joi, 10 noiembrie 2016

Copilăria în culoare, un serviciu la Biblioteca „Ovidius”

Victoria Cebanu, Biblioteca „Ovidius”
La Biblioteca „Ovidius” a avut  loc  lansarea  serviciului de bibliotecă „Copilăria în culoare”, un serviciu pentru amatorii de artă frumoasă. Or, aptitudinea de a desena frumos nu  o avem dată prin naştere. Omul n-ar fi om, dacă n-ar fi înzestrat cu capacitatea de a percepe şi a crea frumosul, iar  la rândul  său,  crearea frumosului se învaţă prin educaţia cea bună din sânul familiei, şcolii sau  a bibliotecii lipite strâns de sufletul fiecărui copil în parte.  De aceea, acest serviciu, solicitat de beneficiarii bibliotecii, constituie mijlocul cel mai generos de activare şi stimulare a potenţialului creativ  al fiecarui copil, în parte. Copiii aşteptau un asemenea serviciu la bibliotecă, deoarece ei consideră  că orele de artă plastică îi va pregăti să trăiască în frumuseţe și  armonie.  La prima întrunire s-a făcut o incursiune în istoricul artei, de la cea preistorică, până în prezent. Copiilor le-au fost prezentate genurile de artă existente: pictură, grafică, arhitectură etc. Ei au făcut cunoștință cu limbajul plastic (punctul, linia, forma, culoarea), deoarece acest  limbaj este cel mai apropiat școlarului. Limbajul în artă are misiunea de a echilibra și de a armoniza relațiile individului  între natură și sine. Apoi, copiilor  le-au fost prezentate lucrări efectuate de elevii Centrului de Excelență în Construcție, specialitatea  design. Ei au  manifestat  admirație față de aceste lucrări. După care, s-a trecut  la efectuarea desenului pe temă liberă. Participanții au dat dovadă de deprinderi elementare de a reda în imagini artistice realitatea.

 Deci, Serviciul Modern  de Bibliotecă  „Copilăria în culoare, spre bucuria solicitanţilor a fost constituit. El își va desfăşura activitatea lunar, în ultima vinere.