joi, 25 august 2016

Biblioteca în avansarea dialogului intergeneraţional

Liuba Arion, specialist principal DGETS
Angela Olărescu, director, Filiala „H. Botev”

        
Anual luna lui gustar adună cadrele didactice din republică la conferinţele din august. Se fac totaluri de activitate, se caută soluţii de eficientizare a procesului educaţional din instituţiile de învăţămînt general. Genericul conferinţei municipale a cadrelor didactice din anul acesta „Acces, Relevanţă, Calitate în Educație – Competențe pentru Prezent şi Viitor” centrează activitatea tuturor actorilor educaţionali spre un management de calitate.
              Mai bine de zece ani bibliotecarii şcolari din municipiul Chişinău anticipează acest eveniment cu un atelier profesional. Anul acesta gazda atelierului a fost Biblioteca „Hristo Botev”, filiala Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Participanţilor li s-a propus subiectul:  „Puterea lecturii în avansarea dialogului intergeneraţional” reieşind din faptul, că o educaţie de calitate  a tinerei generaţii în bibliotecă se poate realiza în parteneriat cu părinţii şi buneii. La atelier au fost prezenţi  42 de bibliotecari şcolari din municipiu. Ne-au susţinut profesional formatori de forță din partea Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova şi Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, Tatiana Coşeri, vicepreședinte ABRM şi director adjunct la BM „B.P.Hasdeu”, Claudia Tricolici, bibliotecar principal, Departamentul „Memoria Chişinăului”, BM „B.M. Hasdeu”.
Moderatorii atelierului au fost: Liuba Arion, specialist principal DGETS şi Angela Olărescu, managerul Bibliotecii „Hristo Botev”. Toate comunicările au fost de un interes deosebit, suscitând interesul audienţei.
            Atelierul a început cu un cuvînt de salut din partea Angelei Olărescu, managerul instituţiei gazdă şi a continuat cu comunicarea: „Filiala „Hristo Botev”: conexiune culturală şi educaţională a comunităţii chişinăuiene”, în care ne-a dezvăluit cu duioşie, mândrie, şi profesionalism despre activitatea prodigioasă a Filialei „Hristo Botev”. Făcînd parte din cele 27 filiale ale Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu”, şi una din cele şase biblioteci minorităţi a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, filiala promovează cartea, lectura, personalităţile chişinăuiene, personalităţi bulgare basarabene. Proiectul „Studierea limbii bulgare a bulgarilor basarabeni” oferă  posibilitatea de a studiea limba şi literatura bulgară tuturor doritorilor. Începînd cu 15 septembrie pînă la 31 mai în fiecare sîmbătă şi duminică pe parcursul anului de studiu. Orele de studiere a limbii bulgare sunt gratis. Grupa are posibilitatea de a vizita Republica Bulgară şi de a ridica nivelul de cunoaştere a limbii bulgare. Acest proiect este susţinut de Ambasada Bulgariei în Republica Moldova şi de Ministerul Educaţiei din Republica Bulgară. La sfîrşitul comunicării dna Angela Olărescu a menţionat, că: „Biblioteca  „Hristo Botev”  a devenit o vatră de răspândire a culturii şi istoriei bulgare printre chişinăuieni, pentru toţi bulgarii basarabeni din Republica noastră şi a ţărilor vecine, unde prin parteneriat într-o atmosferă plăcută de rudenie se desfăşoară  conferinţe, mese rotunde, medalioane literare în limba bulgară”.
            Despre implimentarea Proiectul „In obiectiv advocacy pentru biblioteci”: profil, livrabile si impact” de către echipa Asociaţiei Bibliotecarilor din RM ne-a vorbit Tatiana Coşeri, vicepreşedintele ABRM. Comunicarea sa  ne-a impresionat nu numai prin profesionalism, ci şi prin pasiunea comunicării şi bucuria împărtăşirii cu informaţie despre acest Proiect  susţinut de IREX Moldova şi Programul Novateca ce derulează în perioada mai-octombrie 2016. Proiectul dat reprezintă un program de liderism şi advocacy care reuneşte 20 de lideri şi 20 de ambasadori  ce vor dezvolta propriile abilităţi de consolidare a capacităţilor membrilor comunităţii bibliotecare iniţiind cu succes diverse proiecte, acţiuni pentru a promova rolul bibliotecii. În final echipa de lideri şi ambasadori ai bibliotecii vor elabora Manifestul Bibliotecilor în timp de criză și Strategia de advocy.                     
            A doua comunicare Principiile calităţii în structurile infodocumentare a dnei Tatiana Coşeri, director adjunct, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” ne-a dezvăluit importanța managementului calității în structurile infodocumentare oprindu-se detaliat la principiile de bază ale lor.
            Din  partea bibliotecarilor şcolari au avut o comunicare cu un subiect foarte actual Biblioteca în avansarea dialogului intergenerațional, unde au vorbit: Adela Botnari, bibliotecar, IPLT „Principesa N.Dadiani” şi Veronica Ciobanu, bibliotecar IPLT „Gh. Asachi”. Dumnealor au remarcat, că comunicarea intergenerațională presupune:
         Cunoaşterea reciprocă, înţelegerea; susţinerea;
         Recunoaşterea realizărilor şi valorilor generaţiilor anterioare ( tezaur material, social, cognitiv, social, spiritual) şi celei tinere;
         Respectul şi empatia;
         Asigurarea unui nivel de viaţă decent, confortabil pentru existenţă şi dezvoltare a tuturor generaţiilor.
Rolul bibliotecii în asigurarea unei comunicarea intergeneraționale eficace constă în:
         Crearea condiţiilor de apropiere şi socializare pentru reprezentanţii tuturor generaţiilor;
         Punerea în valoare a generaţiilor;
         Punte de trecere a tezaurului de civilizaţie;
         Conservare a valorilor;
         Dezvoltarea relaţiilor intergeneraționale;
         Promovarea şanselor egale
         Oferind servicii educaţionale, cognitive;
         Schimb de bune practici
         Crearea de confort fizic şi moral;
         Atragerea la bibliotecă implicare în activitatea bibliotecii şi promovarea ei – valorificarea generaţiilor
         Motivarea activităţilor în comun (postere, comunicări, prezentări, lucruri manuale);
         Educarea respectului, grijei de viitor, sentimentului de recunoştinţă;
         Educaţia pentru familie.
            Astăzi Biblioteca nu mai este privită ca un spaţiu, biblioteca este percepută de bibliotecari şi utilizatori ca un serviciu pentru comunitate. În bibliotecă se întîmplă orice solicită şi captează copilul. Biblioteca serveşte ca  punte între generaţii. Prin activitatea sa biblioteca pregăteşte copilul să participe la dezvoltarea de sine, la formarea propriei personalităţi. Biblioteca este punctul de verticalitate al generaţiilor. Bibliotecile vor propune la dispoziţia părinţilor, buneilor, cadrelor didactice, copiilor şi tinerilor texte inedite, lucrări de artă, filme.
          Claudia Tricolici, bibliotecar principal, Departamentul „Memoria Chișinăului”, BM „B.M. Hasdeu ne-a captivat cu comunicarea Departamentul „Memoria Chişinăului”:  promovarea şi valorificarea patrimoniului local. Familiarizarea cu suita de documente deţinute, serviciile şi produsele oferite de către Departamentul „Memoria Chişinăului” a provocat la bibliotecari idei inovatoare în practica bibliotecilor, văzute şi fructificate în timp.
            Iustina Frantuz, specialist principal la DGETS a vorbit despre realizările şi problemele bibliotecilor şcolare. S-a întocmit Mesajul bibliotecarilor către Conferinţa municipală a cadrelor didactice.
            Moderatoarea atelierului Liubov Arion, specialist principal DGETS a generalizat activitatea atelierului amintind, că noţiunile precum Acces, Relevanţă, Calitate, Competenţe, Schimbare şi Renovare sunt componente ale competiţiei pentru viitor. În Epoca Cunoaşterii nu este de ajuns ca bibliotecarul să deţină anumite competenţe, ele trebuie în continuu dezvoltate ca să anticipeze nevoile utilizatorilor, să vină înaintea oponenţilor, să contribuie la afirmarea bibliotecii mai mult decît o bibliotecă, ca o organizaţie în dezvoltare, care are un viitor.
            Activitatea atelierului a fost apreciată de participanţi drept eficace, subiectele actuale şi interesante. S-a propus să se ţină cont de cerinţele managementului calităţii în bibliotecă chiar de la primul contact cu utilizatorul şi organizarea zonei de primire a acestuia, bibliotecile şcolare să formeze echipe de ambasadori ai bibliotecii din rîndurile grupelor de utilizatori, care ar promova activ biblioteca şi serviciile ei, lărgirea cunoştinţelor în materie de Managementul calităţii în cadrul Centrului de excelenţă profesională a bibliotecarilor al ABRM.
            Redescoperirea Bibliotecii „Hristo Botev”, Filiala Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” a fost o bucurie pentru noi pentru care fapt aducem mulţumiri tuturor organizatorilor şi gazdei.

Închiderea lucrării atelierului a fost realizată de către dna Liuba Arion prin înmînarea diplomelor de participare tuturor participanţilor.