joi, 27 octombrie 2011

CHIŞINĂU - 575. EXPOZIŢIA DE PICTURĂ CHIŞINĂU-CATEDRALĂ DE SUFLET ŞI LUMINĂ


Elena VULPE, director al Filialei “O. Ghibu”

Cel mai important eveniment al anului, împlinirea a 575 ani de la prima atestare documentară a Chişinăului, nu a lăsat indiferent pe nici un locuitor al capitalei. Cu urări de prosperare şi adresarea La mulţi ani, Chişinău!, pătrunşi deopotrivă de sentimentul euforic al celebrării oraşului din inima ţării, cititorii bibliotecii "O. Ghibu" s-au adunat pentru a sărbători aniversarea într-un spaţiu pe potriva evenimentului. Împodobit în strai de sărbătoare, prin ample expoziţii de documente şi fotografii, spaţiul informaţional al bibliotecii a expus şi a reflectat bibliografia Municipiului Chişinău, proiectând drumul prin istorie şi destin al metropolei natale.
            Ceremonia inaugurală a avut loc pe data de 4 octombrie, într-o atmosferă festivă,  prin lansarea Decadei «Oraşul meu». Programul a început cu audierea Imnului oraşului şi cu onoruri aduse simbolurilor statale: Drapelul şi Stema Moldovei. Agenda a continuat cu o excursie virtuală pe blogului BM «Chişinău, oraşul meu» şi anunţarea Programului Hramului Primăriei. A urmat inaugurarea expoziţiei de pictură cu genericul: Chişinău-catedrală de suflet şi lumină . Vernisajul a adunat, în palmares, o colecţie de circa 100 de tablouri expuse de tinerii creatori de la Colegiile de Arte Plastice «Alexandru Plămădeală» şi «Igor Vieru», prin care şi-au exprimat dragostea şi admiraţia pentru capitala ţării în care s-au născut, locuiesc, îşi fac studiile. În tablouri inspirate din frumuseţea naturală a oraşului, tinerii au reprodus, prin penelul lor iscusit, cele mai îndrăgite locuri ale capitalei: grădini, parcuri, străzi, spaţii înverzite, lacuri, izvoare, plăsmuind peisajul urban în lumini şi culori de un farmec covârşitor. Un capitol aparte a fost consacrat aspectului arhitectural şi monumental cu vechi zidiri de piatră, cu o mulţime de clădiri şi spaţii locative, care reproduc spiritul Chişinăului de altădată. Un interes special au trezit elevii de la Liceele M. Eliade, Gh. Asachi, S. Haret, care au completat expoziţia de pictură cu un panou de machete arhitecturale în miniatură, ce reproduc centrul istoric al Chişinăului: Catedrala, Clopotniţa, Arcul de triumf, Primăria, Statuia "Lupa Capitolina", dar şi edificii de cult: Biserica Bunei Vestiri, Măzărachi, Constantin şi Elena, Ciuflea, Sf. Panteleimon, reflectând credinţa, modul de viaţă şi arhitectura variată a trecutului. Standul expus nuanţează, prin culori de o tonalitate mai deschisă, şi aspectul renovat al Chişinăul modern, care apare «reconstruit», prin măiestria elevilor, în toată splendoarea lui monumentală. Cu nimbul celor şapte coline, conturând aidoma unei inimi harta oraşului «din albe flori de piatră», machetele reproduc spiritul înnoitor al metropolei: Ansamblul Porţile Oraşului, Blocul Romaniţa, Grădina Botanică, Palatul Republicii, Circul, Hotelul Cosmos, Sala cu Orgă, Aleea Clasicilor, Monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, teatre, muzee, cinematografe, instituţii de cultură şi învăţământ, redând crâmpee din planul urbanistic general al municipiului şi din biografia spirituală a capitalei. Elevii au fost mândri să-şi vadă încununat efortul muncii lor, fiind aplaudaţi de public şi apreciaţi de bibliotecă prin Diplome de participare la Decada "Oraşul meu". Rând pe rând, ei şi-au impărtăşit impresiile personale, remarcând arta muncii de laborator, stilurile şi tehnicile explorate, dar şi revelaţia care i-a copleşit în plăsmuirea acestor tablouri şi machete. Cuvinte de încurajare şi admiraţie au rostit artiştii plastici V. Cobzac şi V. Bejuc pentru discipolii care nu sunt indiferenţi de soarta şi destinul de viitor al capitalei, fiind interesaţi de monumentele istorice, de locurile şi străzile pitoreşti, de păstrarea centrului istoric,  mistuit, pe zi ce trece, prin demolări neautorizate. Prin această expoziţie, tinerii creatori au demonstrat şi au convins publicul vizitator de ataşamentul pentru oraşul lor drag, împărtăşind speranţa şi visul de a locui într-o capitală renovată în stil european. Expoziţia a relevat spiritul creativ si a reliefat o modalitate aparte de exprimare a atitudinii în faţa oportunităţii de a părăsi meleagul pentru "raiuri" străine ori de a rămîne aici, coborînd , printre noi, realitatea europeană, visată de cei mai mulţi.