luni, 20 ianuarie 2014

Știri de ultimă oră: în 2014 cadrele bibliotecare vor fi atestate conform Regulamentului din 2006

Stimaţi membri,

Va trimit acest mesaj pentru a fi distribuit către comunitatea bibliotecară: 

Prin prezentul mesajul Vă informez că pentru 2014 atestarea bibliotecarilor din Republica Moldova va fi realizată conform Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare a cadrelor bibliotecare aprobat la 7.02.2006.

Aceasta a fost confirmat de către Ministerul Culturii în cadrul intrevederii cu reprezenții Asociaţiei Bibliotecarilor din data de 18 ianuarie, a.c.

Pe parcursul 2014, se încurajează ca comunitatea bibliotecară să mențină un dialog constructiv pentru a oferi propuneri pentru proiectul Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci.

Asociația Bibliotecarilor, rămîne un garant pentru cominitatea bibliotecară, un forum al tuturor bibliotecarilor la nivel naţional de influentare a politicienilor și factorilor de decizie, un instrument ce vegheaza interesele bibliotecilor și bibliotecarilor, o platformă de integrare în comunitatea globală bibliotecară, astfel vom fi în continuare deschiși pentru a primi sugestii ce ar redacta, îmbunătăţi proiectul noului regulament, pentru ca fiecare sa se regasească, sa fie apreciat și să exceleze profesional. 

----------------- 
Cu respect,
Mariana Harjevschi, 
Director general, Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu”
Tel/fax 022 22 33 60
Bd. Ştefan cel Mare și Sfînt nr. 148, 
Chişinău, MD 2012, Republica Moldova
www.hasdeu.md

Preşedinte, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova
www.abrm.md