marți, 10 ianuarie 2017

1 : 7 : 7 : 7: Regula prezentării de succes

În ultimii ani a crescut în mod semnificativ cererea pentru îmbunătățirea artei oratorice a angajaților. Vorbitul în public și dezvoltarea competenței de comunicare asigură vizibilitate instituțională și joacă un rol esențial.

De ce facem prezentări? Pentru a transmite informații potrivite și de a convinge să se ia decizii. Prezentările omit zidurile între autor și public. Se utilizează materialele vizuale memorabile, se vînd idei și se realizează un transfer emoțional.
Prezentările în public se învață. În procesul de livrare a discursului public este necesar să se  ia în considerare mai multe componente. Iată cîteva rigori care vor fi utile.

Acțiuni pînă la prezentarea publică:
Documentarea, cercetarea subiectului, selectarea temei prin prisma actualității și importanței pentru domeniu, alegerea argumentelor, determinarea grupului țintă (vîrsta și nivelul intelectual al publicului), timpul rezervat pentru întîlnire.

Pregătirea prezentării:
Organizarea structurii prezentării, alegerea aspectului vizual relevant, aplicarea elementelor culturii instituționale, utilizarea fonturilor vizibile, cunoașterea aranjamentulului spaţiului, lumina în zona de prezentare, structura sălii, poziţionarea persoanelor care vorbesc faţă de cele care ascultă. Prezentarea trebuie să includă un maxim de informații vizuale de la grafice la imagini. Toate elementele să se identifice prin stil, cromatică și dimensiuni distincte.  Evidențierea cuvintelor cheie și exemplele practice vor fi un avantaj.

Prezentarea propriu-zisă:
Momentul 0 este cel mai important. Experiența arată că publicul are nevoie de cîteva minute ca să se obișnuiască, să se adapteze la persoana vorbitoare, motiv pentru care puțini oameni memorizează primele cuvinte spuse. Firește aspectul consolidează încrederea. Este inacceptabil să ne aranjăm haina, părul, mergînd spre scenă. Formatul exterior nu este mai puțin elocvent decît cuvintele spuse. Succesul de performanță depinde în mare măsură de modul ieșirii în public. Este cunoscut faptul că prima impresie este creată în treizeci de secunde. Zîmbetul va demonstra că oratorul este fericit să împărtășească idei. Introducerea trebuie să fie scurtă și să conțină nu mai mult de una sau două propoziții. Contactul direct cu ascultătorii, umorul, poveștile de succes, pauzele logice vor contamina emoțional auditoriul. Începutul și sfîrșitul prezentării de dorit să aibă legătură. 

Încheierea:
Recomandări de lectură, schimb de adrese, întrebări și răspunsuri. Concluziile consolidează și întărește impactul emoțional. Un avantaj este mulțumirea pentru manifestarea activă în timpul discursului și interesul pentru subiect.

Indiferent de modalitatea aleasă pentru prezentările publice este de dorit să se țină cont de următoarea structură:
(1) foia de titlu;
(2) problema;
(3) rezolvarea problemei;
(4) rezultate, succese;
(5) recomandări;
 (6) foia de încheiere.
Puncte vulnerabile ale prezentărilor frecvent întîlnite sunt: mult text, diverse culori, font neadecvat, aglomerație de imagini, citirea de pe slide-uri, omiterea contactului cu audiența, explicarea evoluției problemei.
Regula 1 : 7 :7 : 7 inerent și implicit va asigura impactul dorit:
1 – folosiți o singură idee per slide;
7 – însumați maxim 7 rînduri de text;
7 – utilizați minim 7 cuvinte per rînd;
7 – timpul alocat pentru discurs 7 minute.
Formula dată însumează filozofia unei prezentări publice elegante ce înglobează Simplitate + estetică + înțelegere + integritate = convingere. Este filozofia ZEN: www.presentationzen.com 
Urmînd aceste reguli și sfaturi simple cu siguranță veți obține succese. Învațați, experimentați și cîștigați!
Tatiana Coșeri