joi, 28 iunie 2018

Ivan Zabunov – omul cu spirit enciclopedic


Angela OLĂRESCU,
Șef filială,  Filiala „Hristo Botev”

 Ivan Zabunov s-a născut la 28 iunie 1948 în satul Tvardiţa, rl Taraclia. Este bulgar de naționalitate şi ca fiecare om de la naștere are o sarcină personală în viața sa, care urmează a fi realizată doar de el însuși. Dumnealui, fiind conferențiar, savant, istoric, pe parcursul activității sale de cercetare istorică a scos în evidență personalitățile bulgare, a scris despre ei, despre viața şi activitatea poporului bulgar din diferite perioade ale timpului.

Conferențiarul universitar, dr. Ivan Zabunov permanent s-a implicat în transpunerea în viață a  multor proiecte cu menire socială şi culturală, care, conlucrând împreună cu  oamenii, îi reușeau şi realizările cărora îi aduceau satisfacție. Cu harisma sa deosebită adună în jurul său oameni politici, oameni simpli, personalități reprezentative, este comunicabil şi are multi prieteni. Prețuiește prietenia cu modeștii „dascăli” de școală de pe meleagurile străbunilor săi. Se simte fericit atunci când face bine altcuiva.
Am făcut cunoștință cu dr. Ivan Zabunov, președintele Societății bulgare „Възраждане”, în luna februarie 2016. Profesorul Nicolai Cervencov a stabilit o întâlnire  cu dumnealui aici la Biblioteca „Hristo Botev” și  m-a prezentat dlui Ivan Zabunov, care m-a privit cu atenție, mi-a zâmbit molipsitor, apoi mi-a adresat câteva întrebări, ca la finele discuției  să-mi spună că am susținut examenul de cunoștință cu brio şi speră că bulgarii basarabeni, venind la bibliotecă, se vor simți ca la ei acasă şi va fi şi o colaborare de parteneriat durabilă între bibliotecă şi acești utilizatori. Tot în acea zi am discutat  în trei (Nicolai Cervencov, Ivan Zabunov şi subsemnata) despre planul activităților pe viitor,  îndeosebi pe anul 2016. Eram în pragul  Zilei Bibliotecii şi Zilei de Eliberare a Bulgariei (3 martie), de aceea am stabilit data desfășurării Zilei Bibliotecii, care este flexibilă, deoarece coincide cu Ziua Eliberării Bulgariei, când de regulă Ambasada Republicii Bulgare în Republica Moldova organizează mai multe manifestări culturale. După un dialog rezonabil, am stabilit  data desfășurării conferinței în cadrul Zilei Bibliotecii. M-am bucurat mult că în programul Zilei Bibliotecii va avea loc o conferință științifică. Iată în aşa mod a început colaborarea noastră şi  vreau să menționez că  până în prezent este una fructuoasă, cu un impact pozitiv şi durabil. Desfășurând în parteneriat conferințe, mese rotunde, lansări și prezentări de carte, de fiecare dată  dl dr. Ivan Zabunov cu mândrie invită la activități diferite personalități notorii şi renumiți  istorici.  Pot spune că este un om al cărții şi bibliotecii: mereu ne vizitează venind cu niște personalități din străinătate, adesea cu donație de carte, participă  cu mare drag la activitățile culturale organizate la bibliotecă. Suntem mândri că dumnealui însoțește unii oaspeți ce vin din Bulgaria în Republica Moldova, căci la inițiativa dumnealui ei vizitează şi biblioteca noastă. Aici, la bibliotecă, le vorbește despre colaborarea fructuoasă a noastră cu organizațiile obștești, culturale şi științifice bulgare din Republica Moldova, scoțând în evidență munca echipei bibliotecii în promovarea valorilor culturale bulgare, folclorului şi tradițiilor bulgare.
Dl Ivan Zabunov are un mod de viața specific, deoarece este reprezentant al domeniului istoriei, ce permanent se documentează şi scrie cu dragoste despre poporul bulgar. Activând mai bine de 35 de ani, este preocupat de viața bulgarilor basarabeni, precum şi de dezvoltarea bulgaristicii istorice din ţara noastră. În acest sens a publicat cărți, articole şi studii. Colecția Bibliotecii „Hristo Botev” dispune de cărțile dumnealui, ce sunt prezentate la expozițiile de carte în cadrul bibliotecii şi sunt lecturate de cititori.
Fiind în anii 1994-1998 deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Dl Ivan Zabunov şi-a desfășurat activitatea în comisia parlamentară pentru „Drepturile omului şi minoritățile naţionale” implicându-se în soluționarea diverselor probleme de ordin civic în favoarea cetățenilor ce îi susținea mereu. În anul 1991, dumnealui cu receptivitatea sa, a participat la rezolvarea problemei ce era pusă în discuție cu privire la repartizarea unui local pentru biblioteca bulgară. În cadrul Proiectului cultural „Servicii de bibliotecă pentru minoritățile naţionale” implementat de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” şi susținut în parteneriat de Primăria municipiului Chișinău, a contribuit la elaborarea dispozițiilor favorabile având acces direct la semnarea actelor pentru repartizarea spațiului, actualul local, în care este amplasată Biblioteca bulgară „Hristo Botev” (bd. Grigore Vieru, nr. 25). S-a bucurat nespus de mult împreună cu toată comunitatea bulgară când s-a deschis Biblioteca bulgară „Hristo Botev”, este unica în Chișinău. Şi-a adus aportul şi la completarea colecției bibliotecii cu carte în limba bulgară, dorind ca munca în bibliotecă să fie desfășurată de specialiști care vor activa cu dăruire de sine pentru comunitatea bulgară, ducând faima bibliotecii și în Bulgaria. Dlui ca istoric invită personalități din Bulgaria la diferite activități din cadrul serviciilor bibliotecii, ca conferințe, mese rotunde, lansări şi prezentări de carte, care sunt oameni ce cunosc istoria bulgarilor basarabeni şi care permanent ne susțin în diferite domenii de activitate. În prezent dl Ivan Zabunov se mândrește cu faptul că Biblioteca „Hristo Botev” a devenit un adevărat centru cultural bulgar în Republica Moldova.
 Pentru contribuție substanțială la păstrarea şi propagarea moștenirii istorico-culturale, la afirmarea valorilor spirituale şi participare activă în viața socială, aprofundând relațiile de prietenie şi colaborare dintre Republica Moldova şi Republica Bulgaria, dlui Ivan Zabunov, i s-a conferit titlul onorific Om Emerit” în anul 2001. Cu ocazia aniversării a 15 ani de la fondarea Societății culturale Възраждане şi pentru desfășurarea prodigioasă a activității acesteia,  dl Ivan Zabunov, ca președinte, a fost decorat în anul 2006 cu Ordinul de Onoare”.
La acest mijloc de vară, cunoscutul istoric, conferențiar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, marchează frumosul jubileu de 70 de ani. La mulţi, mulţi ani, dle Ivan Zabunov, să aveți parte de sănătate, bucurii şi împliniri frumoase, lanțul cărora să fie nesfârșit, căci permanent aţi demonstrat ce e mai scump pe lume - dragostea de neam, înțelepciunea, îngăduința şi hărnicia.