miercuri, 28 decembrie 2011

STRATEGIA DE FORMARE CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR DIN SISTEMUL NAŢIONAL DE BIBLIOTECI


Mariana Harjevschi

Recent, luni, 26 decembrie 2011, Asociaţia Bibliotecarilor din R.M., împreună cu Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională (BAI) a Universităţii de Stat din Moldova a avut o întrevedere cu Dl. Boris FOCSA, Ministrul Culturii şi Dna Olga Bîrlad, şef Direcţia Programe Naţionale din cardul Ministerului Culturii. La această întrunire au participat reprezentanţi din partea instituţiilor menţionate, printre care menţionăm: Ludmila Costin, preşedinte ABRM, dr. Nelly Turcan, prodecan, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM, Ludmila Corghenci, vicepreşedinte ABRM şi Mariana Harjevschi, vicepreşedinte ABRM.
Subiectele discutate în cadrul întrunirii s-au referit la strategia de formare continuă a bibliotecarilor din sistemul naţional de biblioteci propus de Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, în cooperare cu ABRM, precum şi la mecanismul de desfăşurare a procesului de formare profesională.

Ministerul Culturii, a salutat propunerea de a organiza cursuri dе formarе profеsională соntinuă în сadrul Сеntrului dе Formarе Сontinuă a Univеrsităţii dе Stat din Moldova şi de a sprijini această iniţiativă în cooperare cu reprezentanţii administraţiei рubliсe loсale. Totodată şi Ministerul Educaţiei a asigurat deschidere şi bunele intenţii spre colaborare.  

Mentionăm că prin coincidenţă, această întrunire a fost parte a proiectului Publika TV "O zi cu Publika.md". Pentru a vizualiza secvenţe de la această întîlnire accesaţi: http://www.publika.md/video-cum-se-desfasoara-o-zi-de-munca-a-ministrului-culturii--boris-focsa--aflati-la-o-zi-cu-publika-md_633631.html

Pe parcurs, revenim cu detalii privind subiectele cursurilor de perfecţionare şi recalificare,  precum şi orarul desfăşurării acestora.

Vă încurajăm să urmariţi şi informaţiile ce vor aparea pe site-ul ABRM la acest subiect.PENTRU BIBLIOTECARI URARE

marți, 27 decembrie 2011

FELICITARE LA 20 DE ANI ABRM


Doresc şi eu nespus de tare
Să vă felicit cu-această sărbătoare,
O sărbătoare cu mireasmă de gutui,
Cu-a crizantemelor culoare aurie.
Din patrea mea un sincer mulţumesc,
şi toată dragostea eu v-o doresc.
Un cer senin şi pace-n casa Dumneavoastră,
Copii fericiţi şi sănătoşi să vă crească.
S-aveţi mereu o inimă curată
şi cinstea Dumneavoastra fie-vă-nălţată,
Orice sărbătoare, aniversare
Să v-aducă mai mult soare
Chiar de-i greu şi e răcoare
Pe drumul vieţii trecătoare~!!!~

Larisa Negru or. Ungheni

vineri, 23 decembrie 2011

IN MEMORIAM: LEONIDA LARI


Larisa UNGUREANU

În ziua,când distinsa poetă a fost petrecută pe ultimul drum, la Filiala „Târgovişte” a avut loc o Oră de lectură din poezia Leonidei Lari.

După ce am revenit de la cimitir, am invitat pe toţi cititorii care se aflau la acea oră în incinta bibliotecii, să participe la un recital de poezie. Erau elevi, studenţi care au lăsat cărţile, studiul lor şi s-au apropiat de stendul pe care au fost expuse cărţile Leonidei Lari, adică, aflate în fondurile bibliotecii „Târgovişte”. Ne-am amintit cu toţii de anii de glorie, când Leonida Lari a participat la redeşteptarea naţională, a mobilizat masele în luptă cu totalitarismul sovietic, a îmbărbătat mulţimea de oameni de la diverse mitinguri, făcându-i să creadă în adevărul istoric şi în izbândă.
Leonida Lari (Liubov Tuchilatu) s-a născut la 26 octombrie 1949, în satul Bursuceni, raionul Sângerei, şi a decedat la 11 decembrie 2011, Chişinău. A fost poetă, publicistă, politiciană şi militantă pentru reunirea Basarabiei cu România. Leonida Lari s-a aflat printre fruntaşii Mişcării de eliberare naţională din Republica Moldova în perioada 1988-1991. A fost deputat în Sovietul Suprem al URSS şi în Parlamentul României. A scris poezii din anii de şcoală. A debutat la revista „Nistru”. A editat mai multe cărţi de poezie, inclusiv, poezii pentru copii. O poezie pe care o ştiu mulţi copii se numeşte „Pâinea”. Cu plăcere a fost citită, pe rând, de trei copii. Fiecare a citit câte o strofă.
 Să nu arunci, copile,
Pâinea jos nicicând
Că undeva, departe,
       Plânge-un copil flămând. 
    Şi cată-un colţ de pâine
Prin urne-nfrigurat,
Şi dacă nu-l găseşte
Adoarme-nlăcrimat. 
  Şi-n somn ce i se-arată,
Tu să-ţi închipui poţi?
Pământul ca o pâine
Ce-ajunge pentru toţi!
La Ora de lectură din 13 decembrie au fost spuse mai multe poezii din opera Leonidei Lari. Aşa, lângă modesta expoziţie, au răsunat versurile: Dulcele foc, Mica sirenă, Daimonul meu, Lui Ovidiu, Moldova şi alte poezii.

Participanţii la Ora de lectură au rămas adânc impresionaţi de acest moment poetic. Regretau că nu au cunoscut-o în viaţă, dar fiind şi vârsta lor, dar fiecare din cei prezenţi au auzit de Leonida Lari, unora le-au vorbit profesorii la şcoală, alţii i-au citit cărţile. În încheiere, a urmat un moment de reculegere În Memoria Leonidei Lari.

marți, 20 decembrie 2011

Prezentarea volumului “Simbolurile naţionale ale Republicii Moldova”


Liliana JUC,
şef oficiu copii
filiala “Târgovişte”

 Cartea  dedicată simbolurilor naţionale ale Republicii Moldova a  fost elaborată sub egida Instituului de Studii Enciclopedice al  Academiei de  Ştiinţe a Moldovei. La 7decembrie 2011, volumul a fost prezentat la Biblioteca «Tărgovişte», avându-i ca invitaţi pe: Victor Juc, doctor în filosofie, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM, Constantin Manolache, doctor în politologie, Mihai Adaugi, doctor în istorie,  Ion Xenofontov, doctor în istorie, cercetători ştiinţifici la Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM. Participanţi la  prezentarea de carte -  elevi de la Liceul Dante Alighieri, Şcoala Polivalentă Nr. 9, precum şi profesori de istorie, alte persoane interesate de istoria neamului.

Acest volum documentar-ştiinţific are un conţinut variat, incluzând mai  multe elemente ale  simbolisticii naţionale - drapele, steme, imnuri, sigilii, monede, precum şi câteva tipuri de vestimentaţie. Introducerile compendiare sunt precedate de istoricul apariţiei şi adoptării emblemelor statale respective. Materialul este prezentat într-un limbaj inteligibil, ce nu abundă în termeni ştiinţifici, fapt ce facilitează lectura  cititorului fără pregătire istorică. Capitolele  desăvârşite prin surse imagistice, fotografii, anexe (cu indicarea exactă a adreselor de conservare), ajută la formarea unei impresii adecvate despre subiectele şi obiectele tratate. Multe aspecte din carte sunt redate în premieră, cititorul va găsi o trecere în revistă a evoluţiei stemelor, drapelelor, distincţiilor de stat (ordine şi medalii), a istoricului monedei Ţării Moldovei, a însemnelor heraldice şi vexilologice ale Forţelor Armate şi cele ale Vămii etc.

Simbolurile sunt abordate în plan istoric şi sub aspectul contemporaneităţii. Autorii au reuşit să creeze un tablou coerent  şi clar al genezei însemnelor tratate, cu indicarea originilor şi a condiţiilor în care au apărut şi evoluat.  Volumul comportă o încărcătură patriotică şi civică, el cultivă un respect conştient faţă de simbolurile formatoare ale persoanei, fiind o lucrare de o mare utilitate şi reală notorietate pentru publicul cititor.
miercuri, 7 decembrie 2011

CONTRIBUŢIA BIBLIOTECII "LIVIU REBREANU" LA PROCESUL DE FORMARE CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE


Elena CEBOTARI, director, Filiala "Liviu Rebreanu"

Formarea cadrelor didactice reprezintă o prioritate a sistemului naţional de învăţământ. În acest context Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi catedra Educaţie lingvistică şi literară în colaborare cu Biblioteca "Liviu Rebreanu" au organizat masa rotundă "Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii — o sinteză între cunoaştere şi acţiune".

Gazda întâlnirii, Elizaveta Globa, şefa bibliotecii, a ţinut să sublinieze că biblioteca nu este un scop în sine, scopul bibliotecii sunt cititorii cu nevoile lor informaţionale. Prin activitatea sa de cercetare biblioteca a elaborat Suportul informaţional şi metodologic în care sunt incluse articolele personalului ştiinţifico-didactic al Institutului. De asemenea biblioteca a elaborat Pachetul actelor legislative visavi de sistemul de învăţământ, sfera ştiinţă şi inovare, doctorantură, legislaţia muncii, salarizare. Suportul este util cadrelor didactice în activitatea de formare profesională, în obţinerea şi confirmarea gradelor didactice, iar masteranzilor şi doctoranzilor — în pregătirea lor în calitate de cadre ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare. Întru completarea celor relatate a fost prezentată expoziţia de documente ce ţine de studierea limbii şi literaturii române.

Prezentă la masa rotundă dr. în pedagogie, conf. univ, Maria Suruceanu a apreciat înalt activitatea bibliotecii în susţinerea informaţională a cadrelor didactice şi şi-a prezentat două apariţii editoriale "Limbajul pedagogic: compendiu metodologic" şi "Valenţele pedagogice ale limbajului: aspecte metodologice", care speră că le va deveni un suport util în activitatea didactică.

Elena Cebotari, directorul Bibliotecii "Liviu Rebreanu" a trecut în revistă aspectele relaţiei de parteneriat cu Biblioteca şi catedrele institutului, în special catedra Educaţie lingvistică şi literară (şef catedră Ştefania Isac, dr. conf. univ.) cu care are o colaborare mai strânsă.

Pe parcursul colaborării (2008-2011) noastre la biblioteca "L. Rebreanu" au fost organizate 50 de vizite colective ale cadrelor didactice ceea ce a constituit peste 1000 de persoane. Cu participarea cadrelor didactice au fost organizate simpozioane, conferinţe, lansări şi prezentări de carte, întâlniri cu scriitorii, mese rotunde etc. Biblioteca a asigurat stagierea bibliotecarilor şcolari organizând activităţi specifice domeniului biblioteconomic.

Pentru a oferi asistenţă informaţională la un nivel înalt, biblioteca îşi completează permanent colecţia din domeniul ştiinţelor educaţiei, a elaborat un fişier tematic cu descrieri analitice a celor mai solicitate subiecte din domeniu, oferă facilităţi de procesare text, printare, scanare, extinde programul de lucru conform solicitărilor etc.
În contextul aniversării 575 de ani ai Chişinăului a vorbit despre participarea Bibliotecii Municipale la procesul de cercetare şi valorificare a trecutului şi prezervarea prezentului capitalei noastre. Au fost prezentate ediţiile elaborate de Biblioteca Municipală: "Chişinăul în literatură", "Chişinăul din amintire", aut. Iurie Colesnic, "Timp şi istorie", aut. Iurie Colesnic şi "Creatori de ex-libris basarabeni: mic dicţionar". Cu recunoştinţă pentru colaborarea de durată a fost oferită Bibliotecii IŞE volumul "Chişinăul din amintire".

Profesorii şi bibliotecarii prezenţi la activitate s-au integrat în tema discuţiei: Vera Nedelco, şefa bibliotecii gimnaziului Novoselovca, Taraclia a accentuat lipsa literaturii de strictă necesitate pentru procesul educaţional; Maria Mocanu, şefa bibliotecii Liceului "Ştefan cel Mare", s. Taraclia, Căuşeni a menţionat că datorită proiectelor şi prin intermediul voluntarilor a reuşit să amelioreze situaţia la capitolul completarea colecţiilor; Inga Sorocean, profesoară de limbă şi literatură română la Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei a calificat ca foarte utilă această activitate şi a apreciat efortul dnei Globa la identificarea, selectarea şi ordonarea materialului factografic în sprijinul cadrelor didactice.

luni, 5 decembrie 2011

ÎNTÂLNIRE DE SUFLET: PENTRU CEI CU INIMA ROMÂNĂ, DEDICATĂ ZILEI DE 1 DECEMBRIE – SĂRBĂTOAREA NAŢIONALĂ A ROMÂNILOR, LA BIBLIOTECA „TRANSILVANIA”


Tatiana DONŢU, Filiala „Transilvania”

Ziua Naţională a României este o zi care ne cheamă la meditaţie, o zi în care ne amintim cu mândrie de faptele celor care, mânaţi de dragostea de neam şi ţară, au luptat de-a lungul veacurilor pentru binele românilor de ieri, de azi şi de mâine. 1 Decembrie 1918 reprezintă momentul creării României Mari, încununând luptele duse de-a lungul timpului pentru unitate naţională.  
                                                                                                                                            
Pătrunse de fiorii unui patriotism cu puternice reverberatii în memorie, sufletele perechi de pe cele două maluri ale Prutului s-au întâlnit joi, 1 decembrie, în Aula Bibliotecii „Transilvania”, cu aceeasi nestrămutată credintă în reîntregire, pentru un emotionant recurs la memorie profesorii, elevii au tinut să respire acelasi aer românesc, împreună cu protagoniştii filmului derulat despre Unire, în cadrul Clubului discuţional Logos.  O impresie deosebită au lăsat-o elevii claselor a X-XII-a de la Liceul „Gaudeamus”, coordonati de profesorii Tatiana Doibani şi Pavel Cerbuşca, acestia reconfigurând o hartă a României tricolore, respectând cronologia evenimentelor, a personalitătilor vremii şi a documentelor emise.

Dacă imnul national „Desteaptă-te române”, întonat la începutul întâlnirii din aulă, era firesc să producă emoţie, cântecele „Treceti batalioane Carpaţii”, „Fiii lacrimilor tale”, „Baladă pentru Basarabia”, „Cântec despre Bucovina” şi „Jurământ pentru Ardeal” au răscolit de fiecare dată sufletele celor prezenţi.

S-a cântat şi s-a dansat româneşte, o contribuţie la „starea de bine” având-o şi Olga Şimon, Ina Baciu, Ana Gabor, Irina Petrici, Aliona Ţurcanu etc., cu mesajele sale, precum ar fi: “Ziua în care s-a vestit lumii, prin hotărârea Adunării Naţionale de la Alba Iulia, Unirea tuturor românilor sub sceptrul Regelui dezrobitor Ferdinand I. Unirea trebuie înfăţişată totdeauna, potrivit adevărului istoric – ca urmare firească a unei pregătiri istorice de sute de ani, în cursul cărora acest popor de eroi şi mucenici a izbutit să-şi apere cu uimitoare stăruinţă “sărăcia şi nevoile şi neamul”, rămânând împotriva tuturor năvălirilor barbare şi vremelnicelor stăpâniri străine, în cea mai strânsă legătură cu pământul strămoşesc în care, ca într-un liman de mântuire, şi-a putut adăposti traiul de-a lungul vremilor de urgie”, ori “Astfel, statul român, întregit în forma lui de astăzi, trebuie preţuit ca unul dintre cele mai statornice, având temeri adânci şi nezguduite în alcătuirea geografică a pământului strămoşesc, în firea poporului român, şi în trăinicia lui nepilduită, în legăturile lui sufleteşti întărite prin unitatea aceluiaşi grai, aceleaşi credinţe, aceloraşi datini şi obiceiuri, în asemănarea nedesminţită a întocmirilor şi aşezămintelor moştenite din bătrâni şi, mai presus de toate, în puterea morală a conştiinţei naţionale, fără de care ar fi şubrede şi nesigure toate celelalte temeiuri”, a relatat inimoasa profesoară de la Liceul „Gaudeamus”, Tatiana Doibani, în incursiunea sa de început al activităţii. 

Anul 1918 reprezintă în istoria poporului român anul triumfului idealului naţional, anul încununării victorioase a lungului şir de lupte, sacrificii umane şi materiale pentru făurirea statului naţional unitar. Acest proces istoric, desfăşurat pe întreg spaţiul de locuire românesc, a înregistrat puternice seisme în 1784, 1821, 1848-1849, ca şi evenimente cardinale în istoria poporului roman. Unirea a fost, de-a lungul veacurilor, visul de aur al poporului român şi „cheia de boltă” a României, ca stat întreg, liber si independent. Epopeea Unirii românesti se confundă cu însăsi existenta poporului român, un mileniu si jumătate, unirea tuturor românilor reprezentând marele ideal întemeia pe realităţile entice, economice şi culturale. Memorabile rămân cuvintele spuse la Alba Iulia în anul 1918, anul Marii Uniri, de către bătrânul Gheorghe Pop de Băseşti: „Lăsaţi-vă pătrunşi fraţilor de fiorii sfinţi ai acestui strălucit praznic naţional şi în cea mai deplină şi frăţească armonie să clădim temeliile fericirii noastre viitoare”.

Lecţia de istorie s-a încheiat cu fotografii, cea mai mare parte a elevilor dorind ca amintire o poză de la eveniment. S-a sărbătorit aşa cum se cuvine această zi, în memoria moşilor şi strămoşilor noştri, şi s-a spus cu mândrie că suntem români! La mulţi ani românilor de pretutindeni!

vineri, 2 decembrie 2011

VERNISAJ DE PICTURĂ LA BIBLIOTECA "TRANSILVANIA" DIN CHIŞINĂU


Tatiana DONŢU,
şef oficiu, Filiala „Transilvania”

La Biblioteca „Transilvania” la 30.11.2011 a fost lansată o expoziţie de pictură şi grafică Moldova - Patrie de dor… Ediţia a II-a. Pinacoteca, din cadrul prestigioasei instituţii chişinăuiene, a primit 12 de lucrări din opera pictorului Aurel Bonta. Lucrările prezentate exprimă natura şi locuri dragi din viaţa artistului de la copilărie până la maturitate.                                                  

Născut la 19 februarie 1959 în Chişinău, a studiat arta plastică şi decorativă la Colegiul Urban de artă aplicativă nr.1, Chişinău, a absolvit Facultatea de Arte a Universităţii de Stat de cinema şi de televiziune Sankt Petersburg. Este membru al Asociaţiei Internaţionale a Artiştilor Plastici AIAP din cadrul UNESCO.   A debutat în 1977, 1980, participînd apoi la diferite expoziţii din Moldova. A vernisat expoziţii, precum: Autumnala, Salonul de primăvară, Hramul oraşului Chişinău, 1 decembrie – Ziua Naţională a României, Chişinău de ieri şi de azi etc.                                                                                                                                           
 Expoziţia personală Moldova Patrie de dor, ediţia I a fost expusă la Biblioteca Ştiinţifică Andrei Lupan AŞM, iar cea dea a II-a ediţie  a fost expusă la Biblioteca “Transilvania”, filială a BM “B.P. Hasdeu”. Exersînd în domeniul graficii, a ajuns la performanţe remarcabile. Prin actuala expoziţie, Aurel Bonta îşi prezintă diversitatea temelor şi modalităţilor de exprimare artistică. Curiozitatea şi dorinţa de evadare din griul cotidian a îndemnat să vină la activitatea sus numită un numeros public. Prezentarea expozitiei a fost facută de Oleg Cojocaru, artist plastic şi curator al expoziţiei care a apreciat strădania, entuziasmul şi valoarea lucrărilor expuse şi la această ediţie.

"Bine aţi venit în pridvorul sufletului meu" au fost cuvintele cu care Oleg Cojocaru,  moderatorul Pinacotecii, şi-a întîmpinat oaspetii!
"Din marea majoritate a tablourilor expuse se desprinde dragostea faţă de natura şi meleagurile natale
”, a mai precizat plasticianul.

Artistul plastic Nicolae Baciu, prezent la eveniment, a menţionat că arta lui Aurel Bonta ne arată natura din aşa punct de vedere, pe care nu o observăm, ne grăbim, ne interesează altceva, alte probleme. Necătând la faptul că sunt picturi în alb-negru, dar impresionează, că mesajul simţit de pictor se transmite celor ce privesc lucrările. Am remarcat printre cei prezenţi pe Ştefan Popa, profesor la Colegiul de Arte Plastice “Alexandru Plămădeală”, care a menţionat, că prin motive simple, cu mijloace simple ne redă căldura şi măreţia naturii.

La eveniment au fost prezenţi prieteni, colegi, profesori, elevi, părinţi, iubitori de artă, care au admirat frumoasele lucrări. Aceste opere de artă au frapat, alintat privirile vizitatorilor cu frumuseţea, originalitatea, măiestria lor. A fost o încercare de a reda frumuseţea naturii prin culoare, penel. Multe urări de bine pe plan profesional, dar şi personal i-au fost adresate talentatului pictor. Printre cei care au luat cuvîntul a mai fost Lilia Grosu, poeta, care a menţionat că picturile abundă de culoare, cuget, fantezie, măiestrie, că are har de la Dumnezeu. Artistul Sandu Aristin Cupcea a rostit poezii patriotice de Adrian Păunescu, fiind în preajma Marii Sărbători ai românilor, 1 Decembrie,.

Aurel Bonta este un artist plastic pentru care pictura înseamna a vedea în spatele lucrurilor frumosul.

joi, 1 decembrie 2011

CONFERINŢA DE TOTALIZARE A PROGRAMULUI „CHIŞINĂUL CITEŞTE O CARTE”


Zinaida BILEAC
Şef oficiu, Filiala „Transilvania”

La 23 noiembrie 2011 filiala „Transilvania” a găzduit conferinţa de totalizare a Programului „Chişinăul citeşte o carte”, vis-à- vis de cartea scriitorului, pedagogului, doctorului în psihologie, directorului Liceului „Prometeu” Aurelian Silvestru „Cel rătăcit”.

Moderator al Conferinţei a fost criticul literar Vitalie Răileanu. Prezenţi la activitate au fost academicianul, scriitorul, istoricul literar Nicolae Dabija, profesori, bibliotecari, precum şi  numerosul public chişinăuian, care a lecturat cartea propusă. Nicolae Dabija a menţionat, că este  prieten din anii studenţiei cu autorul romanului Cel rătăcit, a dat curs amintirilor din anii trecuţi. Moderatorul a menţionat, că programul a ajuns la a 7-a ediţie. Anul acesta este cel mai „rodnic” cu cele mai multe acţiuni de promovare. Impresiile cititorilor vor fi publicate în revista „BiblioPolis”.

„Cel rătăcit” este un roman interesant cu abordarea multor probleme, tinerii au ce medita din acest roman…

„Vom deveni o ţară prosperă, când se va citi mult”, acestea fiind unele dintre multiplele referiri, relatate la conferinţă. La conferinţă au participat 97cititori ai filialelor BM „B.P. Hasdeu”. Ei au mărturisit, relatat impresiile despre romanul „Cel rătăcit, adresând totodată şi întrebări scriitorului.

Nosatâi Inga de la Liceul „Iulia Hasdeu” a menţionat că lupta pentru valorile umane  credinţă, dragoste, prietenie, toleranţă este o datorie a fiecărui om...

Şimon Olga de la Liceul „Gaudeamus” a asaltat cu întrebări scriitorul „Cum a procedat Dumnezeu sacrificând pe fiul său”?, la care a primit răspunsuri pe potriva aşteptărilor.

Profesoara de limba şi literatura română de la Liceul „Gaudeamus”, Alexandra Tănase a spus, că romanul pentru ea a fost dificil, alcătuit din multe patrăţele, unde predomină subiecte axate pe religie.  Este un roman pentru tineri, care sunt mai realişti şi mai puţin visători, se citeşte cu sufletul la gură, este un portal între bine şi rău. Omul are nevoie de lumină ca să nu cadă în întuneric.

 Autorul a primit mesaje de la cititori cu urări de sănătate, să scrie mai multe romane şi să ne bucure cu volumul 2 al romanului „Cel rătăcit”.

„Acest program are o deosebită valoare, e o mare sărbătoare astăzi să fim aici alături de Aurelian Silvestru, a scris o carte necesară societăţii”, a relatat, criticul de artă Lidia Ungureanu.

Aurelian Silvestru a mulţumit tuturor celor prezenţi şi speră că nu vom rămâne analfabeţi, lecturând tot mai multe cărţi. La final autorul a donat Filialei „Transilvania” mai multe titluri ale cărţilor sale şi autografe celor prezenţi la conferinţă.

SĂPTĂMÂNA UŞILOR DESCHISE LA BIBLIOTECA "LIVIU REBREANU"

Elena CEBOTARI, director,  
 Filiala Liviu Rebreanu”
Programul Săptămâna Uşilor Deschise, ediţia 2011 a avut ca scop extinderea parteneriatelor, promovarea valorilor instituţiei, atragerea noilor cititori şi organizarea activităţilor consacrate aniversării a 575 de ani ai Chişinăului.
Din motive obiective, tutelarii de la Bistriţa-Năsăud n-au putut fi prezenţi în această perioadă, astfel o parte din activităţi cu participarea patronilor noştri spirituali au fost realizate în luna octombrie. În zilele de 17-18 octombrie în cadrul bibliotecii s-au desfăşurat un şir de evenimente de importanţă majoră pentru comunitatea chişinăuiană. Un grup de scriitori şi bibliotecari de la Bistriţa-Năsăud, precum şi cantautorul Florin Săsărman, conduşi de directorul Bibliotecii Judeţene Bistriţa-Năsăud Oliv Mircea  au   participat la un program complex ce a inclus o conferinţă, lansări de carte, lecturi publice şi un recital muzical susţinut de cunoscutul cantautor.
Cu lansări de carte s-au produs scriitorii: David Dorian - Exerciţii de respiratie - Editura TipoMoldova 2011, Mircea Măluţ - Fragmente din monografiile imperiului, Editura TipoMoldova 2011, Victor Ştir - Alcool şi sânge - Editura Karuna 2010. În acest context au fost lansate şi publicaţiile bibliotecii noastre biobibliografiile Aureliu Busuioc şi Alexandru Donos.
În continuare, scriitorii Vasile Dâncu, David Dorian, Mircea Măluţ, Traian Parva Săsărman, Victor Ştir şi Flore Pop au susţinut lecturi din cărţile proprii.
La activitate au participat şi scriitorii noştri  Renata Verejanu, Nicolae Rusu, Vlad Zbârciog, Iulian Filip, care şi-au prezentat noile apariţii editoriale. A fost prezent şi graficianul Valeriu Herţa, coautorul volumului recent apărut Creatori de ex-libris basarabeni: mic dicţionar. Recitalul muzical Pe muchie de cuţit susţinut de Florin Săsărman a constituit un moment deosebit în desfăşurarea activităţii. Pe final de eveniment Oliv Mircea, critic de artă, a susținut conferinţaTensiunea etic-estetic – avantajele artistului din est, în care a prezentat viaţa şi opera pictorului Horia Bernea şi a sculptorului Vasile Gorduz, ambii născuţi în Basarabia, dar care s-au realizat ca artişti în România.
Săptămână propriu-zisă a avut un program variat de manifestări adresate tuturor categoriilor de utilizatori: conferinţă, discuţii, recitaluri, expoziţii şi prezentări de carte şi colecţii, excursii ghidate etc.
O amplă activitate culturală organizată pentru partenerii noştri fideli — Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Conferinţa Splendorile netrecătoare ale limbii române a întrunit profesori de limbă şi literatură română din întreaga republică precum şi profesori de la Catedrele Limbă şi literatură română de la liceele G. Călinescu şi Al.I. Cuza împreună cu discipoli. A susţinut o prelegere cunoscutul lingvist, scriitor, traducător Vlad Pohilă care a vorbit despre netrecătoarele splendori ale limbii române. Artista emerită Ninela Caranfil a adus un omagiu limbii române susţinând un recital din creaţia poeţilor Lucian Blaga, Mihai Eminescu, Dumitru Matcovschi, Grigore Vieru, Leonida Lari, Adrian Păunescu, Nicolae Dabija, Petru Cărare ş.a. Un ecou al întîlnirii a fost versul consacrat inconfundabilei actriţe de profesoara de la LT Popeştii de Jos, Drochia Anastasia Munteanu. Profesorii la rândul lor şi-au mărturisit dragostea faţă de limba şi literatura română, precum şi dorinţa de a transmite elevilor adevărata valoare şi frumuseţe a limbii materne. Informaţia despre această frumoasă activitate a fost difuzată de postul de televiziune Moldova 1 la Mesager Stop cadru la 27.11.2011.
Un public numeros care a manifestat nu numai o prezenţă impunătoare, dar şi o antrenare activă în multe activităţi l-a constituit militarii de la Departamentul carabinieri al MAInoii noştri  parteneri. Tinerilor le-au fost prezentate cărţile: Centrul istoric al Chişinăului la începutul sec. al XXI-lea, Chişinăul în literatură; prezentare PowerPoint Chişinău: trecut şi prezent şi lecţia bibliografică Cartierul Poşta Veche: locuri şi oameni.
Cu nişte momente mai puţin cunoscute din viaţa lui Liviu Rebreanu (În Chiuza - satul natal al lui Vasile Rebreanu, tatăl viitorului mare scriitor - în apa de la botez, se lăsa un creion. Părinţii doreau astfel, simbolic, un alt viitor decât al lor, un alt destin, precum să-şi croiască viaţa prin scris/citit) s-a început prezentarea biografică consacrată aniversării a 126 ani de la naşterea marelui prozator. Tinerilor le-a fost prezentată şi colecţia de carte a operelor lui Liviu Rebreanu, cât şi cărţile despre viaţa şi activitatea marelui scriitor.
Sub genericul Liviu Rebreanu — prozator exponenţial al lumii româneşti (prezentare biografică, expoziţie de carte, proiecţie film Casa muzeu Liviu Rebrenu) s-a desfăşurat întâlnirea cu tinerii de la Colegiul  de Transport.
În ultimii ani Ziua Bibliografiei coincide cu Săptămâna Uşilor Deschise, astfel o zi din program este consacrată acestui eveniment. Ziua Bibliografiei sub semnul aniversării 575 ani ai Chişinăului a avut un program complex ce a inclus: o zi de informare, o lecţie bibliografică, o revistă bibliografică şi prezentarea expoziţiei Ediţiile bibliografice ale BM în colecţia Bibliotecii Liviu Rebreanu.
 Ziua de informare Prezenţe francofone în colecţia bibliotecii, a fost destinată  profesorilor de limbă franceză de la IŞE.  Au fost prezentate colecţiile: L' art et les grandes civilisations; Dictionnaire des litteratures de langue francaise: Auteurs et Oeuvres, Histoire de La France et les Francais, La France, Explorons, Ils ont fait l'histoire du monde, Plaisir de creer etc. Totodată în cadrul acţiunii au fost prezentate şi noile apariţii editoriale din domeniul ştiinţelor educaţiei şi de specialitate (Literatura franceză: comentarii şi interpretări de texte, Lecture, langage et expression, Bienvenue! Manual de limba franceză – nivelurile A1, A2, B1, B2 etc).
Pentru lecţia bibliografică Cartierul Poşta Veche: locuri şi oameni am cercetat diverse surse informaţionale pentru a elabora un material integru ce ar include cele mai importante date şi evenimente din istoria cartierului, apariţia lui, instituţii existente, străzi, personalităţi ce locuiesc la Poşta Veche, Poşta Veche în literatură etc. Lecţia bibliografică a fost prezentată elevilor claselor a XII-a de la liceul G. Călinescu, care însoţiţi de profesoara de istorie Tatiana Mereacre au fost vădit interesaţi de materialul expus. Această lecţie a mai fost prezentată şi unui grup de militari de la Departamentul carabinieri al MAI, care  pentru un an şi-au legat destinul de Poşta Veche.
Revista bibliografică Publicaţii consacrate Chişinăului a inclus în primul rând publicaţiile elaborate de Biblioteca Municipală, cât şi lucrările despre Chişinău existente în colecţia bibliotecii.
Variată a fost programa destinată micuţilor şi elevilor claselor primare de la instituţiile preşcolare şi şcolare din cartier: matinee, recital de poezie, discuţii, oră de poveste, oră de lectură, prezentarea expoziţiilor de documente.
La ora poveştilor Legenda Chişinăului  au participat copiii de la grădiniţa nr. 196 (gr. Buburuzele), însoţiţi de Dubiţa Raisa. Copii au fost entuziasmaţi să cunoască legenda apariţiei oraşului, le-au fost prezentate imagini din diversele documente pe care biblioteca le deţine, au fost integraţi într-o discuţie despre Chişinău. Copiii fiind foarte activi au răspuns la întrebări precum: care sunt sectoarele Chişinăului, în ce sector ei locuiesc, ce monumente istorice cunosc etc. Tot aici a fost prezentată expoziţia de desene Prin oraşul meu realizată de cititorii  bibliotecii.
Copiii de la grădiniţa nr. 160 (gr. 9 şi gr 10) au prezentat un matineu sub genericul   A ruginit frunza din vii, dirijaţi de Railean Galina şi Stratan Cristina, unde au recitat poezii şi cântece despre toamnă, cum ar fi: Dulce-i toamna cu bobiţe, Vine toamna, A venit toamna la noi, Şi iarăşi e toamnă, Nu mai sunt pe luncă flori, Sfârşit de toamnă, Vântul toamnei, Se duc păsărelele, A ruginit frunza din vii ş.a.
Recitalul de poezii  Culorile toamnei  a fost prezentat de copiii de la grădiniţa nr. 196 (gr. Alunelul), conduşi de Victoria Simiţari.
Vrem oraşul verde — acesta a fost mesajul pe care copiii de la grădiniţa nr. 159, dirijaţi de Negura Lucia, l-au transmis prin matineul cu genericul În poiana din pădure, afirmându-şi dorinţa de a avea un oraş verde şi curat prin poeziile: Copăcelul, Salvăm planeta Pământ, În pădurea de stejari, Confesiunea planetei Terra, Copacii sfidători ş.a.
Preşcolarii de la grădiniţa nr. 159 (educatoare Brodeseo Raisa)  făcând primii paşi în bibliotecă, au fost provocaţi la o discuţie În lumea cărţilor. Cei mici au aflat  ce reprezintă  o bibliotecă, ce este cartea, ce putem gasi într-o carte, despre ce ne învaţă cărţile, regulile de păstrare a cărţilor, rolul cărţii în viaţa lor, de ce cartea ne este prieten drag etc.
Pentru elevii claselor primare de la liceul G. Călinescu (profesoarele Ciupercă Lilia şi Vicol Nina) s-au organizat vizite colective cu genericul Bine aţi venit în paradisul cărţilor şi Popas într-o bibliotecă, unde au fost prezentate colecţiile de cărţi pentru copii şi noua colecţie multimedia PitiCLIC, cei mai bun pentru copii din multimedia pentru ai ajuta să înveţe, pentru a se deschide către lume.
Ora de lectură Călătorii minunate prin pagini de carte: Chişinău 575  şi discuţiile File din istoria Chişinăului au fost consacrate aniversării 575 de ani ai Chişinăului, participanţii fiind elevii claselor a I-a de la liceele Al.I. Cuza şi G. Călinescu, împreună cu profesoarele Derevenco Tatiana, Cricovan Silvia, Canţer Tamara şi Vicol Nadejda. Elevii au fost integraţi într-o discuţie despre Chişinău, aflând despre originea, istoria şi cultura oraşului. Copii s-au dovedit a fi adevăraţi erudiţi şi au răspuns la un şir de întrebări despre oraşul natal.
S-a integrat frumos în atmosfera săptămânii expoziţia Croşeta şi mărgeluşa în mâinile începătorilor cu lucrări realizate de copiii de la Centrul Republican pentru Copii şi Tineret ARTICO, adunând mulţi  admiratori printre cititorii bibliotecii. 
Informaţia despre organizarea şi desfăşurarea activităţilor în bibliotecă a fost plasată zilnic pe blogul bibliotecii, unde ne puteţi urmări la adresa  www.bibliotecarebreanu.blogspot.com.
Impactul programului Săptămâna Uşilor Deschise, ediţia 2011.
În cadrul săptămânii au fost organizate 19 vizite colective (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul carabinieri al MAI , liceele G. Călinescu şi Al.I. Cuza, Colegiile de Transport şi de Ecologie, Grădiniţele nr. 159,  nr. 160 şi nr. 196) cu participarea a 451 persoane.
În această săptămâna, pe parcursul desfăşurării programului, au fost înscrişi 356 de cititori noi şi înregistrate 1601 vizite. Numărul de împrumuturi constituie 6245 documente.
Au fost organizate 20 activităţi culturale şi bibliografice la care au fost prezenţi 543 de persoane.