vineri, 30 octombrie 2015

Construim soluții pentru dezvoltarea capacității profesionale

La 29 noiembrie, a.c., un grup de bibliotecari, membri ai Asociației Bibliotecarilor, au lansat primul eveniment în stil neconferință pentru a discuta despre viitorul instruirii continue pentru bibliotecari. Ideea organizării evenimentului a  constat în oferirea unui spațiu dedicat conectării, dezvoltării și colaborării a celor care contribuie la transformarea educației formale și nonformale pentru adulți. Având un început al unui eveniment cu aplicabilitate practică, organizatorii – Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, Biblioteca Națională a RM, Centrul de Formare Continuă din cadrul Universității de Stat din Moldova etc. – au încercat să evite unul sau mai multe aspecte ale unei conferințe convenționale.

De mai mulți ani, prin intermediul Programului Novateca, comunitatea bibliotecară a pornit o mișcare a bibliotecarilor care pun umărul și în Republica Moldova la transformarea formării profesionale. După deschiderea unor centre regionale de formare, a Centrului Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari, a Centrului de Statistică, Cercetare și Dezvoltare, considerăm că există un mediu fertil pentru a dezvolta inițiative, programe de formare, încât bibliotecarii să poată beneficia de instruire, dar și să aibă acces la resursele profesionale de calitate.

Adunând peste 20 de bibliotecari, împreună cu comunitatea inovatorilor în educație și formare formală și nonformală din Republica Moldova, organizatorii au convenit că există inițiative minunate prin care s-a propus să se remodeleze, să se retransforme cultura formării în domeniul pe care îl practică. În mesajul său, Evan Tracz, director al Programului Novateca / IREX Moldova a lansat ideea cum putem lucra împreună pentru a construi formarea la care visează bibliotecarii de azi și de mâine. Cu tablete inspirate, privind viziuni asupra educației formale și nonformale în biblioteci, s-au prezentat dr. hab. Nelly Țurcan, din cadrul Universității de Stat din Moldova, și dr. Lidia Kulikovski, director al Departamentului studii și cercetări, din cadrul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, demonstrând că există pe piața noastră instituții, care pot servi drept modele de bune practici, formatori de succes în domeniul biblioteconomic, structuri care fac pasul înaintea tuturor și practicieni care se întreabă cum va arăta formarea formală și nonformală în următorii ani.

În continuare despre rezultatele chestionarului privind nevoia de formare profesională a personalului de specialitate din biblioteci a prezentat un comunicat dr. hab. Nelly Țurcan, sugerând inițiative ce ar complementa lista de oferte educaționale pentru bibliotecarii din diverse tipuri de biblioteci.  

Evenimentul, desfăşurat pentru inovatorii în formare și cei care construiesc produse ce aduc valoare în spațiul educațional, precum și pentru beneficiarii și susținătorii programelor de instruire existente, a scos în relief atât competențele-cheie ale viitorilor bibliotecari, cât şi facilitați pe care le au. Un exemplu edificator în acest sens constituie luările de cuvânt ale Violetei Bunescu, manager, Programul Novateca, și dr. Oleg Bursuc, manager al aceluiaşi programul, în cadrul sesiunii Ai carte, ai parte. Spre final participanții au agreat asupra elaborării unui Memorandum de înțelegere privind instruirea formală și nonformală în biblioteci, precum și asupra unui set de competențe ale bibliotecarului modern.

Vorbitorii la eveniment, înviorând pe cei prezenţi cu unele momente umoristice, bazate, mai ales, pe folclorul nostru românesc, s-au convins că întâlnirile bibliotecare – Cele bune să se adune, cele rele să se spele; Ai carte, ai parte; Pântecele gol nu are urechi să asculte; Punem punctul pe „i"  – fără acestea nu ar avea fler şi perspicacitate.
Mariana HARJEVSCHI,

președinte, ABRM

miercuri, 28 octombrie 2015

Vizita de documentare la Kiev: Biblioteca - dialog, cultură, pace!

Rodica Avasiloaie, președintele secțiunii Biblioteci Universitare,
directorul Bibliotecii Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

Acesta este sloganul Asociației Bibliotecarilor din Ucraina (ABU), organizație care a reușit să se impună în scara de valori profesionale, reușind să demonstreze acest lucru și în perioada vizitei noastre. Colegii ucraineni au fost deschiși pentru dialog și colaborare. În urma discuțiilor, vizitelor efectuate la diverse instituții am remarcat o mobilizare a eforturilor diferitor structuri pentru consolidarea societății, pentru unitate în acțiuni, pentru organizarea eficientă a diferitor acțivități în perioada de criză (exemplu, Manifestul Biblioteca şi Bibliotecarul în condiţii de criză).

Bibliotecarii (4200 membri ai ABU) sunt motivați să argumenteze prestigiul profesiei, a asociației și a bibliotecilor. Sunt încurajați să participe la diverse proiecte, concursuri, întâlniri. Un punct forte în activitatea Asociației este formarea continuă sub diverse aspecte, inclusiv prin participarea la instruirea nonformală, școli de vară etc.

Bineînțeles că Ucraina dispune și de o rețea de istruire bibliotecară, facultăți de biblioteconomie, Academia Națională de Calificare a Cadrelor în Domeniul Culturii, Centrul de Formare Continuă din cadrul ABU ș. a. Din pachetul de priorități mai fac parte publicațiile de specialitate (cursuri practice tipărite + CD etc.), în cadrul a șase programe de studii (servicii noi, inovații, advocacy, proprietatea intelectuală, etica bibliotecarului, Web 2.0 pentru bibliotecari și utilizatori).

În scopul realizării obiectivelor comune pentru dezvoltarea Asociației, precum și a bibliotecarilor și  bibliotecilor, a fost semnat Acordul de colaborare între Asociațiile noastre.

Pe parcursul vizitei am beneficiat de serviciile colegilor din Ucraina în domeniul turismului social, idee care a fost îmbrățișată de toată echipa noastră. Am admirat Biblioteca Națională, Biblioteca Parlamentară, Biblioteca Centrală Universitară și Biblioteca Națională Științifică Medicală. De asemenea, am apreciat Biblioteca electronică Cultura Ucrainei, Enciclopedia bibliotecară, Colecțiile de Carte veche și rară, altele.

Constat cu satisfacție că colegii din Kiev au promovat Asociația și au reușit să ne redea spiritul de echipă și patriotism, atașament față de valorile naționale, oraș (exemplu, proiectul Cum să nu te iubesc, Kievul meu) și Țară.  

Conferința ABRM 2015 - Biblioteci dinamice: confruntări, experiențe, succese


Consiliul Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova are onoarea de a Vă invita să participați la Conferinţa naţională cu tema Biblioteci dinamice: confruntări, experienţe, succese. Evenimentul va avea loc joi, 5 noiembrie, 2015, ora 10:00 în incinta Institutului Muncii (str. Zimbrului nr. 10, Chișinău, MD-2024, Republica Moldova, microbuz nr. 175).

Ediţia 2015 a conferinţei este consacrată prezentării rezultatelor Proiectului Consolidarea instituțională a asociației, implementat de către ABRM în parteneriat cu suportul Fundației IREX/Moldova și a Programului Novateca. Participanții vor avea posibilitatea de a cunoaște experiențele asociației prin prisma valorificării și transformării potențialului organizatoric, funcțional orientat spre standarde organizaționale.

Pentru informații accesați www.abrm.md 

Pentru înregistrare accesați 

joi, 22 octombrie 2015

CONFERINȚA SATELIT BIBLIOTECI NAȚIONALE și PUBLICE: COMUNITATE, COLABORARE, CONEXIUNE

23 octombrie, 2015

CONFERINȚA SATELIT

BIBLIOTECI NAȚIONALE și PUBLICE: COMUNITATE, COLABORARE, CONEXIUNE

AGENDA

Locație: Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
Facilitator: Elena BUTUCEL, președinte, Secțiunea biblioteci publice ABRM

10:00 – 10:15 Deschiderea oficială: ABRM, Programul Novateca

Comunicări:

 • Provocările generației millennias pentru bibliotecile publice. Dr. Mariana HARJEVSCHI, Președinte ABRM
 • Centru social comunitar - Biblioteca Publică. Galina CĂRUȚĂ șef, Biblioteca Publică  Zorile, raionul Orhei  
 • Biblioteca conectează comunitatea: servicii și oferte. Angela ZATIC, șef, Biblioteca Publică „George Munteanu” satul Bravicea, raionul Călăraș
 • Serviciile noi – oportunităţi de afirmare a bibliotecilor publice. Elena NEGOIȚĂ, şef, Serviciul relaţii cu publicul, Biblioteca Publică Raională „Mihai Eminescu” Făleşti
 • Tinerii promovează comunitatea on-line. Natalia LAȘCOV, șef, Oficiul sala de lectură și agrement; Elena SLABU, șef, Serviciul relații cu publicul,  Biblioteca Publică Raională Telenești
 • Tânărul animator. Ana TRIBOI, șef,  Biblioteca Publică Vorniceni, raionul Strășeni
 • Teatrul în bibliotecă. Anastasia ROȘCA, șef, Biblioteca Publică Sărata Galbenă, raionul Hâncești
 • Eco începe cu Tine! - Internetul te ajută. Lidia RUSU, Director interimar, Biblioteca Publică Orășenească „Petre Ștefănucă”, raionul Ialoveni
 • Internetul și biblioteca ajută femeia să aspire spre armonie. Tamara CEBAN, șef, Biblioteca Publică Molești, raionul Ialoveni
 • Jocuri tradiționale la calculator. Marina SAVA, șef, Biblioteca Publică Cucoara, raionul Cahul
 • Biblioteca publică cu impact în comunitate. Rodica SECRIERU, șef, Biblioteca Publică s. Gherman, raionul Ungheni
 • Un alt format de lectură: cărțile electronice. Maria BIVOL, șef serviciu, BM „B.P. Hasdeu”
 • Concursurile on-line pentru copii - modalitate de stimulare a creativității şi de promovare a bibliotecii. Rodica GANGURA, bibliotecar principal, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă"
 • Practici și experiențe în utilizarea tabletelor în biblioteci. Eugenia FILIP, șef serviciu, Departamentul tehnologia informației, BM „B.P. Hasdeu”
 • Tendințele actuale de valorificare a memoriei locale: cazul bibliotecii publice Crihana Veche. Maria CUDLENCO, sef, Biblioteca Publică Crihana Veche, raionul Cahul
 • Bibliotecarului modern  –  respect pentru tradiții, curaj în inovații. Ludmila OUȘ, director, Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți.marți, 20 octombrie 2015

Conferința anuală a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”

La 21 octombrie 2015 Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” organizează tradiţionala conferinţă anuală în cadrul căreia bibliotecari din diferite structuri vor împărtăşi din inovaţiile, inițiativele și experiențele acumulate pe parcurs.
În acest an, cu genericul DESCOPERĂ. CONECTEAZĂ. ARHIVEAZĂ, Conferinţa  va cuprinde trei sesiuni: Laboratorul conceptelor: Descoperă! (moderat de dr. Lidia Kulikovski, director, Departamentul Studii și Cercetări); Hub-ul provocărilor: Conectează! (moderat de dr. Mariana Harjevschi, director general şi Călimara ideilor: Arhivează! (moderat de Tatiana Coșeri, director adjunct).
 Evenimentul se va desfăşura la Biblioteca Centrală (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 148), începând cu ora 10.00. Detalii agendă – www.hasdeu.md 

Vă aşteptăm cu drag.

vineri, 16 octombrie 2015

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2015

Data evenimentului: 19 – 25 octombrie 2015


Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2015 (Open Access Week) – un eveniment global, a ajuns la a noua ediţie, anunţând temă acestui an „Open for Collaboration”.

„Deschiși pentru colaborare” tema subliniază modul în care colaborarea inspiră avansarea mișcării Open Access prin parteneriate, inițiative; colaborarea cu factorii de decizie politică, care au promovat politicile Accesului Deschis în întreaga lume. Tema subliniază, de asemenea, modul în care Open Access identifică noi metode de colaborare între oamenii de știință privind punerea la dispoziția oricărei persoane, în orice moment și oriunde rezultatele cercetărilor științifice.


Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis este organizată de Coaliţia publicaţiilor ştiinţifice şi resurselor academice (SPARC).

Programul EIFL-OA prin coordonatorul Iryna Kucima încurajează bibliotecile din rețeaua EIFL să participe la Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2015. În sens mai larg, tema acestui an va oferi o oportunitate pentru susținătorii OA să ia în considerare mișcările similare Open Data și Open Education pentru a promova obiective comune.

Accesul Deschis (OA) – acces gratuit, imediat, on-line la rezultatele cercetării ştiinţifice, precum şi dreptul de a utiliza şi reutiliza aceste rezultate – are puterea de a transforma modul de comunicare a rezultatelor cercetării ştiinţifice.

Săptămâna Accesului Deschis ne va conecta la impulsul global pentru împărtăşirea deschisă a ideilor şi pentru promovarea la nivel local a unor schimbări de politici privind accesul la informație. Universităţile, colegiile, institutele de cercetare, bibliotecile vor discuta despre beneficiile sociale şi economice ale Accesului Deschis.

Marcaţi data în calendar, începeţi planificarea evenimentelor OA şi, dacă sunteţi gata să realizaţi activităţi, va rugam sa ne contactaţi pentru a adera la Campania de promovare “Deschiși pentru colaborare”, care este organizată în cadrul parteneriatului între Programul EIFL-OA Moldova al Consorțiului REM şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM).

Programul comun al activităţilor va fi transmis Managerului Programului EIFL-OA Iryna Kucima pentru diseminare pe plan global şi va fi va fi prezentat pe pagina oficială Web a Săptămânii Accesului Deschis: http://www.openaccessweek.org.


Evenimente şi resurse:
·         Evenimentele Săptămânii Accesului Deschis (ţările partenere EIFL) în 2014
·         Descărcarea materialelor promoţionale pentru a prezenta Săptămâna Accesului Deschis pe site-ul dvs. şi în reţelele sociale.

Programul EIFL-OA Moldova va plasa ştiri despre activităţile care au loc în cadrul instituţiilor, înainte şi în timpul acestei săptămâni. Vă rugăm să prezentați informații privind evenimentul organizat în instituția dvs. pentru Programul comun consacrat OA în instituţiile academice din Republica Moldova, 19-25 octombrie 2015. Plasând bannerul Săptămânii Accesului Deschis pe site-ul dvs. veţi susţine acest impuls global. Vă rugăm, de asemenea, să nu uitaţi să postaţi pe Web informații, fotografii și video de la aceste evenimente.


Consorțiul REM

Contact:
Tel: 022 402964

joi, 15 octombrie 2015

Trei zile de neuitat la Kiev

Impresii: Maria Furdui

„Asemeni  tuturor marilor călători văd mai mult decît
îmi amintesc şi îmi amintesc mai mult decît am văzut”
Benjamin Disraeli

            O vizită de studiu totdeauna îţi a duce o valoare  substanţială în dezvoltarea personală. Dar o  călătorie în grup poate să aducă o contribuţie valoroasă la dezvoltarea domeniului de activitate.
            Am fost printre cei 10 specialiști, membri ai ABRM delegaţi într-o vizită de studiu la Kiev cu  suportul  Novatecii. Plecam într-o ţară cu  situaţie politică precară, dar cu o Asociaţie a Bibliotecilor Ucrainene  puternică pentru transfer de bune practici şi consolidarea parteneriatului.  Realitatea a depăşit aşteptările: am vizitat biblioteci puternice, adevărate centre culturale cu o arhitectură unicală;  ne-am familiarizat cu programe şi proiecte extraordinare implimentate de biblioteci şi UBA; am  descoperit o asociaţie puternică, cu o viziune ambiţioasă  şi misiune clară. În special m-a impresionat managementul Asociației, care a încurajează dezvoltarea liderilor recunoscuţi şi apreciaţi în mediul de specialitate (acest adevăr a fost confirmat în bibliotecile pe care le-am vizitat), comunicarea între membrii asociaţiei: organizaţională şi interpersonală, entuziasmul şi devotamentul pentru misiunea pe care o realizează cu pasiune.
            M-a impresionat enorm spiritul patriotic al cetatenilor din oraşul Kiev. Tendinţa fiecăruia de a se mîndri şi a promova urba. În acest context,  UBA a inițiat  un proiect extraordinar: „Cum să nu te iubesc, Kievul meu”. În cadrul proiectului voluntarii sunt pregătiţi pentru a oferi plimbări ghidate gratuite prin oraş pentru cetăţeni din ţară şi de peste hotare. Grupul nostru a beneficiat de un astfel de serviciu. A fost excepţional. Atîta informaţie despre obiectivele vizitate, prezentată cu artistism şi pasiune, încît pe parcursul plimbării aderau la grupul nostru și persoanele din preajmă.
            Amintirile şi impresiile urmează să fie sistematizate, diseminate şi adaptate pentru implementare.


Cenaclul Literar „La Târgoviște”: simbol al prieteniei și fidelității

Violeta MORARU,
Șef oficiu, Filiala „Târgovişte”

La ceas aniversar, Biblioteca „Târgoviște”, împodobită în strai de sărbătoare și învăluită în miresme de gutui și crizanteme și-a primit cu drag oaspeții.  Pentru a ne bucura împreună de succesele și  realizările noastre, am organizat diverse manifestări culturale:.Duplex profesional Biblioteca Publicăspaţiu pentru dialog,  Intâlnire cu scriitorul Arcadie Suceveanu În cămaşă de cireașă etc., iar la chindiile celei de a doua zile a avut loc şedinţa Cenaclului Literar La Târgoviște. Istoria Cenaclului este strâns legată de activitatea culturală a bibliotecii noastre pe parcursul a două decenii. In cadrul ședințelor  au fost lansate zeci de cărți atât ale scriitorilor cu renume, cât și ale debutanților, au fost omagiate diverse personalități, pentru public s-au organizat  expoziții de carte și pictură, muzica de calitate a fost și este prezentă permanent în cadrul întrunirilor. Președintele cenaclului este scriitorul, medicul Ion Cuzuioc.

Ședința a fost una deosebită, deoarece s-a desfăşurat în incinta bibliotecii renovate. Invitații au remarcat spațiul și paleta de culori a localului. La eveniment au participat scriitori, artiști, bibliotecari, elevi. În prima parte a ședinței a fost lansată biobibliografia Un astru pe firmamentul umorului și a satirei românești - Ion Diordiev. Volumul  este dedicat inversării a 80-a a scriitorului, umoristului, ziaristului, epigramistului Ion Diordiev, fiind o reflectatare a  diversității creaţiei sale pe parcursul a şase decenii de activitate. Lucrarea este destinată criticilor literari, studenților, elevilor, bibliotecarilor, tuturor celor interesați de personalitatea și opera sa.

Domnul Ion Cuzuioc a subliniat importanța acestui eveniment cultural și a adus un omagiu octogenarului Ion Diordiev. Cuvinte frumoase dedicate cărții, bibliotecii și veteranului ce poartă nestinsă flacăra epigramei - Ion Diordiev, au fost rostite de către dr Mariana Harjevschi director general al BM „B.P.Hasdeu”, academicianul Mihai Cimpoi, președintele Uniunii Epigramiștilor Ion Diviza, poetul și editorul Vasile Căpățână, criticul literar Tudor Palladi, Ludmila Gajos, director al Bibliotecii Târgoviște, Gheorghe Postolache, Ion Buga, Vasile Galaicu etc.

Manifestarea a fost condimentată cu  epigrame, vorbe cu duh, glume și  amintiri. Iar interpretul Ilie Văluță  a  mângâiat auzul celor prezenți cu minunatele sale cântece lirice.

În a doua parte a ședinței Cenaclului a fost lansată, în format electronic revista rgoviște – bibliotecă inovată și modernizată   Doamna dr. Larisa Ungureanu  a adus la cunoștința  celor prezenți scopul alcătuirii revistei, apoi  a  descris  lucrarea.


Ședința Cenaclului Literar La Târgoviște a fost întregită de înmânarea diplomelor, de aplauzele asistenței, ceea ce a conferit manifestării o notă de solemnitate, în tandem cu o caldă prietenie ce rezistă în timp.

marți, 13 octombrie 2015

Sinteză pe marginea vizitei de documentare la Kiev. 8-10 octombrie 2015

Ludmila Corghenci,
consilier în BID, ULIM

    Vizita de documentare la Kiev a fost utilă şi impresionantă din următoarele considerente: cunoaşterea experienţelor şi activităţii Asociaţiei Bibliotecilor din Ucraina (UBA); cunoaşterea şi comunicarea profesională cu liderii UBA; posibilităţi de schimb de experienţă; vizite de documentare în spaţiile funcţionale ale Centrului de Formare continuă a Bibliotecarilor şi cele mai mari biblioteci din Kiev; orientare pentru informare şi documentare ulterioară (pagini WEB, prezențe Facebook, Youtube etc.); cunoaşterea unui oraş frumos şi impresionant. Un eveniment deosebit de important – semnarea Acordului de Parteneriat între Asociaţiile profesionale ale Ucrainei şi Republica Moldova.
            Drept impact al vizitei efectuate cred că pentru ABRM prezintă un interes deosebit următoarele experienţe, care fiind dezvoltate/adaptate, ar putea fi preluate:
§  atragerea tineretului în Asociaţie şi Profesie (secţiuni „Studenţi”, „Tineret”, organizare de concursuri speciale pentru tineret)
§  axarea/concentrarea activităţii pe proiecte (din experienţa UBA: „Informarea cetăţenilor privind informaţia organelor administraţiei publice”, „Organizarea turismului social” – cu accent pe monumente de cultură şi biblioteci)
§  elaborarea Manifestului „Biblioteca şi Bibliotecarul în condiţii de criză” (similar manifestului UBA)
§  constituirea în cadrul ABRM a unei structuri (secţiune, grup de lucru?) privind asigurarea accesului la informaţie a persoanelor cu dizabilităţi (mai ales că avem şi specialişti de forţă în domeniu)
§  diversificarea concursurilor organizate sub egida ABRM (de ex., Concursul devizelor anuale, Biblioteca anului şi altele)
§  schimbări organizaţionale pentru ABRM (structură executivă, de ex., - asupra acestui aspect fiind întreţinute discuţii şi în cadrul trainingurilor proiectului)

§  diversificarea sistemului de desemnare a membrilor ABRM (de ex., pentru contribuţii deosebite în dezvoltarea învăţământului biblioteconomic, în dezvoltarea bibliografiei etc.).

Liderii schimbă viitorul Asociației

Proiectul „Consolidarea capacității instituționale ABRM”, implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova și al Programului Novateca urmăreşte creşterea gradului de apreciere a importanței bibliotecilor și bibliotecarilor în comunitate. Cunoștințele obținute de cei 20 de lideri sunt diseminate membrilor asociației ca aceasta să devină o instituţie mai fiabilă, transparentă și eficientă. Acţiunile din cadrul proiectului sunt orientate spre consolidarea capacității instituționale. Astfel, liderii propun pentru viitorul Asociației:
·         să facem modificări în statutul ABRM;
·         să ajustăm planul de acțiuni și să redactăm strategia;
·         să optimizăm structura organelor de conducere ale ABRM (să micșorăm numărul comisiilor și secțiunilor);
·         să constituim echipa de fundraising și să elaborăm planul de colectare de fonduri;
·         să iniţiem mai multe proiecte profesionale şi chiar sociale;
·         să fim mai proactive, inventivi și responsabili;
·         să promovăm mai mult misiunea, viziunea și valorile, atît în cadrul Asociației, cît și publicului larg;
·         se definitiveze/completeze portofoliul de servicii;
·         să se utilizeze sistematic feedback-ul de la membri, beneficiari, parteneri pentru a-și îmbunătăți performanțele;
·         să se ajusteze sistemul de plată a cotizațiilor;
·         să se asigure memoria instituțională a ABRM: sediu separat, adrese electronice create de serverul ABRM;
·         să fim proactivi în domeniul lobby;
·         să se colaboreze cu mass media pentru a spori vizibilitatea;
·         să se desfășoare mai multe campanii publice pentru a spori sensibilizarea publicului;
·         să se atragă diverse persoane publice din domeniul culturii.
Lecțiile învățate de lideri în cadrul proiectului au fost repere esențiale pentru Manualul operational.  La moment Manualul operational este distribuit filialelor ABRM pentru discuții și dezbateri.

Consemnare: Tatiana Coșeri

luni, 12 octombrie 2015

Membrii ABRM discută MANUALUL OPERAŢIONAL


Stimati membri ai ABRM!

Consiliului ABRM propune spre dezbateri publice MANUALUL OPERAŢIONAL de politici şi proceduri al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova elaborat în cadrul poiectului "Consolidarea instituţională a
ABRM", susţinut de Programul Novateca.

Manualul operaţional constituie o compilaţie a unor proceduri şi instrumente manageriale şi un îndrumător asupra priorităţilor strategice, modului de organizare şi de funcţionare a Asociaţiei, precum şi de gestionare a resurselor umane, financiare, informaţionale şi materiale. Acest manual îşi propune să asiste ABRM în stabilirea unor proceduri, cerinţe şi standarde unice şi uniformizate în cadrul organizaţiei. Manualul este destinat pentru membrii şi personalul angajat al ABRM.


Vă invităm să oferiţi propuneri şi sugestii la adresa secretariatabrm@gmail.com până la 20 octombrie, ora 17:00 cu menţiunea "Manual operational ABRM".Puteti accesa textul manualului la

vineri, 2 octombrie 2015

Șiraguri de gânduri pentru bunica…

Valentina LEAHU,
bibliotecar, Filiala „Transilvania”

           
 La 1 octombrie în fiecare an se sărbătorește Ziua Internaţională a oamenilor în etate și concomitent Ziua bunicuțelorCu ocazia acestei sărbători preţioase, în zilele de 30 septembrie și 1 octombrie, la Bibliotecăa„Transilvania” s-au desfăşurat 2 medalioane literare dedicate bunelor, frumoaselor și neobositelor bunicuțe. Elevii claselor a III-a A și a III-a B de la Liceul Teoretic „Orizont”, și-au demonstrat talentul printr-un recital de cântece și poezii superbe, la adresa bunicuțelor iubite. Printre cântecele interpretate de copii se enumeră: „O, bunicuța mea” și  „Mi-e dor de tine, bunico”. O poezie interesantă care le-a impresionat pe bunici se cheamă astfel: ,,Ochelarii bunicii”. Și nu numai... . Copiii au impresionat publicul cu diverse activități distractive, scenete, și jocuri de cuvinte. Picii și-au manifestat sincerele sentimente de dragoste și apreciere pentru scumpele bunici, dezmierdându-le cu cuvinte frumoase, închinându-se până la pamânt în fața dumnealor și îmbrățișându-le cu căldură enormă. Le-au sărutat cu finețe mâinile harnice și împovărate de ani. Bunicile s-au emoționat pînă la lacrimi, mai ales atunci când au vizionat un filmuleț excepțional, dedicat cu multă stimă și respect domniilor lor. Micii creatori au pregătit și un pictorial de desene, rebusuri, poezii alcătuite chiar de ei, din pura lor imaginație. Cel mai frapant joc a fost când copiii sunt puși în situația să distingă povestea, audiind fragmente cu vocea personajelor respective. S-au menţionat poveştile: ,,Soacra cu trei nurori’’,,Povestea porcului’’ şi ,,Fata babei şi fata moşneagului’’. 

            Şi surpriză! La final bunicile au fost remunerate cu binemeritatele diplome, care conţineau cuvintele: ,,Îţi mulţumesc bunică, că ai fost cu noi şi am trecut prin toate, prin greutatea plăcută a dragostei tale, care ne-a acoperit mereu cu harul său. Toata acea iubire imensă şi necondiţionată, toată libertateaea pe care ne-ai oferit-o de a face ce vrem şi toată grija pe care ne-ai acordat-o - acestea au întregit sufletele noastre şi le-au umplut de cea mai gingaşă iubire.Pentru acestea şi pentru faptul că eşti bunica mea dragă, îţi mulţumesc!’’.
            Şi desigur, nepoţeii au primit la rândul lor şi ei diplome. ,,Pentru cel mai bun nepoţel în cadrul concursului Bunicuţa-desagă cu poveşti’’.

            Le mulţumim tuturor participanţilor pentru atmosfera superbă, creată de această minunată sărbătoare.