vineri, 10 decembrie 2010

ÎN UNIRE CONSTĂ PUTEREA

Eugenia PLĂMĂDEALĂ,
bibliotecar principal, Filiala “Alba Iulia”

1 Decembrie - Marea Unire a românilor de la 1918 ne remarcă marea libertate căpătată cu mulţi ani în urmă. Nu este complotul unor oameni cu o influenţă mare, a unor oameni de ştiinţă sau a unor state, dar este un complot al timpului care a decis că Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 va fi mereu menţionată printre filele ziarelor, a cărţilor sau în gândurile politicienilor, va fi cântată în cântece şi recitată în poezii. Ea nu va fi prăfuită şi nici uitată.

La 25 noiembrie curent Filiala "Alba Iulia" a organizat un simpozion ştiinţific cu genericul Să ne cunoaştem istoria la care au fost invitaţi elevi de la liceele "Onisifor Ghibu", "Petru Rareş", "Spiru Haret", "Vasile Alecsandri", clasele a VII-a – a XI-a, studenţi de la Universitatea de Stat din Republica Moldova, Universitatea Pedagogică "Ion Creangă", Universitatea de Stat din Tiraspol şi profesori de istorie şi limba şi literatura română ale acestor instituţii de învăţământ. Printre participanţi şi vorbitori i-am avut ca oaspeţi pe naistul Vasile Iovu, profesorul universitar Vasile Şoimaru, preşedintele Asociaţiei Filateliştilor, Constantin Ciobanu, Olga Chojnacka, Consul al Ambasadei Cehe în Republica Moldova, Constantin Rusanovschi, originar din Basarabia, Preşedintele Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina din Oneşti, Judeţul Bacău, Viorel Cojocaru, preot la Biserica "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel", ziarista Tamara Gorincioi, alţi cititori ai bibliotecii noastre.

Discursurile susţinute de către liceeni, studenţi, profesori universitari au fost intercalate cu cântece şi poezii patriotice, transfornând lejer emoţiile în sentimente de mândrie pentru neamul românesc. Această sărbătoare, pentru puţin timp, ne-a transpus în anul 1918, cu gîndul la cei care au făurit Unirea. Seara de 25 noiembrie a fost o adevărată lecţie de istorie, un eveniment cu totul deosebit. Deosebit din mai multe considerente: am sărbătorit 92 ani de la Marea Unire a românilor de pretutindeni, am adunat în incinta bibliotecii liceeni şi studenţi de la diverse instituţii de educaţie care au avut rara ocazie să admire naiul, dar şi personal pe maestrul Vasile Iovu, să-l asculte şi să-l admire pe Vasile Şoimaru, dar şi pe Constantin Rusanovschi, Constantin Ciobanu, Viorel Cojocaru, Olga Chojnacka, Consul al Ambasadei Cehe în Republica Moldova, dar şi pe moderatorii acestui eveniment ziariştii Elena Tamazlâcaru şi Vlad Pohilă.

Frumoasa manifestare a impresionat publicul prin minunatele recitaluri patriotice, interpretate de elevi Liceului "Petru Rareş". Cei prezenţi în sală au ascultat cu plăcere şi discursul despre activitatea lui Onisifor Ghibu şi descendenţi acestei familii prezentat de către elevi de la Liceul "O. Ghibu".

Prezenţa doamnei Olga Chojnacka, Consul al Ambasadei Cehe în Republica Moldova, a fost un alt motiv de a aduna în sală un public select, dornic de cunoaştere şi de discuţii. Doamna Consul şi-a exprimat profund sentimentele de respect şi admiraţie pentru poporul român, a vorbit despre tradiţiile şi obiceiurile frumoase ale noastre care au impresionat-o de atâtea ori, iar admiraţia noastră – Doamna Consul a comunicat cu publicul din sală într-o limbă română impecabilă. La acest capitol profesorul universitar, Vasile Şoimaru a povestit cum a admirat oraşul Praga, despre locurile şi oamenii care l-au impresionat îndeosebi, dar şi despre faptul că pe parcursul istoriei românii şi cehii au trăit momente, evenimente tangenţiale. Iar Vlad Pohilă a trasat o paralelă între importanţa unor evenimente istorice asemănătoare şi deosebite ale anului 1918 pentru cehi şi români.

Cu un excepţional recital la nai ne-a încântat naistrul Vasile Iovu, care, uneori, atunci când liceenii vorbeau, îşi ştergea câte o lacrimă de pe obraz.

Tot în cadrul acestei seri s-a făcut prezentarea publicaţiilor: Biobibliografia Vlad Pohilă; Adevărul istoric de la A la Z de Sava Bogasiu; Căderea comuniştilor şi Românii din jurul României în imagini de V. Şoimaru; Bulboaca de C. Ciobanu; Biblioteca "Alba Iulia" un deceniu de prezenţă în comunitate;

În cadrul simpozionului mai multe personalităţi prezente în sală au făcut donaţii de carte bibliotecii şi cititorilor acesteia printre care Ultima carte şi Românii de la Est de Bug în 2 volume de Anton Golopenţia; Banca, banii şi bancherii de Cristian Păunescu; Un ospiciu numit România de Cozmin Guşă şi un calendar pentru anul 2011 de la Ambasada Republicii Cehe.

Simpozioanele ştiinţifice cu genericul Să ne cunoaştem istoria au devenit o tradiţie de peste 10 ani la Biblioteca "Alba Iulia" şi se încadrează, alături de alte manifestări culturale cu spirit istoric, în proiectul în devenire – Biblioteca de carte şi cultură istorică.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu