marți, 23 februarie 2016

Ofertă educațională: Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare

ÎN ATENŢIA COMUNITĂŢII PROFESIONALE, RESPONSABILILOR PENTRU FORMAREA CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR
Secţia de Formare Continuă a USM în colaborarea cu Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova anunţă înscrierea la cursurile de formare continuă a personalului de specialitate din biblioteci.
În pentru perioada 18-23 aprilie 2016 se organizează cursul de formare continuă la tema:
Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare (75 de ore)
În conformitate cu prevederile Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci (nr. 17 din 05.02.2015, aprobat prin Ordinul Ministrul Culturii http://www.mc.gov.md/sites/default/files/regulccpsb.pdf) personalul de specialitate din biblioteci care solicită conferirea sau confirmarea categoriei de calificare trebuie să urmeze cursuri de formare continuă.
În acest scop, în perioada 18-23 aprilie va fi organizat un curs de formare continuă la tema „Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare” care se va desfăşura la Universitatea de Stat din Moldova.
Înscrierea la curs se desfăşoară în perioada 24 februarie 2016 – 10 aprilie 2016.
Grupa se organizează dacă la curs s-au înscris cel puţin 15 persoane.
Pentru înscrierea la curs se completează fişa de înscrierea (ataşată la acest mesaj) şi se anexează următoarele documente:
1.      Copia buletinului de identitate
2.      Copia diplomei
3.      Copia certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui)

Pentru înscrierea la curs solicitanţii se adresează personal la Secţia de Formare Continuă sau pot expedia fişierul cu documente la adresa de e-mail:formarecontinua.usm@gmail.com.
Mesajul trimis va avea ca subiect menţiunea înscrierea la cursul Managementul inovaţional, iar numele cu care trebuie definit fişierul va fi numele şi prenumele candidatului.
Costul cursului este de 450 lei

Încheierea contractelor:

Contractele se încheie la SFC a USM.
Adresa: Chişinău, str. A. Mateevici, 60, Bloc Central, et. 2, biroul 233.
ŞEF-ADJUNCT – Conf. univ. Maria BÎRCĂ
Tel.: (373-22)-57-74-86; (373-22)-24-42-48

Cursurile de formare continuă a personalului de specialitate din biblioteci: Modulul bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării

ÎN ATENŢIA COMUNITĂŢII PROFESIONALE, RESPONSABILILOR PENTRU FORMAREA CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR
Secţia de Formare Continuă a USM în colaborarea cu Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova anunţă înscrierea la cursurile de formare continuă a personalului de specialitate din biblioteci.
În pentru perioada 23-29 martie 2016 se organizează cursul de formare continuă la tema:
Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării (75 de ore)
În conformitate cu punctele 14 şi 16 ale Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci (nr. 17 din 05.02.2015, aprobat prin Ordinul Ministrul Culturii http://www.mc.gov.md/sites/default/files/regulccpsb.pdf) specialiştii cu studii superioare, precum şi specialiştii cu studii medii de specialitate din alte domenii de formare profesională, angajaţi în biblioteci şi care solicită conferirea categoriei de calificare, vor fi admişi la procesul de atestare după o pregătire profesională conform unei programe speciale la bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării.
În acest scop, în perioada 23-29 martie va fi organizat un curs de iniţiere în specialitate „Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării” care se va desfăşura la Universitatea de Stat din Moldova.
Înscrierea la curs se desfăşoară în perioada 24 februarie 2016 – 12 martie 2016.
Grupa se organizează dacă la curs s-au înscris cel puţin 15 persoane.
Pentru înscrierea la curs se completează fişa de înscrierea (ataşată la acest mesaj) şi se anexează următoarele documente:
1.      Copia buletinului de identitate
2.      Copia diplomei
3.      Copia certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui)

Pentru înscrierea la curs solicitanţii se adresează personal la Secţia de Formare Continuă sau pot expedia fişierul cu documente la adresa de e-mail:formarecontinua.usm@gmail.com.
Mesajul trimis va avea ca subiect menţiunea înscrierea la cursul Bazele Biblioteconomiei, iar numele cu care trebuie definit fişierul va fi numele şi prenumele candidatului.
Costul cursului este de 450 lei

Încheierea contractelor:

Contractele se încheie la SFC a USM.
Adresa: Chişinău, str. A. Mateevici, 60, Bloc Central, et. 2, biroul 233.
ŞEF-ADJUNCT – Conf. univ. Maria BÎRCĂ
Tel.: (373-22)-57-74-86; (373-22)-24-42-48

Veste bună! Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari câștigător al Programului de Dezvoltare a Centrelor Regionale de Excelență

     

 Programul Novateca are deosebita plăcere de a anunța câștigătorii Programului de Dezvoltare a Centrelor Regionale de Excelență. În urma procesului de evaluare a formularelor de aplicare transmise de către bibliotecile publice raionale, municipale și orășenești, a fost selectat Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari.
Detalii despre Programului de Dezvoltare a Centrelor Regionale de Excelență pot fi aflate la calea http://novateca.md/ro/press/item/797-novateca-anunta-castigatorii-programului-de-dezvoltare-a-centrelor-regionale-de-excelenta

Despre Programul Novateca: Novateca este un program cu o durată de cinci ani care are scopul de a facilita transformarea bibliotecilor din Republica Moldova în instituții comunitare vibrante. Cu îndrumarea bibliotecarilor instruiți și cu susținerea partenerilor comunitari, cetățenii se vor bucura de acces gratuit la tehnologii moderne precum și de servicii inovatoare de bibliotecă proprii nevoilor moderne de informare.

joi, 18 februarie 2016

Jurnalul unui adolescent

Daniela VRABIE,  bibliotecar, 
Filiala „Transilvania”
           

Jurnalul este o forma de rezistență în lupta cu timpul. Închide în el experienţe și imortalizează stările interioare prin care trece un om în confruntare cu micile drame și bucurii ale existenţei de zi cu zi. Orice vârstă este importantă, pentru ca viața oferă mereu noi și noi ocazii care merită închise în noi și în jurnalele noastre. Dacă ar fi să căutăm un motiv pentru care adolescența este mai compatibilă cu ideea de a ține un jurnal, este pentru că trăim totul mai intens, pentru ca viața interioară este mai densă și mai creativă ca oricând altcândva.

Cum spunea Mircea Eliade în romanul „Adolescentului Miop” – „Amintirile sunt icoanele timpului pierdut”.
Activitatea din cadrul Serviciului „Adolescentul” a început cu prezentarea unui colaj de imagini și frânturi din trăirile adolescentului, de unde s-a încins o discuție aprigă între participanți. Li s-au împărțit fise Asemănări / diferențe izbitoare în care au completat următoarele fraze: Când văd că anumite lucruri nu sunt făcute la timp și aș dori să le văd realizate, eu…; Când lucrurile din jur par a merge, eu… Când lucrez înconjurat înconjurat de colegii mei, eu etc.  
Culoarea dragostei - altă însărcinare în care au fost provocați să răspundă la următoarele întrebări, numind culorile care li se par mai potrivite: Care este culoarea fericirii? Care este culoara tristeții? Care este culoarea gingășiei? Care este culoarea singurătății? Care este culoarea străinătății? Care este culoarea creativității? Care este culoarea dragostei?.etc.
Ținând cont că suntem în ajunul sărbătorii dragostei „Dragobetele”, la finalul întâlnirii participanții au avut sarcina de a reface perechile de îndrăgostiți (personaje literare sau de operă, actori, sportivi, personaje istorice, scriitori, personalități ale vieții publice).
Trecerea timpului aduce schimbări în felul de a trăi, ambițiile și ideile adolescenților ar fi bine să existe înr-un colț de lume în care viața e frumoasă și fericirea trebuie să existe.
În concluzie, este important să îți imortalizezi experienţele, să scrii romanul propriei vieți și o să o faci la timpul potrivit. Răsfoirea jurnalului adolescenței este mereu surprinzătoare pentru că oferă, iar și iar ocazia să retrăiești un trecut demult lăsat în urmă.

Bunul simț este o colecție de prejudecăţi dobândite până la vârsta de 18 ani. Credem că nici o carte nu rezistă dacă nu zidești în ea o parte din sufletul tău.                                         

miercuri, 17 februarie 2016

Grigore Vieru în spațiile Bibliotecii „Ovidius”

Nu, n-a murit poetul,
Doar a plecat spre stele
 Și alături de Luceafăr
El s-a topit în ele.

             
 Da, cu siguranţă nu puteam să nu simţim prezența la cea dea 81- a aniversare de la naşterea marelui poet Grigore Vieru în spațiile bibliotecii noastre. La Biblioteca „Ovidius”, în ajunul zilei de naştere a poetului s-a desfăşurat spectacolul literar - artistic „Mai simplu decât iarba nu pot fi”, cu participarea elevilor clasei  a IV- a  de la Gimnaziul Nr.7,  îndrumați de învățătoarea Rodica Busuioc.  Ei au venit cu un  recital de versuri și cântece compuse de poet pentru cei de la grădinița Nr. 53 din sectorul Centru al capitalei. A fost un prilej pentru toți de a ne aminti  de copilăria grea a poetului, despre singurătatea și maica lui trudită, Dochița, despre satul natal - Pererita. Această activitate bine gîndită despre Marele poet a fost un omagiu deplin, la acest  ceas aniversar, pentru poetul nepereche. Cum menționau și copii în prezentarea lor: „...Grigore Vieru este unul dintre cei mai demni cetățeni ai neamului nostru. El a fost un stegar al oastei care a luptat pentru limba română pentru alfabetul latin, pentru Identitate, Demnitate  și Conștiința națională,”  fiind unul din cei mai mari patrioți români al acestui meleag. Poetul a dorit foarte mult să fie scoasă sîrma ghimpată de la Prut  pentru ca generațiile care vin  să aibă prilejul de a cunoaște „țara - mamă...”.


             Expoziția de carte „Grigore Vieru - poet al neamului în timp și memorie” expusă în sala de lectură a bibliotecii a contribuit la mărirea spectrului de informații ce ține de viața și activitatea marelui poet. Cei prezenți au fost îndemnați să manifeste interes pentru creația literară a lui Grigore Vieru și dorința de a citi operele maestrului. Suntem siguri, că aceste momente petrecute pe aripele poeziei vierene va rămâne mult timp în sufletele lor. Elevii au rămas vrăjiți de versul lui atât de simplu în aparență, dar atât de încărcat în esență.