vineri, 31 decembrie 2010

BIBLIOTECA ŞI ŞCOALA – PILONII DE BAZĂ AI EDUCAŢIEI PENTRU COPII

Claudia ŞATRAVCA, director,
filiala ,, Târgu-Mureş''

Biblioteca ,,Târgu -Mureş'' s-a dovedit a fi un adevărat catalizator de amplificare calitativă a programelor de dezvoltare a subiecţilor instituţiilor de învăţămînt.
 Un obiectiv important al activităţii bibliotecii noastre este dezvoltarea şi fortificarea parteneriatului cu instituţiile comunitare din sector, în special cu instituţiile de învăţămînt. Astfel, Biblioteca ,,Târgu-Mureş'' are ca parteneri principali toate instituţiile de învăţămînt din sectorul Râşcani. Printre cei mai activi se numără însă liceele: ,,Ion Creangă'' ; ,,Ştefan cel Mare'' şi Liceul ,,Igor Vieru'',(de arte plastice),vcu care relaţiile de colaborare s-au cimentat pe parcursul a 14 ani.

În parteneriat cu Liceul "Ion Creangă "organizăm un şir de activităţi cultural-educative: programe de promovare a cărţii şi a lecturii, lansări şi prezentări de carte, ore de lectură, ora ghicitorilor, ora poveştilor, concursuri, discuţii-dezbateri, întîlniri cu scriitorii, în scopul altoirii la elevi dragostea faţă de carte încă din copilărie. În cadrul cluburilor ,, Lecturi literare'' şi ,,Caleidoscopul tinerilor'', organizăm o serie de activităţi extrem de eficiente sub aspectul formării personalităţii tinerilor, şi consolidării programelor educative în baza curriculei şcolare.

Eficiente în acest sens au fost şi ,,mesele rotunde'', cu genericele: Drumul cărţii; Comunicare non-violentă; Dragostea; Ideal şi pasiune; Tinerii şi viciile ş.a.

Separat de aceste considerente biblioteca ,,Târgu- Mureş'', organizează în mod tradiţional activităţi de amploare în cadrul ,,Săptămînii Uşilor Deschise'', în parteneriat cu personalităţi de cultură din Târgu-Mureş, România.

În februarie a. c., în colaborare cu Fundaţia Culturală ,,Cezara'' şi Centrul de studii literare Grigore Vieru din Târgu- Mureş, am organizat o activiate comemorativă cu genericul ,,Grigore Vieru- miracol al neamului''. Cu această ocazie biblioteca a iniţiat un concurs literar intitulat ,,Grigore Vieru în creaţia proprie a cititorilor bibliotecii ,,Târgu -Mureş''. Directorul Centrului Literar, Valentin Marica, a oferit diplome la şase elevi învingători la concurs şi profesoarei de limbă şi literatură româna Ana Galaju, de la Liceul Teoretic ,,Ion Creangă''. Creaţiile literare a învingătorilor au fost publicate în revista ,,Vatra Veche'' din Târgu-Mureş.

Sunt tradiţionale Mesele rotunde pe teme profesionale, organizate de bibliotecă şi liceul Ion Creangă. De mare importanţă a fost masa rotundă cu tematica: ,,Rolul cărţii în dezvoltarea interesului faţă de lectură a copiilor de vîrstă şcolară mică'', cu participarea învăţătorilor şi bibliotecarilor. La această întrunire s-au pus în discuţie problemele parteneriatului educativ şi implementarea serviciilor noi de promovare a cărţii şi a lecturii în rîndul elevilor claselor primare.

În octombrie a.c., am participat cu o comunicare la seminarul municipal al directorilor adjuncţi al ciclului primar, cu tematica ,,Aspecte ale parteneriatului educativ: deschiderea spre formarea de competenţe educative la elevii de vîrstă şcolară mică prin dezvoltarea interesului faţă de lectură'', organizat de catedra ciclului primar a liceului Ion Creangă.

În această ordine de idei îmi exprim mulţumirea pentru fructuoasa relaţie de colaborare pe care o avem cu acest liceu în dezvoltarea interesului faţă de lectură, a micilor cititori.

Cu ocazia redeschiderii Oficiului Copii, în octombrie a.c., biblioteca a organizat o serată literară, numită „Odă cărţii şi bibliotecii”, în colaborare cu elevii claselor primare a Liceului „Ştefan cel Mare”. La redeschiderea festivă a Oficiului Copii au participat: administraţia publică locală a sect. Râşcani, scriitori, actori, profesori, bibliotecari şi elevi. Micii cititori de la liceul „Ştefan cel Mare” au venit pregătiţi cu recital de poezie, scenarii şi respiro muzical consacrate sarbătorii cărţii şi lecturii.

Elevii clasei a 10,,A'' de la Liceul Ştefan cel Mare, au avut prilejul de a se întîlni la bibliotecă cu scriitorul Ion Iachim. În cadrul acestei întîlniri Ion Iachim a prezentat cartea ''O istorie a expansiunilor ruseşti''. Lucrarea sa a fost scrisă datorită unor evenimente ce i-a marcat existenţa ca cetăţean al acestei ţări. Mesajul cărţii este reductibil la trezirea conştiinţei naţionale a poporului nostru prin cunoaşterea istoriei.

După prezentarea cărţii autorul a răspuns la un spectru de întrebări relevante adresate de participanţi, care au manifestat un real interes, pentru lucrarea autorului. La finile activităţii Ion Iachim a oferit cititorilor multe sfaturi utile şi a recitat o poezie – creaţie proprie.

În parametrii concluziilor de final, menţionez că biblioteca ,, Târgu-Mureş'' se declară mulţumită de relaţiile de colaborare pe care le are cu instituţiile de învăţămînt din sect. Râşcani, care contribuie la amplificarea eforturilor educative ale elevilor de toate vîrstele.

joi, 30 decembrie 2010

GRIGORE VIERU – MEREU O LEGENDĂ VIE

Antonina PAVLOVSCAIA,
bibliotecară, Filiala ,,Târgu-Mureş”

În 2010 activitatea bibliotecii ,,Târgu-Mureş” a fost orientată spre promovarea şi valorificare creaţiei Marelui Poet Naţional Grigore Vieru.În perioada 14-20 februarie a.c. biblioteca noastră a organizat Săptămîna Grigore Vieru, dedicată aniversării a 75-a de la naşterea Marelui Poet Naţional. Pentru a pune în valoare opera poetului am organizat: Colecţia „Grigore Vieru”, care cuprinde compartimentele: Viaţa şi activitatea lui Grigore Vieru; Interviuri cu Grigore Vieru Poeziile lui Grigore Vieru în culegeri; Cîntece pe versurile lui Grigore Vieru; Grigore Vieru în ediţii periodice. Versuri consacrate lui Grigore Vieru. Remarcată de cititori a fost şi expoziţia jubiliară de cărţi şi fotografii Grigore Vieru, miracol al neamului cu subtitlurile: Sunt iarbă, mai simplu nu pot fi... Eu toate le deprind de la tine, Moldova, Mamă, tu eşti Patria mea!

Pentru micii cititori am organizat expoziţia de carte cu genericul Grigore Vieru – cel mai iubit poet al copiilor.

Tot cu această ocazie am elaborat şi o lista bibliografică Grigore Vieru în colecţiile Bibliotecii „Târgu-Mureş”.

Nou în activitatea bibliotecii a fost iniţierea concursului literar Grigore Vieru în creaţia proprie a cititorilor Bibliotecii „Târgu-Mureş”. La concurs au participat 19 elevi şi profesori de la Liceul Teoretic ,,Ion Creangă“. Învingătorilor în mod festiv li s-a decernat diplome de către Valentin Marica, directorul Centrului de studii literare ,,Grigore Vieru” din ,, Târgu-Mureş”. Separat de aceste evnimente, tot în această săptămîna biblioteca a organizat şi un şir de alte activităţi: Vernisaj de pictură Grigore Vieru în viziunea elevilor Liceului Republican de Arte Plastice „Igor Vieru”, prezentat de pictorul Vasile Didic; prezentarea cărţilor pentru copii: Vieru, Gr. Cartea ghioceilor şi Frumoasă-i limba noastră, la care au participat 24 elevi din cl. a 2 - a de la liceul ,,Ştefan cel Mare”; ring intelectual Grigore Vieru – poetul nostru de suflet, la care au participat 34 de elevi ai clasei a 7- a de la Liceul Teoretic ,,Ion Creangă”; Concursul ,,Ghici versul poeziei mele” la care au participat 23 elevi din clasa a 3-a de la Liceul ,,Ştefan cel Mare” ş.a.

Un eveniment important al Săptămânii Grigore Vieru l-a constituit organizarea la 16 februarie a.c. a unei activităţi culturale de anvergură cu genericul M-a strigat cineva?, dedicată aniversării de 75 ani de la naşterea poetului Grigore Vieru, în colaborare cu Societatea Română de Radiodifuziune, Studioul Regional de Radio şi Fundaţia Culturală Cezara din Târgu-Mureş. La activitate au participat personalităţi notorii din Chişinău şi Târgu-Mureş, bibliotecari, profesori şi elevi. Momentul culminant al activităţii a fost lansarea cărţii Alb de duminică: Grigore Vieru în evocările scriitorilor din Târgu-Mureş, documentar literar de Valentin Marica, apărută în 2009 la editura Cezara Codruţa Marica, în seria de carte Via lucis. Cu mîndrie şi mari emoţii a fost prezentat CD-ul Alb de duminică la emisiunea Studioului Regional de Radio Tîrgu-Mureş, transmisă în ziua morţii lui Grigore Vieru, la 18 ianuarie 2009, realizată de Valentin Marica, cu participarea scriitorului Nicolae Băciuţ.

În memoria lui Grigore Vieru pe parcursul anului 2010 am organizat un spectru larg de activităţi culturale: prezenaterea ultimei cărţi a a lui Grigore Vieru Taina care mă apără; organizarea în cadrul programului LecturileVerii a orelor de lectură, concursurilor, victorinelor, recitalurilor de poezie, discuţiilor despre Grigore Vieru.

În cadrul programului Săptămâna Uşilor Deschise am organizat o masă rotundă Grigore Vieru – poet al legământului, moderată de Eliza Botezatu, la care au participat profesori şi elevii clasei a 11-a de la Liceu Teoretic ,,Ion Creangă”. Eliza Botezatu a vorbit cu mult drag de Vieru, despre simplitatea şi versurile sale pentru copii, despre tematica creaţiei sale: mama, limba, patria, casa părintească, femeia. Moderatoarea a menţionat că poeziile lui Grigore Vieru nu pot fi traduse în altă limbă, iar chiar de cineva o face, atunci poeziile sunt traduse banal fără armonie şi sunet.

La finele activităţii, elevii au recitat citeva poezii ale marelui poet: A căzut cerul din ochii tăi, Cămăşile, În limba ta precum şi cele mai reuşite versuri despre Grigore Vieru din creaţia proprie ale cititorilor bibliotecii.

În prezent lucrăm la finisarea bibliografiei “Grigore Vieru în colecţiile Bibliotecii Târgu-Mureş”.

miercuri, 29 decembrie 2010

EVENIMENT-PREMIERĂ LA BIBLIOTECA ,,TÂRGU-MUREŞ”

Eugenia BUREA,
Filiala ,,Târgu-Mureş

La data de 28 decembrie biblioteca ,,Târgu-Mureş” a găzduit un eveniment important cu scopul express de a promova imaginea bibliotecii, cărţile, lectura şi expoziţiile de carte, dar şi importanţa unui mod sănătos de viaţă, în rîndul copiilor. Cei prezenţi la activitate au fost copii cu vîrsta cuprinsă între 5 şi 16 ani proveniţi din familii aflate în dificultate, care spre surprinderea tuturor au călcat pentru prima dată pragul unei biblioteci moderne, iar unii din ei au vizitat Chişinăul pentru prima dată. De aceea reacţiile şi impresiile au fost de nemăsurat. Această activitate denumită Într-un corp sănătos, o minte sănătoasă a fost organizată la iniţiativa Centrului de Resurse ,,Tineri şi liberi”, în colaborare cu Asociaţia ,,Tinerii pentru dreptul la viaţă” în cadrul Coaliţiei de promovare a legii şi activităţilor de voluntariat (Coaliţia Voluntariat) şi Biblioteca Municipală B.P.Hasdeu, filiala ,,Târgu-Mureş”. TDV împreună cu Centrul de Resurse Tineri şi Liberi desfăşoară în mod sistematic acţiuni de susţinere a copiilor proveniţi din familii defaforizate. În octombrie 2010 ONG-urile sus menţionate şi-au asumat rolul de a oferi suport şi copiilor din familii social-vulnerabile din satul Făureşti, com. Ciorescu. Aceşti copii au fost oaspeţii evenimentului nostru, care au avut fericita ocazie de a fi implicaţi în diverse activităţi, de a se întîlni cu scriitorul Vasile Romanciuc şi în mod special de a consulta o mulţime de cărţi, etalate în mod atractiv pe rafturile expoziţionale, ceea ce le-a creat am putea spune o experienţa unică.

Deschiderea activităţii a fost marcată în mod spectaculos de surpriza organizată de biblioteca noastră - apariţia Albei-ca Zăpada, care le-a vorbit copiilor despre semnificaţia sărbătorilor de iarnă. precum şi despre darurile cele mai preţioase oferite cu prilejul acestor sărbători – cărţile. Copiii au fost de asemenea entuziasmaţi să audieze detalii despre fondarea bibliotecii chiar de la directoarea Claudia Şatravca, care le-a prezentat într-un mod captivant şi expoziţiile organizate inclusiv cu această ocazie. Excursia efectuată în bibliotecă le-a plăcut extrem de mult copiilor, astfel încît au fost curioşi să răsfoiască zeci şi zeci de cărţi şi reviste din toate domeniile cunoaşterii. În mod special copiii au fost impresionaţi de Oficiul Copii, care li s-a părut o adevărată căsuţă din poveste.Remarcant în cadrul activităţii organizate a fost crearea atelierelor de lucrul cu computerul şi de sănătate organizate special cu această ocazie. La aceste ateliere au fost implicaţi copiii de vîrstă medie şi mare care au avut posibilitatea de a lua cunoştinţă despre modalităţile de accesare a informaţiilor necesare, inclusiv despre principiile unui mod sănătos de viaţă. În cadrul Atelierului Sănătate copii au fost informaţi despre principalele practici ale unui mod sănătos de viaţă, precum şi despre deprinderile nocive cum ar fi tabagismul, consumul de droguri şi alcool, care au un impact negativ asupra sănătăţii şi care sporesc caracterul morbid al populaţiei. Pentru a le spori interesul şi atenţia participanţilor faţă de mesajele relatate, s-a recurs la un set de jocuri organizate de către voluntari, cu scopul de a consolida nivelul de asimilare a informaţiei prezentate.
Cei micuţi au avut şi ei parte de o surpriză extraordinară şi anume întîlnirea cu scriitorul Vasile Romanciuc. Captivaţi de cele spuse de către scriitor, copiii nu au ezitat să-i adreseze mai multe întrebări despre scrierile sale interesante. Vasile Romanciuc a recitat copiilor mai multe poezii amuzante cu mesaje şi distincţii clare dintre bine şi rău, facînd de asemenea referinţă şi la poeziile marelui poet Grigore Vieru, fiind plăcut surprins de faptul că copiii cunoşteau mai multe poezii din creaţia poetului. Scriitorul le-a vorbit copiilor şi despre necesitatea şi importanţa consumării fructelor şi legumelor. Cu această ocazie, la sfîrşitul întîlnirii le-a dăruit copiilor cîte două cărţulii cu autograf intitulate sugestiv: Fructele care îmi plac şi În grădina cu legume, pe care scriitorul le-a relevat cu multă măiestrie, aşa încît a stîrnit mare interes în rîndul copiilor. Vasile Romnciuc şi-a manifestat generozitatea şi faţă de biblioteca noastră, donîndu-ne cu drag cărţile: Bucurii pentru copiii; De ce plînge clovnul?; Copilul cu aripi de carte.

Copiii de vîrstă mică au fost şi ei încadraţi de către bibliotecari într-o mică activitate despre modul sănătos de viaţă, bazat în mod special pe consumul de fructe şi legume. Activitatea a finalizat cu prezentarea expoziţiei de carte Un mod de viaţă sănătos, şi cu jocuri relevante, care i-a intrigat extrem de mult.

Finele evenimentului a culminat cu adresarea mesajelor de felicitare şi mulţumire. Copiii au primit în dar din partea Bibliotecii Municipale Enciclopedia Chişinău şi broşuri din partea voluntarilor elaborate de Ministerul Sănătăţii despre practicile unui mod sănătos de viaţă. Biblioteca de asemenea a primit în dar setul de broşuri intitulate: Efectele negative ale fumatului; Alimentaţia sănătoasă; Igiena Personală; Efectele negative ale consumului de alcool; Efectele negative ale narcomaniei; Somnul- Element de bază pentru sănătate; Activitatea fizică.

Activitatea organizată în premieră în cadrul bibliotecii noastre a reprezentat un prilej nemaipomenit de promovare a cărţii, dar şi a imaginii bibliotecii în spaţiul comunităţii. Copii şi partenerii noştri de colaborare au rămas extrem de mulţumiţi, astfel încît ne-au promis că vor reveni şi cu orice altă ocazie în acest centru de cultură şi informare continuuă- biblioteca ,,Târgu-Mureş”

Acest eveniment important din viaţa bibliotecii noastre a avut un impact pozitiv: am reuşit să sporim interesul faţă de carte şi lectură a acestor copii proveniţi din familii defavorizate; i-am familiarizat cu modalităţile de accesare a informaţiilor de pe internet, le-am vorbit despre modul sănătos de viaţă şi am înregistrat noi utilizatori în număr de 60 persoane de toate vîrstele.

CĂUTĂTORUL DE LUMINĂ ÎNTR-UN VEAC ALERTAT

Liuba CIOBANU,
şef de oficiu, Filiala „Ovidius”

Recent la Biblioteca „Ovidius” în cadrul cenaclului „Ovidius” a avut loc lansarea cărţii „Pasaj teluric”, autor Nicolae Bălţescu. În debutul evenimentului directoarea bibliotecii, dna Elena Butucel a menţionat că autorul a dorit să lanseze cartea anume la această bibliotecă, deoarece a participat la alte activităţi şi a remarcat nivelul bun de organizare a lor.Moderatorul cenaclului, scriitorul Ianoş Ţurcanu, a făcut o scurtă prezentare a cărţii, menţionând că autorul vine în faţa cititorului cu un pasaj liric şi romantic prin care se apropie de oameni. Sufletul lui vorbeşte în limba poeziei, iar în literatură este important să doreşti să spui durerile şi bucuriile sufletului. În continuare scriitoarea Claudia Partole a menţionat: „Orice om uneori încearcă să afle - ce este poezia? Prin poezie, uneori, omul încearcă să-şi păstreze verticalitatea existenţei. Poetul în versurile sale îşi dezgoleşte sufletul în faţa cititorilor. Autorul are o poezie meditativă, deşi pe cât de firavă este poezia pe atât de puternic este omul care o scrie. Aproape în toate poeziile este un apel de a schimba lumea, de a o îmbunătăţi. Redactorul literar Eugenia David a remarcat că este foarte bine că această carte a fost redactată de dnul Vlad Pohilă, care este un lingvist de valoare în cultura noastră, menţionând totodată că poezia nu se explică, de fapt ea se citeşte şi se retrăieşte. Scriitorul Vladimir Beşleagă, menţionând că deşi autorul nu este un literat profesionist, scrie o poezie bună, versurile lui au o atitudine critică faţă de realitate, provoacă gânduri de îmbunătăţire a sufletului omului, îndeamnă spre lumină.
În final Nicolae Bălţescu avea să mărturisească: „Am scris ceea ce port în suflet. Nu puteam să nu scriu acest volum, deoarece în însingurarea mea port marea iubire faţă de Creaţia lui Dumnezeu, faţă de lume, faţă de neamul meu şi toate durerile, suferinţele, lacrimile, toate toamnele acestei lumi le port în suflet”. Autorul ne-a îndemnat pe toţi să fim mai buni, astfel vom spori bunătatea pe Pământ.

Evenimentul s-a produs în prezenţa unui număr mare de colegi de serviciu, prieteni, elevi şi studenţi, cititori fideli ai bibliotecii .Manifestarea a fost întregită de un frumos recital de muzică susţinut de Natalia Croitoru, studentă la Universitatea Tehnică din Moldova.

marți, 28 decembrie 2010

ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS – O MINTE SĂNĂTOASĂ

Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi” în colaborare cu Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” în cadrul Coaliţiei de promovare a legii şi activităţilor de voluntariat (Coaliţia Voluntariat) şi Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu", organizează la 28 decembrie 2010 activitatea   Într-un corp sănătos o minte sănătoasă, cu scopul de promovare a mesajelor despre importanţa unui mod de viaţă sănătos, în special consumul de fructe şi legume (pentru un corp sănătos) şi despre importanţa lecturii începând din frageda copilărie (pentru un suflet sănătos).

Context:

Din 1997 încoace TDV împreună cu „Tineri şi Liberi” au un grup de beneficiari (nu este o activitate în bază de proiecte) la care merg periodic şi pe care îi susţin, în special la sărbătorile de iarnă şi de Paşte, la cei de vârstă şcolară –şi înainte de 1 septembrie.

În fiecare an numărul acestor beneficiari ai noştri creşte. În august 2010 „Tineri şi Liberi” împreună cu TDV au decis să ia sub „tutelă” copiii cu risc de a fi abandonaţi de părinţi sau fără îngrijirea părinţilor din satul Mireşti, raionul Hânceşti. La data de 1 septembrie 2010, „Tineri şi Liberi” şi TDV, în parteneriat cu Consiliul ONG şi Asociaţia „Motivaţie” au oferit seturi de rechizite pentru şcoală la 67 de copii din familii social-vulnerabile din Mireşti.

În octombrie 2010 „Tineri şi Liberi” împreună cu TDV au hotărât să ia sub „tutelă” şi copiii din familiile defavorizate (dar şi alte persoane în situaţii dificile) din satul Făureşti, comuna Ciorescu. După discuţia cu Asistentul Social şi reprezentanţii autorităţilor din comuna Ciorescu s-a constatat că unii copii din satul Făureşti nu au cărţi de citit şi chiar dacă locuiesc aproape de Chişinău, nu au vizitat capitala niciodată. Copiii despre care vorbim nu au habar cum arată o bibliotecă publică sau un muzeu.

Beneficiari (63 copii):
  • 57 copii din familii aflate în dificultate din satul Făureşti.
  • 3 copii din familia Isac, familie monoparentală în care tatăl este orb. Truşeni, Chişinău. Beneficiari ai TDV de 3 ani.
  • 2 copii, locuiesc într-o cameră de cămin dintr-o familie cu 3 copii (cel mai mic are 3 anişori). Împreună cu ei locuieşte bunica şi străbunica. Chişinău. Beneficiari ai TDV de 4 ani.
  • Un copil, care locuieşte numai cu tatăl care are dezabilitate fizică. Beneficiari ai TDV de 4 ani.
Data şi perioada desfăşurării:

28 decembrie 2010, 11:00 – 15:00
Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu", Filiala "Târgu-Mureş"

luni, 27 decembrie 2010

CLUBUL DISCUŢIONAL “LOGOS”

Parascovia ONCIU,
director, Filiala “Transilvania”Promovarea liretaturii din domeniul religiei ar fi o prioritate din motivul, că biblioteca Transilvania a fost dotată încă din anii 1992 de când a fost inaugurat Oficiul teologic. Tot mai multă lume caută, se interesează de aceste cărţi. Lumea e în veşnică schimbare, problemele cotidiene sunt tot mai complicate şi pentru a găsi răspuns se întorc la cuvântul Domnului.

În acest context s-a ivit ideea de a crea un Club discuţional “Logos” pentru tineret pe probleme de cultură şi tradiţie ortodoxă.

Scopul Clubului “Logos” este de a ajuta tinerii să recunoască în tezaurul cultural al poporului valorile moral creştin-ortodoxe, să i-a aditudine cu referire la necesitatea acestor valor în opera de constituire a personalităţii umane, să-şi cerceteze proria fiinţă spitiruală, să-şi dezvolte abiblităţi de autocunoaştere şi autoeducaţie. Dezvoltarea competenţelor comunicative axate pe principiile pozitiviste ale culturii ortodoxe. Descoperirea idealului uman creştin în educaţia personalităţii.

Cele două şedinţe ale acestul Club au adunat 95 persoane, care au pus în disruţie temele: Natura dublă a omului şi legea integrării lui; Datoriile omului faţă de persoana propie; Milostenia ca datorie.

Miercuri, 22 decembrie in ajun de Marea sărbătoare a Crăciunului în cadrul şedinţei ordinare a Clubului, s-a pus accent pe subiectul discuţiei: Ce este Mila?

Invitat de onoare a fost Protoiereul Mitrofor, Nicolae Ciobanu, Parohul bisericii satului Cruglic, răspunzând la toate intrebările puse de către liceenii Liceului Gaudeamus (clasa a X-a, limbi moderne), îndrumaţi de profesoara de istorie Tatiana Doibani, care este şi preşedinta acestui proiect. Liceenii au adus pilde de Milostenie care sunt evocate în Viaţa Mântuitorului Iisus Hristos, Furtuna de pe mare, Viaţa celor 10 leproşi, Vindecarea orbului, Viaţa măicuţei Terezia şi multe altele. Milostenia este evocată în muzică poezie, pictură, viaţa de zi cu zi, trebuie doar să topim inimile noastre pentru a fi evlavioşi, milostivi unul faţă de altul. Poeziile din creaţie proprii a profesoarei Tatiana Doibani, precum şi a preotului au trezit interes, astfel ca liceenii pe loc au improvizat şi ei scene din Cina cea de taină, Colinde, precum şi rugăciuni recitate de liceenii Lena Gaşper, Traian Dorz şi alti liceeni.

Pe parcursul întregii şedinţe s-au iniţiat discuţii, dezbateri ce este Mila?

Este o poruncă sau o recomandare morală şi dacă a face milostenie este o poruncă, atunci care sunt faptele Milei, în ce chip facem milostenie, ştim ce trebuie să facem, dar are importanţă cum facem milostenie? Şi dacă avem inimă rece, împetrită, cum să ne facem milostivi? Ce răsplată fagăduieşte Dumnezeu celor milostivi?

Recitalurile de poezii şi cântece sunt nelipsite la aceste şedinţe pentru a evoca şi dragostea cuvântului şi muzicii sacre. Nelipsite au fost expoziţiile de carte Lumina naşte lumină (exp. 22 vol.), Ninge cu poveşti de Crăciun peste inima mea (exp. 40 vol.)

Au fost prezentate volumele:

Credinţa ortodoxă. – Iaşi: Editura Mitropoliei şi Bucovinei Trntas, 1996. – 447 p.

Cazania. Tâlcuirea Evangheliilor şi Cazanii la toate duminicile. – Orhei : Complex de Edituri al BIC Ortod. din Moldova, 2003. – 660 p.

Discuţiile sunt cele mai frecvente la aceste întruniri, are loc transmiterea cunoştinţelor despre adevărul creştin cu referire la păcate şi virtuţi, dragostea duhovnicească, rugăciunea ca formă de legătură a omului, cu eternitatea ca instrument psihologic de asigurare a echilibrului şi integrităţii personalităţii umane, modalităţile de puruficare a fiinţei umane, despre ecologia sufletuluiParticipanţii dezvoltă competenţe de a construi un dialog un discurs logic bine argumentat, de a prezenta gândurile într-o formă clară, de a analiza diferite surse de informare. De a căura soluţii pentru problemele existente, de a respecta punctul de vedere care nu corespunde cu cel propriu, de a susţine argumente opinia proprie, de a avea o atitudine tolerantă faţă de diferite viziuni şi idei.

Pe parcurs se vor organiza diverse activităţi: conferinţe, ore de lectură, prezentări de carte la temă, interviuri, întruniri cu invitaţi duhovnici.

sâmbătă, 25 decembrie 2010

VIN SĂRBĂTORILE. ÎNVREDNICEŞTE-NE, DOAMNE!

Stimaţi colegi! Magia Sărbătorilor de iarnă ne prevesteşte prin Spectacol de colinde şi sunet lin de clopoţel cea mai senzaţională informaţie a omenirii: Astăzi s-a născut Hristos! Iar prin ea: O, ce veste minunată!-naşterea Planului /Raportului pe care o aşteptăm cu zvâcnetul iepuraşului din poveste - mascota Anului ce va veni. Şi atâta linişte şi pace răvăşeşte sufletele Bibliotecarilor- celor hărăziţi de Bunul Dumnezeu a înmulţi lumina Cuvântului de început - prin creaţie, evaluare, impact, indicatori, strategii, obiective, servicii, programe, resurse- toate pentru a conserva Memoria şi a păstra tezaurul creativ al Planetei Pământ, care împreună cu Chişinăul citeşte o carte este chemat să descifreze de mii de secole codul universului transmis de Mesia. Doamne, ce bucurie, câtă plăcere! e să evaluezi Utilizatorii şi Programele culturale cu inepuizabila Tatiana Fiodoruc, să descoperi interesele de lectură prin experimentele promiţătoarei Danielei Gorincioi, să monitorizezi cu purtătorul de cuvânt din cancelaria domnească - Genoveva Scobioală - activităţile de marketing, să planezi virtual spaţiul informaţional planetar cu supertehnologizata Ludmila Pânzaru, să descoperi cu uimire! calitatea colecţiei cu mărinimia Zinaidei Pahomi, care dă de unde n-are, să înveţi cu Tatiana Coşeri, că societatea cunoaşterii are cultul profesioniştilor, să ştii că faci parte din Echipa Hasdeu, administrată prin vectorul diplomatic al Larisei Câşlaru şi prin finanţele transmise prin mană cerească de Tamara Iurco, să-ţi manifeşti identitatea vizuală, imaginea, brandul profesional cu inegalabila Lidia Kulikovski.


Doamne, vin Sărbătorile. Naştem precum s-a născut Hristos, în chinurile creaţiei Opera: Plan /Raport. Magii şi irozii ne prevestesc alt Program, nedeclarat încă, Lecturile iernii, prin care vom transpune la Ora poveştilor cel mai superb basm pe care l-a zămislit omenirea, cel cu un singur personaj, Mărinimosul şi Blăndul Hristos, care a aureolat o profesie să deschidă omenirii calea spre cunoaştere.

Doamne! În Ajun de An Nou, noi, bibliotecarii, cu responsabilitate primordială ne autoevaluăm şi ne întrebăm: Moldova citeşte? Ne sunt bibliotecile pline doldora de personal, resurse, tehnologii şi utilizatori? Vom putea înfrunta, în adecvaţie cu Biblioteca 2.0, identitatea profesională, care ne-ar salva, proiectându-ne în eternitate?

Fă, Atotputernicule, ca să se împlinească acest vis pe care cu adevărat ni-l dorim.

În rest: idei vii, decizii inspirate. La Mulţi Ani! Stimaţi colegi, pace-n suflet, bucurii de la cei dragi, sănătate nouă şi viaţă de poveste cum nu este. Să ne pătrundem de adevărul lui Hristos şi ni se va da! Biblioteca e a noastră, e în mânile noastre. Ea devine.

Cu multă consideraţie şi conspiraţie, Elena Vulpe.

joi, 23 decembrie 2010

NOI DONAŢII PENTRU COLECŢIA "CĂRŢI CU DEDICAŢII"

Claudia ŞATRAVCA,
director, Biblioteca "Târgu-Mureş"
 Biblioteca noastră pe parcursul activităţii sale a achiziţionat un număr mare de cărţi, donate de personalităţi chişinăuiene şi oaspeţi din România, care ne-au vizitat instituţia cu diverse ocazii. Astfel, am considerat necesară elevarea acestor cărţi, aşa încît le-am amplasat pe un stand expoziţional, la care cititorii au acces liber, ori de cîte ori vor să le răsfoiască. Din acest motiv ne-am propus să organizăm şi o colecţie specială intitulată Cărţi cu dedicaţii.

În acest an, cu prilejul desfăşurării diverselor activităţi de anvergură, biblioteca a primit în dar mai multe cărţi cu dedicaţii.

În februarie a.c. în cadrul Săptămînii Grigore Vieru, am organizat o serată literară, dedicată aniversării a 75-a de la naşterea poetului Grigore Vieru, în colaborare cu Societatea Română de Radiodifuziune, Studioul Regional de Radio Târgu-Mureş şi cu Fundaţia Culturală Cezara Codruţa Marica. La activitate au participat personalităţi notorii din Târgu-Mureş: V. Marica, N. Băciuţ, D. Poptămaş, I. Şandru şi M. Avram, directoarea Bibliotecii Judeţene Mureş, iar din Chişinău au participat: M. Cimpoi, N. Dabija, Al. Bantoş, E. Botezatu, I. Filip, V. Dumbrăveanu şi alţii. În cadrul acestei activităţi a fost lansată cartea cu CD: Alb de Duminică. Grigore Vieru în evocările scriitorilor din Târgu-Mureş. Documentar literar de V. Marica, apărută la editura Cezara Codruţa Marica. Un cadou de preţ pentru colecţia Grigore Vieru a bibliotecii a fost cartea sus menţionată cu dedicaţia: Ţie Cititorule, această carte aşezată pe rana ce în taină se vindecă. Cu afecţiune V. Marica. Chişinău, 16 februarie 2010.

Generosul Nicolae Băciuţ ne-a dăruit un set de cărţi cu dedicaţia autorilor, apărute la editura sa, Nico: Băciuţ, N., Ziduri fără ferestre; Înapoi la viitor; Ludoteca, Linia de orizont; Marica, V. Nicolae Băciuţ - cina din cuvînt; În apa duhului; Ceasornic de lut; La fîntîna îngerilor; Vînătorii de inefabil; Şandru, I. Inima timpului; ,,Alte măşti, aceeaşi piesă, Alte guri, aceeaşi gamă...''; Răzmeriţă, V. Îmblînzirea tigroaicei; Garaz, E. Love and Age; Torpan, I. Folclor de pe Mureş; Steinhardt, N. Între lumi; Naste C. M. Prapurii Credinţă şi Artă; Băciuţ, C. Mamă sub pleoapă de cer. Tot la editura Nico au apărut şi carţile de specialitate Prezenţa şi circulaţia vechilor tipărituri româneşti în zona superioară a văii Mureşului şi Reflecţii despre carte, bibliotecă şi lectură, scrise de D. Poptămaş, fondatorul bibliotecii noastre, pe care cu multă dragoste ni le-a donat cu inscripţia: Cititorilor bibliotecii Târgu-Mureş din Chişinău, această carte despre cărţi, reflecţii culese din mulţi autori români şi străini. Cu preţuire din partea autorului. Chişinău, 16.02.2010. Directoarea Bibliotecii Judeţene Mureş, Monica Avram ne-a donat o carte utilă de specialitate cu titlul Indescreţii în bibliotecă, scrisă de Liliana Moldovan coloboratoarea acestei biblioteci.
De asemenea, Valentin Marica, directorul Fundaţiei Culturale Cezara Codruţa Marica ne-a oferit în dar 3 cărţi pentru copii, apărute la această editură: Toma,Voichiţa Elena „Glasuri de cer”, „Povestea castanului” şi Marica, Cezara Codruţa „Umbra pasului de melc”.

Cu mult drag acad. M. Cimpoi ne-a donat cartea sa Mari scriitori români: Medalioane literare cu dedicaţia: Bibliotecii Târgu-Mureş cu încredere în toţi cititorii ei îndrăgostiţi de valorile noastre clasice, Mihai Cimpoi 16.02.2010.

Nu mai puţin generos a fost şi acad. N. Dabija, care ne-a dăruit cărţile sale recent apărute: 101 poeme şi Harta noastră care sângeră cu dedicaţia: Bibliotecii „Târgu-Mureş” urări de multe cărţi şi cît mai mulţi cititori, cu inima lui, Nicolae Dabija 16.02.2010.

Întîlnirea cititorilor cu scriitorii invitaţi în cadrul programului Lecturile Verii s-a finalizat tot cu donaţii de carte. Astfel am primit în dar volumele: I. Ţurcanu Melcii nu citesc ziare, R. Plăieşu De ce plânge lumânarea?..., N. Rusu Să fim privighetori ş.a.

Săptămîna Uşilor Deschise şi Săptămîna Tinerilor, cele mai reprezentative programe ale anului, la fel s-au dovedit a fi rodnice pentru colecţia Cărţi cu dedicaţii, care s-a îmbogăţit încă cu 13 volume: Stoica, V. Revelaţii, Iachim, I. O istorie a expansiunilor ruseşti, Bulat, L. Omul din preajmă, Dumbrăveanu, V. Lecţia de amor, Goangele Dădiţei, Partole, C. Copilul din colivie, Eugen Mamot Dulcea mea copilărie; Horaţiu Frişcu, A. File negre de istorie roşie, Bălţescu, N. Pasaj teluric şi Paladi, T. Astrodestinul Moldovei, Moldova în anul 2010 şi Cosmologia: pentru şi despre părinţi.

În luna octombrie biblioteca noastră a fost vizitată de un grup de intelectuali din Târgu-Mureş, invitaţi de către Liceul ,,Ştefan cel Mare", cu care colaborăm fructuos de mai mulţi ani. Cu această ocazie am primit în dar 2 albumuri din seria Comorile Transilvaniei: Municipiul Târgu-Mureş şi Târgu-Mureş: Palatul Culturii.

Ne-a bucurat extrem de mult grija, pe care a manifestat-o pentru cititorii bibliotecii noastre Valentin Marica, directorul Centrului de Studii Literare „Grigore Vieru” fondat în acest an la Târgu-Mureş, care ne-a trimis cartea recent apărută la editura Cezara Codruţa Marica: Grigore Vieru – dimensiuni critice vol. 1. Cartea conţine colocvii literare - Grigore Vieru, semnate de mai mulţi autori români, dar şi o scriere semnată de criticul literar, conf. univ. dr. Ana Bantoş din Chişinău: ,,Conştiinţa valorii imense a limbii'': A. Mateevici, Gr. Vieru, E. Coşeriu.

Aceste valoroase donaţii de carte sunt binevenite deoarece o carte nouă reprezintă un motiv de bucurie nu numai pentru noi, dar şi pentru utilazatorii bibliotecii.

Anul 2011 va fi pentru bibliotecă un an important, vom sărbători aniversarea a 15-a de la fondarea instituţiei noastre. Cu această ocazie, intenţionăm să elaborăm o bibliografie cu titlul Cărţi cu dedicaţii în colecţia Bibliotecii Târgu-Mureş, care va cuprinde toate cărţile.

SĂRBĂTORILE DE IARNĂ ÎN UNIVERSUL COPILĂRIEI

Ludmila CAPIŢA, bibliotecar principal
Biblioteca “Transilvania”

 Sosirea sărbătorilor de iarnă constituie un prilej de bucurie, atât pentru copii cât şi pentru adulţi. Iarna îngheţată se topeşte sub privirea caldă şi surâzătoare a copiilor. Gerul ei cumplit, vântul rece şi pătrunzător, toate acestea sunt uitate odată cu sosirea acestor sărbători, care încălzesc, în aceiaşi măsură, atât sufletul copiilor cât şi al adulţilor. În colaborare cu Liceul teoretic “Orizont”, în special cu bibliotecara Hartea Corina, Biblioteca “Transilvania” organizează multiple activităţi ca: concursuri, prezentări de carte, recitaluri de poezie, unde micii utilizatori îşi pun în valoare talentul. Pe 21 decembrie la Biblioteca "Transilvania" magia sărbătorilor de iarnă cu zvon de cântece şi clopoţei a adus fericirea pe chipul copiilor noştri şi a celor prezenţi la activitatea Se întorc colindele acasă. Copiii clasei a II-a “C” grupa rusă, de la Liceul Teoretic “Orizont”, dornici să ne ureze în ajun de sarbatori, au venit cu un mic scenariu în limba romănă. Îmbrãcati în haine de sãrbãtoare, copiii au recitat poezii şi au cântat cele mai frumoase colinde. Copiii talentaţi din clasa a V-a de la acelaş liceu, îndrumaţi de profesoarea de limbă română dna Galeru Larisa au prezentat spectacolul Carnavalul celor mai frumoase şi draguţe animăluţe.

Copiii prin secvenţa teatralitată şi-au expimat dorinţele care urmează a fi realizate în anul care vine. “Prin acest spectacol, dorim să aducem mai multă linişte şi speranţă în sufletele celor care, încă, păstrează viu spiritul Crăciunului”, a spus dna Larisa Galeru. Prin crearea atmosferei de sărbătoare şi promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare, biblioteca a organizat un mic concurs-fulger Crăciunul - sărbătoarea sărbătorilor şi un joc distractiv: Sărbătorile de iarnă în cuvinte (P – (pluguşor); C –( Crăciun); A– (Anul Nou); R – (Revelion ); B – (buhai) ; C - (capra); S – (Sorcova); S?– (Steaua); M?- (Malanca); A – (Ajunul); U – (Urătură); C- (colindă).). Au fost împărţite litere printre copii şi cine a ghicit cele mai multe cuvinte a luat premiul. Copiii au fost primiti cu mare drag, iar pentru frumoasele colinde interpretate au primit în dar colaci şi dulciuri. În iureşul sărbătorilor de iarnă biblioteca a găzdiut matineul Un strop din magia sărbătorilor de iarnă, prezentat de micii “artişti” de la grădiniţa “Foişor”. Este nelipsită şţi expoziţia de desene Mirajul Sărbătorilor de iarnă. Tema expoziţiei o reprezintă tradiţiile de iarnă. Spiritul sărbătorilor de iarnă a fost surprins în detaliu de micii “artişti”, care s-au dovedit foarte talentaţi şi au arătat că au o imaginaţie bogată. Din moşi strămoşi există o veche şi netrecătoare tradiţie, ca la hotar dintre anul care trece şi cel care abea vine, oamenii să se adune la un loc şi să-şi ureze: Cele bune să se adune, cele rele să se spele! Casa să ne fie casă, masa să ne fie masă şi să-avem pâine gustoasă! La anul şi la mulţi ani!

miercuri, 22 decembrie 2010

ZONĂ DE LECTURĂ (LIBERĂ)

Deja mai mulţi ani împrejurul Secţiei Consulare a Ambasadei Române stau în aşteptare oameni în rânduri interminabile. De este căldură sufocantă, ploaie sau ger, rândurile sunt constante. Sute de basarabeni, veniţi din toate colţurile ţării stau de veghe şi zi şi noapte cinci zile în săptămână lângă acest imobil . Aflându-ne în vecinătatea lui, Biblioteca de Arte «Tudor Arghezi» îşi oferă serviciile sale în măsura posibilităţilor, punând la dispoziţia solicitanţilor spaţiul ei. Împreună cu Mesageria d&d, companie de distribuţie a cărţilor şi a presei am organizat o acţiune cu scopul de a contribui cu puţinul nostru efort la depăşirea unei atare situaţii. Am organizat o expoziţie mobilă de cărţi, hărţi şi reviste, prin aceasta invitându-i la lectură, oferindu-le în paralel şi unele servicii gratis, cum ar fi o revistă, un ceai sau o cafea fierbinte. Jestul a impresionat lumea din jur, unii fiind luaţi prin surprindere, alţii neîncrezători iar alţii oferitind zâmbete succese în continuare. Impactul acţiunii a fost unul destul de pozitiv. Oamenii au fost destul de cooperanţi, chiar au parvenit şi alte îndemnuri privitor la modul de promovare a cărţii. Incertitudinea noastră, a localnicilor, ne face să privim cu speranţă către o lume mai modernă şi poate, mai bună, spre Europa. Dar, probabil, că noi avem mult mai multe şanse aici, la noi acasă, rămâne doar să le căutăm şi să le valorificăm. Să încercăm totuşi, să ieşim din zidurile mentalităţii noastre, să ieşim în stradă, să fim mai manieraţi, să ne cunoaştem mai bine, să să ne facem bine unul altuia şi să comunicăm mai mult despre noi, despre problemele noastre. A dărui o carte este într-adevăr, un gest nobil. Ea este lumina noastră, a basarabenilor. De aceia, dacă vi se întămplă vre-o dată să vi se ofere o carte în stradă, nu neglijaţi gestul, dar bucuraţi-vă, luaţi cartea, deschideţi-o şi dacă va lăsat indiferent, atunci faceţi bine altora: transmiteţi-o mai departe. La sigur, ea îşi va găsi stăpânul.


Consemnare
Aliona Vîrlan,  manager
Anastasia Moldovanu, bibliotecar principal

BIBLIOTECA ,,TÂRGU-MUREŞ'': CENTRU CULTURAL- EDUCATIV

Elena BOTIN, învăţătoare,
Liceul ,,Ion Creangă''


Biblioteca ,,Târgu-Mureş’’ reprezintă prin excelenţă un centru de informare continuuă şi de cultură, contribuind în acest mod la dezvoltarea şi consolidarea procesului de educaţie a cititorilor. Prin spectrul de activităţi prestate, bibliotecii îi revine marele rol de a cataliza dezvoltarea multilaterală a personalităţii în devenire. Întîlnirile cu scriitorii, mesele rotunde desfăşurate, programele cognitiv-educative, prezentările şi lansările de carte, expoziţiile organizate şi promovate, toate acestea au un impact pozitiv asupra dezvoltării copiilor şi a fundamentării unei baze veritabile de valori etico-culturale. Astfel, biblioteca ni se prezintă a fi un agent deloc subsidiar al procesului de socializare a copiilor, necesar pentru integrarea în spaţiul social, precum şi un catalizator al dezvoltării literar- astistice al acestora. Din aceste considerente, învăţătorii care lucrează cu elevii claselor primare vor acorda o atenţie deosebită mecanismelor de cultivare a copiilor prin prisma unor principii culturale, clar definite. Elocvente în acest sens ar fi fortificarea relaţiilor de parteneriat cu biblioteca - sursă inepuizabilă de conservare a patrimoniului literar artistic autentic. Astfel în procesul dezvoltării literar - artistice al copiilor un rol important revine pedagogului, care prin muncă asiduă şi sistematică, prin integrarea copiilor în diverse activităţi extracuriculare contribuie la altoirea dragostei faţă de carte şi lectură, însuşirea repertoriului de competenţe educative, achiziţionarea cunoştinţelor din domeniul artistic şi literar, formarea unor priceperi şi deprinderi elementare de lucru cu mesajul scris. Deci, activitatea literar-artistică a copiilor va fi orientată spre dezvoltarea şi modelarea calitativă a personalităţii. Pornind de la această premisă, în calitate de învăţătoare a claselor primare de la Liceul "Ion Creangă", sunt mereu prezentă cu elevii clasei mele la activităţile organizate de Biblioteca ,, Târgu-Mureş'',chiar de la fondarea instituţiei. Astfel, elevii au învăţat să se manifeste activ, spontan şi participativ, aşa încît prezenţa lor la activităţi se face întotdeauna bine simţită. Din aceste considerente, tratez ca fiind destul de preţioase orice gen de activitate: întîlniri cu scriitorii, lansări şi prezentări de carte, , ore de lectură etc. Cu mare plăcere şi cu mult interes venim de fiece dată la Biblioteca ,,Târgu-Mureş’’, atunci cînd suntem invitaţi să participăm. În octombrie a.c. şi-a redeschis uşile Oficiul Copii, un eveniment important în viaţa micilor cititori. Cu această ocazie am fost invitaţi să ne întîlnim cu îndrăgita scriitoare Claudia Partole. Această activitate i-a flatat pe elevi, aşa încît a reuşit să le creeze un motiv imens de bucurie atît pentru ei, cît şi pentru însăşi scriitoarea. Claudia Partole impresionează prin felul ei de a se manifesta, prin faptul că reuşeşte întotdeauna să-i provoace pe cititori la discuţii sincere despre viaţa de elev, despre prietenie şi dragoste, precum şi despre motivele care generează fericirea şi nefericirea. Copiii participanţi, elevii mei din clasa întîi, interlocutorii şi confesorii scriitoarei, s-au manifestat şi ei pe măsura aşteptărilor. I-au recitit Claudei Partole poezii, şi-au demonstrat cu măiestrie harul artistic, dar şi curiozitatea de a cunoaşte cît mai mult despre carte. Scriitoarea, de asemenea le-a recitat copiilor versuri, le-a vorbit despre importanţa lecturii şi nu în ultimul rînd le-a povestit peripeţii şi întîmplări din dulcea sa copilărie, fapt ce i-a impresionat extrem de mult pe micuţi. Punctul culminant al întîlnirii cu Claudia Partole l-a constituit prezentarea cărţilor sale existente în Biblioteca "Târgu-Mureş": Învaţă de la toate; Un mare calendar pentru tine ,,mic ştrengar; Grăbeşte-te încet şi cartea nou apărută Copilul din colivie. Tematica acestor cărţi le-a trezit mare interes copiilor, astfel încît nu au ezitat să adreseze întrebări scriitoarei despre felul cum au fost scrise.
Finele activităţii s-a desfăşurat destul de spectaculos, copiii fredonînd împreună cu scriitoarea cîntece despre carte şi toamnă. Inspiraţi de spusele scriitoarei despre rolul cărţii în viaţa omului, elevii şi-au ,,legalizat’’ prezenţa la bibliotecă, cu promisiunea că vor reveni cît mai des. .

DECEMBRIE – LUNA POVEŞTILOR DE IARNĂ

Eugenia BUREA,
Filiala ,, Târgu-Mureş”


...Iar din această lună de poveste
Cu fulgi şi glas de clopoţei
N-a fost şi înainte mult nu este,
Pînă la noi la bibliotecă dragii mei!


Odata cu redeschiderea Oficiului Copii Biblioteca ,,Târgu-Mureş” şi-a amplificat simţitor spectrul de activităţi pentru micii cititori. Menţionez însă, că cel mai iubit şi solicitat program rămîne a fi Ora Poveştilor. Lumea poveştilor este una specială, în care voinţa omului nu cunoaşte limite. Binele învinge întotdeauna Răul, duşmanii sunt pedepsiţi, iar cei săraci înving vitregiile sorţii. În acest mod, aceste diferenţieri clare dintre pozitiv şi negativ , îl ajută pe copil să-şi însuşească reprezentările morale compatibile cu necesităţile sociale şi idealurile generate de acestea. Dintre cărţile noi primite în bibliotecă, care ne-au servit ca punct de reper în desfăşurarea Orei Poveştilor, cele mai solicitate sunt: Enigma din Pădurea Nestematelor, Bosque, Carmen; Poveştile Albei-ca –Zăpada din seria ,,Înconjurul lumii cu o poveste''; şi cărţile noi apărute din seria Cele mai frumoase poveşti şi în variantă electronică: Cenuşăreasa; Frumoasa din pădurea adormită; Inimă de piatră; Capra cu trei iezi; Crăiasa Zăpezii; Spărgătorul de nuci şi regele Şoarecilor. Şi pentru că suntem în decembrie, prima lună de iarnă, în toiul mult aşteptatelor sărbători, programul Ora Poveştilor a depăşit limitele tradiţionalului, de astă dată căpătînd un specific aparte. Astfel ideea de a-i impresiona pe cei micuţi cu ceva nou şi specific sărbătorilor de iarnă, ne-a reuşit întocmai. În această lună, micii cititori prezenţi la orele de lecturare a poveştilor, pregătiţi deja să-şi intre în rol, au fost surprinşi să audieze de această dată poveşti impresionante: cu Moşi Crăciuni coborînd alene prin hogeaguri, cu clinchete de clopoţei şi peripeţii ale iepuraşilor friguroşi, cu prietenii neclintitului om de zăpadă şi farmecele făcute de Zîna Iarnă şi, bineînţeles, cu brăduţi înveşmîntaţi de sărbătoare. Nelipsită din poveştile de iarnă a fost şi prea frumoasa nepoţică a lui Moş Crăciun Alba-ca Zăpada, pe care copii au perceput-o ca fiind o adevărată crăiasă a iernii, o zînă a copiilor. Şi cum totul este compus din bine şi rău, din bucurie şi tristeţe, în poveştile de iarnă a predominat şi personajul negativ baba Hîrca, care s-a dat drept Alba-ca Zăpada, vrînd sa-i amăgească pe cei micuţi . Apţi deja să distingă binele de rău, copiii s-au aventurat s-o izgonească pe Hîrcă de la sărbătoare, manifestîndu-se ca adevăraţi ocrotitori ai Albei- ca-Zăpada.

Prin intermediul programului Ora Poveştilor le-am oferit copiilor posibilitatea de a trăi în lumea basmelor, de a lua cunoştinţă de valoarea frumosului, a binelui şi a triumfului. Pentru a menţine spiritul încins şi a spori interesul copiilor, la sfîrşitul fiecărei şedinţe a Orei Poveşilor am recurs la nişte modalităţi speciale de conlucrare cu aceştia. Astfel, am organizat mai multe jocuri interactive cu tematica poveştilor lecturate, încurajînd în acest mod spiritul de participare şi dezvoltîndu-le spontanietatea micilor cititori. De asemenea , pentru a consolida nivelul de asimilare a poveştilor am adresat mai multe întrebări relevante răspunsurile cărora erau din conţinutul poveştilor expuse. Copiii au rămas extrem de entuziasmaţi şi au promis că vor reveni cu drag şi la alte ore de poveste.

Eforturile noastre de a-i flata pe cei micuţi cu ceva deosebit, s-au materializat şi în organizarea unei expoziţii de carte intitulată Farmecul sărbătorilor de iarnă. Copiii au manifestat un real interes pentru această expoziţie, răsfoind cu minuţiozitate mai multe din cărţile amplasate pe raftul expoziţional: Poenaru V. Vine, vine Moş Crăciun; Codreanca L., Sania cu zurgălăi; Granaci L., Sărbători Obiceiuri Tradiţii; Colinde, Moş Crăciun şi alte colinde; Florile Dalbe : colinde şi urături; Steaua sus răsare: colinde; Mardare M., Povestea iernii; Feeria iernii: antologie lirică. Orele de Poveste constituie adevărate instrumente de dezvoltare şi consolidare a deprinderilor de lectură, care are un rol deosebit de important în viaţa copiilor. Astfel lectura reprezintă spun autorii D. Murăraşu şi D. Simonescu, o plăcere prin ea însăşi, un mijloc de ieşire din realitatea cotidiană sau o modalitate de cufundare în lumea ideilor şi a frumosului. Aceste momente feerice de poveste oferite micuţilor cititori nu numai ca îi relaxează şi entuziasmează la maxim, dar contribuie şi la dezvoltarea imaginaţiei creatoare a acestora, la înţelegerea frumosului, importante pentru dezvoltarea spirituală şi educarea artistică a copiilor.

Iarna ne aduce cu sine magia sărbătorilor, ne inundă meleagul şi sufletele cu puritatea-i sclipitoare. Aceasta este poate cea mai solidă motivaţie pe care ne-o oferă fascinaţia iernii prin prisma frumosului elevat în date şi obiceiuri străbune, tradiţii şi colinde, poveşti şi basme populare!

marți, 21 decembrie 2010

PROGRAM EXTRAMUROS „POVESTEA VINE LA TINE”

Lilia BEŞAN, bibliotecar
Filiala “Transilvania


Acest serviciu este o acţiune întreprinsă în afara bibliotecii şi care are drept obiectiv principal să asigure acces la cunoaştere, informare, lectură, carte, studiu, comunicare tuturor membrilor comunităţii, în cazul dat preşcolarilor din grădiniţele sect. Ciocana.

Acţivitatea extramuros la Biblioteca „Transilvania” se desfăşoară prin intermediul programului “Povestea vine la tine”.

Pe parcursul anului au fost desfăşurate 38 de activităţi extramuros: ora poveştilor, oră de poezie, oră de lectură, însuşirea literelor, culorilor şi a formelor geometrice; activităţile au fost realizate prin: dans, joc, desen, ghicitori cu participarea a 606 copii.

Grupul-ţintă al acestui program sunt preşcolarii de 3-7 ani, astfel au fost încheiate protocoale de colaborare cu instituţiile preşcolare din sectorul Ciocana: grădiniţele nr. 211, 161, 225 şi gr. ,,Foişor”. Pe parcursul anului între instituţiile sus-menţionate şi bibliotecă s-a stabilit o caldă şi productivă colaborare.

La “Ora poveştilor” copiii au fost familiarizaţi cu minunata lume a eroilor din basmele îndrăgite; prin intermediul ,,desenului” au reprezentat personajele favorite ale poveştilor.

În timpul desfăşurării orei de lectură, prin intermediul ghicitorilor, jocurilor, preşcolarii au cunoscut ce este ,,Alfabetul”, învăţând litere noi; s-a vorbit despre faptul ce profesii există şi care şi-ar alege-o ei.

La,,ora de poezie”, unul dintre autorii prezentaţi, a fost Grigore Vieru şi ciclul de poezii ,,Moşul din leagăn”. Am fost impresionată atunci când copiii şi-au manifestat interesul să recite câteva poezii de-ale poetului şi să menţioneze câteva date biografice.

În cadrul tuturor instituţiilor preşcolare, copiilor le-a plăcut să participe la activităţi, să înveţe lucruri noi şi diverse. În urma citirii poveştilor, preşcolarii manifestau interes sporit.

Atragerea la lectură a copiilor de la o vârstă cât mai fragedă, este scopul final al acestei activităţi, realizându-se prin prisma obiectivelor propuse de noi:

  • familiarizarea copiilor de vârstă mică cu bibliotecarul şi biblioteca;
  • dezvoltarea responsabilităţii copiilor în ceea ce priveşte îngrijirea şi păstrarea cărţilor;
  • implicarea şi atragerea copiilor în diverse activităţi cultural-educative;
  • atragerea celor mici ca viitori utilizatori ai bibliotecii.

...ŞI NE-AM POMENIT ÎNTR-O EUFORIE A LECTURII DEMULT AŞTEPTATĂ

Liliana JUC,
Sef oficiu copii, Filiala "Târgovişte"

Romanul "Tema pentru acasă" de Nicolae Dabija e volumul care n-a avut nevoie de adnotare sau prezentare pentru cititor, el a avut doar recomandarea: citeşte-l te va îmbogăţi spiritual.

Lecturarea lui a descris un proces rectiliniu – mereu în solicitare majoră. Şi dacă pînă acum în topul celor 10 cărţi cele mai citite (lecutură din plăcere) întîietate o aveau operele lui Paulo Coelho, anul acesta romanul "Temă pentru acasă" de Nicolae Dabija s-a plasat pe primul loc.

Inepuizabil prin gînduri şi metafore te recheamă la el ca de fiecare dată să descoperi ceva nou, subtil prin profunzimea gîndului şi veridicitatea sugestiei se vrea lecturat cu creionul în mînă pentru a-l trece prin sine „aşa cum trec aurarii metalul preţios prin sită”. Plin de optimizm şi încărcătură emotivă, fără osanale, e un roman dătător de viaţă.

Numeroasele şi diversele activităţi organizate de filialele BM „B. P. Hasdeu” parcă nici n-au fost suficiente pentru a elucida pledoria operei, parcă nici n-au reuşit să epuizeze toate motivele şi laitmotivele romanului.

Programul "Chişinăul citeşte o carte – 2010 a fost una desăvîrşită, deoarece să-l faci pe cititorul de astăzi să umble după o carte e chiar o victorie. Părerile cititorilor vizavi de carte nu s-au scindat ca în campaniile anterioare, romanul fiind în permanenţă la cotă maximă. Volumul a fost lecturat atît de utilizatorul adult, adolescent, preadolescent...şi ne-am pomenit într-o euforie a lecturii demult aşteptată.

„...oamenii nu vor muri niciodată atăta timp cît se vor naşte oameni”, – zice autorul romanului, iar eu voi îndrăzni să zic că bibloteca şi lectura vor perpetua în timp atît, cît vor exista cărţi de talia romanului "Tema pentru acasă".

luni, 20 decembrie 2010

UN ROMAN E PLIN DE EMOŢII, INIMI SFÂŞIATE ŞI SPERANŢE

Diana GRAJDAN, Liceul „P. Rareş ″


Fiinţa nu are margini şi nu este supusă graniţelor. Ea se ridică deasupra timpului, deasupra regimurilor, trece dincolo de spaţiu şi circumstanţe.Supraomul nu este un mit. El există şi se află printe noi, prin dăruire de sine. Un exemplu viu se proiectează şi din rândurile romanului Temă pentru acasă de Nicolae Dabija. Supunerea destinului fatal în numele dragostei va dăinui peste veacuri.

Romanul Temă pentru acasă ne prezintă omul persecutat de destin, de ani, de frig, dar care în pofida acestor circumstanţe slujeşte ideea de a rămâne treaz şi receptiv la chemările sufleteşti. Autorul subliniază cele mai esenţiale valori umane.

Acest roman e plin de emoţii, inimi şi speranţe sfâşiate. Un roman cu personaje bine conturate, care se confruntă cu urmările grele de după război, cu cele din perioada postbelică. Am citit destulă proză până în prezent, dar Tema pentru acasă este unicul roman contemporan autohton pe care l-am pus pe un raft cu alte cărţi valoroase, universale.

Iubirea celor două personaje, profesorul Mihai Ulmu şi eleva sa Maria Răzeşu, e supusă unor chinuri intense şi aprige. Cuvinte atât de simple redau o dragoste atât de puternică, încât îţi provoacă fiori şi te zguduie până în măduvă. O iubire încadrată în regimul stalinist, ce este sortită să moară, dar care reuşeşte să dea roade şi să supravieţuiască în pofida condiţiilor antiumane din închisorile Siberiei.

Acest roman ne trezeste conştiinţa naţională. Suntem oameni puternicişi trebuie să luptăm pentru demnitate, libertate şi verticalitate! Acestea sunt îndemnările ce se desprind din filele romanului, pentru că în el ne regăsim şi noi, la fel cum îi regăsim pe buneii şi străbuneii pierduţi în frigurile siberiene. Este o realitate crudă, dar care trebuie acceptată ca fiind parte din istoria noastră. De noi depinde ca ea să ramână doar în istorie, pentru că deportările ne-au ştirbit din rădăcină, ne-au smuls de la sânul familiei, dar nu ne-au nimicit spiritul, şi nici dragostea, şi nici conştiinţa.
Nicolae Dabija a reuşit să ne impresioneze, să ne îndemne la lectura romanului, să ne facă să-l citim cu ochii umezi. Cred că lucrarea Temă pentru acasă ar trebui inclusă obligatoriu în programul şcolar, pentru că doar aşa generaţia nouă îşi va cunoaşte adevărata istorie şi va învăţa să ţină piept greutăţilor în apărarea Patriei.

Mulţumim, domnule Nicolae Dabija, pentru acest superb roman dăruit nouă, cititorilor! L-am citit împreună cu părinţii şi o parte din vecini. Cu toţii am rămas surprinşi, emoţionaţi şi impresionaţi.

vineri, 17 decembrie 2010

REVISTA „CLIPA” LA „TRANSILVANIA”!

Tatiana DONŢU, şef oficiu copii
Filiala „Transilvania”


Miercuri, 15 decembrie, Biblioteca "Transilvania" a trăit atmosfera unui eveniment cultural inedit!

Biblioteca "Transilvania” în colaborare cu Liceul "Gaudeamus" din sector, începând cu ora 15:00 a organizat, o întâlnire de suflet în cadrul Salonului de lectură “Ceaiul de la ora trei”.

Iubitorii, cititorii revistei Clipa, numărul cărora este mereu în creştere, au avut frumosul prilej de a se întâlni cu membrii colegiului de redacţie a revistei. Au fost prezente dna Iulia Iordăchescu, coordonator de proiect, Aurelia Borzin, redactor-şef ş.a.

Manifestarea s-a deschis cu cuvantul moderatoarei, profesoarei de la liceul “Gaudeamus”, dna Alexandra Tănase.

Participarea a fost mai numeroasă ca de obicei, lucru ce demonstrează dorinţa iubitorilor de cultură de a se revedea, a schimba impresii. În continuare, doamna Iulia Iordăchescu cu sprijinul colaboratorilor redacţiei, a prezentat ultimul număr al revistei “Clipa”, colectivul de redacţie si structura revistei, articolele având ca teme : probeleme de cultură şi literatură, relaţiile tinerilor cu cartea, creaţii originale, sau traduceri, unele au fost realizate de inşişi liceenii: Ina Baciu, Şimon Olga etc.

Dna Aurelia Borzin, în numele colectivului redacţional a vorbit despre efortul şi dorinţa de a "scoate" o publicaţie în care iubitorii de carte să se regăsească şi la care să participe cu articole interesante, cu noutăţi. Au salutat apariţia în revistă a publicaţiilor lui Aureliu Busuioc.

S-a mai discutat despre fotografie, la ce ar trebui să ne gândim mai mult, la forma plastică a imaginilor şi la mesajul pe care acestea îl transmit. Nu ne putem limita doar la “aparatură şi la latura tehnică", a declarat Olga Şimon, participanta la proiect. Invitaţia adresată cititorilor, liceenilor a fost sublim argumentată prin recitarea creaţiilor proprii şi a autorilor îndrăgiţi. S-a remarcat că mulţi liceeni au publicaţii originale pe paginile revistei, ei fiind plăcut surprinşi la întâlnire. S-au mai discutat unele aspecte literare, care stau în vizorul tinerilor.

La eveniment au mai fost prezente şi profesoarele de la liceul ”P. Zadnipru” şi „Gaudeamus”, ca: Aliona Corobceanu, Iraida Zagnat, Eudochia Costiuc, Valentina Curechi, care s-au inclus cu idei originale în dispute.

Organizată sub semnul sarbatorilor de Iarna, activitatea a fost împlinită de un scurt recital de colinde prezentat de membrii Salonului. S-au interpretat colindele şi în limba engleză, fapt ce ne-a frapat nespus de mult.

Tuturora le multumim ca au fost alături de noi şi suntem siguri că o vor face şi
în continuare.

joi, 16 decembrie 2010

OFICIUL COPII AL BIBLIOTECII ,,TÂRGU-MUREŞ'' ŞI-A REDESCHIS LARG UŞILE

Iana GUŢAN, şef oficiul copii  
filiala ,,Târgu- Mureş''

,,...o carte poate fi asemănată cu cel mai credincios amic al copilului, care îl sprijină în lumea lui neclară încă, îi sedementează viziunile, îi potolesc grijile şi adorm în ei plictiseala''.

,,...o bibliotecă – spune Lubblock- este un ţinut vrăjit, un palat cu desfătări, un adapost în care te poţi adăposti împotriva furtunilor. Orcine va avea cheiţa de aur care deschide uşa tăcută a bibliotecilor, va găsi în ele încurajare şi mîngîiere, odihnă şi fericire de copil''.

Lectura oferă copiilor uimitoarea posibilitate de a-şi extinde viabil ariile de cunoaştere, de aşi defini parametrii vocaţionali, de aşi cultiva sentimente nobile prin intermediul cuvîntului artistic. Astfel valoarea cognitiv-educativă a cărţilor este de nemăsurat, acestea constituind principalele instrumente formative şi modelatoare a personalităţii în devenire. Cărţile conţin adevăruri fundamentale ale vieţii. Ele traversează sufletul fiecărui copil, devenind astfel hrana spirituală al acestuia. Prin urmare, lectura face parte din modul de a fi al copilului, iar biblioteca este receptată ca fiind centru eficient de comunicare culturală şi socială al acestuia. Biblioteca este răspunzătoare de calitatea informaţiilor şi cunoştinţelor oferite copiilor şi comunităţii în general, ea reprezentînd sursa autentică şi inepuizabilă de autocultivare continuuă. În octombrie a.c. în cadrul programului ,,Săptămâna Uşilor Deschise'', biblioteca ,, Târgu- Mureş, a sărbătorit un eveniment de importanţă majoră – redeschiderea Oficiului Copii, după o pauză de renovare şi mobilare a sediului. Cei aproximativ 2 mii de copii – cititori ai bibliotecii, fideli prieteni ai cărţii au aşteptat cu nerăbdare ziua redeschiderii Templului Cărţii pentru Copii. Acum în Oficiul Copii domneşte atmosfera de basm. Pe mobilierul viu colorat, adecvat vîrstei micilor cititori, cu rafturi joase am plasat cărţi-jucării, puişori eclozînd din oul-carte, iepuraşi studioşi cu ghiozdane- cărţi pe spate, balauri cu burţile ,,tobă de carte,, şi cîte şi mai cîte minunăţii executate în cele mai bune condiţii poligrafice. De pe un raft ne zîmbeşte mascota bibliotecii Bufniţa – simbolul înţelepciunii. Acest dar de preţ al lui Dimitrie Poptămaş, fondatorul bibliotecii noastre, a devenit în scurt timp răsfăţata cititorilor, dar şi recepţionara boxei de idei. Colecţia Oficiului copii constituită din circa 4 mii cărţi şi ediţii periodice din Moldova şi Târgu -Mureş, este valorificată prin expoziţiile de carte sistematic organizate, cu diverse ocazii şi aniversări. În prezent avem organizate expoziţiile: Va bucurăm cu cărţi noi, Grigore Vieru- cel mai iubit poet al copiilor, Cărţi jubiliare pentru copii, E bine să ştii, Cărţi cu dedicaţie ale scritorilor pentru copii, În lumea basmelor , Farmecul sărbătorilor de iarnă, ş.a.Biblioteca pune la dispoziţia copiilor programele de lectură: Ora poveştilor, Copiii Chişinăului citesc o carte, Lecturile verii, Sărbătoarea literaturii pentru copii, ş.a. De asemenea în activitatea bibliotecii este preconizată deschiderea clubului ,,Prietenul meu Ştie-Tot,,, care are ca scop promovarea cărţii şi a lecturii în rîndurile micilor cititori. Inaugurarea Oficiului Copii a culminat cu organizarea unei serate literare , numită Odă cărţii şi biblioteci, în colaborare cu elevii claselor primare a Liceului „Ştefan cel Mare”. La activitate au participat mai multe personalităţi notorii precum: Vice pretorul sect. Râşcani Valentin Ghincul, şefa secţiei „Administraţie publică” Irina Ciupac , scriitorii Claudia Partole, Nicolae Rusu, Titus Ştirbu, Victor Prohin, Valentina Stoica, Marcele Mardari, Artista Poporului din R. Moldova Paulina Zavtoni, compozitorul Eugen Mamot, directorul adjunct a claselor primare a liceului „Ştefan cel Mare” - Virginia Vangheli, dirijorul de cor al aceluiaşi liceu Vlad Matcovschi , profesori, bibliotecari şi elevi. Micii cititori de la liceul „Ştefan cel Mare” au venit pregătiţi cu recital de poezie, scenarii şi respiro muzical consacrate sarbătorii cărţii şi a lecturii. Compozitorul Eugen Mamot, a făcut copiilor o surpriză plăcută, donîndu-le cartea sa Dulcea mea copilărie - culegere de cîntece pentru elevii claselor primare.
La finele sărbătorii cărţii, copii participanţi au primit în dar cărţi şi dulciuri, fiind îndemnaţi de către bibliotecari să revină cît mai des în templul cărţilor, cu mesajul:
Citeşte o carte, n-o da la o parte!
Intră într-o nouă lume, plină de mister şi glume.
Nu te da bătut! N-ai nimic de pierdut!