joi, 5 aprilie 2012

ÎNTÂLNIRE CU SCRIITORUL ION DIORDIEV LA BIBLIOTECA „TRANSILVANIA”

Tatiana DONȚU,
 șef, Secția pentru copii,
Filiala „Transilvania”


În ultimii ani, printre iniţiativele menite să ducă la reinserarea Bibliotecii în viaţa culturală a comunităţii, Biblioteca „Transilvania”  a demarat un ciclu de activităţi desfăşurate în cadrul Săptămânii Lecturii și a Cărții pentru Copii. Am pornit de la realitatea că bogatul patrimoniu literar al țării trebuie cunoscut, iar scriitorii care contribuie la crearea lui trebuie să vină cât mai des în mijlocul cititorilor. Ne îndeplinim în acest fel una dintre cele mai importante atribuţii şi îndatoriri pe care le avem ca bibliotecă publică: aceea de a ne promova scriitorii de valoare, de a scoate în evidenţă personalităţile şi de a le aduce la cunoştinţa unui public iubitor de literatură. Am pornit de la un principiu pe care noi l-am formulat, la care ţinem foarte mult şi care a devenit cuvântul de ordine al acestui gen de activităţi: „Avem nevoie de scriitorii noştri şi ei, la rândul lor, au nevoie de Bibliotecă.” Toate aceste întâlniri cu scriitorii se petrec în ambianţa plăcută şi primitoare a bibliotecii noastre, locul în care scriitorii noştri se simt cu adevărat acasă.

Astfel, în ziua de 5 aprilie 2012, la Biblioteca  „Transilvania” a avut loc o întâlnire cu scriitorul Ion Diordiev, poet şi editor, distins om de cultură şi personalitate importantă a culturii noastre,s-a dăruit total literaturii în general poeziei, aforismelor și cugetărilor în mod deosebit. Ion Diordiev, un adevărat domn al scrisului, a fost primit cu multă căldură de publicul cititor, preponderent copii, ceea ce ne-a confirmat încrederea în reuşita unor astfel de activităţi. În plus, am avut dovada incontestabilă, că iniţiativa bibliotecii noastre de a strânge legăturile cu scriitorii autohtoni şi de a le prezenta activitatea, a fost o iniţiativă lăudabilă care îşi arată deja roadele, o iniţiativă pe care o vom continua şi cu care ne mândrim.

Ion Diordiev, născut în Republica Moldova, a absolvit Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filologie, 1962. A activat ca Bibliotecar la Camera Naţională a Cărții, metodist superior la Cabinetul metodic al Ministerului Culturii din Moldova. Redactor la revista „Chipăruș”. Este membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova și membru al Uniunii Scriitorilor din România.
Volumele sale: 
Zigzaguri, 1976
Amărăciunile dulcelui, 1982
Soarele și mama, 1978
Hopuri, 1983
Recreația veselă, 1989.

Prima sa carte de miniaturi şi schiţe umoristice, Zigzaguri (1976), anunţa un observator fin al oamenilor şi al vieţii şi un har apreciabil de a releva ridicolul prin notaţii vii, succinte, apelând la poanta generatoare de haz.

Atare calităţi au fost confirmate ulterior de volumele Amărăciunile dulcelui (1981), Hopuri(1983), de culegerile pentru copii Soarele şi mama (1978) şi Recreaţia veselă (1989), iar demnă de menționat este cartea „Pâinea mea caldă”, o antologie de aforisme (selectare, redactare și sistematizare de Vasile D. Ciubuc), este alcătuită din 20 compartimente tematice, expuse pe 164 de pagini și ilustrate de Radu Diordiev, fiul scriitorului.

Cu un asemenea palmares, scriitorul s-a prezentat în faţa iubitorilor de literatură de la liceul „Orizont” din Chișinău, cărora le-a vorbit despre întreaga sa carieră literară, despre condiţia scriitorului în zilele noastre, despre proiectele sale şi, desigur, a citit din propria creaţie, aforizme, cugetări etc.
Participanții au fost impresionați de mulțimea cărților din bibliotecă, de explozia de culori care predomină în secția pentru copii a biblioteci, ceea ce crează senzația unei lumi de basm, și s-au bucurat să discute cu un scriitor, să-i pună întrebări, să asculte și să recite poezii, să cânte împreună cu scriitorul Ion Diordiev, „Ce frumoasă e copilăria…”.

A fost o întâlnire caldă, prietenească, o întâlnire cu un scriitor sensibil, delicat, cu un suflet generos, un suflet care iradiază de bunătate și bun simț.