marți, 28 martie 2017

Lucreţia Bârlădeanu în dialog cu cititorii Bibliotecii „Ovidius”

Natalia Cojoharenco, bibliotecar, Filiala „Ovidius”

Primăvara este anotimpul reînvierii naturii, timpul noilor speranţe, noilor cunoştinţe, dar şi timpul redescoperirii unor vechi prietenii.  Recent, la Biblioteca Ovidius a avut loc întâlnirea unui scriitor cu chip de zână, care a venit la bibliotecă să vorbească şi să asculte despre cartea sa „Tunica portocalie”. Era ea, Lucreţia Bârlădeanu, o cochetă din lumea literară din Chişinău. Era cea, care îşi împarte viaţa între Chişinău şi Paris. În acest an cartea sa “Tunica portocalie” a fost selectată spre citire pentru categoria de utilizatori-adolescenţi. Pentru a asculta autorul şi a pune întrebările apărute pe parcursul lecturii au venit  elevii de la Centrul de Excelenţă Politehnică şi Liceul “Nicolae Sulac”. Publicul a fost salutat de directorul bibliotecii, Liuba Ciobanu, care a oferit posibilitatea de a prezenta autorul şi cartea acestuia, Valentinei Butnaru, o veche  prietenă a autorului, dar şi a bibliotecii. Dna Butnaru a recitat secvenţe din poezia autorului, pentru ca mai apoi să revină la proză.  Lucreţia Bârlădeanu s-a confesat celor prezenţi în sală că o mare parte a textelor din volumul „Tunica Portocalie” au fost scrise la Paris „Acolo, în fiecare dimineață mă întreb ce fac cu această zi? Dacă e o zi mohorâtă și Parisul are cerul acoperit, rămân în casă și scriu. Dacă are loc vreun eveniment cultural, atunci ies să-l descopăr, dar îmi iau și un carnețel pentru notițe. În general, pot petrece și 8 ore la masa de lucru, dacă încep să scriu. Sunt și luni în care nu scriu nimic, dar trăiesc, acumulez”, a spus autoarea. În discuţie a intervenit încă un oaspete drag nouă, traducătorul şi scriitorul,  Eugenia David: „Volumul cuprinde o înșiruire de povestiri cu subiecte și personaje extrem de variate. Tocmai acest amalgam de istorii şi destine, tratate cu diverse procedee artistice, fac din această carte o lucrare inedită, colorată. Cartea este la fel de frumoasă ca şi Lucreţia, căci cărţi bune scriu oameni buni”, a spus ea.
La întrebarea elevei de la Liceul Teoretic „Nicolae Sulac”, Iulia Guţu, cum se nasc aceste istorii, scriitorul a mărturisit că multe subiecte provin din biografia unor oameni pe care i-a cunoscut, dar sunt istorii pe care le-a convertit, le-a trecut prin intuiţie, prin gustul estetic și moral. Într-un final s-au născut niște subiecte extrem de diferite față de ceea ce s-a petrecut în realitatea propriu-zisă. Un exemplu elocvent este povestirea „Urna cu cenușă”. La întrebarea din sală cum e viaţa  în Paris, Domnia Sa a răspuns astfel: „Despre Paris s-au spus foarte multe şi nu cred că vreodată se va spune totul, pentru că Parisul nu este doar cel care se vede, ci şi cel care produce în noi un amestec de lumini, de mirosuri, de amor, de artă, de nobleţe; este punctul limită în care marea majoritate a oamenilor vor să ajungă, este oraşul de vis în care visează să locuiască creatorii şi îndrăgostiţi din lumea întreagă”.

La finalul acestei întâlniri autorul a îndemnat tinerii prezenţi în  sală să gândească liber, să fie mereu cu mintea deschisă spre nou, să fie temerari şi vizionari, pentru că numai cei curajoşi au posibilitatea de a face descoperiri. Pentru a cunoaşte trebuie să călătoreşti, aşa vei afla oraşe, oameni, tradiţii şi  vei fi un om împlinit spiritual, emoţional şi fizic. 

luni, 27 martie 2017

Chișinău – edificii de legendă

Cristina  SCLIFOS, bibliotecar, Filiala ,,Transilvania”

       
 Grație dorinței de cunoştinţe și informare, recent la Filiala ,,Transilvania” s-a desfășurat lecția publică cu tematica ,,Chișinău – edificii de legendă”, unde copiii dornici de inovare, de lărgire a propriului orizont, de orientare spre trecut, legendă și farmec național s-au manifestat din plin în cadrul activității noastre care a început cu bun augur. Fiindcă oraşul Chişinău are o istorie plină de zbucium. Cu perioade de urcuş, dar şi cu altele, de declin, care au marcat evenimente, oameni și în cea mai mare măsură a lăsat niște edificii ce au un trecut, au o istorie, au trăsături specifice ce au ,,încolțit” peste secole și au răsărit și în orașul actual.

      Discuția noastră a început printr-o sarcină în care copiii s-au dat cu părerea despre orașul natal, au demonstrat în practică ceea ce deja au învățat la școală din domeniul cultural, geografic, politic și le-au prezentat în prima coloană a  tabelului  (Știu / Cunosc - Am învățat), iar fiecare idee a fost ascultată, acceptată și comentată. Astfel, am început a descoperi Chişinăul prin prisma tematicii noastre și anume elevii au semnalat că lexemul ,,legendă”  înseamnă ,,povestire în proză sau în versuri care conține elemente fantastice sau miraculoase, prin care se explică geneza unui lucru, a unei ființe etc., caracterul aparte al unui eveniment (istoric), al unui erou (mitic) sau al unui fenomen”, altfel zis legenda este o povestire prin care se explică geneza unui lucru.
          Copiii pe parcursul lecției nu doar au ascultat și au vizualizat, dar au și lucrat în grupe pe sectoare administrative (Botanica,Centru, Ciocana, Buiucani, Râșcani) ceea ce le-a permis să se familiarizeze cu legenda/istoria constituirii edificiilor pe teritoriul Chișinăului ca: Arcul de Triumf, Turnul de Apă, Biserica veche de lemn, Circul de Stat, Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”.     
                                                                                              
        Legenda a fost redată pe coli A3 de către elevi în propria lor manieră, de exemplu Turnul de Apă a fost reprezentat printr-un arbore, elevii asemănându-l astfel deoarece era pe timpuri cel mai înalt edificiu din Chișinău, iar informația despre legenda Circului de Stat a fost reprezentată printr-un soare zâmbăreț, în pofida faptului că unele edificii au rămas doar ruină sau au fost părăsite, dar acestea ne reprezintă trecutul gloros, istoria și neamul. Copiilor le-a fost mai ușor să asimileze informația istorică/biografică și plină de farmec a instituțiilor din orașul de piatră albă.Spre final de dicuție elevii au completat și a doua rubrică a tabelului (Știu / Cunosc - Am învățat) cu ceea ce astăzi au învățat.
        Chişinăul - e şi vechi şi nou. E şi trist şi vesel. E istorie și farmec, e legenda vie ce pulsează între trecut și viitor. Iată de ce la finele lecției a fost binevenită Boxa de idei și sugestii  în care elevii, viitorul de mâine au propus idei și sugestii pentru a ține viu frumosul în Chișinău, pentru a fi protejate edificiile vechi, care poartă în pereții săi o istorie- crâmpeie din viața noastră și a strămoșilor.

vineri, 24 martie 2017

Cursul de formare profesională „Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare”

În perioada 10-13 şi 18-20 aprilie 2017 Secţia de Formare Continuă a USM organizează cursul de formare profesională „Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare” (75 de ore) care se va desfăşura la Universitatea de Stat din Moldova.
În conformitate cu prevederile Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci (nr. 17 din 05.02.2015, aprobat prin Ordinul Ministrul Culturii http://www.mc.gov.md/sites/default/files/regulccpsb.pdf) personalul de specialitate din biblioteci care solicită conferirea sau confirmarea categoriei de calificare trebuie să urmeze cursuri de formare continuă.
Înscrierea la curs se desfăşoară în perioada 23 martie - 5 aprilie 2017.
Grupa se organizează dacă la curs s-au înscris cel puţin 15 persoane.
Pentru participarea la curs este necesar a încheia contractul şi a achita costul instruirii.
Costul cursului este de 450 lei
Încheierea contractelor:

Contractele se încheie la SFC a USM.
Adresa: Chişinău, str. A. Mateevici, 60, Bloc Central, et. 2, biroul 233.
ŞEF-ADJUNCT – Conf. univ. Maria BÎRCĂ
Tel.: (373-22)-24-54-40; 067435533;
INGINER-PROGRAMATOR – Aurelia Roşca
Tel.: (373-22)- 24-54-40;
Pentru participare la cursul de formare continuă se prezintă (în prima zi de instruire) copiile următoarelor documente:
1.      Copia buletinului de identitate
2.      Copia diplomei
3.      Copia certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui)


joi, 23 martie 2017

Cadorile. Modul și ocaziile în care oferim cadouri

Tatiana DONȚU,
șef oficiu, Filiala „Transilvania”


           
Una din bogăţiile spirituale este atitudinea faţă de alţi oameni. Cunoaşterea şi respectarea formelor generale de conduită, de politeţe înlesnesc în mod substanţial relaţiile umane. Prin politeţe se subînţeleg acele forme de conduită, care exprimă un anumit acord cu normele de convieţuire a oamenilor în societate.   
            Cu această ocazie și de data aceasta, la 22 martie 2017, s-a desfășurat trainingul din cadrul Serviciului „Politețea de zi cu zi”, la care copii de la școala primară nr. 83 „Gr. Vieru”, din minunata clasă a III-a „E”, împreună cu profesoarea lor Ala Muntean, au aflat cum se fac darurile, când se fac și în ce mod.                                                                                          
           Au învățat cum să ofere ceva frumos şi gândit, situaţii care arată, stăpânesc arta de a dărui, că un cadou nu este obligatoriu. El nu poate fi nici cerut, nici sugerat. A şti să oferi mici daruri, cu discreţie şi tact, este un semn de nobleţe sufletească. Modul în care dăm şi primim cadourie e o artă.                                                                                        
        Prezentarea în platforma prezi a avut un extraordinar succes la public, copiii citind mesajele și argumentându-le, spre exemplu, cum toată lumea ajunge în situaţia de a oferi sau de a primi un cadou, câteva sfaturi în acest domeniu – Cui oferim? Când? Ce? Cum? – sunt întotdeauna binevenite. Cui oferim daruri Ca reguli generale, a oferi un cadou profesorului la care copilul este ameninţat cu o corigenţă sau medicului pentru un certificat de concediu la care nu ai dreptul, nu-s semne de politeţe, dimpotrivă. La fel, un dar pentru o cunoştinţă venită din străinătate, cu o situaţie materială mai bună ca a noastră, deoarece o vom obliga să-şi bată capul, cu ce să ne aducă sau să ne trimită cu proximă ocazie. De asemenea, copiilor nu le oferim în fiecare zi un cadou, pentru că pretenţiile lor nu se vor termina niciodată şi îi vor deveni egoişti şi răsfăţaţi. Există şi excepţii. Între prieteni, în familie şi între îndrăgostiţi se pot face cadouri oricând, chiar şi fără a exista o zi festivă. Un dar ar trebui să ne placă nouă în primul rând, și un cadou trebuie gândit, cumpărat, ambalat, oferit. Trebuie să fie frumos, util şi să provoace o plăcere celui care îl primeşte. Ar trebui să oferim obiecte care ne plac şi nu ne îndurăm să le cumpărăm pentru noi. Pentru că tocmai aceste eforturi, şi nu preţul, dau valoare unui cadou. Iar preţul se şterge întotdeauna sau se înlătură, excepţie făcând discurile şi cărţile care nu se ating în acest fel, prin ştersături sau dezlipiri.                                                                                    
       În cadrul trainingului, copiii și-au format deprinderi de a a-i respecta pe cei din jur, au argumentat necesitatea respectării normelor din sfera valorilor umane şi au putut distinge calitățile unui comportament adecvat în raport cu un comportament inadecvat.  Marea provocare a acestei activități a fost proba dramatizărilor! Ca niște adevărați artiști au înscenat situații hăioase de a oferi daruri. Toți participanții s-au implicat activ și și-au manifestat interesul și totodată curiozitatea față de etica bunelor maniere în societatea civilizată. Copiii au fost ageri, isteți și au uimit prin răspunsurile lor ingenioase și pline de conținut. A fost o activitate neobișnuită, care sperăm că se va încununa cu mari succese și va fi utilă în viața de zi cu zi a participanților.

miercuri, 22 martie 2017

Lucreția Bârlădeanu la Filiala „Transilvania”

Ludmila CAPIȚA,  bibliotecar principal, Filiala „Transilvania”
       
Motto: Trecutul, ca și pământul,  își cere jertfa ce o merită. (din volumul „Tunica portocalie”)


Lectura constituie una din cele mai benefice activități pe care omul le poate desfăşura, atât spre binele său, cât și a celor ce-l înconjoară, cu condiția să însumeze informații de calitate. Prin intermediul lecturii iți poti crea un alt punct de vedere despre viață, cu siguranță îți îmbogățești cunoştinţele ceea ce te ajută să fii o persoană mai optimistă și cu mai multă imaginație.

O carte propusă spre lectură în cadrul Programului „Chişinăul citeşte” este volumul scriitoarei Lucreţia Bârlădeanu „Tunica portocalie”, aceasta fiind un prilej pentru o întâlnire deosebită, ce a avut loc recent la Filiala „Transilvania” a BM „B.P. Hasdeu”. Liceenii de la Liceul Teoretic „Gaudeamus” au avut ocazia să stea față-n față cu scriitoarea Lucreția Bârlădeanu și poeta Călina Trifan. Întâlnirea a fost benefică, atât pentru elevi și profesori, cât și pentru cei doi scriitori prezenți în sală. A dat start activității dna Parascovia Onciu, a vorbit despre Programul „Chișinăul citește”, fiind la cea de-a XIV-a ediție, despre cărțile propuse spre lecturare.

Moderatoarea dna Alexandra Tănase a vorbit despre tematica și motivele expuse în cele 21 de povestiri a volumului „Tunica portocalie”. Detalii care au atras atenția: Sunt eroii creionați bine, Probleme eterne ce pot fi citite mereu, Finalul aforistic „El avea nevoie de mai mult timp”, „Trecutul ca și pământul își cere jertfa”, „vectorul european nu este salvarea”, „Un spaţiu politic nu coincide cu un spațiu spiritual”.                                                                                                            
Apoi câțiva elevi din clasa a XII-a au prezentat volumul „Tunica Portocalie”. Este o culegere ce cuprinde 21 de povestiri. Cartea oferă șansa de a pătrunde tainele lumii în care trăim, prezentând spre analiză felii de viață reală prin iluzia scriitoricească propusă. Viața, Iubirea, Suferința, Durerea, ca parte a vieții noastre – tematică deja existentă.       
                                                                                                                                  
Cartea „Tunica potocalie” este o culegere de povestiri, reprezentând proza scurtă, cam uitată în ultima perioadă în literatura contemporană. Vladimir Beşleagă a remarcat că Lucreția Bârlădeanu a reabilitat genul de proză scurtă, spunând într-un volum mic sunt redate multe lucruri interesante. Pentru viaţa actuală, cu un ritm intens de trai, acest gen literar e foarte binevenit, foarte convenabil. Subiectele şi personajele povestirilor sunt foarte variate, în ele se conturează probleme ce frământă omenirea de mult timp. Liceenii au carecterizat căteva povestiri: Lecția de literatură, Cioara, Păpușa, Un decor de rendes-vous, unde autoarea a intervenit cu remarci și completări la ele. Şi titlul cărţii a fost în vizorul participanţilor, prin semnificaţia lui. Autoarea, spunând, că titlul volumului „Tunica Portocalie” nu este ales întâmplător. Portocaliul este o culoare vibrantă, exuberantă, iar tunica – un element de vestimentație, o haină ușoară, care seamănă cu o pasăre, este purtată de călugării tibetieni, are semnificație de sacralitate, un simbol al graţiei și libertății. Mai este considerată şi haina creativității, cea care vine de la soare și spre soare urcă, care se topește, pentru ca autorul s-o recupereze din nou și s-o aducă cititorilor. „Un scriitor lasă întotdeauna și cititorului său posibilitatea de a se regăsi în simboluri și de a le interpreta”.   
                                                         
Liceeana Mariana Postolachi a prezentat  povestirea „Gurmandul”, arătând convingător că cât de rafinate sunt bucatele franceze.   Poeta Călina Trifan, prietena dnei Lucreția Bârlădeanu a vorbit despre lectură, că este cea mai salutabilă dependență. Nu există o întâlnire mai frumoasă decăt cu o carte. Lucreția Bârlădeanu se bucură de simpatia colegilor, talentul ei este un dar, iar „Tunica portocalie” este jalonul maturităţii sale. Autoarea ne direcționează spre zone mai luminoase. Această lectură publică ne intrigă și are succes.                                             

Apoi a urmat un dialog constructiv între liceeni și scriitoare, unde au răsunat întrebări de tipul: Mădalina Nederița „Cât timp v-a luat să creați cartea? – răspuns: cartea  a fost scrisă în vre-o 2 ani, ţinind cont de sfatul lui Andrei Strîmbeanu.... „Dacă vrei să scrii bine să faci biografie, doar atunci poți zice tare și razbate în domeniul nostru. Fiecare autor se scrie în cărți. Există durere în cartea dată, dar există și lumină, care te poate arunca mai depatre de aceste incomodităţi… 

Cristina Şendrea: Ce ce anume acest titlu? – răspuns: Portocaliul este culoarea pură, care lasă să se vadă transparența. Haina creativității, urcă spre soare…            
                                                                  
În finalul activităţii s-au dedus concluziile: Cartea are un limbaj accesibil, Atinge prin sentimente paterne, Să ținem minte de unde ne tragem... Să apreciem părinții, Că un spațiu politic nu coincide cu un spațiu spiritual…        
                                                                                            

A fost o activitate interesantă și emoționantă, plină de curiozitate şi conţinut, care îndeamnă pe toţi iubitorii de literatură să fie citită.

vineri, 17 martie 2017

Și picii pot salva lumea

Stela Russu,
 șef oficiu, Filiala „Transilvania”

         
Sănătatea înseamnă viaţa şi credem niciodată nu este prea devreme să începem să învăţăm cum să ne îngrijim sănătatea. Educația medicală pentru copii rezultă în creșterea unei tinere generații capabile să fie de folos atât semenilor săi cât și sieși. Primii pași în educația unui mod sănătos de viață este de dorit să aibă loc chiar din clasele primare. Situații critice se întâmplă la orice pas. De corectitudinea capacităților de acordare a primului ajutor depinde viața unui om. Există patru numere simple de contact la care putem apela începând cu 901, 902, 903, 904 și numărul unic 112, adoptat de guvernul Republicii Moldova în anul 2016. Un gest aparent mic poate salva vieți. Copiii sunt a cei mesageri ce răspândesc rapid informația asimilată la prieteni, părinți. Trainingul cu genericul „Primul ajutor medical pentru copiii curajoși”  desfățurat la Filiala „Transilvania” a BM „B.P. Hasdeu” din cadrul Serviciului „Atenție la trafic!” a fost o  sursă de informare și aplicare, simulare a situațiilor excepționale în conlucrare cu Serviciului Protecției Civile și Situații Excepționale al MAI delegat dl Igor Mocanu, paramedic, specialist superior. Am început discuția noastră cu tălmăcirea noțiunii de igienă, de proveniență greacă ce vine de la Hugeia, fiica lui Asclepus, Zeul medicinii, ea la rândui fiind Zeița Sănătății și a curățeniei în Grecia antică. Microbii mișună peste tot, există însă practici de precauție ce au drept scop protecția și menținerea sănătății. 
          Ca să fie mai bine asimilată importanța igienei pentru participanții atelierului am caracterizat cele trei tipuri de igienă: personală, a locului de muncă și a locuinței. Cu toate că toți copiii susțineau că au mâinuțele curate jocul Șervețelul umed ne-a demonstrat viceversa. La întrebarea: Unde se află cei mai mulți microbi? Au fost mai multe versiuni: în băi, pe podea... Cât nu ar părea de straniu microbii stau „cuminți” pe telefoanele noastre, planșete și calculatoare. Această noutate i-a surprins pe pici. Cu pași fermi am ajus și la noțiunea de urgență prin fișele - teste repartizate în grup urmat de  situațiile de urgență: cutremur, incendiu, furtună, inundație, ger (hipotermie), caniculă, muniții neexplodate (focuri de artificii), avarii industriale.
Plăcut surprinși de tehnicile de resuscitare la care au participat aplicate atât pe manechinele aduse de dl Igor Mocanu cât între copii, ca de exemplu: doi băieței ne-au demonstrat cum să salvăm o persoană în caz de blocarea căilor respiratorii în timpul mesei sau cum acționăm atunci când vedem pe cineva căzut la pământ: Plasăm ușor mâina pe umărul victimei. Întrebăm: Ești bine? Dacă răspunde, lăsăm victima în poziția în care am găsit-o și aflăm ce s-a întâmplat. În caz că victima nu răspunde, verificăm respirația și pulsul. Dacă nu este puls și nici respirație atunci începem resuscitarea. Chemăm ajutor. Nu uităm de telefon, culegem numărul de urgență 112.  Trebuie să fim pregătiți să anunțăm următoarea informație: Ce urgență avem? Unde este urgența? Unde ne aflăm? De la ce număr de telefon sunăm? Cum ne numim? Contează foarte mult să rămânem calmi și să răspundem la toate întrebările puse de operator. Ținem minte: Serviciul de urgență 112 funcționează permanent, 24 din 24 ore, 7 zile pe săptămână. 112 nu reprezintă doar un număr de telefon, ci un ajutor rapid care depinde de informaţiile pe care le oferim. Ajunși la punctul resuscitării, care poate fi combinat 30 de compresii toracice/sternale și 2 respiro gură în gură, un băiețel și-a acoperit fața spunând speriat: vai după așa ceva trebuie să te însori.

          A fost o experiență unică atât pentru copii, cât și pentru noi cei maturi. Aducem mulțumiri tuturor participanților, partenerilor în realizarea acestei lecții în lupta pentru viață.

joi, 16 martie 2017

Biblioteca „Hristo Botev” a sărbătorit un frumos jubileu

Angela OLĂRESCU,
şef , Filiala „Hristo Botev”
La 3 martie 2017 Biblioteca „Hristo Botev”, filiala Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” a împlinit o frumoasă vârstă de 25 de ani. Deschiderea bibliotecii noastre a avut loc datorită dialogului intens dintre comunitatea bulgară şi autorităţile din domeniul biblioteconomic. Ca rezultat în 1992, la 3 martie (Ziua Naţională a Bulgariei) în cadrul Proiectului „Servicii culturale pentru minorităţile naţionale”, implementat de Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” în persoana dnei dr. Lidia Kulikovski, şi-a început activitatea biblioteca bulgară, ce poartă numele ilustrului poet, revoluţionar şi erou naţional al Bulgariei – Hristo Botev (1848-1876). Întemeiată pe tradiţie şi modernitate ea a devenit astăzi un loc de socializare a membrilor comunităţii, transformându-se într-un centru de informare, documentare şi cercetare.
Atmosfera de sărbătoare s-a simţit timp de o săptămână. De la 2-9 martie conform programului stabilit prealabil s-au desfăşurat servicii, activităţi cu diferite tematici, dar ce reflectau şi evenimente importante din istoria Bulgariei. Deasemenea în cadrul manifestărilor desfășurate au fost remarcate inițiativele Bibliotecii „Hristo Botev” pe parcursul primilor 25 de ani de activitate dar și promovat Programul de lectură „Chişinăul citeşte”. Colectivul nostru a pregătit și a inaugurat expoziţia de carte Biblioteca „Hristo Botev” – furnizor de servicii şi facilităţi. În slideshow au dirulat imagini de la diferite activităţi şi evenimente, ce sau desfașurat în incinta bibliotecii. În acest an în presa locală Аргументы и факты şi Московский комсомолец au fost publicate articole de Larisa Barabaş, şef oficiu sala de lectură şi dr. Nadejda Cara, cititorul bibliotecii, despre diferite aspecte din viaţa cotidiană, succesele bibliotecii pe parcursul a 25 de ani.
La 10 martie curent, Biblioteca „Hristo Botev” şi-a sărbătorit jubileul de 25 de ani având în programul zilei parte oficială şi festivă unite sub genericul Biblioteca „Hristo Botev” – 25 ani de conexiune informaţională, educaţională şi culturală a comunităţii chişinăuiene. Ne-au onorat cu prezenţa sa Ambasadorul Bulgariei în Republica Moldova, dl Petăr Vâlov, şi corpul diplomatic; Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu” a fost reprezentată la nivel înalt de directorul general dna dr. Mariana Harjevschi, director adjunct dna Tatiana Coşeri, managerul Centrului Comunitar pentru copii şi tineri „Atlant”, dna Victoria Garabajiu. Totodată au fost prezenți membrii ai organizaţiilor obşteşti culturale şi ştiinţifice bulgare; colegi de la filialele Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu”; personalităţi marcante din Republica Moldova şi prieteni ai bibliotecii. Evenimentul a fost mediatizat de Emisiunea „Unda Bugeacului” (Moldova 1).
La partea oficială a manifestării noastre a luat cuvântul Exelenţa Sa dl Petăr Vâlov, Ambasadorul Bulgariei în Republica Moldova, un mare prieten al bibliotecii noastre, care întotdeauna ne onorează cu vizitele sale oficiale şi împreună cu echipa sa fac tot posibilul pentru rezolvarea necesităţilor noastre. Dlui a menţionat, că este mulţumit de activitatea bibliotecii, și-a exprimat speranța, că colectivul bibliotecii o să continuă și mai departe să promoveze istoria și cultura bulgară printre chișinăueni.
Cu prilejul jubileului ne-a felicitat dna doctor Mariana Harjevschi, director general al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Şi-a amintit de anul 1992, cum a demarat activitatea bibliotecii în baza Proiectului „Servicii culturale pentru minorităţile naţionale”, precum şi despre fluxul mare de cititori pe care îl are biblioteca, fapt ce demonstrează cât ea este de necesară comunităţii bulgare. Dnei a urat bibliotecii şi colectivului ei activitate rodnică în continuare şi a oferit Diploma de exelenţă cu prilejul aniversării de 25 de ani de la inaugurare.
Dna Nadejda Dimitrova, reprezentanta a Agenţiei Naţionale pentru curriculum şi evaluare din cadrul Ministerului Educaţiei, a menţionat despre conlucrarea bibliotecii cu instituția pe care ea o reprezintă. A subliniat despre faptul că întotdeauna este implicată în programele sale educaționale legate de bulgarii din țara noastră. A donat bibliotecii 120 volume de cărţi în limba bulgară: literatură artistică, ştiinţifică, istorică.
Dl Fiodor Sabii, preşedintele Comunităţii bulgare din Republica Moldova, omul care este prezent la fiecare întrunire culturală care se desfăşoară în incinta bibliotecii noastre, în această zi ne-a înmânat o diplomă, dorindu-ne să fim tot aşa de activi, creativi în promovarea cărţii şi culturii bulgare.
Vicepreşedintele Societăţii Ştiinţifice a Bulgariştilor din Republica Moldova, dna dr. Nadejda Cara, care în acelaşi timp reprezintă şi Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, fiind şef al Grupul „Etnologia bulgarilor”, a vorbit despre manifestările științifice organizate de către bulgariști în incinta bibliotecii noastre, care după părerea ei au un aport important în promovarea istoriei, tradiţiilor, culturii bulgarilor din Moldova. Şi-a exprimat mulţumirea că „la bibliotecă lucrează un colectiv de profesionişti, creativi în tot ceea ce fac, care pot da răspuns la orice întrebare solicitată”. Din partea bulgariștilor moldoveni dumneaei a donat bibliotecii 30 de volume în limba bulgară pentru publicul cititor.
Dna dr. Elena Raţeeva, vicedirectorul Şcolii duminicale a Societății Bulgariștilor din RM, a menţionat că la bibliotecă permanent persistă o atmosferă prietenoasă, „deservirea cititorilor este la nivelul cuvenit, activează bibliotecari devotaţi profesiei date”. Ea a vorbit despre faptul, că deja patru ani Şcoala duminicală, ce activează în incinta bibliotecii noastre, este deschisă pentru toate etniile, despre publicul doritor de a studia limba bulgară, istoria, folclorul şi tradiţiile Bulgariei. Ea a adus mulţumiri colectivului bibliotecii pentru răbdarea, devotamentul, care îl manifestă zi de zi prin activitatea sa, urându-ne mulţi ani fructuoşi, succese şi realizări în continuare.
Dl dr. Ivan Zabunov, preşedintele Societăţii bulgare „Възраждане”, care întotdeauna cu carisma sa atrage publicul, ce cu mare interes ascultă cuvântările lui, a dorit bibliotecii să activeze mulţi ani promovând limba, literatura, istoria, cultura şi tradiţiile bulgare, a mulţumit angajaţilor bibliotecii pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor consacrate sărbătorilor oficiale bulgare şi evenimentelor dedicate personalităţilor bulgare basarabene.
Dl Stepan Curtev, preşedintele Asociaţiei bulgare din oraşul Chişinău şi deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, ne-a felicitat cu jubileul şi a remarcat că în aceşti ani biblioteca a devenit un centru cultural pentru comunitatea bulgară în care se desfăşoară diferite activităţi culturale, menționând, că „bibliotecarii promovează moştenirea literară a creatorilor alfabetului slav fraților Kiril şi Metodiu”. A urat colectivului mult succes şi prosperitate în anii ce urmează.
Dna Nelea Muraşova, ex-director al Bibliotecii „Hristo Botev”, care a administrat activitatea bibliotecii timp de 20 de ani (1992-2011), ne-a vorbit despre activitatea bibliotecii în trecut cu amintiri frumoase, cum cu greu a adunat literatură bulgară pentru bulgarii basarabeni din Bulgaria, Ucraina, „mulţi studenţi stăteau în sală şi conspectau, căci în altă parte asemenea literatură nu era sau era foarte puţină”. A menţionat că ajutor le-a venit şi din partea Societăţii Bulgariştilor din Republica Moldova şi organizațiile bulgarilor din Chişinău. A notat că îi este plăcut că biblioteca în prezent se dezvoltă mai intens, cu servicii noi şi diverse activităţi interesante pentru cititori.
Dna Maria Velicsar, care nu lipseşte nici de la un eveniment desfăşurat la bibliotecă, cea care a condus timp de 10 ani Clubul „Snejana” în incinta bibliotecii, devenind astfel un letopiseţ al nostru, şi este şi cel mai fidel cititor al bibliotecii, a luat de asemenea cuvântul. În această zi stimata doamnă ne-a dorit şi ea succese în activitatea noastră, ca biblioteca să se menţină pe treapta înaltă a piedistalului încă mulţi ani la rând, exprimându-şi bucuria, satisfacţia că biblioteca este locul care ne uneşte prin muzică, tradiţie, folclor şi neam. A menţionat de asemenea că locașul nostru cultrural i-a devenit o a doua casă, că vine aici practic în fiecare zi şi lecturează cu plăcere ziare, reviste, cărţi.
Dl dr. Ivan Duminica de la Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, care reprezintă treapta tânără a comunităţii ştiinţifice bulgăreşti, ne-a dorit mulţi ani rodnici în elaborarea proiectelor şi ca în continuare în incinta bibliotecii împreună cu partenerii să desfăşoare manifestări ştiinţifice dedicate istoriei comunității bulgare din Basarabia. Savantul a mențiunat, că activitatea bibliotecii noastre este un exemplu bun al relațiilor moldo-bulgare multeseculare. A urat, că deja peste câţiva ani despre noi să fie elaborate teze de licențe și de doctor, care va reflecta activitatea noastră culturală și rolul nostru în păstrarea identității bulgare a comunității bulgare din Chișinău.
Poeta Renata Verejanu, prezentă şi ea la aceast eviniment, a felicitat biblioteca şi colectivul ei cu jubileul de 25 de ani şi a accentuat colaborarea fructoasă personală cu biblioteca pe parcursul anului 2016, dorindu-ne să fim „mereu creatoare, responsabile, căci doar muncind putem să ne asigurăm un frumos succes”. Renata Verejanu a donat bibliotecii cartea sa Poetul dintre milenii, lansarea căreia a avut loc la biblioteca noastră.
Pictorul și poetul Dmitri Peicev a donat bibliotecii cartea Mihai Grecu, 100 de ani de la naştere, elaborată împreuna cu soția sa, dorind bibliotecii câţi mai mulţi cititori, volume de cărţi, iar colaboratorilor bibliotecii multă sănătate şi satisfacţie de la munca pe care o fac în folosul comunităţii.
Programul sa continuat cu partea festivă, care a înviorat publicul prezent în sală. Ansamblul de fete de la Liceul Teoretic bulgar „Vasil Levski” (conducătorul artistic Chiril Chirilov), duetul Valeriu Mocanu şi Ana Pagur, Ansamblul Etnofolcloric „Въгленче” (conducător Ana Pagur), au interpretat melodii populare şi clasice.
În încheiere, dna Angela Olărescu, şefa Bibliotecii „Hristo Botev” şi moderatorul zilei, a vorbit despre succesele bibliotecii pe parcursul a 25 de ani, despre colaborarea fructuoasă cu partenerii din comunitate, serviciile, programele şi manifestările ştiinţifice, tematice care cu amploare se desfăşoară în incinta bibliotecii, despre faptul cum este promovată activitatea bibliotecii în mass-media. A mulţumit colaboratorilor instituției pe care o conduce pentru munca depusă pe parcursul anilor în promovarea bibliotecii şi a serviciilor ei: dnei Nelea Muraşova, care a stat la baza fondării bibliotecii şi a selectat în colectivul bibliotecii specialişti profesionişti cu experienţă, actualului colectiv: Larisa Barabaş, şef oficiu sala de lectură; Tatiana Andreiciuc, şef oficiu sala împrumut; Lidia Cîssa, bibliotecar şi Nina Moraru, bibliotecar.
Cu diplome de mulțumire au fost menționați partinerii și cititorii fideli ai Bibliotecii „Hristo Botev”.
Pe parcursul activităţii au fost trecute în evidenţă etapele de dezvoltare a bibliotecii, aspectele din viaţa cotidiană şi multe aprecieri de la cei ce ne-au onorat cu prezenţa.

luni, 13 martie 2017

Серебряный юбилей Библиотеки „Христо Ботев”

Larisa BARABAȘ, șef oficiu, Filiala „H. Botev”
           
            25 лет тому назад, солнечным мартовским днем, гостеприимно открылись двери первой в столице Молдовы публичной болгарской Библиотеки "Христо Ботев", которая была названа в честь легендарного руководителя Освободительной борьбы, а также замечательного поэта и публициста, национального героя Болгарии. Выбор этот не случаен, Христо Ботев неоднократно посещал Кишинев, а в определенные периоды времени проживал здесь и продолжал вести из эмиграции свою национально-освободительную деятельность. Дань уважения памяти героя Болгарии воплощены в название улицы, Стеллы с известной цитатой "Тот, кто погибнет в бою, сражаясь за свободу, никогда не умрет", мемориальной доски на здании бывшей гостиницы, где он останавливался, а также вышеупомянутой библиотеки.
            Книжный фонд библиотеки на болгарском языке начал формироваться при поддержке различных библиотек Республики Болгария, особенно ощутимой она была со стороны Государственной библиотеки им. Святых Кирилла и Мефодия (София) и частных дарений. Первоначально фонд исчислялся наличием 14 000 томов, из них 3 000 на болгарском, сегодня мы обладаем фондом в количестве 23 000 изданий, соответственно 5 000 на болгарском языке.
            За годы своей деятельности наша библиотека сумела стать настоящим очагом просвещения и культуры для болгар республики, а также для всех пользователей, желающих проводить свой досуг в частом общении с глубоким и всеобъемлющим миром Ее Величества "Книги".
            На протяжении четвертьвекового периода Библиотека из года в год знакомила, рекомендовала и предоставляла различным категориям читательской публики книги и пособия по всем отраслям знаний, лучшие образцы научной, познавательной и популярной литературы, а также литературу Болгарии и издания бессарабских болгар - поэтов, прозаиков, публицистов, историков, краеведов и т.д. Коллекция книг "Бесарабските българи за себе си" и "Българско бесарабско огнище" является гордостью нашей Библиотеки  и демонстрирует творческую и научную многоплановость представителей болгарской интеллигенции Молдовы, глубокое чувство национального самосознания и, разумеется, особый и яркий колорит всей широкой палитры болгарской культуры, которая бережно хранится и передается грядущим поколениям.
            В связи с этим хочется сказать, что на базе нашей Библиотеки вот уже 10 лет функционирует Воскресная школа изучения болгарского языка и литературы. Занятия проводят в высшей степени профессионалы – д-р исторических наук Рацеева Е. и д-р филологических наук Кара Н., а также Рацеева Н. и Пагур А. в детских группах. Занятия проводятся в выходные дни - субботу и воскресенье с 10-00 до 14-00 для всех желающих и что особенно важно в наши дни – совершенно бесплатно. Выпускники нашей школы успешно продолжают свою учебу в Высших учебных заведениях Болгарии. Слушатели курсов более зрелого возраста возрождают язык своих предков, либо улучшают свой диалект, чтобы с гордостью произносить: Аз съм българин!. Сколь важно и значительно для человека любой национальности знать и любить родной язык!
            В стенах нашей Библиотеки обрел свой родной дом фольклорно-этнографический ансамбль Въгленче, во главе с его бессменным руководителем и неутомимым художественным руководителем – А.И.Пагур. Лауреат многих национальных премий, победитель всевозможных музыкальных конкурсов нашей республики – г-жа Анна Пагур и ее ансамбль возрождают и знакомят своим творчеством с фольклорным богатством и самобытностью праздников и обычаев бессарабских болгар. Преемственность поколений, как важно сохранить, приумножить и бережно передать эту сокровищницу национальной культуры будущим поколениям.
            В течении всего календарного года Библиотека активно проводит массовые мероприятия, такие как: научные конференции, литературно-музыкальные вечера, встречи с писателями, публицистами, политиками и другими интересными личностями, которым есть что рассказать аудитории, премьеры книг, которые были недавно изданы. Из более мелких форм нашей деятельности  очень популярны такие как: круглый стол, беседы и обсуждения, экскурсии в Библиотеку учащихся школ и детских садов. Конечно же, стараемся не обойти вниманием ни один национальный праздник болгар местных и Метрополии, в этом нам активно помогают представители различных общественных организаций, волонтеры, наши партнеры в сфере образования и культуры.
            Среди современных форм работы библиотек мы предоставляем своим пользователям и принципиально новые услуги, как например  „Cinema-parc”.
            Библиотека это учреждение не только и не столько для получения знаний, но это и аптека для души, как многие называют ее в последнее время. И в плане лечения мы стараемся максимально применять благоприятную терапию с элементами полного удовольствия от  посещения Библиотеки.
            Читальный кинозал как форма в библиотечной практике возникла почти стихийно, в результате обмена мнениями и тесного контакта с нашими посетителями. Еженедельно, по вторникам в 14-00, в уютном помещении перед большим экраном собираются почитатели хорошего классического кинематографа. Перед аудиторией демонстрируются лучшие фильмы мировой сокровищницы, фильмы – лауреаты, ленты – биографии, экранизации литературных произведений.
            Наши зрители, в основном, представители старшего поколения, те, кто в силу определенных обстоятельств тяготится одиночеством, кто не имеет дома и телевизора, не то что компьютера, но многие приходят из интереса узнать что-то новое, соприкоснуться с высоким  искусством, пообщаться на темы, далекие от обыденной суеты.
            Нельзя не упомянуть в данной статье и вклад Библиотеки в общекультурные мероприятия нашего города, так, например, из года в год мы являемся активными участниками ежегодного Фестиваля этносов Единство через многообразие. Книжная экспозиция предоставляет возможность всем посещающим ознакомиться с имеющейся в наших фондах литературой об истории, этнографии, культуре наших соотечественников болгарского происхождения.
            Особое место в работе Библиотеки отводится и в летний период с детьми, выходящими на каникулы. Каждое лето Центральной публичной библиотекой им.Хашдеу проводятся компании типа „Troleybook”, „Летние чтения”, „Кишинев читает”, „Рюкзак в дни каникул в программе которых знакомство детей всех возрастов с новыми книгами, проведение бесед и обсуждений о полюбившихся книгах, демонстрация анимационных фильмов, либо прослушивание аудиокниг, кружки творчества и рукоделия и т.п. Эта работа ставит перед собой большие задачи, прежде всего, привить ребенку любовь к книге и ориентировать его интересы в правильном направлении, поэтому следует особо подчеркнуть важность и необходимость присутствия библиотеки в жизни детей.

            Можно продолжить этот рассказ о простой жизни небольшой Библиотеки Христо Ботев, но всего не перечислить. Каждый день наполнен своими радостями, впечатлениями, интересным общением. Несмотря на все технические достижения человечества и полную доступность к любой информации библиотека остается Храмом, в котором сосредоточена вековая сокровищница мировой мысли, а книга остается самым доступным, приятным и полезным предметом, несущим информацию. Среди прочих и наша Библиотека Христо Ботев, которая 3 марта 2017 отметила в календаре своей жизнедеятельности красной цифрой свой четвертьвековой юбилей.

ÎN ATENŢIA COMUNITĂŢII PROFESIONALE, RESPONSABILILOR PENTRU FORMAREA CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR

În perioada 3-8 aprilie 2017 Secţia de Formare Continuă a USM organizează cursul de iniţiere în specialitate „Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării” (75 de ore) care se va desfăşura la Biblioteca Publică Raională „V. Matei” din or. Leova.
În conformitate cu punctele 14 şi 16 ale Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci (nr. 17 din 05.02.2015, aprobat prin Ordinul Ministrul Culturii http://www.mc.gov.md/sites/default/files/regulccpsb.pdf) specialiştii cu studii superioare, precum şi specialiştii cu studii medii de specialitate din alte domenii de formare profesională, angajaţi în biblioteci şi care solicită conferirea categoriei de calificare, vor fi admişi la procesul de atestare după o pregătire profesională conform unei programe speciale la bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării.
Grupul ţintă: Bibliotecari cu studii superioare, precum şi specialiştii cu studii medii de specialitate din alte domenii de formare profesională (nu au studii în biblioteconomie), angajaţi în biblioteci şi care solicită conferirea categoriei de calificare.
Înscrierea la curs se desfăşoară în perioada 13 –31 martie 2017
Pentru înscrierea la curs se completează fişa de înscriere care poate fi descărcată AICI:
Pentru participarea la curs este necesar a încheia contractul şi a achita costul instruirii.
Costul cursului este de 450 lei
Încheierea contractelor:

Contractele se încheie la SFC a USM.
Adresa: Chişinău, str. A. Mateevici, 60, Bloc Central, et. 2, biroul 233.
ŞEF-ADJUNCT – Conf. univ. Maria BÎRCĂ
Tel.: (373-22)-57-74-86; 067435533; e-mail: formarecontinua.usm@gmail.com
INGINER-PROGRAMATOR – Aurelia Roşca
Tel.: (373-22)-57-78-51; e-mail: formarecontinua.usm@gmail.com
Pentru participare la cursul de formare continuă se prezintă (în prima zi de instruire) copiile următoarelor documente:
1.      Copia buletinului de identitate
2.      Copia diplomei

3.      Copia certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui)