vineri, 21 octombrie 2011

DECLARAŢIA DE LA BERLIN PRIVIND ACCESUL DESCHIS LA CUNOŞTINŢE ÎN DOMENIUL ŞTIINŢEI ŞI ŞTIINŢELOR UMANITARE


Prefaţă
Internetul a schimbat fundamental realităţile practice şi economice ale distribuirii cunoaşterii ştiinţifice şi a patrimoniului cultural. Este pentru prima dată când Internetul oferă şansa de a constitui o reprezentare globală şi interactivă a cunoaşterii umane incluzând patrimoniul cultural şi garanţia accesului pentru toată lumea.
Noi, semnatarii, ne simţim obligaţi să răspundem la provocările Internetului ca un mediu funcţional emergent pentru cunoaşterea distribuită. Evident, aceste evoluţii vor putea să modifice semnificativ natura publicării ştiinţifice, precum şi sistemul actual de asigurare a calităţii.
În acord cu spiritul Declaraţiei Iniţiativei pentru Acces Deschis de la Budapesta, Carta ECHO şi Declaraţia de la Bethesda privind Publicarea cu Acces Deschis, am întocmit Declaraţia de la Berlin pentru a promova Internetul ca un instrument funcţional pentru reflectarea umană şi o bază a cunoaşterii ştiinţifice globale şi pentru a specifica măsurile pe care creatorii politicilor în domeniul cercetării, instituţiile de cercetare, agenţiile de finanţare, bibliotecile, arhivele şi muzeele trebuie să le ia în considerare.
Scopuri
Misiunea noastră de a disemina cunoaşterea este îndeplinită doar pe jumătate dacă informaţia nu este disponibilă cât mai larg şi mai accesibil societăţii. Noile posibilităţi de diseminare a cunoaşterii trebuie să fie sprijinite nu numai prin forme clasice ci şi din ce în ce mai mult şi prin intermediul paradigmei accesului deschis prin intermediul Internetului. Definim accesul deschis ca pe o sursă completă de cunoaştere umană şi a patrimoniului cultural care a fost aprobată de comunitatea ştiinţifică.
Pentru a realiza viziunea unei reprezentări globale şi accesibile a cunoaşterii viitorul Web trebuie să fie durabil, interactiv şi transparent. Instrumentele software şi conţinutul trebuie să fie accesibile deschis şi să fie compatibile.
Definirea unei contribuţii cu acces deschis
Stabilirea accesului deschis ca o procedură satisfăcătoare, ideal, necesită angajamentul activ al fiecărui individ producător de cunoaştere ştiinţifică şi deţinător al patrimoniului cultural. Contribuţiile cu acces deschis cuprind rezultatele de cercetare ştiinţifică originale, datele primare şi metadatele, materialele sursă, reprezentările digitale ale materialelor pictografice şi grafice dar şi a materialelor multimedia.
Contribuţiile cu acces deschis trebuie să satisfacă două condiţii:
  1. Autorul(ii) şi titularul(ii) drepturilor de autor ale acestor contribuţii acordă tuturor utilizatorilor dreptul de acces liber, irevocabil, global şi o licenţă de a copia, utiliza, distribui, transmite şi afişa public lucrarea şi de a face şi distribui lucrări derivate în orice mediu digital în orice scop, responsabil subiect al unei atribuiri corespunzătoare a drepturilor morale (standardele comunităţii vor continua să furnizeze mecanismul pentru întărirea unei atribuiri corespunzătoare şi utilizarea responsabilă a lucrărilor publicate aşa cum se face în acest moment), precum şi dreptul de a face un număr redus de copii tipărite pentru uz personal.
  2. O versiune completă a lucrării şi toate materialele suplimentare incluzând o copie a permisiunilor aşa cum se afirmă mai sus, într-un format electronic standard este depozitată (şi astfel publicată) în cel puţin un depozit online folosind standardele tehnice potrivite (precum sunt definirile Arhivelor Deschise) care este sprijinit şi întreţinut de o instituţie cu profil ştiinţific, o societate ştiinţifică, o agenţie guvernamentală sau alte organizaţii bine stabilite care caută să permită accesul deschis, distribuirea nerestricţionată, interoperabilitatea şi arhivarea pe termen lung.
Sprijinirea tranziţiei la paradigma electronică a accesului deschis
Organizaţiile noastre sunt interesate în promovarea pe mai departe a noii paradigme a accesului deschis pentru a obţine cel mai mare beneficiu pentru ştiinţă şi societate. Astfel, dorim să facem progrese prin
  • încurajarea cercetătorilor/beneficiarilor granturilor de a-şi publica lucrarea după principiile paradigmei accesului deschis
  • încurajarea deţinătorilor de patrimoniu cultural să sprijine accesul deschis prin oferirea resurselor proprii prin internet
  • dezvoltarea mijloacelor şi a căilor de evaluare a contribuţiilor cu acces deschis şi a revistelor online pentru a asigura continuu standardele de calitate şi bunele practici ştiinţifice
  • mijlocirea pentru ca publicaţiile cu acces deschis să fie recunoscute în promovarea şi stabilitatea evaluării
  • promovarea meritului intrinsec al contribuţiilor la o infrastructură a accesului deschis prin dezvoltarea instrumentelor software, furnizarea conţinutului, crearea metadatelor sau publicarea articolelor individuale
Realizăm faptul că procesul de migrare către accesul deschis schimbă diseminarea cunoaşterii în ceea ce priveşte aspectele legale şi financiare. Organizaţiile noastre au ca ţintă găsirea soluţiilor care sprijină dezvoltarea pe mai departe a cadrelor legale şi financiare existente pentru a uşura utilizarea optimă şi accesul.
Semnatari
Din partea organizaţiilor de cercetare din Germania (în ordine alfabetică):

Hans-Jörg Bullinger
Preşedintele Societăţii Fraunhofer
Karl Max Einhäupl
Preşedintele Wissenschaftsrat
Peter Gaethgens
Preşedinte HRK
Peter Gruss
Preşedinte al Societăţii Max Planck
Hans-Olaf Henkel
Preşedintele Asociaţiei Leibniz
Walter Kröll
Preşedintele Asociaţiei Helmholtz
Ernst-Ludwig Winnacker
Preşedintele Fundaţiei Germane pentru Cercetare
Alţi semnatari pe plan naţional şi internaţional:
Bernard Larouturou
Director General, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Jürgen Mittelstraß
Preşedinte Academia Europaea
Paolo Galluzzi
Director, Istituto e Museo di Storia della Scienza, Florence
Friedrich Geisselmann, Head,
Deutscher Bibliotheksverband
Yehuda Elkana
Preşedinte şi Rector, Central European University, Budapest
Jean-Claude Guédon
Director, Open Society Institute
Martin Roth
Director General, Staatliche Kunstsammlungen, Dresden
Christian Bréchot
Director General, Institut National del la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
José Miguel Ruano Leon
Minister of Education Cultura y Deportes Gobierno de Canarias
Dieter Simon
Preşedinte, Academia de Ştiinţe şi Umanioare Berlin-Brandenburg
Jens Braarvig
Director, Institutul Norvegian de Paleografie şi Filologie Istorică
Peter Schirmbacher,
CEO al Deutsche Initiative für Netzwerkinformation

Text preluat de pe:                    http://kosson.ro/