vineri, 29 noiembrie 2013

Relevarea parteneriatului dintre bibliotecă şi şcoală în cadrul lecţiilor deschise

Liliana JUC,
şef oficiu, Filiala Târgovişte

O modalitate mai nouă de a releva parteneriatul dinte şcoală şi bibliotecă a devenit  participarea la lecţiile deschise susţinute de către profesorii Liceului Dante Alighieri. Contribuţia bibliotecii la buna desfăşurare a acestor activităţi se manifestă prin prezentarea produselor bibliografice – reviste bibliografice, organizarea expoziţiilor tematice.

În noiembrie, am fost invitată la o lecţie deschisă de istorie în clasa III-a, Liceul Dante Alighieri, profesor Liuba Paiu, unde am prezentat revista bibliografică tematică Pe urmele domnitorilor români. Ora de istorie a fost organizată după ultimele exigenţe fiind utilizate tehnologii, forme şi tehnici de lucru actuale: lucru în echipă, evaluarea de sine, problematizarea, studiu de caz etc. Elevii au demonstrat că sunt nişte pasionaţi de istorie, s-au încadrat activ în procesul de desfăşurare a lecţiei, prezentînd cunoştinţe temeinice la subiectul Domnitorii Ţării Moldovei şi Ţării Româneşti. A fost o oră interactivă, unde prin conversaţia euristică (de la particular la general) s-a însuşit tema nouă – Mircea cel Bătrîn şi Alexandru cel Bun – strategi şi diplomaţi iscusiţi. Elevii au descoperit de ce au fost supranumiţi Mircea cel Bătrîn şi Alexandru cel Bun, ce loc ocupă în istorie aceşti domnitori, ce rol a avut fiecare dintre ei la dezvoltarea economică, socială, culturală a Ţării prin lectura informativă din manual, materialul prezentat în power point, studiu de caz. Ei au înţeles mai bine ce înseamnă cuvîntul diplomat, politică externă, internă, au tălmăcit sinonimele cuvîntului ţară – imperiu, ducat, regat. Pentru o mai bună însuşire, elevii au fost încadraţi în jocul cognitiv, unde din izvorul nescris (o oală de lut), au fost folosite izvoarele scrise (fişele); au lucrat individual cu harta mută, unde au marcat Cetatea Chilia şi Cetatea Albă, au făcut însemnări pe axa timpului. Prin tehnica brainstorming, elevii au găsit similitudini dinte cei doi domnitori Alexandru cel Bun şi Mircea cel Bătrîn şi anume: ambii au fost buni cîrmuitori, diplomaţi, au dus la prosperarea ţărilor, au domnit în acelaşi timp, au fost prieteni, şi diferenţele: Alexandrul cel Bun – domn al Ţării Moldovei, iar Mircea cel Bătrîn –domn al Ţării Româneşti. Pentru desăvîrşirea lecţiei de istorie, dar şi pentru a face din această oră un eveniment a fost înscenat un fragment din Scrisoarea III de Mihai Eminescu (dialogul dintre Mircea cel Bătrân şi Baiazid).

La final, am prezentat revista  bibliografică tematică Pe urmele domnitorilor români, o  sursă sigură în aprofundarea cunoştinţelor la subiectul lecţiei: Mircea cel Bătrîn şi Alexandru cel Bun – strategi şi diplomaţi iscusiţi. Volumele - Stan, Magda. 101 personalităţi şi evenimente istorice. Bucureşti, 2003; Pe urme de domnitori şi domne, rege şi regine. Iaşi, 2003; Ioan-Aurel Pop. Istoria românilor. Bucureşti, 2011; Târgovişte: veche cetate de scaun. Bucureşti, 1999; Istoria ilustrată a Românei. Bucureşti, Chişinău, Cluj, 2009; Mihai Eminescu. Poezii, Chişinău, 2006 - au avut o scurtă adnotare, prin care s-a tins să se sublinieze specificul, noutatea şi importanţa fiecărei cărţii, suportul lor informaţional în pregătirea temelor pentru acasă, realizarea posterelor, şi însuşirea amplă a materialului.  

În cadrul acestei ore şi-a găsit relevarea parteneriatul Bibliotecii Târgovişte cu Liceul Dante Alighieri, exprimat prin diploma de menţiune înmînată distinsei profesoare Liuba Paiu şi muţumirile aduse bravului colectiv al acestei clase participante la numeroase şi diverse activităţi – ore de lectură, întâlnirea cu scriitoarea Claudia Partole, cu prezentatoarea Mariana Bahnaru în cadrul Campaniei O vedetă în bibliotecă.

Activitatea în parteneriat este benefică pentru ambele părţi participante — îşi oferă suportul necesar părţile, biblioteca îşi face simţită utilitatea, promovînd astfel fondul de carte şi serviciile prestate. O astfel de activitate este o pistă de lansare ce oferă noi oportunităţi de deschidere şi manifestare pentru a te face remarcat, util, şi o posibilitate de a promova valorile culturale perene ale acestei entități — cartea şi lectura sub toate formele şi formatele lor.

Participarea la orele deschise prin prezentarea unui produs bibliografic – revistă bibliografică sau organizarea unei expoziii tematice, este o modalitate de a reflecta colaborarea dintre bibliotecă şi şcoală şi un model de parteneriat