joi, 22 decembrie 2016

Programul de recalificare la Specialitatea – 344.1 Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică

ÎN ATENŢIA COMUNITĂŢII PROFESIONALE, RESPONSABILILOR PENTRU FORMAREA CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR
Secţia de Formare Continuă a USM (SFC) anunţă înscrierea la programul de recalificare a personalului de bibliotecă pentru deţinătorii studiilor superioare în alte domenii

Secţia de Formare Continuă (SFC) a Universităţii de Stat din Moldova anunţă înscrierea la programul de recalificare la Specialitatea – 344.1 Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică.
Baza admiterii – Studii superioare în alte domenii
Durata studiilor – 1 an
Forma de organizare a învăţământului – cu frecvenţă redusă (3-4 ori pe an)
Instruirea este organizată în limba română şi limba rusă.
Se finalizează programul de recalificare cu susţinerea tezei de recalificare.
Studiile de recalificare sunt confirmate prin diploma Ministerului Educaţiei.
Taxa de înscriere la programul de recalificare este de 3500 lei.
Doritorii se pot înscrie şi pot încheia contractele la SFC a USM.

Depunerea actelor:

Actele se depun online sau personal în perioada: până la 10 ianuarie 2017.

Acte necesare:
1.      Cerere
2.      Copia Buletinului de identitate
3.      Copia Diplomei de studii superioare / Copia Diplomei de licență
4.      Copia Certificatului de căsătorie (dacă numele a fost schimbat)

Studiile încep în luna ianuarie 2017.