizare & Advocacy pentru îmbunătăţirea Politicilor Publice”

Tatiana Foliuşneac,
Şefa Secţiei Asistenţă de Specialitate,
Formator la Centrul Regional de Formare,
Biblioteca Publică Orăşenească Râșcani

„Nici un om nu va ajunge un lider important, dacă dorește să facă totul de unul singur                                                                                          și să-și asume toate meritele pentru reușitele sale"
 Andrew Carnegie

Crearea unor lideri bibliotecari activi, care nu sunt indiferenţi de ziua de azi şi cea de mâine a bibliotecii/comunității este unul din obiectivele ce este la ordinea de zi a ABRM. În situaţia de criză acest lucru nu e simplu de realizat. Dar situația poate fi ameliorată, după ce ABRM a semnat un acord de grant cu Programul Novateca pentru implementarea unui proiect inovator ,,În obiectiv Advocacy”. În acest scop ABRM şi-a propus în perioada mai-decembrie 2016 să se focuseze pe instruirea a 20 de lideri bibliotecari din Republica Moldova din ABRM în Advocacy.
În perioada 11-15 iulie 2016 am avut frumoasa ocazie să fac parte dintr-un grup de 20 de bibliotecari excepționali, participând la atelierul „Coalizare & Advocacy pentru îmbunătăţirea Politicilor Publice”. Timp de 5 zile formatorul dna Daniela Drăghici ne-a îmbogățit cu cunoştinţe, energie pozitivă, dans, zâmbet şi încredere în sine. Pe parcursul a 34 de ore ne-am îmbunătățit abilitățile profesionale având o agendă destul de variată ca forme, metode şi conținut, cum ar fi: prezentare, lucru în grup, discuții,  joc de rol, excursie. Cu ajutorul lor am aflat ce sunt rețele de advocacy, beneficiile şi obstacolele în formarea şi menținerea rețelelor; cum decurge procesul de cooperare şi nu de competiţie în construirea unei echipe. Am stabilit rolul leader-ului şi cel al membrilor unei echipe de succes; care ar fi stadiile formarii echipei de advocacy. Am făcut o scanare la ce și cine din bibliotecari se pricepe cel mai bine printr-un inventar al abilităților bibliotecarilor. Am lucrat la un exercițiu ,,Luarea deciziilor: cum atingem concesul de grup”; la identificarea pașilor în procesul de advocacy (problemă, scop/obiectiv, publicul țintă, ralierea sprijinului, canale de comunicare, dezvoltarea mesajului, strângerea de fonduri, implementare, colectarea de date, monitorizare, evaluare, diseminare). Am învățat cum se elaborează un plan de acțiune/strategie advocacy, care mai apoi l-am teatralizat, unde mi-am descoperit abilitățile în acest gen.
 Fiind motivați prin diferite provocări, cum ar fi: activități interactive, jocuri de echipă și de rol, discuții constructive, am aflat cum putem mobiliza comunitatea. Am alcătuit mesajul de un minut adresat unei persoane publice. Au fost identificate componentele unei prezentări de succes și pârghiile de colaborare cu mass-media.

Datorită acestui atelier, grație formatorului, Daniela Drăghici, echipei de proiect: Mariana Harjevschi și Aliona Badiur ne-am structurat, îmbogățit cunoștințele în advocacy, liderism. Bibliotecarele au devenit lideri creative, inovative, motivate, ferme că pot sta și răspunde cu demnitate la provocările socio-cultural-economice din țară. Ele au obținut abilități de lideri de echipă, promotori ai activităților advocacy care vor crea o imagine pozitivă în comunitate a bibliotecii și ridicarea prestigiului profesiei de bibliotecar.