luni, 17 februarie 2014

Viaţa imediată a manifestării culturale

Margareta CEBOTARI,
bibliotecar principal, Filiala „Onisifor Ghibu”.

       
 Deja a devenit o frumoasă tradiţie, oferită de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” cu sediul la Chişinău, de a-i invita pe orăşeni, dar şi pe oaspeţii capitalei, la expoziţii-foto, prezentate pe semicercul rondului Grădinii Publice „Ştefan cel Mare şi Sfânt”.

            În semnificativa zi de 14 februarie vizitatorii au fost plăcut surprinşi de îngemănarea pozelor cu poezia a trei deosebiţi scriitori: Grigore Vieru, Petru Cărare şi Mihai Ursachi (Iaşi).
            La inaugurarea expoziţiei, Directorul I.C.R., cu sediul la Chişinău, poetul academician Valeriu Matei a ţinut să menţioneze acest deosebit interes al tuturora faţă de biografia şi creaţia celor expuşi, accentuând că „această urbe istorică, cu vechi tradiţii culturale, e pe o cale aparte în acest spaţiu geografic, iar această expoziţie este un prilej fericit de a vedea cum funcţionează spiritul cultural, susţinut de scriitori, intelectuali, oameni de artă, care e şi un factor esenţial în realizarea unui climat literar stimulator de energii latente”.
            Scriitorul Vladimir Beşleagă a vorbit despre importanţa acestei expoziţii, unde se poate vedea pe viu aportul incontestabil al scriitorilor Grigore Vieru şi Petru Cărare.
            Apropo, compartimentul – Viaţa şi opera lui Petru Cărare, a fost conceput în baza materialului cuprins în volumul de exegeze literare şi biobibliografie: Petru Cărare – scriitor nonconformist, [Chişinău, 2013 (Tipogr. „Foxtrot”), 240 p.], elaborat în Laboratorul de Cercetări literare şi biobibliografice al Bibliotecii „Onisifor Ghibu”. Vitalie Răileanu, critic şi istoric literar, dar şi directorul bibliotecii date, a menţionat în faţa publicului numeros, prioritatea volumului dat, exprimat prin  «elucidarea locului, valorii şi a semnificaţiei scrierilor lui Petru Cărare, iar compartimentele „Bibliografie selectivă” şi „Catalog adnotat al volumelor scriitorului Petru Cărare, completat cu recenzii”, elaborate de Margareta Cebotari, bibliotecar principal, vor asigura destule note apreciative de largă circulaţie într-un cerc vast de lectori fideli». Tot aici am mai menţiona şi un alt moment memorabil – pentru prima dată a fost lansată o carte, în cazul nostru, volumul de exegeze literare Petru Cărare – scriitor nonconformist elaborat într-o bibliotecă municipală şi expus, publicului larg, şi prin materiale ce au alcătuit cuprinsul acestei cărţi.
            Dna Raisa Vieru, soţia regretatului poet, a salutat frumoasa iniţiativă a I.C.R- ului, fiind convinsă că astfel poetului Grigore Vieru i se face mai cald pe suflet şi mai luminos acolo unde se află – printre poeţii celeşti.
            Scriitorul Nichita Danilov, director adjunct al I.C.R. „Mihai Eminescu” cu sediul la Chişinău, şi-a exprimat admiraţia faţă de astfel de manifestări culturale semnificative cu tentă istorică şi ştiinţifică, la fel mulţumindu-le din suflet membrilor Laboratorului de Cercetări literare şi biobibliografice „Onisifor Ghibu”, pentru deosebita contribuţie la conceperea expoziţiei date, dar şi deosebitul pionerat exprimat prin lansarea volumului de exegeze literare Petru Cărare ­– scriitor nonconformist.

            Chiar dacă frigul şi umiditatea sporită a cestei zile era ca o probă de foc, cei prezenţi la deschiderea expoziţiei foto a trei mari scriitori români: Grigore Vieru, Petru Cărare şi Mihai Ursachi (Iaşi) nu se grăbeau să plece. Ei au mai rămas să discute, să mai studieze şi să citească cu mare interes materialele expuse.