vineri, 7 februarie 2014

Traininguri formative şi de orientare profesională pentru adolescenţi

Margareta CEBOTARI,
bibliotecar principal, Fililala „Onisifor Ghibu”

 Recent, Biblioteca „Onisifor Ghibu” a lansat programul informaţional/formativ cu genericul „JuniorBildungs”, al cărui scop este de a ajuta adolescenţii atât în formarea unor competenţe necesare pentru autocunoaştere şi perfecţionare personală, cât şi în difuzarea unor modele de comportament socio-profesional în viitor,  
            Motivele iniţierii acestor activităţi: astfel, bibliotecile pot veni în sprijinul adolescenţilor care-şi doresc o autoevaluare a personalităţii, ajutându-i să gândească cum să reacţioneze la provocările societăţii din jur, cum să acţioneze pentru a-şi proiecta un viitor profesional de succes.
Un cuvânt de susţinere a acestui proiect şi de încurajare a tinerilor care se vor implica în evaluarea şi făurirea propriului destin, dar şi în  autoevaluarea „poziţiei de viaţă” pe care vor aborda-o  în alegerea viitoarei profesii, a fost expus de prof. universitar Maria Pilchin.
La primul training, cu tema Cunoaşterea Sinelui şi a Celuilalt,   au fost invitaţi elevi de la Liceul Teoretic „Vasile Vasilache”. Astfel, au participat 28 de elevi, din diferite clase, cu vârsta cuprinsă între 15-17 ani, vârstă la care apar, deja, gânduri orientate către un viitor profesional.
Care sunt avantajele şi  riscurile unei alegeri sau nealegeri corecte a viitoarei profesii, cum să-şi evalueze propriile capacităţi, dorinţele, posibilităţile de afirmare într-o carieră de succes – acestea au fost punctele de reper abordate, pe parcursul activităţii, de Natalia Gordila, psiholog, Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului, sectorul Centru.
            Conform rigorilor unui training au fost utilizate mai multe forme de comunicare: prezentarea obiectivelor, investigarea publicului şi a aşteptărilor de la această activitate, joc de creativitate, chestionar de orientare profesională, completarea unui Cadran de autocunoaştere (puncte forte, puncte slabe, bariere şi oportunităţi pentru a deveni ceea ce-şi doresc).
Într-un alt test adolescenţii au avut de răspuns la alte întrebări provocatoare: gândeşte-te ce-ţi place să faci, gândeşte-te la ce te-ar putea ajuta şi care sunt ameninţările ce te-ar putea împiedica să te realizezi/confirmi în viaţă.
            Pentru o mai bună coordonare a următorilor paşi, elevilor le-au mai fost propuse două modele de ascensiune spre succesul în viaţă: Planul meu de carieră (determinarea scopurilor/obiectivelor pe termen lung şi pe termen scurt, de ce resurse vor avea nevoie pentru aceasta, identificarea a trei motive pentru care succesul este important în viaţă, etc ).   
            Copiii s-au încadrat activ într-un dialog despre însemnătatea şi menirea diferitor profesii, importanţa lor în viaţa personală, dar şi pentru societate, dând dovadă de o gândire logică, destul de matură, venind şi cu unele argumente ale propriilor poziţii. După recapitularea informaţiei expuse de dna Natalia Gordila, sub forma unui dialog interactiv, elevii singuri au reuşit să formuleze răspunsul la întrebarea: ce au aflat ei de la acest training?
            Concluzia lor a fost: au reuşit să determine paşii care trebuie să-i facă pentru a-şi dezvolta  capacităţile care i-ar ajuta să aleagă o profesie ce corespunde atât aspiraţiilor personale, cât şi  posibilităţilor de afirmare.
            La finele trainingului dna psiholog le-a propus participanţilor o temă pentru acasă: să completeze o listă de valori cu tematica – Ce ar fi bine să fiu în viaţă.
            Cu mulţumirile de rigoare, trainerului-formator Natalia Gordila i-a fost înmânat un Certificat ce autentifică desfăşurarea activităţii şi organizarea orei de instruire la tema dată.
Expoziţia de carte din colecţiile bibliotecii, ce ţine de domeniul psihologiei, cu genericul „Dezvoltare personală şi comunicare” a fost propusă atenţiei celor interesaţi de a cunoaşte mai multe informaţii, iar pe blogul bibliotecii am postat o lista bibliografică de recomandare a acestor ediţii.