miercuri, 7 decembrie 2011

CONTRIBUŢIA BIBLIOTECII "LIVIU REBREANU" LA PROCESUL DE FORMARE CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE


Elena CEBOTARI, director, Filiala "Liviu Rebreanu"

Formarea cadrelor didactice reprezintă o prioritate a sistemului naţional de învăţământ. În acest context Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi catedra Educaţie lingvistică şi literară în colaborare cu Biblioteca "Liviu Rebreanu" au organizat masa rotundă "Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii — o sinteză între cunoaştere şi acţiune".

Gazda întâlnirii, Elizaveta Globa, şefa bibliotecii, a ţinut să sublinieze că biblioteca nu este un scop în sine, scopul bibliotecii sunt cititorii cu nevoile lor informaţionale. Prin activitatea sa de cercetare biblioteca a elaborat Suportul informaţional şi metodologic în care sunt incluse articolele personalului ştiinţifico-didactic al Institutului. De asemenea biblioteca a elaborat Pachetul actelor legislative visavi de sistemul de învăţământ, sfera ştiinţă şi inovare, doctorantură, legislaţia muncii, salarizare. Suportul este util cadrelor didactice în activitatea de formare profesională, în obţinerea şi confirmarea gradelor didactice, iar masteranzilor şi doctoranzilor — în pregătirea lor în calitate de cadre ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare. Întru completarea celor relatate a fost prezentată expoziţia de documente ce ţine de studierea limbii şi literaturii române.

Prezentă la masa rotundă dr. în pedagogie, conf. univ, Maria Suruceanu a apreciat înalt activitatea bibliotecii în susţinerea informaţională a cadrelor didactice şi şi-a prezentat două apariţii editoriale "Limbajul pedagogic: compendiu metodologic" şi "Valenţele pedagogice ale limbajului: aspecte metodologice", care speră că le va deveni un suport util în activitatea didactică.

Elena Cebotari, directorul Bibliotecii "Liviu Rebreanu" a trecut în revistă aspectele relaţiei de parteneriat cu Biblioteca şi catedrele institutului, în special catedra Educaţie lingvistică şi literară (şef catedră Ştefania Isac, dr. conf. univ.) cu care are o colaborare mai strânsă.

Pe parcursul colaborării (2008-2011) noastre la biblioteca "L. Rebreanu" au fost organizate 50 de vizite colective ale cadrelor didactice ceea ce a constituit peste 1000 de persoane. Cu participarea cadrelor didactice au fost organizate simpozioane, conferinţe, lansări şi prezentări de carte, întâlniri cu scriitorii, mese rotunde etc. Biblioteca a asigurat stagierea bibliotecarilor şcolari organizând activităţi specifice domeniului biblioteconomic.

Pentru a oferi asistenţă informaţională la un nivel înalt, biblioteca îşi completează permanent colecţia din domeniul ştiinţelor educaţiei, a elaborat un fişier tematic cu descrieri analitice a celor mai solicitate subiecte din domeniu, oferă facilităţi de procesare text, printare, scanare, extinde programul de lucru conform solicitărilor etc.
În contextul aniversării 575 de ani ai Chişinăului a vorbit despre participarea Bibliotecii Municipale la procesul de cercetare şi valorificare a trecutului şi prezervarea prezentului capitalei noastre. Au fost prezentate ediţiile elaborate de Biblioteca Municipală: "Chişinăul în literatură", "Chişinăul din amintire", aut. Iurie Colesnic, "Timp şi istorie", aut. Iurie Colesnic şi "Creatori de ex-libris basarabeni: mic dicţionar". Cu recunoştinţă pentru colaborarea de durată a fost oferită Bibliotecii IŞE volumul "Chişinăul din amintire".

Profesorii şi bibliotecarii prezenţi la activitate s-au integrat în tema discuţiei: Vera Nedelco, şefa bibliotecii gimnaziului Novoselovca, Taraclia a accentuat lipsa literaturii de strictă necesitate pentru procesul educaţional; Maria Mocanu, şefa bibliotecii Liceului "Ştefan cel Mare", s. Taraclia, Căuşeni a menţionat că datorită proiectelor şi prin intermediul voluntarilor a reuşit să amelioreze situaţia la capitolul completarea colecţiilor; Inga Sorocean, profesoară de limbă şi literatură română la Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei a calificat ca foarte utilă această activitate şi a apreciat efortul dnei Globa la identificarea, selectarea şi ordonarea materialului factografic în sprijinul cadrelor didactice.