luni, 3 februarie 2014

Perpetua căutare a identicului poetic

Margareta CEBOTARI,
bibliotecar principal, Filiala „Onisifor Ghibu”


O carte nouă este binevenită şi multaşteptată întotdeauna de cititorii bibliotecii „Onisifor Ghibu”, a menţionat directorul bibliotecii, cercetătorul literar Vitalie Răileanu, în cuvântul de deschidere a unei frumoase manifestări literare:  lansarea   volumului de versuri „acum”, autor – Maria Şleahtiţchi, apărută la binecunoscuta Editură TipoMoldova din Iaşi în anul 2013, în colecţia OperaOmnia.  
Poezia a fost în capul mesei chiar din deschiderea activităţii, tânărul actor Ion Coşeru citind pentru numerosul aflat Sala Nuciferă a Bibliotecii „Onisifor Ghibu”,  noi versuri din cartea lansată. În deosebi l-a emoţionat poezia „Lut”, care i-a adus aminte de copilărie, de timpurile când mamele noastre munceau din greu pentru a face un cuib frumos – casa părintească.
Prezentarea autoarei, a creaţiei sale multiple – deoarece scrie o poezie sentimentală, dar şi intelectuală, reuşind să intre cu succes şi pe teritoriul criticii literare – a fost prerogativa criticului literar Mircea V. Ciobanu, postfaţatorul acestui volum.
 În luările de cuvânt care au urmat, colegii de breaslă mai tineri şi mai în vârstă, şi-au expus punctele de vedere vizavi de creaţia Mariei Şleahtiţchi.
          Emilian Galaicu-Păun a surprins ochiul fin al poetei Maria Şleahtiţhi, care scrie o poezie livrească, dar şi existenţială. Iar poezia „Lut”, în opinia sa,  este excepţională! Totul începe de la lut, apoi devine ceva frumos – casa părintească. Autoarea ridică lutul la spiritualitate! Este necesară o mare inteligenţă critică, ca să faci aşa trecere de la concret la spiritual! Şi autoarei îi reuşeşte acest lucru. În acelaşi timp, fiind un bun om al cuvântului,  adică îl mânuieşte foarte bine, Maria Şleahtiţchi este şi un bun critic literar.   
Lansările de carte sunt acum, când şi-au suspendat apariţia mai multe ediţii literare, un bun prilej de a se discuta despre procesele literare curente, despre noutăţile editoriale  – a menţionat scriitorul bălţean Anatol Moraru. Referindu-se la versurile Mariei Şleahtiţchi, a remarcat evoluţia ei continuă, o perpetuă căutare a identicului poetic, autoarea aflându-se într-o ofensivă de creaţie continuă.
Prin ce cucereşte poezia Mariei Şleahtiţchi a fost subiectul expunerii binecunoscutului scriitor Vladimir Beşleagă. Este foarte bine că autoarea recurge la originea cuvintelor, le redă sensul adevărat, foloseşte cuvinte deosebite, în versurile acestei scriitoare omul revine la sinele lui, iar acest fapt este foarte valoros.
        Acelaşi motiv de refugiu în sine din spaţiile mari ale universului, l-a remarcat de la volum la volum, apărut de sub pana protagonistei, şi criticul literar Lucia Ţurcanu.
         Cercetătoarea literară Maria Pilkin a scos în evidenţă feminitatea frumoasă a versurilor, dar şi faptul că Maria Şleahtiţchi scrie o poezie cerebrală, inteligentă, remarcând şi titlurile laconice, deosebite ale volumelor editate, în special al celui lansat.
         Profesorul universitar Sergiu Pavlicencu, unul din cei mai buni hispanişti din Republica Moldova, a tradus în limba spaniolă unele versuri din proaspăta ediţie, remarcând că este greu să găseşti echivalente lexicale cară să transmită starea deosebită de spirit a versurilor dedicate mamei, casei părinteşti.
         Activitatea s-a încheiat în aceiaşi cheie lirică – versuri noi a citit poeta Maria Şleahtiţchi, aducând mulţumiri celor ce au venit la lansare, şi colegilor scriitori, şi elevilor de la Liceele „Spiru Haret” şi „Vasile Vasilache”.
          Indiferenţa înseamnă moartea unui autor, iar dacă reuşim să adunăm atâta lume în sălile bibliotecilor, este un semn bun pentru ca un scriitor să-şi continue creaţia, a fost concluzia expusă de Vitalie Răileanu la finele manifestării.