vineri, 2 decembrie 2011

VERNISAJ DE PICTURĂ LA BIBLIOTECA "TRANSILVANIA" DIN CHIŞINĂU


Tatiana DONŢU,
şef oficiu, Filiala „Transilvania”

La Biblioteca „Transilvania” la 30.11.2011 a fost lansată o expoziţie de pictură şi grafică Moldova - Patrie de dor… Ediţia a II-a. Pinacoteca, din cadrul prestigioasei instituţii chişinăuiene, a primit 12 de lucrări din opera pictorului Aurel Bonta. Lucrările prezentate exprimă natura şi locuri dragi din viaţa artistului de la copilărie până la maturitate.                                                  

Născut la 19 februarie 1959 în Chişinău, a studiat arta plastică şi decorativă la Colegiul Urban de artă aplicativă nr.1, Chişinău, a absolvit Facultatea de Arte a Universităţii de Stat de cinema şi de televiziune Sankt Petersburg. Este membru al Asociaţiei Internaţionale a Artiştilor Plastici AIAP din cadrul UNESCO.   A debutat în 1977, 1980, participînd apoi la diferite expoziţii din Moldova. A vernisat expoziţii, precum: Autumnala, Salonul de primăvară, Hramul oraşului Chişinău, 1 decembrie – Ziua Naţională a României, Chişinău de ieri şi de azi etc.                                                                                                                                           
 Expoziţia personală Moldova Patrie de dor, ediţia I a fost expusă la Biblioteca Ştiinţifică Andrei Lupan AŞM, iar cea dea a II-a ediţie  a fost expusă la Biblioteca “Transilvania”, filială a BM “B.P. Hasdeu”. Exersînd în domeniul graficii, a ajuns la performanţe remarcabile. Prin actuala expoziţie, Aurel Bonta îşi prezintă diversitatea temelor şi modalităţilor de exprimare artistică. Curiozitatea şi dorinţa de evadare din griul cotidian a îndemnat să vină la activitatea sus numită un numeros public. Prezentarea expozitiei a fost facută de Oleg Cojocaru, artist plastic şi curator al expoziţiei care a apreciat strădania, entuziasmul şi valoarea lucrărilor expuse şi la această ediţie.

"Bine aţi venit în pridvorul sufletului meu" au fost cuvintele cu care Oleg Cojocaru,  moderatorul Pinacotecii, şi-a întîmpinat oaspetii!
"Din marea majoritate a tablourilor expuse se desprinde dragostea faţă de natura şi meleagurile natale
”, a mai precizat plasticianul.

Artistul plastic Nicolae Baciu, prezent la eveniment, a menţionat că arta lui Aurel Bonta ne arată natura din aşa punct de vedere, pe care nu o observăm, ne grăbim, ne interesează altceva, alte probleme. Necătând la faptul că sunt picturi în alb-negru, dar impresionează, că mesajul simţit de pictor se transmite celor ce privesc lucrările. Am remarcat printre cei prezenţi pe Ştefan Popa, profesor la Colegiul de Arte Plastice “Alexandru Plămădeală”, care a menţionat, că prin motive simple, cu mijloace simple ne redă căldura şi măreţia naturii.

La eveniment au fost prezenţi prieteni, colegi, profesori, elevi, părinţi, iubitori de artă, care au admirat frumoasele lucrări. Aceste opere de artă au frapat, alintat privirile vizitatorilor cu frumuseţea, originalitatea, măiestria lor. A fost o încercare de a reda frumuseţea naturii prin culoare, penel. Multe urări de bine pe plan profesional, dar şi personal i-au fost adresate talentatului pictor. Printre cei care au luat cuvîntul a mai fost Lilia Grosu, poeta, care a menţionat că picturile abundă de culoare, cuget, fantezie, măiestrie, că are har de la Dumnezeu. Artistul Sandu Aristin Cupcea a rostit poezii patriotice de Adrian Păunescu, fiind în preajma Marii Sărbători ai românilor, 1 Decembrie,.

Aurel Bonta este un artist plastic pentru care pictura înseamna a vedea în spatele lucrurilor frumosul.