miercuri, 25 ianuarie 2012

RECENZAREA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE

Studiul RECENZAREA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: EXIGENŢĂ SAU FORMALITATE? a fost realizat de Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale  în cadrul proiectului „Elaborarea Instrumentului Bibliometric Naţional” (259. IND), finanţat de către CSŞDT al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Specialiştii în informare şi documentare  vor afla:
1. Evoluţia procesului de recenzare.
2. Actorii implicaţi în proces şi beneficiile pe care le pot obţine.
3. Ciclul de viaţă al unui articol şi rolul recenzenilor în proces.
4. Conţinutul unei recenzii.
5. Procesul de recenzare a articolelor ştiinţifice.
6. Criteriile de evaluare a lucrării.
7. Referinţe bibliografice.

Articolul este publicat în revista Intellectus, 2001, nr.  1, p.: 79-86. Informaţiile vor fi utile atît pentru autori pentru a asigura calitatea lucrărilor, cît şi pentru redactorii revistelor profesionale.