joi, 5 iulie 2018

Lectura ca pasiune

Lidia CÎSSA,
Bibliotecar, Filiala Hristo Botev”

Cât de uimitoare sunt cărţile! O mulțime de lucruri extraordinare aflăm din ele, ne alimentează sufletul, ne iluminează, ne face mai înțelepți, cu ajutorul lor vedem mai bine realitatea, cunoaștem lumea din jur și ne cunoaștem și pe sine mai profund… Într-un cuvânt, sunt de neprețuit! Cel mai înalt dar este pasiunea pentru citit,” – a remarcat cândva Elizabeth Hardwik (1916-2007), scriitoare americană, critic literar, novelist. Cu adevărat, cine se împrietenește cu cărțile, are doar de câștigat. Îmi amintesc de copilăria mea, când frecventam biblioteca orășeneasca din Cotovsc (astăzi Hânceşti) chiar din clasa I şi până în clasa X-ea. Era o mare plăcere pentru mine să-mi aleg de una singură cărţi, să selectez din această împărăție a cărților ceva pe gustul meu. Vara continuam lectura încă cu mai mult entuziasm. Aduceam cărțile acasă, așterneam o plapumă sub un copac şi citeam cu multă satisfacție noi toți, cei patru copii din familie, ne înfundam în lumea fascinantă a cărţilor. Peste ani cărţile au devenit cei mai apropiați prieteni şi consultanți ai mei în care, la necesitate, găsesc răspuns la orice întrebare sau mă ajută să rezolv orice problemă.  Şi astăzi mă gândesc: ce minunat e să vezi un copil lecturând o carte, urmărind cuprins de emoții subiectul, zâmbind uneori!   
 Fiind inspirată de aceste meditații nobile, anul acesta, 2018, am creat Serviciul  Pasionaţi de lectură” la Biblioteca Hristo Botev”, unde activez,  destinat preșcolarilor de la grădinițele din teritoriu – Licurici”, Trofimaş”, Academia copiilor  FasTraKids”, elevilor claselor primare şi adolescenților de la Liceele din comunitate. Scopul Serviciului este de a cultiva la copii, începând cu  această vârstă fragedă, o atitudine deosebit de respectuoasă  față de carte, de a dezvolta gustul pentru citit, ca lectura cărților să devină pentru ei o pasiune pentru toată  viața. E important ca ei să privească la carte nu ca la ceva obligatoriu, forțat, ca la o ocupație plictisitoare, dar să îndrăgească  cărțile, care cu timpul să ocupe un loc de cinste în  universul lor de preocupări şi distracții, ca cartea să câștige concurența în raport cu televizorul, calculatorul, laptopul, telefonul mobil, alte tehnici informaționale. Aceasta ar fi o mare biruință!
 În cadrul Serviciului Pasionaţi de lectură” au loc: Ore de lectură, inclusiv Ora poveștii, discuții/dezbateri, concursuri, prezentări de carte, întâlniri cu scriitorii. Intenționez să familiarizez copiii cu opere de valoare din creația populară orală, efectuând lectura diverselor povesti, legende, basme, snoave, cu lucrări literare pentru copii ale scriitorilor autohtoni şi străini din bogata colecție a literaturii universale, să pun în discuții variate teme utile ce țin de științele naturii, de conduită şi bunele maniere, caracter ş.a. Mă strădui să selectez pentru lectură cărți  captivante care să trezească interesul şi curiozitatea copiilor.
 Poveștile, legendele, basmele, snoavele, atât cele populare, cât şi cele scrise de autori, sunt cele mai preferate la vârsta preșcolară şi elevilor din clasele primare, din care motiv acestea ocupă mai mult spațiu în programul activităților. Genul literar  în cauză este foarte important pentru copii, deoarece le stimulează imaginația, creativitatea, contribuie la formarea unor calități frumoase precum curajul, voința, cinstea, bunul simț, dragostea faţă de oameni, îi ajută să deosebească binele de rău, să dea prioritate binelui, să deteste minciuna, lenevia, zgârcenia, hapsânia, lingușia etc. Printre cele lecturate pe parcursul anului pot menționa poveştile:Magul şi maestrul lui” de Fraţii Grimm, Floarea-minune”, Legenda Mărţişorului”, Legenda Rândunicii”, Snoave despre Păcală şi Tândală”, În ospeţie la ursuleţul Marmi” (poveşti terapeutice) de Mircea şi Jana Grecu, Drumul curcubeului” de Petre Crăciun ş.a.
 Unele Ore de lectură sunt dedicate  operelor  literare pentru copii ale scriitorilor din ţara noastră şi cei străini, prozatori, şi poeţi. Lecturând şi discutând aceste opere, îmi realizez  intenția ca  copiii să înceapă a cunoaște literatura română şi cea universală, precum şi autorii operelor literare, să îndrăgească limba maternă, să-şi dezvolte bagajul de cuvinte şi de cunoștințe care le oferă cu generozitate cărțile. Operele literare contribuie, de asemenea, la educarea copiilor, la formarea lor ca personalități, a unui comportament corect, a bunului simț, a unor  asemenea calități cum ar fi cinstea, onoarea, demnitatea, bunăvoința, optimismul, dragostea față de oameni, de muncă, de meleagurile natale, de Patrie etc. Dintre  Orele de lectură dedicate operelor literare  desfășurate cu succes pe parcursul anului pot evidenția următoarele : Povestirile Câţi ani ai” şi Toporul cu coadă de păun” de Grigore Vieru, în memoria renumitului poet naţional contemporan Grigore Vieru, activități desfășurate cu copiii de la Grădiniţa Licurici” şi Centrul Comunitar pentru copii şi tineret Andrieş”; Medalionul literar-muzical În ritmul versului eminescian,” dedicate creației  marelui poet Mihai Eminescu, cu participarea copiilor de la Academia copiilor FasTraKids”, în cadrul căruia copiii cu măiestrie au recitat versuri de Mihai Eminescu, au interpretat cântece pe versurile poetului, au prezentat scenete în baza poemului Luceafărul” şi altor creații poetice; Povestea Prinţesa Fluture” de tânăra scriitoare din sec. XIX Iulia Hasdeu, fiica unei mari personalități a culturii române B.P.Hasdeu, scriiitor, academician, enciclopedist, jurist, lingvist, publicist, istoric, om politic, numele căruia îl poartă Bilioteca Municipală din mun. Chişinău  ş.a.
Discuţiile/dezbateri incluse în Serviciul Pasionaţi de lectură” sunt consacrate diverselor teme ce ţin de lumea plantelor, păsărilor şi animalelor, mediul înconjurător,  tainele şi curiozitățile naturii, diverse fenomene ale naturii, minunate peizaje ca creaţii ale naturii, călătorii surprinzătoare, anotimpuri, comportamentul şi bunele maniere etc. Acestea contribuie la lărgirea orizontului de cunoştinţe al copiiilor în diverse domenii – ştiinţele naturii, inclusiv  flora şi fauna, morală, etică etc. Copiii învaţă a discuta pe marginea subiectului, a-şi exprima propria opinie, a-şi expune corect găndurile, a-şi argumenta răspunsurile la întrebări, îşi dezvoltă asemenea calităţi ca: comunicabilitatea, stăpânirea de sine, curiozitatea, dragostea şi o atitudine grijulie  faţă de mediul înconjurător, faţă de plante şi animale, faţă de viaţă etc. Pot menţiona unele activităţi desfăşurate pe parcursul anului: Ce înseamnă să fii bun”,Sosirea primăverii”, Călătorii pe timp de vară”, Vara-i plnă de culori”, Oare de ce munţii au zăpezi pe culmi şi alte întrebări despre munţi” (din  colecţia de cărţi Oare de ce?”) ş. a.
În perioada apropiată voi organiza şi alte activităţi cu teme variate precum: discuţii/dezbateri În lumea plantelor” (pe paginile cârţilor După soare fug şi eu” de Angela Chicu şi Botanica distractivă” de C. Vornicescu şi A. Coroliuc), Frumoasa noastră Planetă” (în baza cărţii Descoperim pământul”); ore de lectură: Lectura basmului Bob de grâu”; Poezii pentru copii de Ion Anton ( cartea Cercei de cireşe”) şi  de Iulian Filip ( carteaRochiţa leneşă”); Legenda delfinilor“ de  Lidia Hlib; Povestea Vulpea  şi  barza” din colecţia Poveşti cu tâlc” ş.a.
      Consider Serviciul dat util şi plăcut pentru copii. Sper că eforturile mele vor fi răsplătite şi utilizatorii noştri începători în viitor vor deveni  cititori pasionați, că gustul pentru lectură va prinde rădăcini adânci la ei şi vor înțelege că o carte bună, aleasă cu dragoste şi cu cunoștință de cauză poate fi cel mai bun prieten, cel mai de preţ lucru, care le oferă povețe necesare, îi îndrumă în viaţă, e cel mai bogat furnizor de cunoștințe, şi, plus la toate, poate fi cel mai bun mod de a se relaxa sau de a-şi petrece timpul liber.

joi, 28 iunie 2018

Ivan Zabunov – omul cu spirit enciclopedic


Angela OLĂRESCU,
Șef filială,  Filiala „Hristo Botev”

 Ivan Zabunov s-a născut la 28 iunie 1948 în satul Tvardiţa, rl Taraclia. Este bulgar de naționalitate şi ca fiecare om de la naștere are o sarcină personală în viața sa, care urmează a fi realizată doar de el însuși. Dumnealui, fiind conferențiar, savant, istoric, pe parcursul activității sale de cercetare istorică a scos în evidență personalitățile bulgare, a scris despre ei, despre viața şi activitatea poporului bulgar din diferite perioade ale timpului.

Conferențiarul universitar, dr. Ivan Zabunov permanent s-a implicat în transpunerea în viață a  multor proiecte cu menire socială şi culturală, care, conlucrând împreună cu  oamenii, îi reușeau şi realizările cărora îi aduceau satisfacție. Cu harisma sa deosebită adună în jurul său oameni politici, oameni simpli, personalități reprezentative, este comunicabil şi are multi prieteni. Prețuiește prietenia cu modeștii „dascăli” de școală de pe meleagurile străbunilor săi. Se simte fericit atunci când face bine altcuiva.
Am făcut cunoștință cu dr. Ivan Zabunov, președintele Societății bulgare „Възраждане”, în luna februarie 2016. Profesorul Nicolai Cervencov a stabilit o întâlnire  cu dumnealui aici la Biblioteca „Hristo Botev” și  m-a prezentat dlui Ivan Zabunov, care m-a privit cu atenție, mi-a zâmbit molipsitor, apoi mi-a adresat câteva întrebări, ca la finele discuției  să-mi spună că am susținut examenul de cunoștință cu brio şi speră că bulgarii basarabeni, venind la bibliotecă, se vor simți ca la ei acasă şi va fi şi o colaborare de parteneriat durabilă între bibliotecă şi acești utilizatori. Tot în acea zi am discutat  în trei (Nicolai Cervencov, Ivan Zabunov şi subsemnata) despre planul activităților pe viitor,  îndeosebi pe anul 2016. Eram în pragul  Zilei Bibliotecii şi Zilei de Eliberare a Bulgariei (3 martie), de aceea am stabilit data desfășurării Zilei Bibliotecii, care este flexibilă, deoarece coincide cu Ziua Eliberării Bulgariei, când de regulă Ambasada Republicii Bulgare în Republica Moldova organizează mai multe manifestări culturale. După un dialog rezonabil, am stabilit  data desfășurării conferinței în cadrul Zilei Bibliotecii. M-am bucurat mult că în programul Zilei Bibliotecii va avea loc o conferință științifică. Iată în aşa mod a început colaborarea noastră şi  vreau să menționez că  până în prezent este una fructuoasă, cu un impact pozitiv şi durabil. Desfășurând în parteneriat conferințe, mese rotunde, lansări și prezentări de carte, de fiecare dată  dl dr. Ivan Zabunov cu mândrie invită la activități diferite personalități notorii şi renumiți  istorici.  Pot spune că este un om al cărții şi bibliotecii: mereu ne vizitează venind cu niște personalități din străinătate, adesea cu donație de carte, participă  cu mare drag la activitățile culturale organizate la bibliotecă. Suntem mândri că dumnealui însoțește unii oaspeți ce vin din Bulgaria în Republica Moldova, căci la inițiativa dumnealui ei vizitează şi biblioteca noastă. Aici, la bibliotecă, le vorbește despre colaborarea fructuoasă a noastră cu organizațiile obștești, culturale şi științifice bulgare din Republica Moldova, scoțând în evidență munca echipei bibliotecii în promovarea valorilor culturale bulgare, folclorului şi tradițiilor bulgare.
Dl Ivan Zabunov are un mod de viața specific, deoarece este reprezentant al domeniului istoriei, ce permanent se documentează şi scrie cu dragoste despre poporul bulgar. Activând mai bine de 35 de ani, este preocupat de viața bulgarilor basarabeni, precum şi de dezvoltarea bulgaristicii istorice din ţara noastră. În acest sens a publicat cărți, articole şi studii. Colecția Bibliotecii „Hristo Botev” dispune de cărțile dumnealui, ce sunt prezentate la expozițiile de carte în cadrul bibliotecii şi sunt lecturate de cititori.
Fiind în anii 1994-1998 deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Dl Ivan Zabunov şi-a desfășurat activitatea în comisia parlamentară pentru „Drepturile omului şi minoritățile naţionale” implicându-se în soluționarea diverselor probleme de ordin civic în favoarea cetățenilor ce îi susținea mereu. În anul 1991, dumnealui cu receptivitatea sa, a participat la rezolvarea problemei ce era pusă în discuție cu privire la repartizarea unui local pentru biblioteca bulgară. În cadrul Proiectului cultural „Servicii de bibliotecă pentru minoritățile naţionale” implementat de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” şi susținut în parteneriat de Primăria municipiului Chișinău, a contribuit la elaborarea dispozițiilor favorabile având acces direct la semnarea actelor pentru repartizarea spațiului, actualul local, în care este amplasată Biblioteca bulgară „Hristo Botev” (bd. Grigore Vieru, nr. 25). S-a bucurat nespus de mult împreună cu toată comunitatea bulgară când s-a deschis Biblioteca bulgară „Hristo Botev”, este unica în Chișinău. Şi-a adus aportul şi la completarea colecției bibliotecii cu carte în limba bulgară, dorind ca munca în bibliotecă să fie desfășurată de specialiști care vor activa cu dăruire de sine pentru comunitatea bulgară, ducând faima bibliotecii și în Bulgaria. Dlui ca istoric invită personalități din Bulgaria la diferite activități din cadrul serviciilor bibliotecii, ca conferințe, mese rotunde, lansări şi prezentări de carte, care sunt oameni ce cunosc istoria bulgarilor basarabeni şi care permanent ne susțin în diferite domenii de activitate. În prezent dl Ivan Zabunov se mândrește cu faptul că Biblioteca „Hristo Botev” a devenit un adevărat centru cultural bulgar în Republica Moldova.
 Pentru contribuție substanțială la păstrarea şi propagarea moștenirii istorico-culturale, la afirmarea valorilor spirituale şi participare activă în viața socială, aprofundând relațiile de prietenie şi colaborare dintre Republica Moldova şi Republica Bulgaria, dlui Ivan Zabunov, i s-a conferit titlul onorific Om Emerit” în anul 2001. Cu ocazia aniversării a 15 ani de la fondarea Societății culturale Възраждане şi pentru desfășurarea prodigioasă a activității acesteia,  dl Ivan Zabunov, ca președinte, a fost decorat în anul 2006 cu Ordinul de Onoare”.
La acest mijloc de vară, cunoscutul istoric, conferențiar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, marchează frumosul jubileu de 70 de ani. La mulţi, mulţi ani, dle Ivan Zabunov, să aveți parte de sănătate, bucurii şi împliniri frumoase, lanțul cărora să fie nesfârșit, căci permanent aţi demonstrat ce e mai scump pe lume - dragostea de neam, înțelepciunea, îngăduința şi hărnicia.

miercuri, 27 iunie 2018

ADMITEREA LA DOMENIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ BIBLIOTECONOMIE, INFORMARE ȘI STUDII ARHIVISTICE

În luna iulie 2018 va începe admiterea la studii superioare de Licenţă (Ciclul I) şi studii superioare de Masterat (Ciclul II) la domeniul de formare profesională Biblioteconomie, informare și studii arhivistice.
Informația privind planul de admitere va fi plasate pe site-ul Universității de Stat din Moldova (http://admitere.usm.md/?page_id=901&lang=ro).
La Ciclul I (Licență) admiterea se va organiza pentru următoarele specialități:
- Biblioteconomie, asistență informațională şi arhivistică (secția cu frecvență şi secția cu frecvență redusă)
- Tehnologia comunicării în infodocumentare (secţia cu frecvenţă)
Depunerea actelor 16.07 – 20.07. 2018
Rezultate preliminare 21.07. 2018
Depunerea actelor în original 21.07 – 24.07.2018
Rezultate finale 25.07.2018
Informația despre specialități poate fi accesată la adresa: http://admitere.usm.md/?page_id=25
Pentru studii superioare de Licență pot depune dosarele doar candidaţii care au diplome de bacalaureat, diplome de studii medii de specialitate (colegii) şi diplome de studii superioare.

La Ciclul II (Masterat) admiterea se va organiza la programul de master Managementul instituției infodocumentare.
Depunerea actelor 02.07 – 24.07.2018
Rezultate preliminare 25.07.2018
Depunerea actelor în original 26.07 – 28.07.2018
Rezultate finale 30.07.2018
Informaţia despre program poate fi accesată la adresa: http://admitere.usm.md/?page_id=2082&lang=ro
Admiterea la studiile superioare de masterat se realizează pentru absolvenţii Ciclului I, deţinători ai diplomelor de licenţă şi deţinătorii diplomelor de studii superioare.

Absolvenții învățământului superior, deținători ai diplomelor de licență sau a diplomei echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promoții de studenți înscriși în ciclul I, în conformitate cu prevederile art.27 al Legii învățământului nr.547-XIII din 21 iulie 1995, au dreptul sa participe la concursul de admitere la studii superioare de masterat în aceleași condiții.

Pentru depunerea dosarelor candidaţii pot consulta Regulamentul de organizare a Admiterii 2018 (http://admitere.usm.md/?page_id=47&lang=ro)
Informaţii suplimentare despre ADMITEREA 2018 puteți afla accesând adresa: http://admitere.usm.md/
Ministerul Culturii, Educației și Cercetării al Republicii Moldova şi Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova încurajează personalul din biblioteci să depună dosarele pentru înmatriculare la studii superioare de specialitate. În mod deosebit sunt încurajați lucrătorii bibliotecilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci să depună dosarele la secția cu frecvență redusă. În contextul participării bibliotecilor din Republica Moldova la Programul Novateca, precum și diverse proiecte europene este destul de actuală dobândirea de noi competențe profesionale.
Atenționăm că studiile la secția cu frecvență redusă sunt o modalitate de formare continuă, iar obținerea diplomei de studii superioare de Licenţă la specialitatea Biblioteconomie, Asistență Informațională şi Arhivistică oferă posibilități nu doar de perfecționare profesională, dar, inclusiv, de obținere a gradelor de calificare.

luni, 25 iunie 2018

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” lansează campania de sensibilizare „E biblioteca mea”


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” lansează Campania națională de sensibilizare privind modernizarea bibliotecilor publice „E biblioteca mea!” pentru comunitatea chișinăuiană.
Campania este susținută de Programul Novateca împreună cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” și vine să accentueze schimbările și inovațiile bibliotecilor publice din Moldova din ultimii ani și să promoveze noua Lege cu privire la biblioteci, asigurând dezvoltarea durabilă și modernă a bibliotecilor publice, astfel încât acestea să fie mai aproape de membrii societății.

În acest context, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” inițiază Programul CONNECT PLUS ce cuprinde mai multe servicii moderne, concentrate pe prioritatea de a oferi  asistență și instruire pentru formarea competențelor IT.

Concomitent, filiala-gazdă va prezenta serviciile Descoperă Tableta!, iCan, Să re-auzim povestea livrate comunității cu cele mai bune practici de bibliotecă, care evoluează odată cu necesitățile și solicitările utilizatorilor, în ritm cu dezvoltarea tehnologiilor moderne. 

Evenimentul se va desfășura marți, 26 iunie 2018, începând cu ora 10:00, la Filiala „Târgu-Mureș”, bd. Moscova nr. 8, mun. Chișinău cu participarea bibliotecarilor din întreaga rețea și a utilizatorilor.

miercuri, 13 iunie 2018

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj susține literația și învățarea intergenerațională

Tatiana Coșeri, director adjunct, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj reușește cu succes să promoveze cultura lecturii între generații, dezvoltând educația deschisă și integrarea emoțională, socială, culturală. Pentru comunitatea clujeană biblioteca își are atuurile sale: ascultă utilizatorul și reacționează la problemele lui, anticipează schimbările, livrează idei și cunoștințe.
Experiențele pline cu tâlc ale Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj sunt provocatoare atât pentru bibliotecile din România, cât și pentru cele din Republica Moldova. Formarea culturii lecturii și a abilităților de a citi printr-un model inovator este evidentă pentru bibliotecă, demonstrând în așa mod preocuparea pentru identificarea soluțiilor la cele mai stringente probleme cu care se confruntă societatea.
Analfabetismul funcțional în societatea contemporană își are tot mai multe amprente. Paradoxal ca în secolul dezvoltării tehnologiilor informaționale și a accesului la informații subiectul dat să fie atât de discutat. O persoană poate fi clasată în categoria analfabetă dacă are dificultatea de a înțelege cele citite (carte, etichetele produselor, instrucțiuni de utilizare a bunurilor / serviciilor), incapacitatea de a-și formula un punct de vedere cu privire la cele citite, greutatea de a aplica cunoștințele, informațiile obținute în viața reală (completarea precară a unui formular, înțelegerea semnelor rutiere sau a indicatoarelor, reproducerea cognitivă a știrilor, abilități de scriere și citire semnificativ mai scăzute decât cele așteptate). Printre factorii care predispun apariția fenomenului putem remarca diverse contexte:
·         la nivel individual (limbaj slab dezvoltat, rezolvarea lentă a problemelor, orientarea dificilă în spațiu, memorie neconstructivă);
·         la nivel educațional (strategii de învățare precare, metodologia de învățare axată pe memorare, lipsa educației instituționalizate axate pe copil / elev);
·         la nivel socioeconomic (situația economică scăzută);
·         la nivel sociocultural (grupuri etnice, diminuarea sistemului de valori, violența în familie, conflicte).
Impactul acestor factori sunt semnificative: absența motivației de a se dezvolta, stima de sine scăzută; discriminare, integrare socială dificilă, comportament antisocial; sărăcie, șomaj.
Proiectele „Vreau să-mi citești” și „Literația pentru familie funcționează” sunt axate pe lectură intergenațională, pe transferul conținutului textului în mintea cititorului, pe interacțiune între text și cititor, pe interacțiune între copil și părinte. Scopul inițiativelor este dezvoltarea cunoașterii, creșterea motivației de lectură, sporirea comprehensiunii și formarea de competențe. Proiectele sunt un ecou al problemelor din societate privind analfabetismul, orbirea cognitivă (modele de gândire dogmatică fără analize și sinteze, o receptare pasivă) și limbajului de hârtie (redarea, povestirea celor citite fără a înțelege esența, fără reflecție).
Biblioteca a acționat ca un actor responsabil, conștientizând și afirmând rolul său în educația pe parcursul vieții. Inerent și implicit a consultat și a aplicat recomandările IFLA pentru programe de literație susținute de biblioteci - Guidelines for Library-Based Literacy Programs (https://www.ifla.org/publications/guidelines-for-library-based-literacy-programs?og=74). Documentul cuprinde recomandări cu privire la beneficiarii programelor de literatie, la pregătirea, planificarea, promovarea și evaluarea unor astfel de programe, sugestii referitor și la partenerii bibliotecii. 
Astfel, în parteneriat cu Asociaţia Learn&Vision Cluj-Napoca Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj implementează proiectul „Literația pentru familie funcționează”. Este un proiect Erasmus+ de educație a adulților în care sunt implicate instituții din Bulgaria, Macedonia, Portugalia și Slovenia. Partenerii își propun să realizeze următoarele activități și produse:
·         analiza practicilor și preocupărilor de literație în cele cinci țări;
·    elaborarea profilului ocupațional al facilitatorului de programe de literație pentru familie în corespundere cu standardele ocupaționale;
·         elaborarea materialelor de învățare.
Literația schimbă paradigma de educație prin lectura textului, înțelegerea mesajului, realizarea de conexiuni, formularea și exprimarea opiniilor prin perspectiva celor interesați – familie, copii, școală, societate care sunt deschiși la comunicare, doresc să devină competitivi și membri activi ai comunității.
Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj a reușit cu succes să realizeze prima etapă a proiectului. Experiențele au fost diseminate în cadrul Conferinței „Facilitarea programelor de literație pentru familie – un demers calitativ”, care a avut loc în data de 7 iunie 2018. Participanților de la conferință au fost prezentate:
·         scopul și impactul proiectului „Literația pentru familie funcționează” („Family literacy works!”);
·         exemple de bune practici privind literația pentru familie, definirea conceptului și scurt istoric;
·     analiza comparativă a practicilor similare în Bulgaria, Macedonia, Portugalia, România și Slovenia;
·         profilul ocupațional a facilitatorului de programe de literație pentru familie.
Informațiile obținute au fost completate în cadrul cafenelei culturale cu tema „Importanța programelor de literație pentru familie în prevenirea abandonului școlar”. Bibliotecarii au identificat grupurile-țintă, obiectivele, activitățile programului de literație și competențele necesare pentru facilitatori. În cadrul prezentărilor prin discuții și schimb de opinii s-au conturat spiritul de agilitate, pasiunea și experiențe inspirate ale bibliotecarilor. Practicile bune ale Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” au fost promovate  la conferință de Ludmila Capița (Filiala „Transilvania”), Mila Șeremet (Filiala „Transilvania”), Stela Moraru (Secția „Memoria Chișinăului”) și Tatiana Coșeri (director adjunct).
Dialogul profesional  a argumentat că bibliotecile sunt un serviciu public axat pe educația pe parcursul vieții, dezvoltă abilități și competențe. Cu siguranță ideile obținute se vor materializa în servicii intergeneraționale.

luni, 28 mai 2018

Povestea - cea mai frumoasa parte a vieții


Angela Vintilă, șef filială, Filiala „M. Ciachir”

În ajunul vacanței de vară, la Filiala „M. Ciachir” a fost organizată o adevărată sărbătoare cu participarea elevilor din clasa 1-B, de la Liceul Teoretic ”„Mihail Kogălniceanu”. Invitatul nostru a fost poetul, scriitorul și ilustratorul de carte Alexandru Plăcintă. Dânsul a venit cu mai multe cărți de poezii, povești, povestiri și ghicitori. Printre ele a fost cartea cu povești „Peștera lutului auriu”, care a fost menționată de Uniunea Internațională a Oamenilor de Creație cu Diploma și premiul „Prietenul copiilor” (2018). O altă publicație care trebuie neapărat menționată a fost Antologia „Poveștile bunicului Alexandru”, în care sunt incluse 30 din cele mai bune povești ale scriitorului. Cartea a fost editată la București, la editura „Zorio” și menționată cu o Diplomă specială din partea Salonului Internațional de Carte pentru Copii și Tineret (2018). Toate cărțile menționate sunt ilustrate de autor.

Alexandru Plăcintă a recitat copiilor poezii, a povestit fragmente din poveștile sale, le-a demonstrat ilustrații din cărți pe fundalul unor melodii dragi lor. Le-a povestit unele taine din procesul creării cărților. Celor omagiați scriitorul le-a dăruit câte o carte cu autograf, iar învățătoarei, dnei Tatiana Țugui, două cărți cu povești pentru a le citi copiilor și a-i duce în lumea fantasticului, iar prin el, prin fantastic, a-i educa să devină oameni buni, respectuoși și corecți.

vineri, 25 mai 2018

Zilele Bibliotecii „Onisifor Ghibu”


Dina Sicorschi, şef oficiu
Filiala „Onisifor Ghibu”

Biblioteca „Onisifor Ghibu” este o filială a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, deschisă la 15 ianuarie 1992, prima bibliotecă de carte românească din Chișinău. Localul e  situat în centrul Chișinăului. Dispune de o colecție formată exclusiv din carte românească (parte din fondul activ e transmis de Biblioteca Metropolitană București),  care mereu se completează cu ediții noi.
Zilele Bibliotecii „Onisifor Ghibu” sunt mult așteptate de cititorii și oamenii atașați de literatură și cultură.Prezentări și lansări de noi volume semnate de scriitorii autohtoni, expoziții de carte, pictură  – sunt doar unele dintre frumoasele activități desfășurate.

Cu ocazia acestor deosebite zile au fost  lansate cărțile: „Pe punte de cântec spre Unire” de Eugen Mamot; „Ziarele românești despre Unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei” antologator Marius Diaconescu și Andrei Florin Sora (București); „Ineditul Eugen Cioclea” de Vitalie Răileanu etc.

Miercuri,16 mai 2018 scriitorul, Ioan Mânăscurtă ne-a surprins, în cadrul Zilelor Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, cu o deosebită invitație la lectură – „Ieșirea din Timp”; „Deslușirea semnelor” și „Citirea a Doua” (nu ultima). Prezenți la eveniment: Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova.; Teo Chiriac, vice-președinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova; Leo Butnaru, scriitor; Iulian Filip, scriitor; Dumitru Crudu, scriitor ș.a.

Joi, 17 mai,  ca oaspeți ai bibliotecii au fost elevii de la Liceul Teoretic „Mircea Eliade”. Excursie prin bibliotecă și prezentare de carte a oferit-o vizitatorilor directorul bibliotecii, Vitalie Răileanu. Această zi frumoasă s-a încheiat cu lansarea cărții Pe punte de cântec spre Unire” de Eugen Mamot. Un volum despre traseul istoric al celebrului ansamblu de la Chișinău ,,Lia Ciocârlia” – Opera numită „Pe punte de cântec spre Unire”, care este dedicată  și Centenarului Unirii Basarabiei cu Patria-Mamă. Anul curent, 2018, se împlinesc 45 de ani de la fondarea studioului muzical-coral „Lia-Ciocârlia”.

Sub genericul Zilele Bibliotecii „Onisifor Ghibu” ziua de joi, 24 mai, a fost încununată cu două evenimente majore, prezentarea a unui nou volum elaborat în cadrul Laboratorului de Cercetare Literară a Bibliotecii „Onisifor Ghibu” - „Ineditul Eugen Cioclea” de Vitalie Răileanu și lansarea antologiilor „Ziarele românești despre Unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei” concept, elaborare și editare Marius Diaconescu și Andrei Florin Sora (București). Moderatori au fost: Vitalie Răileanu, critic și cercetător literar; Marius Diaconescu, istoric (Universitatea din București); Ion Negrei, istoric, vicepreședinte al Asociației Istoricilor din Moldova. Participanți la eveniment: Gheorghe Cojocaru, directorul institutului de istorie al Academiei de Științe a Moldovei; Vladimir Mischevca, primul președinte a Comisiei de Heraldică; Protoiereul Octavian Moșin; Octavian Munteanu, profesor ș.a.