marți, 30 iunie 2015

Recomandăm: TERMENELE DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ADMITERII ÎN CICLUL II (MASTERAT) LA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA ÎN 2015


  • Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere: 20-28 iulie 2015;
  • Examenele: 29 – 31 iulie 2015;
  • Anunţarea rezultatelor finale: 3 august 2015
Pentru admiterea 2015, la Ciclul II (Masterat), sunt prevăzute locuri la buget şi la contract.
Admiterea la studiile superioare de masterat se realizează pentru absolvenţii Ciclului I, deţinători ai diplomelor de licenţă.
Absolvenţii învăţământului superior, deţinători ai diplomelor de licenţă sau a diplomei echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de studenţi înscrişi în ciclul I, în conformitate cu prevederile art.27 al Legii învăţământului nr.547-XIII din 21 iulie 1995, au dreptul sa participe la concursul de admitere la studii superioare de masterat în aceleaşi condiţii.
Planurile de studii pentru Ciclul II (Masterat) pot fi consultate AICI.
Subiectele pentru examenul de admitere la specialitate pot fi consultate AICI.
Pentru examenul de admitere la masterat, sesiunea 2015, sunt propuse următoarele subiecte la disciplina „Concepte fundamentale ale Biblioteconomiei şi Ştiinţei Informării”
1.                   Accesul la informaţie prin bibliotecile din Republica Moldova.
2.                   Strategii de edificare a societăţii informaţionale în Republica Moldova.
3.                   Sistemul Naţional de Biblioteci în Republica Moldova.
4.                   Tipologia bibliotecilor.
5.                   Legislaţia în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării.
6.                   Legile biblioteconomice ale lui S.R. Ranganathan
7.                   Depozitul legal
8.                   Deontologia profesională a bibliotecarului şi a specialistului în informare.
9.                   Formarea culturii informaţiei a utilizatorilor.
10.               Lectura în societate.
Subiectele pentru examenul la limba străina şi proba la informatică pot fi consultate AICI.

Programul de lucru a Comisiei de Admitere Ciclul II, Masterat

Luni – Vineri: 0900-1700
Pauza de masa 1300-1400
Sâmbăta: 0900-1400
Blocul Central, str. Al.Mateevici 60


Informaţii de contact:
Republica Moldova,
or. Chişinău, str. A. Mateevici 60
Bloc Central, 225/C
tel. 022-577435, 022-577410