miercuri, 18 octombrie 2017

„Proxim” - revista succesului

Tatiana DONȚU,
șef oficiu, Filiala „Transilvania”


           În data de 18 octombrie 2017, la Biblioteca „Transilvania” a avut loc o activitate deosebită - lansarea revistei pentru tineri „Proxim”. La întâlnirea a participat. Dorin Galben,  jurnalist la ziarul „Timpul”. Revista „Proxim” este elaborată de elevii clasei a X-a, profil  real de la Liceul Teoretic „Gaudeamus”, împreună cu profesoarea lor, Elena Orhei. Oaspeți de onoare au fost neobositele profesoare de la același liceu ca directoarea Zinaida Gangan, Alexandra Tănase, Tatiana Ponomari, care au „savurat” din implicarea, cunoștințele, aptitudinile elevilor.
            Întâlnirea cu jurnalistul Dorin Galben de la prestigiosul ziar „Timpul”, s-a desfăşurat într-o atmosferă relaxată şi plină de bună dispoziţie. Evenimentul a avut mai multe valenţe: cunoaşterea de către tânărul public, aflat încă în băncile şcolii, a personalităţii unui jurnalist, dar şi prezentarea unor numere ale ziarului de ultimă oră. Jurnalistul a menționat că editarea unei reviste a clasei, permite un spațiu de exprimare liberă atât în scris cât și public. Le permite să-și dezvolte capacitățile de comunicare în public, de a lucra în echipă, dar și de a avea spirit de inițiativă. Iar important e că, își dezvoltă interesul de lectură pentru texte nonliterare.
            A fost o deosebită satisfacție intelectuală pentru cei prezenți la ședință, iar pentru elevi – o înălțare spirituală. Revista conține articole pe cele mai diverse teme, cum ar fi lectura, frumusețea interioară, rolul bibliotecii pentru comunitate, prietenia, mama. Cu multe emoții și satisfacție, cei mai harnici „jurnaliști”, „redactori”, au primit diplome de laudă.

            E remarcabil faptul că a fost o întâlnire, care a îndemnat elevii să facă lecturi, să muncească în echipă și să urce cât mai multe trepte pe scara succesului. Să nu uităm un lucru: a citi - este a hrăni sufletul. Lectura e o formă de dezvoltare spirituală, iar biblioteca – un edificiu al cunoașterii.