duminică, 23 august 2009

EXTRAMUROS PROGRAMUL UNIVERSITARI- NE DISCERE CESSA (NU INCETAŢI SĂ INVĂŢAŢI!)


Elena VULPE,
director, Biblioteca „O. Ghibu”

Unul din obiectivele importante ale Filialei « O. Ghibu» este sporirea colecţiilor pe interese ale tinerilor. Organizarea lecturii tinerilor conform unor necesităţi de informare cu tematică prioritară pentru tineri, care să-i pregătească pentru viaţă, carieră şi succes, pentru angajare în câmpul muncii sau optimizarea capacităţilor individuale de obţinere a unor rezultate eficiente privind comportamentul, comunicarea, emoţiile şi gândurile, folosirea eficientă a timpului sau depăşirea dificultăţilor pentru o mai bună igienă a vieţii este o sarcină a bibliotecii pentru a veni în ajutor tinerilor.
Urmând noua strategie de extindere a utilizării bibliotecii, de ieşire în afara zidurilor şi apropiere faţă de cât mai multe segmente ale comunităţii, biblioteca a iniţiat un nou Program adresat universitarilor şi orientat spre îmbunătăţirea gradului de informare acordat instituţiilor superioare de învăţămănt, atragerii potenţialilior utilizatori la serviciile bibliotecii, stimulării interesului faţă de lecturi esenţiale. Lansând logo-ul Universtari -Nu încetaţi să învăţaţi!, scopul programului urmăreşte furnizarea materialelor informaţionale, educaţionale în mediul universitar, promovarea colecţiilor bibliotecii prin semnalarea noilor apariţii editoriale ale unor prestigioase edituri, cimentarea relaţiilor dintre bibliotecă şi instituţiile superioare de învăţământ, dezvoltărea unor parteneriate eficiente. Obiectivele pe care le urmăreşte biblioteca sunt orientate spre constituirea unei colecţii itinerante capabile să satisfacă cerinţele de studiu ale universitarilor şi creşterea vizibilităţii bibliotecii în mediul universitar. În acest scop biblioteca a organizat o
Colecţie itinerantă, alcătiută din publicaţii recent apărute la prestigioasa editură Polirom din Iaşi din Seria Carieră. Succes. Performanţe coordonată de Ion-Ovidiu Pănişoară, Colecţia Hexagonşi şi Seria Collegium. Psihologie , coordanată de Adrian Neculau, având o tematică diversă, axată pe probleme legate de orientarea în carieră şi autocunoaştere pe care şi-a propus s-o direcţioneze spre instituţiile superioare de învăţământ. Colecţia este alcătuită din publicaţii semnate de specialişti români şi din alte ţări, cunoscuţi prin strategiile de brand, programe de master în psihologie organizaţională, terapii comportamentale şi psihologie cognitivă, antropologie socială, resurse umane, sisteme de management, comunicare şi dezvoltare personală, aplicate în multe organizaţii şi ţări din lume. Printre ele am menţiona Managementul performanţei de A.Daniels, Rezolvarea dificultăţilor de comunicare de F. Lacombe, Schimbarea în organizaţii de P. Makin. Prezentarea acestor cărţi în mediul universitar, la Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Facultatea de filosofie şi comunicare a trezit un interes viu prin exemplele, exerciţiile practice, metodele şi viziunile propuse în sumarul acestor cărţi, fiind utile şi încurajându-i pe studenţi să lucreze la potenţialul maxim, folosind informaţiile referitor la strategiile de obţinere a rezultatelor, de optimizare a comportamentului, managementul propriei activităţi, rezolvarea dificultăţilor de comunicare. O altă prezentare a avut loc la USM, Facultatea de sociologie şi asistenţă socială care a avut scopul de a-i familiariza pe studenţi cu specificul testării psihologice propuse de specialişti în volumele: N.Radu Teste psihologice, M.Cameron Comunicarea prin gesturi şi atitudini, N. Gueguen Psihologia manipulării şi a supunerii. Cărţile propuse spre lectură au evidenţiat o serie de teste, grile de corecţie, evaluări pentru trasarea profilului psihologic, pentru invăţarea limbajului trupului, pentru studierea comportamentului uman în cazul supunerii faţă de autorităţi, cum se exercită manipularea de zi cu zi şi cum să cunoaştem mecanismele psihologice de prevenire. Tinerii au discutat aprins asupra unor forme de supunere prin inducţie semantică cum ar fi puterea cuvântului, a frazelor şi promisiunilor, a piciorului în uşă, sau uşa în nas, care trebuie s-o faci odată întraţi în joc, îndeplinirea angajamentului promis ş.a. Această colecţie itinerantă a fost prezentată şi la alte instituţii: UPS I. Creangă şi AMTAP. În total au fost desfăşurate 6 lansări a colecţiei itinerante cu prezentări de noi apariţii a editurii Polirom. Acest proiect pare a fi acceptat de mediul universitar prin înregistrarea a 56 de cititori noi şi împrumuturile efectuate ale acestor colecţii care înregistrează peste 350 de solicitări, fiind o posibilitate în plus pentru bibliotecă de a-şi promova colecţiile, a organiza parteneriate, iar pentru studenţi a cunoaşte şi a se informa cu autori şi titluri de succes din curriculumul universitar.