luni, 16 decembrie 2013

Biblioteca „Onisifor Ghibu” – un model cultural

Diana Şontea,
 şef-oficiu, Filiala „Onisifor Ghibu”
Zilele acestea am fost vizitaţi de un grup format din studenţi şi liceeni de la Universitatea A.Ş.M. şi a Liceului A.Ş.M. Au venit să facă un film despre Biblioteca noastră, despre fondul de carte şi serviciile oferite.
Margareta Cebotari pe post de bibliotecar principal, dar şi de ghid consacrat le-a vorbit despre Biblioteca „Onisifor Ghibu” ca un model de cultură cu titlu de permanenţă, demn de menţionat, care comportă în sine conotaţiile unui moment major în viaţa spirituală a chişinăuienilor. Prin această mărturie, dna Margareta Cebotari a confirmat scopul nostru de a crea mereu reverberaţii de suflet şi cuget, dar şi comuniune cu fiinţa noastră istorică.
Pentru a continua şirul ofertelor şi serviciilor noastre, oaspeţii noştri l-au invitat pe directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu” Vitalie Răileanu, critic şi istoric literar, la o oră de promovare şi popularizare a Bibliotecii la ei în instituţie.
Într-o sală frumos amenajată, dar tot în stilul unei Biblioteci (sic!), în prezenţa a 50 de tineri studioşi, dl Vitalie Răileanu le-a vorbit despre deosebitul fond de carte, ce depăşeşte 60000 de volume, despre activitatea Cenaclului Literar Artistic „Sic Cogito”, s-a referit şi la memorabile şedinţe ale Clubului „Poeţilor desculţi”, descoperind printre cei prezenţi o fidelă membră a Clubului, dar accentul referinţelor a fost plasat, la solicitarea gazdelor, pe activitatea „Laboratorului de cercetări literare şi biobibliografie „Onisifor Ghibu”. Li s-a oferit spre vizualizare şi studiere toate 6 cărţi editate: Academicianul Mihai Cimpoi – Savantul timpului prezent; Anatol Ciocanu şi senectutea teiului; Poeme şi epistole în zbucium (carte postumă despre creaţia poetică şi publicistică a scriitorului Petru Dudnic); Melopee pentru început de mileniu trei (volum antologic de poezii şi proză a membrilor „Clubului Poeţilor desculţi”); Pavel Balmuş sau forţa inepuizabilă a unui intelectual (volum de exegeze literare); În dialog cu Omul şi despre Om (interviuri şi schiţe de portret), dar şi manuscrisul care a fost transmis la tipografie – Petru Cărare un scriitor nonconformist.
A urmat şi un frumos dialog cu referinţă la utilitatea cărţii şi a lecturii, conturându-se importanţa manifestărilor cultural-ştiinţifice organizate, care urmăresc mai multe obiective de lungă durată: valorificarea patrimoniului informaţional al Bibliotecii, cultivarea valorilor naţionale, încurajarea şi sprijinirea cercetărilor prin promovarea marilor personalităţi ale neamului, suscitarea interesului pentru lecturi din cele mai reprezentative cărţi în viaţa omenirii.

Astfel de manifestări extramuros aportează beneficiul vădit prestigiul Bibliotecii în general.