luni, 13 noiembrie 2017

Rolul echipei prin prisma științei: Stolul de păsări

Gândirea colectivă poate fi comparată cu păsările aflate în zbor. Cunoaștem că stolul de păsări este în forma literei „V”. Această formă permite comunicarea între păsări, ajutorul reciproc în caz de impedimente, ajută păsările să-și conserve energia - conform estimărilor, păsările care zboară în spatele altor păsări în cadrul formaţiei consumă cu 10% – 14% mai puţină energie decât cele care zboară în faţă. Zborul sincronizat reflectă înțelegerea rolului fiecărei păsări în stol pentru a ajunge la destinație. Este un exemplu de management reușit direcționat spre rezultate, unde obiectivele sunt clar definite și detaliate.
În constituirea grupului de lucru sau a echipei trebuie să se țină cont de personalul implicat. Recunoaștem că este complicat, dar finalitatea sau produsul are o conotație majoră. De aceea se recomandă  să se aibă mai multă încredere în oamenii care recunosc obstacolele și care propun soluții sau un plan pentru rezolvare erorilor, să se aprecieze eforturile celor care au contribuit. Inerent și implicit fiecare dorește să aibă un statut ierarhic în instituția sa, dar identitatea socială depinde de trei componente independente: dominare, liderism și independență.  Comun pentru toți este identificarea socială - apartenența la o comunitate, echipă.
Oamenii sunt veriga prioritară în sinergia instituțională. Ei trebuie considerați ca valoare, ca active intangibile, și nu ca resurse și costuri. Ei sunt cei care determină valoarea.

Consemnare: Tatiana Coșeri, director adjunct, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”