miercuri, 30 noiembrie 2011

FILIALA CODRU LA ANIVERSARE - 50 ANI


Ludmila DOGOTARI, şefa filialei Codru
 
Nu învăţăm pentru şcoală, ci pentru viaţă, iar cînd intrăm în viaţă, în anii bărbăţiei, 
şcoala rămîne cu mult îndărăt şi în faţa noastră se găseşte ca
să- i ţie locul şi să ne dea o îndrumare - biblioteca. Emanoil BucuţaFondată în anul 1961 , biblioteca Codru este unicul centru de cultură din cartierul Codru, sectiorul Botanica. Din decembrie 1961 pînă în 1978 a activat în incinta unei case de locuit.

Odată cu deschiderea Casei de Cultură "Orion" biblioteca a fost amplasată într -o incăpere specială destinată bibliotecii., cu o supafaţă de 300 m. Sala de lectură deţine 26 de locuri pentru utilizatori. Numărul utilizatorilor şi volumul fondului de carte a fost divers în diferite perioade de timp.

Şcoala medie nr. 49 avea un număr de 1500 elevi, grădiniţa nr. 103 avea 1100 copii, la Şcoala profesională nr. 4 îşi făceau studiile peste 700 elevi. Combinatul de mobilă "Codru", de la care
vine şi denumirea cartierului avea un număr de 4000 de muncitori. Numărul locatarilor din
cartier era de peste 5000.

Acum cu părere de rău situaţia este cu totul alta. Odată cu închiderea Combinatului de mobilă, s-a micşorat cu mult numărul angajaţilor, a scăzut numărul copiilor de la şcoală şi de la grădiniţă.

La moment, numărul locatarilor este de 3100, din ei 1710 sunt cititori activi ai bibliotecii noastre. Deţinem un fond de 35000 documente. Pe parcursul a celor 50 ani, biblioteca s- a prezentat ca centru de cultură, ce oferă programe de lectură, servicii de informare şi documentare. Oferim tuturor categoriilor de utilizatori accesul liber şi gratuit la informaţie.

În fiecare an organizăm Săptămîna Uşilor Deschise, un program complex de activităţi de promovare a serviciilor şi ofertelor bibliotecii.

Pentru unele categorii de utilizatori biblioteca este nu numai locul unde pot veni să împrumute cărţi, dar este şi un refugiu de la toate problemile cotidiene, este locul unde pot fi ascultaţi, alinaţi.

Noi, echipa bibliotecii primim satisfacţie de la munca prestată, care la prima vedere nu se vede, dar cu timpul dă roade.

... Omul trebue să se îndrepte spre Carte tot astfel cum floarea soarelui se îndreaptă spre soare. Computerul, deşi este cartea cea mai modernă, de căpătîi nu poate fi... Manole Neagu.
marți, 29 noiembrie 2011

Conferinţa Directorilor Bibliotecilor Publice Raionale/Municipale/Orăşeneşti din Republica Moldova (CoDiBiP)


9 decembrie 2011 va avea loc Reuniunea 2011 a Conferinţei Directorilor Bibliotecilor Publice Raionale/Municipale/Orăşeneşti din Republica Moldova (CoDiBiP) cu genericul Bibliotecarul public  moldovean ca  obiect şi ca subiect al schimbării. În cadrul Reuniunii 2011 CoDiBiP vor fi trasate priorităţile de activitate ale bibliotecilor publice pentru anul 2012, discutate diverse probleme specifice domeniului, în  special problemele care s-au evidenţiat  în rezultatele sondajelor sociologice efectuate în ţară, în anii 2010-2011. Discuţiile se vor axa primordial pe profilul bibliotecarului şi toate aspectele ce ţin de ajustarea cunoştinţelor, abilităţilor, comportamentului  acestuia noilor realităţi dictate de evoluţia socio-culturală, schimbarea profilului utilizatorului, modernizarea şi implementarea în activitatea bibliotecilor a tehnologiilor de informare şi comunicare şi mişcările care se vor produce în eventualitatea includerii bibliotecilor din Moldova în proiectul Global Libraries al Fundaţiei Gates.
Pentru participare sunt invitaţi directorii bibliotecilor raionale, municipale, orăşeneşti, specialiştii direcţiilor/secţiilor Cultură,  responsabili de activitatea bibliotecilor etc.
Întrunirea va avea loc în incinta BNRM (site-ului Alexie Mateevici, blocul nr. 2), Sala de arte, cu începere de la ora 10.00.

DECADA ORAŞUL MEUAliona ŢURCAN, Departamentul „Relaţii cu publicul”

Către Ziua Oraşului, reţeaua Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu” a desfăşurat o serie de manifestări culturale prilejuite acestui eveniment.  Promovarea, valorificarea şi concentrarea acestor activităţi, consacrate capitalei, au fost unificate şi sistematizate în cadrul Decadei „Oraşul meu” prin elaborarea unui plan unic al manifestărilor culturale dedicate Decadei. În 2011 s-a desfăşurat al treilea an consecutiv şi a fost consacrat aniversării a 575 de ani de la prima atestare documentară a Chişinăului.

O multitudine diversă de activităţi au fost organizate de filialele BM „B.P. Hasdeu” cu acest prilej: cercetări literare, programe de lectură, manifestări culturale, ore de informare, concursuri de eseuri şi de desen. Cele mai solicitate fiind orele de lectură, concursurile şi prezentările de carte dedicate originii şi istoriei capitalei, despre trecutul oraşului, arhitectură şi locuri ce evocă amintiri, parcuri şi podgorii în suburbiile capitalei.

Una din cele mai reprezentative activităţi organizată la Sediul Central a fost Conferinţa internaţională-aniversară ,,Chişinău –între trecut şi viitor. La această Conferinţă au fost invitate mai multe personalităţi reprezentative din Macedonia, Franţa, România şi Republica Moldova. Cercetătorii prezenţi şi interesaţi de valorile istorice ale Capitalei în comunicările lor au scos şi mai mult în evidenţă importanţa oraşului Chişinău, trecutul şi viitorul acestuia, axându-se pe istorie,cultură, arhitectură, artă etc,

La acest eveniment au fost lansate publicaţiile recente ,,Chişinăul din amintire” şi ,,Timp şi istorie” , autorul fiind scriitorul şi cercetătorul Iurie Colesnic.

Pentru conferinţa jubiliară colaboratorii CID „Chişinău” au pus la dispoziţia publicului cîteva expoziţii ingenioase. Paralel cu expoziţia tradiţională de cărţi despre Chişinău au fost organizate şi expoziţii noi la BM:
*Chişinăul în filatelie (timbre, cărţ ipoştale şi plicuri cu mărci din anul 1990 până în prezent cu referire la Chişinău şi personalităţile notorii);
*Chişinăul în suvenire (obiecte pe suport magnetic, panouri, veselă decorativă,mini-picturi etc.). La evenimentul dedicat aniversării capitalei Republicii Moldova a fost expusă şi moneda de argint Chişinău- 575 de ani de la prima atestare documentară.
*Chişinăul delicios – (produse alimentare: bomboane, prăjituri, torte, salamuri, pârjoale, băuturi, în denumirea cărora era prezent brand-ul „Chişinău”, „capitală” (torta Chişinău, bomboane Chişinău de seară, apă minerală Chişinău, Divin Chişinău fabricate de diferiţiproducători ai Chişinăului: Franzeluţa, Carmez, Bucuria, Aroma, SupermarketeGreen Hills, Fidesco etc ).

O contribuţie deosebită la patrimoniul cultural al chişinăuienelor a fost lansarea antologiei „Chişinăul în literatură” la care au fost invitaţi autorii lucrărilor literare incluse în carte, care au primit în dar câte un volum cu autograf special (ex-libris) din partea BM „B. P. Hasdeu”. Doi actori au citit cu multă tandreţă şi duioşie versuri şi proză dedicate Chişinăului. În acea atmosferă de sărbătoare a avut loc şi premierea câştigătorilor concursului de microeseuri „Chişinăul în 575 de cuvinte”.

O altă activitate, dedicată aniversării a 575 de ani, a fost masa rotundă cu genericul Chişinău - metropolă europeană, organizată de Centrul de Informare Europeană.  Temă de discuţie fiind Modernizarea oraşului Chişinău prin implementarea experienţei capitalelor statelor membre UE din Europa Centrală şi Sud-Est, precum Varşovia, Budapesta, Praga, Talinn, Riga şi  Vilnius.

Biblioteca Publică de Drept în parteneriat cu Primăria mun. Chişinău a lansat baza de date Monitorul de Chişinău, ce oferă tuturor persoanelor interesate acces gratuit şi liber la textele juridice emise de către autorităţile mun. Chişinău, atât cele aprobate în prezent, cât şi cele retrospective.

În cadrul Decadei „Chişinău, oraşul meu” mai mulţi vizitatori ai filialei „Alba iulia” au avut ocazia să întreprindă o vizită imaginară la cel mai vechi muzeu din Republica Moldova - MUZEUL NAŢIONAL DE ETNOGRAFIE ŞI ISTORIE NATURALĂ, care recent a împlinit 122 ani.
Alte activităţi interesante fiind
         Prezentarea blogului Chişinăul muzical   - Filiala de Arte „T. Arghezi”
         Ciclul de întilnire Oameni de arte  - Filiala H. Botev
         Ziua de informare Oraşul meu, căldura mea de casă – Filiala M. Costin
         Conferinţa Chişinău-575. Filmele documnetare şi artistice despre trecutul Chişinăului  -   Filiala  Târgovişte
         Oră multimedia Chişinău 2.0: călătorie virtuală prin sectorul Botanica - CAIE
         Expoziţia foto Oamenii Chişinăului - mândria Capitalei – Filiala O. Ghibu
         Конкурс эссе Если б не было на свете Кишинева, попросил бы я создать его у Бога;  Лекция Кишинев в картинах художников; Лекция Покров Пресвятой Богородицы – храмовый праздник города Кишинева – Filiala M. Lomonosov
         album CHIŞINĂU în albumul familiei I. Mangher
         Concursului de poezie Anotimpurile Chişinăului - Maramureş
         Convorbire Chişinăul lui Bernardazzi – A. Mickiewicz
         Masa rotundă  Ucrainenii (chişinăuieni) în arhitectura şi cultura Chişinăului – L. Ukrainca.
O formă inovativă de promovare a Decadei „Oraşul meu ” a fost expoziţiile virtuale, iar cele mai specifice fiind:
 * Chişinăul văzut de biblioteca „A. Mickiewicz” - expoziţia de fotografii organizată de colaboratorii filialei A. Mickiewicz şi poate fi vizitată pe  blogul bibliotecii  http://www.flickr.com/photos/filiala_mickiewicz/sets/72157627682634451;
*Chişinăul nocturn văzut de fotograful Egor Tetiushev -  expoziția poate fi văzută pe blogul filialei Târgu-Mureş http://bptirgumures.blogspot.com/.

Activităţile culturale organizate în cadrul Decada Oraşul meu (227 manifestări cu 7805 persoane) în comparaţie cu anul trecut (201 activităţi cu 5 052 persoane) au avut un impact benefic asupra participanţilor, familiarizându-i cu istoria capitalei prin personalităţile ei. Activităţile culturale au contribuit la crearea unei imagini veridice, au promovat şi valorificat patrimoniul cultural al municipiului Chişinău.

Astfel, BM „B.P. Hasdeu” fiind apreciabilă cu prezenţa atât în presa scrisă (11 articole), cât şi în mass-media audio-vizuală.

luni, 28 noiembrie 2011

DECLARAŢIA Conferinţei aniversare a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova 16-18 noiembrie 2011, Chişinău


Preşedintelui interimar al Republicii Moldova
Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova
Domnului Marian Lupu

Prim ministrului Republicii Moldova
Domnului Vladimir Filat

Ministrului Culturii al Republicii Moldova
Domnului Boris Focşa

Ministrului Educaţiei al Republicii Moldova
Domnului Mihail Şleahtiţchi


DECLARAŢIA
Conferinţei aniversare a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova
16-18 noiembrie 2011, Chişinău

Membrii Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, reprezentanţi ai tuturor tipurilor de biblioteci, reuniţi în cadrul Conferinţei anuale aniversare ABRM, au luat în dezbatere starea actuală a bibliotecilor din republică din perspectiva rolului lor în dezvoltarea societăţii informaţiei şi cunoaşterii, în susţinerea inovării şi progresului social–economic, ştiinţific şi cultural al societăţii.
Marcând, în anul curent, 20 de ani de la lansarea reformei bibliotecare în Republica Moldova şi 20 de ani de la constituirea asociaţiei profesionale, comunitatea bibliotecară  reconfirmă importanţa bibliotecilor ca instituţii indispensabile procesului de democratizare şi dezvoltare a ţării prin asigurarea accesului nelimitat la informaţii şi cunoştinţe, tezaurizarea şi valorificarea moştenirii culturale şi ştiinţifice, sprijinirea educaţiei de bază şi a învăţării pe parcursul întregii vieţi, facilitarea incluziunii sociale, economice, culturale a tuturor membrilor societăţii.
Reforma bibliotecară, demarată în anul 1991, a avut ca rezultat  transformări semnificative ce ţin de principiile şi modul de funcţionare şi organizare a bibliotecilor din republică: constituirea Sistemului Naţional de Biblioteci, crearea cadrului legislativ şi de reglementare  în domeniu, demararea procesului de  informatizare a bibliotecilor, modernizarea, extinderea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă bazate pe tehnologii noi de informare şi comunicare, integrarea în sistemul biblioteconomic mondial, realizarea unor proiecte naţionale şi internaţionale cu impact deosebit pentru biblioteci etc.
Apreciind realizările înregistrate în această perioadă, Conferinţa constată, în acelaşi timp, existenţa mai multor probleme stringente cu care continuă să se confrunte instituţiile bibliotecare din republică.  
Baza tehnico–materială a bibliotecilor, în deosebi a celor din spaţiul rural, dotarea lor cu echipamente şi tehnologii moderne rămâne mult în urma nivelului reclamat de societatea actuală. Pe parcursul a peste trei decenii  în republică practic a fost sistată construcţia edificiilor de bibliotecă. 84% din cele 2940 biblioteci existente sunt amplasate în spaţii adaptate, circa 40 din ele fiind în stare avariată. Multe biblioteci, în special săteşti, nu dispun de mobilierul şi echipamentele necesare, de telefoane, de încălzire în perioada rece a anului.
În pofida rolului atribuit bibliotecilor în edificarea societăţii informaţionale, doar 238 (17,0%) din numărul total al bibliotecilor publice din republică deţin calculatoare, numărul celor conectate la Internet constituind 149 (11,0%). De remarcat şi faptul că multe din aceste calculatoare sunt ineficiente din cauza caracteristicilor tehnice şi software depăşite, iar bibliotecile nu dispun de mijloacele financiare necesare pentru renovarea lor.
Colecţiile multor biblioteci sunt, în mare parte, depăşite fizic şi moral. Alocaţiile bugetare pentru achiziţia de carte nu sunt puse în concordanţă cu necesităţile reale şi cu evoluţia preţurilor pe piaţa editorială, iar practica, atestată în ultimii ani, de optimizare a bugetelor locale din contul surselor alocate pentru biblioteci, reduce şi mai mult posibilităţile lor de dezvoltare. Astfel, rata de înnoire a fondurilor de carte rămâne a fi departe de standardele actuale, în bibliotecile publice constituind în medie 52 de ani (IFLA/UNESCO recomandă o rată de înnoire de 7–10 ani). După mai mult de 20 de ani de la adoptarea limbii de stat şi trecerea la grafia latină, suntem nevoiţi să constatăm că publicaţiile în grafie latină constituie mai puţin de jumătate din totalul de documente în limba de stat existente în colecţiile bibliotecilor  publice din republică.  
Legislaţia în domeniu şi normativele în vigoare în mare parte nu corespund  noilor realităţi în care activează instituţiile infodocumentare, iar nerespectarea lor de către fondatori şi factorii decizionali afectează funcţionarea eficientă a bibliotecilor, amplificând şi mai mult problemele existente în domeniul finanţării, asigurării materiale, dezvoltării colecţiilor etc.
Este destul de critică asigurarea bibliotecilor cu personal calificat de specialitate. Conform datelor statistice, din cei 4500 de bibliotecari care activează în sistemul naţional de biblioteci, doar 28,1% sunt specialişti cu studii superioare în biblioteconomie. Nivelul inadecvat de salarizare a bibliotecarilor (salariul mediu în bibliotecile publice şi şcolare constituie 850 lei) determină fluctuaţia sporită a cadrelor, influenţează negativ statutul social al bibliotecarului, prestigiul şi atractivitatea profesiei de bibliotecar. În acest context, participanţii la conferinţă îşi exprimă profunda îngrijorare privind situaţia actuală care s-a creat în învăţământul biblioteconomic universitar şi reiterează necesitatea  adoptării unor măsuri ce ar preveni desfiinţarea învăţământului biblioteconomic cu tradiţii de peste 50 de ani.  
Conferinţa anuală ABRM declară dorinţa şi angajamentul comunităţii profesionale de a acţiona în vederea  soluţionării problemelor menţionate. Totodată, participanţii la Conferinţă fac apel către autorităţile centrale ale statului să susţină comunitatea bibliotecară în demersul de redresare a situaţiei existente în domeniul biblioteconomic din Republica Moldova şi atrag atenţia asupra necesităţii întreprinderii următoarelor acţiuni:
-          actualizarea legislaţiei în domeniul biblioteconomic, aducerea cadrului de reglementare şi normativ în concordanţă cu tendinţele şi standardele actuale (elaborarea noii Legi a bibliotecilor, revizuirea normativelor de asigurare şi funcţionare a bibliotecilor);
-          elaborarea şi realizarea în practică a Politicii şi Strategiei de stat în domeniul dezvoltării bibliotecilor;
-          elaborarea şi realizarea unui Program Naţional de Dezvoltare a Colecţiilor pentru bibliotecile publice şi şcolare;
-          finanţarea adecvată a bibliotecilor, asigurarea prioritară a investiţiilor pentru modernizarea bibliotecilor în contextul rolului acestor instituţii în edificarea societăţii informaţiei şi a cunoaşterii;
-          sprijinirea sistemului de pregătire a cadrelor calificate pentru domeniul infodocumentar prin reprofilarea şi modernizarea învăţământului biblioteconomic universitar în cadrul Universităţii de Stat din Moldova;
-          aplicarea unor noi criterii de salarizare în domeniu, adecvate cunoştinţelor şi competenţelor solicitate bibliotecarilor în contextul noilor funcţii pe care le realizează instituţiile infodocumentare.
Susţinerea domeniului bibliotecar de către autorităţile statului, implicarea activă a factorilor decizionali în soluţionarea problemelor existente va contribui la transformarea tuturor bibliotecilor în instituţii cu adevărat moderne, active, accesibile şi atractive, capabile  să sprijine realizarea tuturor reformelor democratice, sociale, economice din societate.

Aprobată în cadrul
şedinţei în plen a Conferinţei aniversare
a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova,
Chişinău, 18 noiembrie 2011

FESTIVALUL VOLUNTARILOR 2011, ediţia a IX-a în Moldova „Jos pălăria” în faţa voluntarilor!


 Faci parte din marea familie a voluntarilor şi crezi că meriţi sa fii apreciat? Aplică acum la concursul organizat în cadrul Festivalului Voluntarilor 2011, la una din următoarele secţiuni:

-          cea mai activă organizaţie care promovează voluntariatul în R. Moldova;
-          cel mai activ coordonator de voluntari;
-          cel mai activ voluntar;
-          cel mai activ jurnalist, care promovează voluntariatul. Jurnaliştii interesaţi trebuie să-şi prezinte materialele (în original sau copia) publicate pe parcursul anului 2011;
-          cel mai bun eseu la tema: "Cum stimulam voluntariatul la nivel local? ;
-          cel mai reuşit video de promovare a voluntariatului;
-          cel mai tânăr şi cel mai în etate voluntar;
-          cel mai activ Consiliu Local de Tineret care a promovat voluntariatul pe parcursul anului 2011;
-          cel mai bun program de voluntariat elaborat /dezvoltat în 2011 – va fi nominalizat de către Coaliţia Voluntariat.

Formularele de aplicare pentru fiecare secţiune şi regulamentul concursului le găsiţi în anexă sau pe www.cntm.md

Toate materialele le puteţi expedia la adresa de e-mail Festivalul.Voluntarilor@gmail.com sau prin poşta clasică, la adresa: or. Chişinău, str. Calea Ieşilor 13, oficiul 82, Asociaţia „Prietenii Copiilor”.
Ultima zi de aplicare este 26 noiembrie 2011, ora 17:00.

Festivalul Voluntarilor 2011, ediţia a IX-a va avea loc în data de 4 decembrie, începînd cu ora 12:00 în incinta Teatrului Naţional de Operă şi Balet. Scopul evenimentului este recunoaşterea publică a muncii şi meritelor voluntarilor din Republică.
În cadrul festivalului va avea loc ceremonia de decernare a premiilor de valoare şi un concert în care vor evolua interpreţi şi formaţii muzicale cunoscute în show-bizz-ul autohton.

Ediţia de anul acesta a Festivalului este organizată de către Serviciu pentru Pace şi alte ONG-uri din Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat, în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului, Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Municipiului Chişinău, Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), FHI 360 şi Asociaţia „Prietenii Copiilor.

Pentru informaţii suplimentare:
Victoria Morozov, Coordonator Festivalul Voluntarilor 2011, GSM: 069379870.

BIBLIOTECA „OVIDIUS” - LOC DE LANSARE A TINERELOR TALENTE


Margareta  CEBOTARI,
bibliotecar principal

Lansarea unui CD muzical cu genericul „Metamorfoză”, semnat de Natalia Croitor, o tânără autoare şi interpretă de muzică folk, a fost o  activitate emoţionantă şi mai deosebită după conţinut pentru publicul  bibliotecii „Ovidius”. Biblioteca este un locaş care ne purifică de fiecare dată sufletele noastre, locul unde se întâlnesc tinere talente, oameni de bună credinţă, a ţinut să menţioneze Zina Izbaş, moderatoarea clubului „Tinere talente”, în cadrul căruia s-a şi produs evenimentul. Ne bucură faptul că Natalia s-a inspirat, poate, atunci când şi-a intitulat astfel CD, din opera „Metamorfoze” a celebrului scriitor antic Publius Ovidius Naso, a cărui nume îl poartă biblioteca noastră, a menţionat Elena Butucel, directorul instituţiei.
Cei prezenţi la lansare – scriitori, publicişti, tineri îndrăgostiţi de melodiile Nataliei,  prietenii ei – au remarcat faptul că ea pune foarte mult suflet în cântecele ei, îşi alege cu grijă textele. Pe acest CD sunt înregistrate melodiile cele mai dragi sufletului său, scrise pe versurile  poeţilor Nicolae Dabija, Ianoş Ţurcanu, Renata Verejanu, Nina Slutu-Soroceanu. Anume aceşti poeţi au venit să o susţină în acest moment fericit din viaţa ei, să asculte  vocea-i cristalină dar şi frumuseţea repertoriului ei excepţional. 
Scriitorul  Nicolae Dabija a menţionat că Natalaia Croitor vine din alt secol, vine cu muzică bună, scrisă pe texte bune. De când a cunoscut-o a rămas de îndată surprins de vocea ei frumoasă şi repertoriul excepţional, accentuând  că ea pune foarte mult suflet în  melodiile sale. Poetul Ianoş Ţurcanu a remarcat talentul ei  şi faptul că un CD este ca şi o carte nouă pentru autor. Este bine ales genericul „Metamorfoză”, deoarece autoarea este la o vârstă a metamofozelor, a schimbărilor din viaţă, a realizărilor de acum şi de viitor. Poate şi-a luat acest generic deoarece îşi doreşte o căutare a armoniei, a frumosului în lume. De fapt cântecul, arta, cartea  sunt o salvare pentru sufletul nostru.
Muzica este o artă frumoasă care are o acţiune directă asupra omului, ne ajută de multe ori să revenim în albia noastră firească a poporului român, a menţionat scriitorul Dumitru Mănăligă. Pe Natalia Croitor a cunoscut-o la şedinţele clubului de creaţie pentru tineret „Spirit şi intelect” de la biblioteca „Ovidius”. Natalia este o fire subtilă, cu o voce gingaşă şi anume ea dă un farmec aparte, prin interpretarea unei melodii,  spectacolului „Eminescu şi Veronica – în mrejele iubirii” prezentat de Teatrul privat pentru tineret „Maestro”. Actriţa Paulina Zavtoni, artistă a poporului din RM, i-a dorit multe aprecieri şi aplauze. 
Pe parcursul lansării s-au derulat pe ecran secvenţe din viaţa şi activitatea Nataliei, participarea ei la diverse manifestări culturale. Natalia  a încântat publicul cu mai multe melodii,  fiind susţinută şi  cu o a două chitară de Anatol Mâtcu şi de Sergiu Druguş la saxofon. Igor Grosu, cunoscut chitarist şi interpret folk, a invit-o la colaborare în continuare, având deja unele apariţii în public împreună.
 Dorindu-i multă inspiraţie şi succese pe viitor, dar şi străduinţă să rămână mereu cu aceiaşi puritate sufletească în relaţie cu publicul său au venit să o susţină dna Elena Galben, director adjunct la Colegiul de Construcţii din Chişinău şi Tatiana Ambroci, şef de bibliotecă la aceiaşi instituţie. Sorin Antonovici, fost student la Colegiul de Construcţii, acum student la Universitatea Tehnică din Moldova,  i-a dedicat poezia „Fata îndrăgostită de chitară”, pe care i-a adus-o în dar şi sub formă de melodie, acompaniat la chitară de Anatol Mâtcu, un alt prieten comun. Emoţiile unei prime audiţii în public le-a retrăit Ionel Moraru, un adolescent talentat de la Colegiul de Construcţii, care a interpretat, acompaniindu-se la chitară, un cântec dedicat Nataliei. Manifestarea a finalizat cu un splendid cântec de final în care tânăra autoare mulţumeşte lui Dumnezeu, mamei, prietenilor, poeţilor pentru vorbele frumoase şi pentru susţinerea lor, pe care o resimte mereu.

vineri, 25 noiembrie 2011

TINERII PENTRU VIAŢĂ: NOI VREM UN VIITOR («Săptămâna Tinerilor» la Filiala «O. Ghibu»)


Elena VULPE, director al Filialei O. Ghibu”

Astăzi se vorbeşte mult despre criza generaţiilor. Specialiştii însă remarcă, că atât «Generaţia X», cât şi « Generaţia Y» au aceleaşi caracteristici esenţiale şi nici o generaţie nu este inferioară sau superioară alteia. Printre principalele motive ale «prăpastiei» dintre generaţii sunt invocate schimbările ce se produc privind nivelul scăzut de cultură şi educaţie. Tot mai mult se vociferează că generaţia actuală este lipsită de valori, dominante  fiind dimensiunea materială şi consumul anemic de cultură, ce au efecte mai puţin benefice pentru societate. Prin programul «Săptămâna Tinerilor», care reflectă strategiile BM «B.P. Hasdeu» în susţinerea şi promovarea noii generaţii, Filiala «O. Ghibu» vine să spulbere aceste interpretări. Acţiunile culturale desfăşurate aici au demonstat că biblioteca este un spaţiu adecvat de socializare pentru tinerii care vor să se manifeste plenar, descoperind aici un univers unde se reflectă istoria experienţilor şi a proiectelor de viitor, informaţii utile pentu viaţă, minte şi învăţătură. Programul a inclus în agendă diverse forme de activităţi, unite sub logoul Biblioteca este şcoala vieţii care ne învaţă nu pentru notă sau certificat, ci pentru nevoile imperioase ale existenţei şi misiunea pe care o avem în societate (Aurel Filimon). Un apel militant pentru tineret şi o demonstraţie în plus a priorităţii manifestate de biblitecă pentru aceste categorii de cititori, care prin activităţi concrete sunt vizualizaţi, remarcaţi, susţinuţi şi motivaţi de a fi protagonişti ai unor manifestări ce răspund intereselor şi aspiraţiilor juvenile.

Printre ele vom menţiona dezbaterea publică Problema elitei: conducători şi lideri, organizată în parteneriat cu FNLT (Forumul Naţional Legislativ de Tineret) din R. Moldova «Parlamentul Tinerilor» prin reprezentanţii săi: preşedintele Sergiu Begenaru şi Irina Caisân, preşedinta Comisiei externe. În cadrul dezbaterii au participat tineri studenţi de la USM şi elevi de Liceul «V. Alecsandri», reprezentanţi ai Fracţiunii Europene şi a Verzilor din «Parlamentul Tinerilor», care au avut o întâlnire cu viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a RM în anii (2005-2009)- Valeriu Ostalep. Discuţiile s-au axat pe existenţa sau lipsa unor exemplari lideri politici în RM, unde tinerii şi-au expus activ opiniile cu privire la personalitatea şi calităţile unui veritabil lider. O altă temă importantă a vizat rolul tinerilor în viaţa social-politică, tinerii susţinând ideea că doar de generaţia tânără depinde viitorul prin care se va constitui o elită nouă, care va pune în prim plan nu intersul personal, ci destinele ţării. Concluzia unanimă a acestei întâlniri a fost că fără un sistem de educaţie eficient şi constructiv este imposibil de a avea adevăraţi lideri ai societăţii.

         Societatea noastră trece printr-o gravă criză de umanitate, de aceea tinerii au nevoie, indiscutabil, de un ideal pentru modelarea propriei personalităţi, care îşi poate contura orizonturile prin lecturi, sete de autodepăşire prin căutarea adevărurilor, escaladarea noilor culmi ale cunoaşterii. Acestea au constituit reperele discuţiei Avem nevoie de un ideal în viaţă. Tinerii de la Liceul «M. Eliade», clasa profesoarei Maria Paraschiv au identificat noile valori ale generaţiei actuale, conturând coordonatele unui model de viaţă. Opiniile au fost diverse, fiind axate pe teme actuale cum ar fi criza generaţiilor, noile valori, viitorul modelelor. Spre deosebire de idealul românesc, axat pe «modelul tinereţii» definit de Mircea Eliade prin «eternitatea» creaţiilor spirituale, pentru tineretul european de astăzi, imaginea omului ca model de umanitate se referă la modelul german, omul datoriei morale, în timp ce pentru americani, un astfel de model este omul acţiunii imediate, al dorinţei de a deţine întîietatea în toate şi printre toţi. Din păcate, oponenţii au constatat că noile valori ale tineretului de azi depind de elite, de clasa politică, care trebuie să producă o schimbare benefică pentru societate. Azi dimensiunea materială devine fundamentală, consumul cultural este subjugat de criteriul material, care dă configuraţie aspiraţiilor juvenile, dându-se prioritate condiţiilor inerente unui trai decent, la limita modestiei suportabile.
          O altă temă incitantă pentru tineri a fost discuţia Axiologia educaţiei şi criza valorilor, susţinută de dr. Larisa Cuzneţov, care a antrenat studenţii de la UPS «Ion Creangă» într-un dialog asupra eu-lui axiologic, prin care cultura umană este de neconceput fără de om, educaţie şi valorile care modifică viaţa, statutul personalităţii, faptele omului.
        Discuţia a fost un preludiu pentru desfăşurarea unei mese rotunde Educaţie şi formare. Valoarea sentimentului şi sentimentul valorii, dezbătută de un grup de studenţi de la ULIM, ghidaţi de prof. Serafima Sava, care a precizat că educaţia, ca proces de formare şi dezvoltare a personalităţii, presupune cunoaşterea şi interiorizarea valorilor culturale, prin care individul se integrează în societate. Vizavi de educaţia pentru valori şi prin valori, au opinat mai mulţi studenţi care au dezvăluit adevăratele coordonate ale existenţei noastre: onestitatea, altruismul, prietenia, curajul, ataşamentul, iubirea aproapelui, înţelepciunea, politeţea, care nu pot depăşi circumstanţele ostile fără prezenţa adevărului, a binelui, a dreptăţii şi a frumosului. Prezentarea de carte V. Pastuh Aspecte psihologice ale educaţiei a impresionat elevii de la Liceul «V. Alexandri» (clasa profesorului Viorel Ţurcanu) prin reiterarea unor teme de stringenţă actuală: tipuri de personalitate şi etapele dezvoltării ei, modelarea lingvistică a fiinţei umane, influenţa emoţiilor juvenile asupra gândirii, autorul relevând importanţa lor prin exemple convingătoare.
         Prin susţinerea şi participarea la proiectele bibliotecii, tinerii au avut posibilitatea de a-şi manifesta spiritul creativ, activismul social, competenţa şi energia specifică adolescenţei.

joi, 24 noiembrie 2011

PURTAŢI PE ARIPILE MUZICII


Natalia COJOHARENCO,
bibliotecar, biblioteca „Ovidius”

 „Menirea sfântă a muzicii este să stingă urile, să potolească
 patimile, şi să apropie inimile într-o caldă înfrăţire
George Enescu

...Noiembrie. E timpul ultimilor frunze... E feeria toamnei....
La biblioteca „Ovidius” de curând s-a desfăşurat un eveniment deosebit de frumos, un recital de muzică la chitară cu genericul „Folk fără de vîrstă” ce a avut loc În cadrul clubului „Tinere talente”, condus de Zina Izbaş. La eveniment au participat interpreta de muzică folc Maria Mocanu, formaţia din Bălţi „Osigan”, interpreta Natalia Croitoru ce recent si-a lansat tot în spaţiile bibliotecii un CD muzical „Metarmofoze” şi elevii liceului teoretic „Nicolae Sulac”. Publicul prezent în sală  format din elevii colegiului tehnologic, colegiul de comerţ, colegiul politehnic şi colegiul de arte plastice „I. Plămădeală”, şi-au deschis larg inimile şi sufletele pentru a savura minunata muzică la chitară şi vocile superbe ale interpreţilor, care în combinaţie au format un mănunchi de sunete împletite frumos şi au creat o deosebită aură în sală.
Prima melodie care a răsunat în sală a fost piesa interpetată de Natalia Croitoru  „Îndemn” pe versurile Zinei Izbaş, muzică creaţie proprie.
 Moderatoarea activităţii Zina Izbaş a prezentat auditoriului doi tineri prezentatori Iulia Mazilu şi Sandu Scobioală de la emisiunea „Semnal Junior”. Ei au realizat împreună un proiect, o emisiune pentru cei tineri „Cabare cu de ce?” . Doamna Z. Izbaş le-a dorit tinerilor audienţă în creştere şi emisiunea să ajungă în top.
Prezentă la activitate, distinsa interpretă Maria Mocanu a vorbit celor din  sală despre începuturile muzicii folk în Basarabia, despre începutul carierei sale muzicale.
„Mă bucur să văd atâţea tineri pasionaţi de muzica folc - a rostit domnia sa, şi nu cred că e adevărat că folkul a cedat altor genuri muzicale. Am început să cânt muzică folk fiind îndrăgostită de poiezie. Citind poiezii, vroiam s-o audă şi alţii şi aşa s-a născut primul meu cîntec. Eram pasionată de interpreţii cenaclului „Flacăra” înfiinţat de Adrian Păunescu şi de acolo mă inspiram mult”.  Cîntăreaţa i-a îndemnat pe tineri să studieze, să selecteze şi să acumuleze cît mai multe cunoştinţe, iar pentru cei ce scriu versuri e foarte important să fie convingători în ceea ce fac. Apoi a urmat cadoul muzical piesa „De-ar fi dorinţă” pe versurile lui G. Vieru, interpretată de Domnia Sa.
În continuare  a evoluat formaţia „Osigan” alcătuită din fraţii Oleg, Ion şi Sergiu Gandrabura originari din oraşul Bălţi. Interpreţii au descifrat publicului intrigat geneza numelui formaţiei. Denumirea grupului este alcătuită din iniţialele numelor fraţilor şi urmat de prenume. Repertoriul formaţiei este compus din  16 piese pe versurile lui Grigore Vieru şi Mihai Eminescu. Tinerii au delectat auzul celor prezenţi cu o  piesa plină de optimism din primul  album „O zi de viaţă”. Aplauzele furtunoase i-au încurajat sa ne mai interpreteze  două piese de dragoste „Dorul pe buze se leagănă” şi „Sărut pe buzele de ceai” muzica şi versurile le aparţine.
Muzica e un har Dumnezeesc, cu ea se umple sufletele tuturor, muzica folk e o stare deosebită, e ceva ce îţi readuce ecilibrul sufletesc şi acest lucru ne-a fost dovedit de cei ce au participat la acest recital. Au contribuit la această stare şi picturile vernisate  în sală. Gama coloristică, muzica minunată au fost o combinaţie artistică perfectă. Următorii interpreţi au fost elevii liceului „Nicolae Sulac” care au interpretat piesa „Dacă ploaia sar opri...”, refrenul a fost  intonat de toţi cei prezenţi în sală. 
Şi-au expus păperile despre acest gen de muzică studenta de la colegiul politehnic Elena Bârdan care ne-a marturisit „Îmi place muzica folk, în urma jocului frumos de cuvinte  exprimat prin cîntec, îmi este foartre aproape de suflet”. Colega ei Olga Magariu studentă în anul II de la informatică e în unison „Am fost plăcut surprinsă de muzica folk, îmi place mult. E frumos, te face să te regăseşti în gînduri şi în sentimente”. Fiecare individ are o părticică de artist, poet, şi în anumită perioadă a vieţii aceste talente vor ieşi la suprafaţă fiind provocate de anumite clipe, amintiri, sentimente frumoase.
În sală iarăşi au răsunat vocile frumoase ale fraţilor Gandrabura care au interpretat piesa „Te bucură, răsare soare”. „Aceşti tineri sunt frumoşi, talentaţi şi chiar evlavioşi. Ei me-au produs o adevărată revelaţie, le pun nota 10, şi le doresc multe succese în creaţia lor” a spus maestra M. Mocanu. La finalul activităţii cîntăreaţa a interpretat liricul „Galbenă gutuie” ce a creat un catarsis spiritual la toţi cei prezenţi la aceasta splendidă serată de suflet.
Manifestarea a fost încheiată de directoarea bibliotecii „Ovidius” Dna Elena Butucel, care a mulţumit  celor care au evoluat şi celor care au ascultat în deosebi Dnei Mocanu pentru lecţia de folk şi Dnei Izbaş pentru colaborarea fructuoasă. „Ne-am alinat urechea cu muzica de strună de chitară şi versuri frumoase şi melodioase” şi le-a dorit tinerilor ce şi-au etalat talentele la recital   „Mult succes şi realizări în creaţie”.
În societatea actuală preocupată mai mult de problemele vieţii şi în permanenta sa  goană după himere, sunt utile şi necesare astfel de activităţi pentru a ne face mai buni deoarece anume la astfel de evenimente cunoaştem lumea frumoasă, veritabilă, şi necaricaturizată.