sâmbătă, 29 octombrie 2011

BIBLIOTECA „TRANSILVANIA” – 20 DE ANI ÎN SERVICIUL COMUNITĂŢII


Ludmila CAPIŢA,
bibliotecar principal
Biblioteca „Transilvania” 
   
Biblioteca „Transilvania”, filial BM „B.P. Hasdeu” din sectorul Ciocana, a organizat, Săptămâna uşilor deschise, în perioada 10-16 octombrie 2011, sub genericul Biblioteca Transilvania – 20 de ani în serviciul comunităţii.
Săptămâna Uşilor Deschise a demarat cu Festivitatea de omagiere a 20 de ani ai Bibliotecii Transilvania”, au fost prezenţi personalităţi de cultură din România cât şi din Republica Moldova. Cu mesaje de salut, împletind amintirile despre zilele de atunci cu observaţii, concluzii, premoniţii, luări aminte legate de ceea ce se întâmplă astăzi la noi.
În alocuţiunile rostite în debutul manifestărilor s-a evocat momentul inaugural din 29 august 1991, în prezenţa înaltelor oficialităţi basarabene, a colegilor din instituţiile de cultură, scriitori, prieteni ai bibliotecii.
Acum 20 ani, patronul nostru spiritual, Traian Brad, îndemna la „conservarea şi înmulţirea bibliotecii”. Dacă Biblioteca se prezintă astăzi sub o nouă şi modernă înfăţişare, atât sub aspectul dotărilor materiale, al informatizării, dar şi al dezvoltării colecţiilor şi serviciilor, acest lucru se datorează în bună măsură receptării generoase şi pline de solicitudine pe care a manifestat-o administraţia locală.
O surpriză  muzicală din partea colegilor din Cluj-Napoca  a fost  un recital muzical  Folclor din Transilvania, susţinut de Amalia Codorean şi orchestra Cununa transilvană a Centrului Judeţean Cluj pentru Promovarea şi Valorificarea Culturii Tradiţionale.
Salonul de toamnă a editurilor transilvănene, fiind la a XIII-a ediţie, este cea mai importantă manifestare dedicată cărţii şi o modalitate de a completa colecţiile bibliotecii, menită să sporeasca prestigiul instituţiei, să atragă publicul la lectură. Colecţiile bibliotecii s-a îmbogăşit cu o donaţie de 400 titluri din partea donatorilor: Institutul de istorie „George Bariţ”; prof. Alin-Mihai Gherman; prof. Aristotel Cocârlă; profesorul Ilie Rad; scriitorul Teodor Tanco.
  În cadrul Salonului de toamnă au fost lansate cărţile: Ion Pop. În faţa mării, Şapte decenii de melancolie şi literatură; Alin-Mihai Gherman. Teodor Corbea, Psaltirea în versuri, Un umanist român: Teodor Corbea; Ilie Rad. Întâlnirile mele cu Iorgu Iordan, Documentare în jurnalism; Mihai Stan. Exodul. Clone 2; Mihai Cimpoi. Ioan Al. Brătescu-Voineşti: prefacerea firii; Iulian Filip. Miracolul scenei în arta populară, Cumpăna cucului; Tudor Colac. Cinegetica. Dicţionar explicativ.
În aceeşi zi a avut loc şedinţa cenaclului Traian Brad, comemorarea ctitorului Bibliotecii „Transilvania”, Traian Brad. A dat un plus de valoare programului Săptămânii uşilor deschise, unde amintirile fraţilor Vasile, Romul Brad, nepoatei Anca Docolin şi a prietenilor Lidia Kulikovski, Ion Hadârcă, Anatol Petrencu, Doina Popa, Sorina Stanca, Parascovia Onciu. Moderatorul cenaclulului Vlad Pohilă a ştiut cum să vorbească şi cum să îmbine amintirile vorbitorilor sa fie expuse din plin şi fiecare să evidenţieze calităţile deosebite ale lui Traian Brad din toate faţetele vieţii. Această şedinţă a făcut posibilă o apropriere sufletească şi o apreciere a regretatului ctitor. În cadrul cenaclului a fost lansat volumul Un om al faptelor: Vasile Şoimaru : Biobibliografie, elaborată de către Filiala Transilvania și prezentat CD  – înregistrări cu Traian Brad şi Fundaţia Fraţii Brad, prezentat de nepoata Anca Docolin.
            Joi,13 octombrie a fost organizat un atelier profesional: Servicii innovative – Biblioteci inovative,  moderat de dna L. Kulikovski, dr. conf. univ., director general BM B.P. Hasdeu”. S-au susţinut comunicări ce vizeaza servicii inovative, care vor stimula, atrage la biblioteci utilizatorii, care determină rolul bibliotecii în comunitate ca unul prioritar.
O altă activitate petrecută este şedinţa Salonului de lectură Ceaiul de la ora patru, moderat profesoara de limbă şi literatură română de la Liceul Teoretic Gaudeamus, Alexandra Tănase. A fost o şedinţă deosebită, dat fiind faptul că a fost dedicată aniversării a 20 de ani ai Bibliotecii, unde membrii Salonului au spus gânduri frumoase despre bibliotecă, bibliotecari, au cântat şi recitat din creaţii proprii. Poeziile unora au fost atât de plăcute, că merită apreciate, care ţin să le menţionez: Ana Gabor, poeziaTransilvania mea. Transilvania... / E biblioteca sufletului meu / Ca râu ce curge lin la vale, / Pe lângă toamna cugetului meu / Îmi luminează calea. / Şi apa trece / dar care mereu este însetat / Îşi potoleşte setea de-a cunoaşte / Cine eşti... Cine vei fi... / Iar vuietele valurilor / Te strigă ne-ncetat: / Veniţi, intraţi, luaţi: O CARTE!
O altă elevă este Canciuc Margareta cu poezia Biblioteca sufletului meu. Am citit Romane, Nuvele, Schiţe / Am învăţat Poezii / Am cântat Biografii / Am găsit un prieten / Pe raftul al doilea la litera E.  / Mult sânge s-a vărsat în Transilvania... / Război cu lumea / Cărţile-soldaţi; / Bibliotecarii-generali / Inamici care nu preţuiesc / Nici foaia, nici cerneala. / Dar viaţa mea este la „Transilvania” / Biblioteca mea o port cu mine, / Nu în buzunar / Şi nu în portofel / O port mereu în sufletul meu / Departe de tine / Departe de voi.
Întâlnirea s-a bucurat de un mare succes şi rezonanţă în rândurile participanţilor. Membrii salonului au venit şi cu daruri pentru bibliotecă, a dăruit bibliotecii un album cu imagini de la diferite şedinţe ale Salonului şi cu o broşură intitulată 20 de gânduri despre Biblioteca Sufletului meu.
            Variat a fost programul destinat copiilor de la instituţiile preşcolare şi elevilor claselor primare din sector.  Doi actori de la teatrul Guguţă  au înscenat fragmente din poveştile indrăgite, unde copii s-au distrat cu plăcere, concursuri-victorine, ore de lectură, ore de poveşti, prezentări de carte, dedicate Chișinăului-575, prezentarea expoziţiilor de carte.
            Întâlnirea elevilor şcolii primare G. Vieru cu scriitoarea Claudia Partole, care şi-a mărturisit dragostea faţă de bibliotecă şi cărţi în faţa numeroşilor prichindei, spunând între altele, că anume cartea este cea mai mare descoperire a lumii şi cel mai preţios dar oferit omenirii, pentru că ea este un bun prieten, care nu trădează, dar înţelepţeşte. Poveştile au fost primele cărţi de lectură, pe care le-a savurat în copilărie, îndemnându-i şi pe micuţi să le citească, să le însceneze şi să le îndrăgească. Autoarea şi-a prezentat una din ultimele cărţi editate Floarea iubirii, care a fost propusă spre lecturare în cadrul Programului Copiii Chişinăului citesc o carte. Ca urmare, întâlnirea a decurs firesc, într-un viu dialog, schimb de recitaluri şi de „ghiduşii”, autografe.
            În holul bibliotecii a fost organizat de pictorul Oleg Cojocari un vernisaj de sculptură cu genericul Zborul lui Icar, expoziţie personală postmortum Ion Guţu, Sculpturile copii în tablouri a cointeresat publicul. Uniunea Plasticienilor a dăruit Bibliotecii „Transilvania”  bustul marelui poet Mihai Eminescu, lucrare a sculptorului Ion Guţu, care va aminti publicului despre prezenţa lui în aula bibliotecii.
Pentru elevii de la şcolile din sector: şcoala primară Gr. Vieru, liceele C. Negruzzi, Orizont, Gaudeamus, M. Berezovschi, şcoala primara A. Popovici, zilnic au fost organizate vizite colective, totat 24 cu participarea a 700 copii. Copiilor li s-a prezentat spaţiul bibliotecii după renovare și serviciile pentru copii şi adulţi, noile intrări în colecţiile bibliotecii.
Programul Săptămâna Uşilor Deschise a avut un impact pozitiv. În cadrul săptămânii au fost organizate: 33 activităţi culturale la care au fost prezenţi 832 persoane; 24 vizite colective cu participarea a 700 persoane. În această săptămână, au fost înscrişi 148 de cititori noi şi înregistrate 2562 vizite. Numărul de îmrumuturi constituie 2640 documente.