vineri, 6 aprilie 2012

TITUS ŞTIRBU - OASPETE AŞTEPTAT DE TOŢI COPIII

Angela OLĂRESCU,  specialist în domeniu,
                                                                                   Biblioteca Cricova    


 Cartea este calea cea mai accesibilă, cea mai apropiată de sufletul omului, spre cunoaştere a Universului. Din copilărie şi pînă la bătrîneţe trăim în umbra cărţii. Ea contribuie la formarea noastră pe tot parcursul vieţii. Importanţa cărţii a fost apreciată aproape de toate personalităţile                                                                                          
     
În luna aprilie sărbătorim mai multe sărbători ale cărţii. La 2 aprilie - Ziua Internaţională a cărţii pentru copiii, iar la 23 aprilie este sărbătoarea mondială a cărţii, Salonul Internaţional de carte pentru copii care va avea loc la 26-29 aprilie.

În perioada de la 2-6 aprilie 2012 în săptămîna cărţii pentru copii la Biblioteca Publică Cricova s-au petrecut mai multe manifestări culturale: ore ale poveştilor, lecturi literare, întîlnire cu scriitorul Titus Ştirbu, de asemenea au fost organizate expoziţiile: ,,Cartea-un prieten nedespărţit”, ,,De cîte ori descizi o carte de-atîtea ori înveţi ceva din ea”. Cu această ocazie a fost invitat scriitorul Titus Ştirbu, acel care în anul 1982 a organizat pentru prima dată Sărbătoarea cărţii pentru copii, fiind autorul celor cinci concursuri care sau petrecut. Iată de atunci această manifestare culturală deja a devenit tradiţională. Anul acesta are loc a XXX-a ediţie a sărbătorii.

Biblioteca Publică Cricova, anume Olărescu Angela şi Larii Tamara, nemijlocit şi bibliotecara Pojoga Svetlana de la Liceului Teoretic ,,A. Mateevici” a organizat şi a pregătit la 5 aprilie întîlnirea cu scriitorul Titus Ştirbu, care sa petrecut în incinta Liceului Teoretic ,,A. Mateevici”.

Moderatorul acestei activităţi a fost Dna Larii Tamara-şef oficiu copii de la Biblioteca Publică Cricova. Elevii clasei a 1 A cu învăţătoarea Floarea Cordun au recitat poezii de-ale poetului. Scriitorul le-a povestit elevilor despre anii lui din copilărie, cum a început a scrie primele versuri, cum a apărut prima carte, le-a citit poezii hazlii, le-a dat elevilor întrebări provocatoare. Titus Ştirbu i-a îndemnat să fie prieteni buni cu Cartea, cu Biblioteca, căci numai aşa vor deveni oameni în viaţă. Copii au primit căte o carte cu poezii cu autograf de la scriitor.

Eu, ca specialist în domeniu vreau să menţionez, că la Cricova se citeşte, poate mai puţin decît adineauri, dar avem cititori de toate vîrstele care sunt interesaţi de carte.