sâmbătă, 14 ianuarie 2017

Al cincelea anotimp, nemurirea

Mila ȘEREMET,
șef serviciu, Filiala „Transilvania”

            Saloniștii „Ceaiului de la ora patru” s-au reunit la prima şedinţă a anului 2017 la Filiala „Transilvania”a BM „B.P. Hasdeu”, vineri 13 ianuarie pentru a aduce un omagiu celei de a 167 aniversări de la nașterea corifeului literaturii românești, Mihai Eminescu. Genericul conferinței literare a fost: „Al cincilea anotimp al nemuririi” la care au participat elevi din casele a VII-a – XII-a de la Liceul Teoretic „Gaudeamus” împreuntă cu dna Alexandra Tănase, profesoară de limbă și literatură română și de la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” însoțiți de doamnele Silvia Strătilă și Cristina Saghin profesoare de limbă și literatură română. Conferința literară s-a divizat în trei compartimente: exigeze, recital, lectură, moderată de către Dana Nagară, eleva clasei a X-a, Liceul Teoretic „Gaudeamus”. În scaunele juraților au fost Mădălina Nederiță, Mihaela Grecu, liceene, Parascovia Onciu, șefa Filialei „Transilvania”, Stela Russu, șef oficiu.
            Exegeză: Silvia Bogonovschi, Valentina Gaidarji, Ecaterina Ermurache, Ariadna Postolache, Paula Stratu, Boaghe Daniela, Ecaterina Otean.
 Elevii ce s-au evidențiat la Recital au fost Violeta Botnari „Amicului F.I.”,  Corina Cocoș „Criticilor mei ”, Anișoara Busuioc „ Din străinătate”, Ecaterina Otean „Atât de dulce ”, Valentina Gaidarji „Melancolie”, Valeria Lupu „Și dacă...”, Beatrice Jenunchi „ Pe lângă plopii fără soț”, Cristina Șendrea „La mormântul lui Aron Pumnul”. Fiecare vers rostit a fost trecut prin sufletul atât al participanților cât și a celor ce ascultau cuminți pe fotolii.  La compartimentul  Lectură: Violeta Botnari, Alisa Chirilenco, Ana Cobâlețchi, Elena Sârbu. S-au manifesta prin A culminat activitatea dată prin prezentarea expoziției de carte: „Lumina de taină, etern răvășită”  în număr de 27 de exemplare.


O atenție deosebită a fost acordată volumului „Poesii de Mihai Eminscu”, primul publicat în lipsa poetului și a unui crâmpei scris de Titu Maiorescu: „Dacă totuși am publicat și aceste poesii, împreună cu celelalte, așa cum se găsesc, am făcut-o dintr-un simțiment de datorie literară. Trebuia să devie mai ușor accesibile pentru iubitorii de literatura noastră toate scrierile poetice, chiar și cele incepătoare, a le unui autor, care a fost inzestrat cu darul de a intrupa adunca simțire și cele mai inalte găndiri intr-o frumuseță de forme, subt al cărei farmec limba română pare a primi o nouă viață”. Oaspeți de onoare au fost Ion Gaidarji și Tinca Carei, care au încântat a câta oară publicul prin cântece pe versurile marelui Eminescu. Acești doi în trecut saloniști, în prezent studenți la ASM n-au putut să lipsească de la aniversarea celui ale cărui versuri au fost traduse în peste 60 de limbi pe toate continentele bucurându-se și în continuare de o popularitate enormă. Vorba dnei Alexandra Tănase: „Versurile lui Eminescu trebuiesc citite măcar o dată în zi, în clipe de fericire cât și în cele de grea tristețe”. Spre final au fost menționați cu diplome cei mai activi după criteriile deja existente: originalitate, structură, conținut, dicție, ținută. Elevii care au rămas fără diplome sunt la curent că creația lui Mihai Eminescu este mereu deschisă spre descoperirea de noi virtuți ale marelui geniu chiar și în poemul „Luceafărul”, ce și peste zeci de ani se vor depista noi și noi păreri, rămânând actual și peste o sută de ani. Deci, le rămâne doar să redeschidă opera, să o studieze mai aprofundat ca la o eventuală întrunire să  obțină diploma mult râvnită.