sâmbătă, 16 mai 2009

PRIMĂVARA POLONEZĂ ÎN MOLDOVA


Ecaterina Nedzelschi,
Şeful Filialei „A. Mickiewicz”

Pe 16 mai a.c. în Centrul cultural „Ginta Latină” a avut loc ediţia a IX-a a Festivalului „Primăvara poloneză în Moldova”. La festival au fost invitaţi oaspeţi din Polonia, cetăţeni de provenienţă polonă din diverse localităţi ale Moldovei (s. Stîrcea, raionul Glodeni; or. Bălţi, Rîbniţa, Chişinău), polonezi din Bugeac, or. Comrat.
Au onorat festivalul cu prezenţa sa: dl V. Şarban, pretorul sectorului Centru, mun. Chişinău; dnele O. Goncearova, şeful Departamentului Relaţii Interetnice, A. Czapiewska, consulul general al R. Polonia în Moldova, reprezentanţii Ligii Femeilor poloneze, Uniunii Tineretului polonez şi mulţi chişinăuieni, doritori de a se familiariza cu tradiţiile, obiceiurile şi cultura polonezilor.
Biblioteca „A. Mickiewicz” a participat activ la organizarea şi desfăşurarea activităţilor din cadrul festivalului.
A fost prezentat un stand de fotografii Biblioteca „A. Mickiewicz” în imagini, care a reflectat diverse activităţi culturale ce au avut loc la bibliotecă: întîlniri cu scriitori, savanţi, muzicieni, pictori, lansări de carte ale autorilor polonezi, cursuri de studiere a limbii polone, Lecturile verii pentru copii.
Un mare interes a suscitat expoziţia de cărţi poloneze cu autografe, donate de utilizatorii bibliotecii, delegaţiile din voievodatele Poloniei, persoanele oficiale care au vizitat biblioteca.
Oferim spre atenţia tuturor un set de fotografii, care ilustrează momentele festivalului.

vineri, 15 mai 2009

ROLUL ŞI LOCUL LECTURII ÎNTRE ACTIVITĂŢILE ZILNICE DESFĂŞURATE DE COPII. REFLECŢII PE MARGINEA UNUI SONDAJ


Cristina MAMAISCAIA,
şef oficiu, Biblioteca „Târgu-Mureş”

Lectura ca fenomen, ca activitate, ca mod de asimilare a informaţiei este şi mai puţin afectată de concurenţa noilor tehnologii. Noţiunea de lectură poate fi raportată şi la noile surse de informare, pentru că cel care lucrează cu cartea şi cel care se informează la calculator fac acelaşi lucru, citesc un text fixat pe un anumit suport, într-un caz e pagina cărţii, în alt caz ecranul monitorului.
Tot mai neargumentată este afirmaţia că calculatorul sau internetul pun în pericol lectura copiilor, astfel determinând o criză a acesteia. Putem vorbi despre o posibilă criză a lecturii, pornind de la ideea că tehnologiile moderne de informare, iar în ultimul timp şi sursele tradiţionale de informare, nu sunt suficient de accesibile pentru o bună parte din utilizatori
Presa de specialitate antenţionează faptul că copii şi tinerii citesc din ce în ce mai puţin, astfel noi, bibliotecarii ne-am propus să efectuăm un studiu despre locul şi rolul lecturii între activităţile zilnice desfăşurate de copii, care le sunt condiţiile, motivele, interesele pentru lectură, sursele de alegere a cărţilor.
Din cele 150 de chestionare propuse copiilor au fost recuperate 144.
Ancheta a fost desfăşurată în perioada de 10-17 aprilie a.c., respondentul având posibilitatea singur să citească întrebările şi singur să completeze chestionarul, iar în unele cazuri s-au citit întrebările şi persoana responsabilă nota răspunsurile.
Vârsta copiilor participanţi la sondaj e de 9-15 ani.
Răspunsurile celor chestionaţi au fost următoarele:
• Copii citesc pentru relaxare, pentru dezvoltarea cunoştinţelor, imaginaţiei, memoriei, să se exprime corect, pentru îmbogăţirea vocabularului, să poată discuta pe orice temă, să se poată descurca în orice situaţie şi să pătrundă în tainele naturii.
• Copii mulţumesc părinţilor, căci ei deţin rolul principal în formarea primelor deprinderi de citire,
• Observăm că majoritatea copiilor frecventează biblioteca de 2-3 ori pe săptămână.
• Am aflat că interesul de lectură al preadolescenţilor este variat. Le place lectura deoarece aceasta îi face să râdă, să se simtă un personaj al cărţilor, îi poartă prin alte ţări. Se bucură de un succes aparte cărţile despre animale, despre spaţiu şi viitor.
• La alegerea unei cărţi pentru lectură sunt influenţaţi în primul rând de recomandările profesorilor, de numele autorului, numărul de pagini şi sfatul prietenilor. Pentru unii lectura este plăcută când nu este controlată şi îndrumată, astfel ei citesc câte 2-3 cărţi pe săptămână.
În majoritatea cazurilor când li se oferă ocazia să aleagă de a merge la bibliotecă sau la internet după informaţia necesară, răspunsurile au fost în favoarea bibliotecii, motivând că aici ei găsesc mai multă literatură şi mai aprofundată, pentru că este mai accesibilă, pentru că se simt mai liber.
Copii au propus să se achiziţioneze mai multă literatură din următoarele domenii: natură, călătorii, istorie şi invenţii, artă şi psihologie. Majoritatea au propus să se îmbogăţească fondul cu poveşti, poezii, povestiri umoristice şi fantastice.
Au îndeplinit chestionarul 82 de fete şi 62 de băieţi. Acest fapt ne demonstrează că fetele citesc mai mult şi frecventează mai des biblioteca, băieţii având şi alte interese.
Rezultatele sondajului arată că numărul cititorilor pasionaţi de lectură nu scade, în acelaşi timp sunt o mulţime de aspecte la care au de meditat bibliotecarii, începând cu componenţa colecţiei de carte şi terminând cu aspectele psihologice şi pedagogice ale comunicării cu copiii.
După cum am menţionat la început, încă nu este argumentată afirmaţia precum că „...internetul şi calculatorul pun în pericol lectura copiilor...”. Acum mă întreb în urma analizei rezultatelor sondajului: De ce noi, bibliotecarii, nu încercăm să dezvoltăm paralel aptitudinile copiilor de căutare a informaţiei şi în internet?”, doar internetul conţine atâtea lucruri interesante pentru copii.
Răspunsul la întrebarea mea este: „mulţi dintre noi încă nu înţeleg pe deplin funcţiile internetului”, motivul fiind lipsa de informare despre „tot” ce interesează profesia de bibliotecar, mai ales ce e ceea ce se publică la editurile şi revistele străine. Cred că fiecare om interesat să-şi aducă la zi informaţia, poate să-şi facă o concluzie căutând să parcurgă măcar o parte din literatura de specialitate. Ţinând seama că nu toată lumea citeşte aceleaşi lucrări, este necesar ca cei care au acces la ele să comunice informaţiile utile şi altora, prin intermediul revistelor şi cărţilor de profil.
Astăzi lecturile copilăriei rămân cele de azi, îmbogăţite cu cele care vor urma.

НЕДЕЛЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: БИБЛИОТЕКА КОДРУ


Т. ПЛОШЧИНСКАЯ,
зав. филиала Кодру (взрослая)

Неделя Oткрытых Дверей проходила с 12-16 мая 2009 г. в библиотеке Кодру (взрослая).
Открывая Неделю Открытых Дверей зав. библиотеки Т. Плошчинская рассказала о том интересном, что происходило в жизни библиотеки за прoшедшие 17 лет и о том, какие возможности может предложить библиотека своим читателям сейчас. Так же она рассказала о сотрудничестве с коллективом профессиональной школы № 4, средней школы № 49, активом женщин п. Кодру.
Цель Недели Открытых Дверей – вовлечь в библиотеку новых читателей, заитересовать спектром услуг предоставляемых библиотекой своим читателям, усилить интерес к чтению у постоянных читателей библиотеки. В течении Недели Открытых Дверей были предложены вниманию посетителей библиотеки пять книжных выставок:
• „Cântă cerul şi pământul” (Marietta Russo – poetă);
• „Devin cu încetul cuvânt” (G. Meniuc);
• Две правды (В. Токарева: Я есть, ты есть, он есть);
• „Despre buna educaţie”;
• „Dimitrie Cantemir – scriitor, istoric, filosof umanist”.
Было представлено 65 книг.
А также было проведено шесть экскурсий, в которых принимали участие 125 респондeнта. В первый день был проведен Час поэзии „Cuvântul inimii” – Мариетта Руссо в диалоге с учащимися XI класса 49-ой школы и 11-ой группой ŞP-4. А также был проведен профессиональный ателье на тему „Формы и методы организации часа поэзии”. Цель Часа поэзии – создать личность с богатым культурным мировоззрением, личность интеллектуальную:
– ознакомить учащихся, взрослых с национальной и универсальной литературой;
– помочь ребятам открыть для себя красоту поэтического языка, научить их размышлять, ценить живое общение. Принимали участие в проведении часа поэзии 62 респондента. Записались в библиотеку – 52 читателя.
На профессиональном ателье присутсвовали 11 заведующих библиотек, которые высказали свое мнение как они считают, как лучше и интереснее проводить Час поэзии.
Интереснее проводить Час поэзии в музыкальном сопровождении, потому что мир поэзии – это мир волшебных звуков и чувств. Эта форма работы интересна тем, что ребята в течении часа не остаются пассивными читателями. Вместе с поэтом они сопереживают, читают стихи.
На обсуждении книги В. Токаревой Я есть, ты есть, он есть присутствовали 18 респондентов. Из них – 12 учащихся X класса средней школы № 49. Обсуждались вопросы которые волнуют как родителей, так и детей. Две правды сопровождали обсуждение – т.е. правда родителей, правда детей. Были проведены 3 сценки в ходе обсуждения.
В обсуждении „Devin cu încetul cuvânt” принимали участие 22 человека, группа № 13 профессионального училища ŞP-4 и X класс средней школы № 49. Была выпущена учащимися интересная стенгазета.
Обсуждение на тему „Как себя вести” было проведено с группой № 7 профессиональной школы № 4. Принимало участие 21 человек.
Обсуждение „Răscrucea de veacuri” с учащимися ŞP -4, группа № 15, посвященная Дмитрию Кантемиру, вызвало большой интерес. Они поняли всю сущность этого писателя и ученого, его замысел, ум. Как в одном человеке совмещается и писатель, и философ, и историк. Присутсвовало 19 респондентов.
Всего в течении Недели Открытых Дверей в мероприятиях приняло участие 142 человек. Посетило библиотеку – 259 человек.

SAPTAMÂNA UŞILOR DESCHISE LA BIBLIOTECA PUBLICĂ CODRU (COPII)


Ludmila DOGOTARI,
şef filială, Biblioteca Codru, copii

Cartea, fiind creaţia cea mai perfectă a omului, nu trebuie să rămână doar un element care conţine toate tipurile de mesaje. Noi, oamenii cărţii, bibliotecarii, ne străduim s-o apropiem cât mai mult de sufletul celor dornici de cunoaştere.
Pe parcursul zilelor de 12-16 mai a.c., uşile Bibliotecii Publice Codru (copii) au fost larg deschise, ca de obicei, pentru toţi doritorii de a o vizita. Săptămâna Uşilor Deschise a început cu şedinţa Clubului „Dibăcie, fantezie, creaţie”, în cadrul căreia copiii au încondeiat ouă. La expoziţia „Frumosul – cu mâinile tale” au fost expuse lucrările copiilor, pregătite în cadrul altor întruniri. Am organizat un vernisaj de pictură pregătit la fel de copii.
Ca oaspeţi au fost colegele mele de la filialele Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. La Atelierul profesional „Biblioteca – intermediu de dezvoltare la copii a spiritului creativ, caracterului imaginativ”, colegele şi-au expus părerile privind modul cum s-a desfăşurat şedinţa clubului.
Despre activitatea scriitorului T. Ştirbu, prieten al copiilor, duşman al răului, am discutat cu elevii din clasele a II-a şi a III-a ale Şcolii medii nr. 49. Copiii au recitat poezii, au citit povestirea Două buzunare de covrigi, din cartea recent apărută Vreau să fiu pasăre.
Un concurs de eseuri despre viaţa şi opera lui B.P. Hasdeu s-a organizat cu elevii din clasele X-XI. Cu elevii din clasa a IV-a, am pregătit un concurs de „Poezie creaţie proprie + un desen de primăvară”.
O oră de lectură după povestirea Trofimaş de Ion Druţă, am petrecut-o cu elevii din clasa a V-a a Şcolii medii nr. 49. Povestea Scufiţa Roşie a fost înscenată de micuţii de la Grădiniţa nr. 103.
La toate manifestările au participat 188 copii, iar frecvenţa pe parcursul săptămânii a atins cifra 337.

O FRUMOASĂ ŞI UTILĂ EXCURSIE LA BIBLOTECA „TÂRGU-MUREŞ”


Silvia MINCIUNĂ,
învăţătoarea clasei a II-a „A”,
Liceul Teoretic „Ion Creangă”

Catedra Clase Primare a Liceului Teoretic „Ion Creangă” dirijată de doamna Adela Serbuşcă a hotărât la sfârşit de an să viziteze cea mai mare şi cea mai frumoasă bibliotecă din sectorul Râşcani – Biblioteca „Târgu-Mureş”. În mod organizat, începând cu clasele I şi terminând cu clasele a IV-a, învăţătorii au însoţit elevii la bibliotecă. Aici copiilor li s-au prezentat cărţi frumoase, viu colorate şi, mai ales, cărţi care corespund curriculumului. Am urmărit cu mare satisfacţie cum elevii nu-şi puteau lua ochii de la cărţi şi reviste.
Bibliotecarii i-au înscris la bibliotecă şi i-au invitat la lectură. În acest context ne-au familiarizat cu programele de lectură organizate de bibliotecă: Ora poveştilor, Lecturile verii, Copiii Chişinăului citesc o carte.
În cadrul excursiilor, biblioteca a organizat o întâlnire de suflet cu scriitorul Nicolae Rusu, care şi-a prezentat cartea Alunelul, premiată la Salonul Internaţional de Carte pentru Copii cu premiul „Simpatia copiilor” şi propusă spre lectură în programul Copiii Chişinăului citesc o carte. Nicolae Rusu le-a vorbit elevilor despre copilăria sa, despre creaţia şi despre proiectele sale literare.
Clasa II-a „D” condusă de Eugenia Stratan le-a făcut bibliotecarilor o plăcută surpriză muzicală interpretând cântece pe versurile poetului Grigore Vieru. Cu un curcubeu de poezii au venit elevii clasei a II-a „A”. Corul clasei a III-a „D”, condus de Elena Botin, i-a impresionat pe cei prezenţi cu frumoase melodii.
Ţin să menţionez munca şi atitudinea binevoitoare a bibliotecarilor care pe parcursul acestei săptămâni de excursii au dat dovadă de înalt profesionalism şi spirit creativ.
Sunt binevenite pentru elevi astfel de vizite la bibliotecă, deoarece le trezeşte curiozitatea, îi incită la lectură. Copiii conştientizează valoarea cărţii şi a bibliotecii.
Discipolii noştri au părăsit biblioteca cu frumoase impresii, iar noi, învăţătorii, credem într-o rodnică colaborare a Liceului „Ion Creangă” cu Biblioteca „Târgu-Mureş”.

BIBLIOTECA DE ARTE, PROMOTOR AL VALORILOR CULTURALE


Anastasia MOLDOVANU,
şef oficiu, Biblioteca de Arte

Pe 19 mai 2009, la Biblioteca de Arte din capitală a demarat programul, consacrat jubileului de 650 de ani de la întemeierea Statului Moldovenesc cu genericul „Moldova – ţara mea de vis şi speranţe”.
În cadrul manifestării a avut loc lansarea unor cărţi noi intrate recent în fondurile bibliotecii. Printre autorii acestor apariţii editoriale îi menţionăm pe colaboratorii Editurii Fundaţiei „Draghiştea”: directorul N. Schiţco, fondatorul A. Ganenco; publicistul T. Ţopa, poetul V. Ladaniuc şi prozatorul V. Răzmeriţă. Despre cărţile puse în discuţie Mai întâi şi la-nceput..., Starea de a fi (V. Ladaniuc), Localităţile Republicii Moldova: itinerar documentar-publicistic ilustrat (vol. 8; colectiv de autori: V. Ladaniuc, T. Ţopa, V. Nicu), Din cuvinte-mi este casa, Horodiştea codrenilor, Voievozii inspiraţiei (T. Ţopa) şi Horeşti pe Botna (A. Ganenco, T. Ţopa) s-au pronunţat mai mulţi vorbitori, printre care şi Vlad Zbârciog, secretar al Uniunii Scriitorilor din RM. După părerea lui, autorii sus-numiţi au o mare predilecţie pentru lucruri frumoase, iar metaforele folosite de ei în cărţile prezentate nu sunt decât nişte perle adevărate ale limbii române, toate luându-şi începutul dintr-o simplă pornire sufletească. Având deja 10 cărţi publicate, V. Ladaniuc devine un maestru adevărat, cu o substanţă poetică din ce în ce mai consistentă.
Cu privire la creaţia lui Tudor Ţopa dl Vlad Zbârciog a menţionat că noi toţi ar trebui să-i fim recunoscători pentru munca neostenită pe care o depune dumnealui în activitatea de cercetare şi cunoaştere a localităţilor ţării noastre. În cartea Horodiştea codrenilor, autorul scoate la iveală lucruri noi despre evenimentele ce s-au perindat în istoria noastră, spre exemplu, despre foametea din anii ’46-’47 ai secolului trecut. Aceste momente, indiscutabil, ar trebui să atragă atenţia cititorilor, mai ales a tineretului studios.
În continuare a vorbit Marin Postu, profesor la catedra de filologie a Universităţii de Stat din Chişinău, prezentând cartea lui V. Răzmeriţă Moda lui Skaraoţki: „Este un tânăr prozator ce îşi lansează a doua sa carte. Pentru el necesitatea de a scrie este mai întâi de toate o necesitate a spiritului său. Recomand cartea tuturor elevilor pentru că sunt convins că va fi o lectură din plăcere. Modalitatea scrierii acestei cărţii este preluată de la Ion Creangă, folosindu-se o multitudine de „perle” filologice pentru a descrie cum au evoluat lucrurile în URSS, despre soldatul sovietic şi infernul prin care au trecut tinerii, precum şi despre multe altele. Naratorul se transferă din lumea eroilor lui Creangă în epoca sovietică, apoi scrie şi despre evenimentele contemporane. Cartea se citeşte într-un ritm viu, energic. Stilul folosit se alimentează din înţelepciunea populară, cronicărească.”
Un alt participant la manifestare a fost şi Gheorghe Maxian, autor al unor cărţi pentru copii, ce conţin cântece compuse de el însuşi – şi anume Dulcea mea copilărie, Cântare patriei, Răsai soare..., Floricica soarelui. Titlurile enumerate mai sus au fost caracterizate de V. Zbârciog şi V. Ladaniuc drept surse didactice ce vor fi folosite în munca educativă a copiilor, în cultivarea spiritului patriotismului, a dragostei faţă de neam şi ţară. Gheorghe Maxian se află mereu în căutare de noi valori cultural-umane, ceea ce ne confirmă şi o altă carte a sa Valori spirituale orheiene. „Medalionul” de personalităţi talentate, incluse în lucrarea dată, va servi drept sursă de documentare pentru mulţi cercetători în domeniu.
Activitatea culturală s-a desfăşurat într-o atmosferă caldă. Au fost prezenţi oameni de creaţie (scriitori, muzicieni), profesori universitari, funcţionari, elevi şi profesori de la licee, precum şi mulţi vizitatori noi ai Bibliotecii de Arte. Participanţii au avut ocazia de a face cunoştinţă îndeaproape cu expoziţia tematică ce a inclus 40 de documente din fondul bibliotecii. La fine oaspeţii au oferit bibliotecii noi donaţii de carte (25 de exemplare).

CONFERINŢA NAŢIONALĂ „EXTINDEREA ESTICĂ A UNIUNII EUROPENE: PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI PENTRU EUROPA DE EST”

Savela STARCIUC,
coordonator, Centrul de Informare Europeană

În cadrul activităţilor dedicate Zilei Europei în Moldova, în data de 8 mai a.c., în incinta Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” s-a desfăşurat Conferinţa Naţională Extinderea Estică a Uniunii Europene: provocări şi oportunităţi pentru Europa de Est. Evenimentul a fost organizat de Centrul de Informare Europeană, serviciu specializat al BM „B.P. Hasdeu” în colaborare cu Portalul http://www.europa.md/, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros din Moldova.
Scopul acestei activităţi a fost evaluarea concursului naţional de eseuri cu acelaşi generic „Extinderea Estică a Uniunii Europene: provocări şi oportunităţi pentru Europa de Est”, care s-a desfăşurat în perioada 1-25 aprilie 2009 şi la care au participat peste 30 de studenţi. Cele mai reuşite eseuri au fost prezentate şi premiate în cadrul conferinţei.
Premiul I. Transformarea identităţii europene în condiţiile extinderii spre est de Vlada Ciobanu, studentă la USM. În lucrarea sa autoarea ne-a demonstrat că UE prin unitate şi diversitate poate crea o identitate europeană şi, totodată, fiecare naţiune îşi întăreşte propriile caracteristici specifice.
Premiul II. Extinderea UE spre Est: premise, riscuri şi avantaje pentru identitatea europeană de Denis Covalschi, student al US „Alecu Russo” din Bălţi. G. Senchevici spunea „Datorită compromisului se înalţă ziduri măreţe şi numai în cazuri de neînţelegere se ruinează marile temelii…” Autorul precizează că drumul spre Uniunea Europeană nu este chiar aşa de simplu după cum ni se pare, dar nu există căi nerealizabile. De aceea numai împreună, susţinuţi de marile puteri, vom putea ajunge în familia UE. „Noi suntem gata să fim prieteni fideli şi parteneri de încredere ai Uniunii Europene”, a mai adăugat Denis Covalschi.
Premiul III. Criza economică şi repercusiunile ei asupra viitorului procesului de lărgire a UE de Victor Chirica, student la Universitatea de Studii Europene din RM. Ilustrînd conţinutul eseului sub un alt aspect, cel economic, autorul delimitează mai mulţi factori care ar indica repercusiunile crizei mondiale asupra procesului de extindere a UE. În final premiantul adaugă: „De ce să lupţi cu sărăcia în altă parte când acasă şomajul capătă proporţii ameninţătoare?”
În cadrul conferinţei participanţii au fost salutaţi de reprezentanţi din diferite structuri de stat. Prezent la conferinţă dl Julius Liljestrom, ministru-consilier la Ambasada Suediei, a menţionat că acum, ca şi mai înainte, Suedia susţine toate eforturile de integrare europeană a Republicii Moldova, prin implementarea diverselor programe cu fonduri suedeze. Dl ministru-consilier a rămas surprins de interesul tinerilor din RM faţă de valorile europene.
Dl Iulian Groza, directorul Departamentului Integrare Europeană al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, a salutat ideea de organizare a unor asemenea manifestări în ţara noastră şi a îndemnat tinerii să fie cât mai activi şi mai flexibili la schimbările actuale care se produc.
Deşi desfăşurată în data de 8 mai, şi nu la 9 mai, precum este stabilită Ziua Europei, conferinţa se înscrie foarte bine în şirul de activităţi organizate de către Primăria municipiului Chişinău, a menţionat dna Ana Lucia Culev, şef al Direcţiei Cultură. Dna A.L. Culev a îndemnat pe toţi să participe şi în viitor la astfel de întruniri importante, afirmând că valorile europene sînt şi valorile noastre.
Dr. conf. univ. Lidia Kulikovski, director general al BM „B.P.Hasdeu” a precizat că nu este îndeajuns faptul că teritorial facem parte din Europa, trebuie să ţinem cont şi de multe aspecte pe care urmează să le completăm, să le corectăm, să creăm valori durabile, de nivel european.
Centrul de Informare Europeană al BM „B.P. Hasdeu” organizează în fiecare an acţiuni de promovare a valorilor europene în rândurile cetăţenilor ţării noastre.