miercuri, 4 noiembrie 2015

Conferința anuală a ABRM - BIBLIOTECI DINAMICE: CONFRUNTĂRI, EXPERIENȚE, SUCCESE

Programul conferinței


10:00 – 10:30
Deschiderea oficială. Mesaje de salut
10:30 – 10:45
Mesaj cheie: Consolidarea și eficientizarea instituțională

Gheorghe CARASENI, trainer / consultant

10:45 – 11:00
Consolidarea ABRM prin lidership și competență

dr. Mariana HARJEVSCHI, președinte, ABRM

11:00 – 11:45
Bibliotecile şi obiectivele dezvoltării durabile post 2015 în viziunea IFLA

Eugenia BEJAN, director adjunct, Biblioteca Națională „Ion Creangă”

11:45 – 12:30
Transparență și uzanțe: Manualul de politici și proceduri ABRM
dr. Natalia CHERADI, vice președinte, ABRM
Tatiana COȘERI, vice președinte, ABRM
Ludmila CORGHENCI, membru, Comisia Formare Profesională Continuă,  ABRM
Maria FURDUI, membru, Comisie Consolidare teritorială și leadership, ABRM
Ecaterina SCHERLET, președinte, Comisia Evaluare, ABRM
Liuba ARION, președinte, Comisia Biblioteci școlare, ABRM

12:30 – 12:45
Logoul ABRM – plus de energie și eleganță pentru comunitatea bibliotecară

Valeriu HERȚA, pictor, grafician, membru al Uniunii Artiștilor Plastici

12:45 – 13:00
Perspective ale formării continue: Strategia Centrului Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari

dr. hab. Nelly ȚURCAN, președinte, Formare profesională continuă

13:00– 13:15
Comunicare și interacțiune: pagina Web ABRM

Zinaida STRATAN, președinte Comisia informatizare
și tehnologii informaționale, ABRM


Adunarea generală a ABRM:
13:15 – 13:45
Dezbateri: noul Statut al ABRM

dr. Mariana HARJEVSCHI, președinte, ABRM

13:45 – 14:00
Gala liderilor ABRM 14:00 – 14:30
Cafea