miercuri, 13 iulie 2011

ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA (ABRM) - 20 DE ANI DE LA CONSTITUIRE

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) consemnează în anul curent 20 de ani de la constituire.


Fondată la 14 noiembrie 1991 prin decizia Conferinţei de constituire şi întrunind în prezent mai mult de 1500 de membri individuali şi colectivi (reprezentanţi ai bibliotecilor naţionale, publice, din învăţământ, specializate, ai editurilor), ABRM susţine activ strategiile pentru dezvoltarea potenţialului informaţional, social, cultural al bibliotecilor, practicile de calitate, încurajează şi dezvoltă parteneriatul profesional, promovează imaginea şi sensibilizează societatea, factorii de resort în vederea îmbunătăţirii statutului social al bibliotecarului.

Evenimentul este marcat printr-un ciclu de activităţi ştiinţifico-biblioteconomice, concursuri, elaborări şi lansări de publicaţii, sesiuni poster, invitându-vă să participaţi la acestea, să promovaţi obiectivele şi priorităţile ABRM (a se vedea www.abrm.md)

În final, la 17-18 noiembrie 2011 vor fi ţinute lucrările pe secţiuni şi în plen ale Conferinţei aniversare cu genericul: „Biblioteca mai mult decât biblioteca: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi”, la care vor participa bibliotecari din republică, invitaţi de onoare, colegi din străinătate.

Conferinţa aniversară îşi va desfăşura lucrările sub formă de şedinţe ale comisiilor, secţiunilor, în cadrul atelierelor tematice, prezentări la stand, şedinţă în plen. Programele detaliate ale şedinţelor vor fi amplasate pe site-ul ABRM.

Solicităm înregistrarea în prealabil la activităţile la care intenţionaţi să participaţi. Această informaţie este necesară pentru buna organizare a lucrărilor Conferinţei.

Pe parcursul Conferinţei va funcţiona o amplă expoziţie Publicaţii ale bibliotecilor din Republica Moldova, ale ABRM (anii 2010-2011) cu prezentări şi lansări la standuri, fiind organizate şi sesiuni poster. În acest sens Vă rugăm să transmiteţi publicaţiile Bibliotecii Dvs. până la 5 noiembrie 2011 dnei Tatiana Coşeri, director adjunct al BMC „B.P.Hasdeu” (informaţie contact: tcoseri@hasdeu.md tel. 27 85 92), precum şi să cunoaşteţi cerinţele de prezentare a posterelor.

Vă rugăm să daţi curs acestei invitaţii, informând asupra evenimentului instituţiile şi bibliotecarii din teritoriu, din alte reţele.

Informaţii utile:


 portofoliul biblioteconomic al participantului include: publicaţii ale ABRM, materiale promoţionale etc. (asigurat de ABRM)

 transport, cazare (responsabilitatea participanţilor)

 masa festivă: 150 lei per/persoană (sunt binevenite şi persoane însoţitoare: rude, colegi-neparticipanţi la lucrările Conferinţei)


Pentru informaţii şi înregistrare a membrilor Filialei municipale ABRM contactaţi: Tatiana Coşeri, director adjunct al BMC „B.P. Hasdeu”, preşedintele Filialei municipale ABRM  (informaţie contact: tcoseri@hasdeu.md tel. 27 85 92). Termen limită - 1 noiembrie 2011.

PROGRAM


16 noiembrie, miercuri
15.00 – 17.00 Conferinţa reprezentanţilor Asociaţiei Bibliotecarilor din SUA (ALA) cu genericul „Cooperarea internaţională în cadrul ALA: experienţe, perspective”; loc desfăşurare: Centrul American de Resurse al Ambasadei SUA, str. A. Mateevici, nr. 75

17 noiembrie, joi

Şedinţe ale secţiunilor:

10.00 – 13.00

Conferinţa „Inovare pentru informare: Inovaţia în management” (organizator: secţiunea „Biblioteci publice”; loc desfăşurare: Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, sediul Central)

Sesiune de comunicări „Biblioteca universitară: creativitate şi inovaţie în organizarea şi diseminarea informaţiei” (organizatori: secţiunile „Biblioteci Universitare” şi „Biblioteci Specializate”; loc desfăşurare: Universitatea de Stat din Moldova, str. A. Mateevici, nr. 60, Bloc central, Sala Senatului

Atelier profesional „Bibliotecile din învăţământul secundar profesional şi mediu de specialitate: actualitate, probleme, solutţii, perspective” (organizator: secţiunea „Biblioteci de Colegii şi Şcoli Profesionale”; loc desfăşurare: Biblioteca Colegiului de Transporturi, str. Sarmisegetuza, nr. 31

Atelier profesional „Biblioteca scolară: provocări şi exigenţe moderne” (organizator: secţiunea „Biblioteci şcolare”; loc desfăşurare: Biblioteca Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi”)

Şedinte ale comisiilor, ateliere profesionale, mese rotunde:

14.30-17.00

Atelier „Formarea profesională continuă: implicaţii ale ABRM. Impact pentru biblioteci” (organizator: comisia „Formare profesională continuă. Etică şi Deontologie”; loc desfăşurare: ULIM, Departamentul Informaţional Biblioteconomic, Sala de Lectură nr. 3 „Filologie Romano-Germanică”, bloc 3, et. 4, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 52)

Atelier profesional „Cultura informaţiei: proiecte şi activităţi de succes în biblioteci” (organizator: comisia „Cultura Informaţiei”; loc desfăşurare: filiala Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, Teatrul Republican Licurici, str. 31 August 1989, nr. 127)

Sesiune de comunicări „Tehnologiile informaţionale în biblioteci: probleme cotidiene şi căi de soluţionare” (organizator: comisia „Informatizare şi tehnologii informaţionale”; loc desfăşurare: Academia de Studii Economice a Moldovei, Biblioteca Şiinţifică, Sala de Lectură „Eugeniu Hriscev” (str. B. Bodoni, 59, Corp B, parter)

Atelier profesional „Catalogarea documentelor: cazuri dificile” (organizator: comisia „Catalogare şi Indexare”; loc desfăşurare: Camera Naţionala a Cărţii, bd. Ştefan cel Mare, nr. 180)


17.30- 21.00 Masa festivă. Divertisment


18 noiembrie, vineri

Şedinţa în plen

(sediul Centrului de Cultură şi Artă „Ginta Latină”, str. Sfatul Ţării, nr. 18)


9.00 – 9.30 Conferinţa de presă a membrilor Biroului ABRM

9.30 – 10.00 Înregistrarea participanţilor

10.00 – 10.30 Mesaje de salut din partea persoanelor oficiale şi ale oaspeţilor de onoare.

10.30 – 11.00 Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova în timp (Ludmila Costin, preşedinte ABRM)

Reflecţii şi repere de la Conferinţa anuală IFLA, 13-18 august 2011, San Juan, Puerto Rico (Marian Harjevschi, vicepreşedinte ABRM)

11.00 – 11.45 Pauză. Lansări de publicaţii instituţionale şi de autor. Sesiuni poster

11.45 – 12.30 Aprobarea documentelor finale ale Conferinţei aniversare:

Recomandări ale Conferinţei ABRM: priorităţi social-profesionale (dr. Lidia Kulikovski, membru al Biroului ABRM)

Apelul Conferinţei ABRM către organele legislative, ale administraţiei publice centrale şi locale, societatea civilă (Claudia Balaban, preşedinte al comisiei ABRM)

12.30 – 13.30 Evaluări. Finalităţi.

MASA ROTUNDĂ “EDUCAŢIA ÎN FAMILIE ÎN SPIRITUL CREDINŢEI CREŞTINE”


Elena VULPE, director al Filialei „O. Ghibu”

          Receptivă la nevoile publicului, Filiala “O. Ghibu” în colaborare cu Asociatia Femeilor pentru Pace în Lume a organizat pe data de 12 iulie, la solicitările membrilor cluburilor  “Femeia” şi “Vârsta a treia”, o acţiune de consfinţire a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Sărbătorile religioase sunt consemnate cu evlavie, ca o permanenţă vie în viaţa şi activitatea acestor cluburi, pe tot parcursul anului.
Cu trecerea timpului, omul se apropie tot mai mult de Dumnezeu. De aceea Sărbătorile creştine ocupă un loc aparte în inima femeilor şi a oamenilor ajunşi la pragul senectuţii.  Adunaţi în incinta Bibliotecii în care se simt ca acasă, cei 58 de participanţi au însufleţit, prin entusiasmul lor, realizarea cu succes a mesei rotunde, în cadrul căreia s-a pus accent pe rolul credinţei creştine în educarea tinerelor vlăstare derutate de capcanele acestui “secol grăbit”(Gr. Vieru), care plonjează tot mai mult în mlaştina consumerismului, a goanei după bunuri materiale, uitând de suflet. Comunicările susţinute de A. Cupcea- Josu, R. Brăduţanu, L. Batâr, L. Cebotarenco, N.Dănilă s-au axat pe importanţa primordială a familiei în constituirea unei poziţii corecte faţă de valorile creştine, devenind, mai târziu, pilon substanţial în existenţa de fiecare zi, alimentată de omenie, iertare, bunăvoinţă şi iubire pentru aproapele. Momentul de vârf al întâlnirii a fost oferit de predica părintelui Vlad Mihăilă de la Biserica Sf. Theodora de la Sihla, înzestrată cu bogate şi convingătoare repere biblice, pildele incontestabile, aparţinând lui Iisus Hristos. Caracterul omiletic al alocuţiunii preotului n-a declanşat vreun val de monotonie, ci, din contra, a semănat, în sufletul fiecărui participant, mai multă speranţă, mai multă credinţă şi dragoste de viaţă sub oblăduirea Tatălui ceresc.
Organizată în ziua când creştinătatea îi sărbătoreşte pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, mari teologi şi martiri ai creştinismului, eternizaţi, în oraşul nostru, şi prin biserica de la  Buiucani, întîlnirea a căpătat conotaţii nebănuite, altoind, indiscutabil, dorinţa de a cunoaşte, îndeaproape, viaţa acestor apostoli (sacrificaţi  în aceiaşi zi) pentru credinţa întru Hristos mântuitorul. Nu în zadar, întrebările adresate înaltei feţe bisericeşti au provocat îndelungi dezbateri, preotul exemplificând, prin pilde din viaţa acestori sfinţi, multe argumente credibile ale puterii divine. Gestul de mărinimie al Asociaţiei Femeilor pentru Pace s-a conturat printr-o masă de pomenire a martirilor, prin care s-a exprimat şi grija faţă de oamenii împovăraţi de greutăţile bătrâneţii, dar şi de harul Dumnezeesc al blândeţei, mărinimiei şi împlinirii întru credinţă.

luni, 4 iulie 2011

VOLUNTARIATUL - UN ANGAJAMENT SOCIAL AL BIBLIOTECII MODERNE

Elena VULPE, director al Filialei ”O. Ghibu”


Activitatea de voluntariat a cuprins întregul mapamond. Atestarea calităţii de voluntariat şi recunoaşterea muncii prestate benevol în serviciul comunităţii este astăzi nu doar o bravadă, un apanaj sau capriciu dat modei, ci o stare a sufletului, un criteriu existenţial, un mod de a fi al omului modern.Voluntariatul este o concepţie umanitară asupra lumii, o necesitate altruistă de a veni în ajutor - în cel mai dezinteresat mod - în beneficiul altora, fără a aştepta recompense sau dividente. Este şi un mijloc de a-ţi pune în valoare personalitatea, întregul potenţial, a-ţi valorifica talentele şi timpul în scopuri nobile, demonstrând că poţi fi util societăţii şi, în consecinţă, să fii apreciat pentru munca prestată în orice domeniu ales. Ce poate fi mai înălţător ?

Cu acest mesaj, amplificat de îndemnul logou-lui „Şi tu poţi fi voluntar”, Filiala „O. Ghibu” demonstrează consecvent că este un mediu precoce pentru astfel de iniţiative, având deja o bună experienţă prin derularea programului „Voluntari pentru carte”. Publicul formator al bibliotecii cunoaşte în profunzime acest demers instituţional. „Oferta de lucru”, propusă de bibliotecă pentru voluntari, este diversă, fiecare fiind în drept a-şi alege benevol locul de muncă şi domeniul ce-l favorizează. Ne bucură faptul că tot mai mulţi tineri aleg această cale, pentru a-şi începe cariera, printre ei: Marina Costaş, Dorina Grigor,Tatiana Babilev, Andrei Negru, Cristina Tartacovschi, Andrei Gramaţchi, Anastasia Cotîr, Dumitru Postolachi ş.a. Acumulând o experienţă în bibliotecă, ei îşi cultivă – aşa cum mărturisesc - spiritul de echipă, abilităţi şi aptitudini de lucru cu cartea şi informaţia pe care o fixează în Fişa personală a postului, întocmită, pentru fiecare individual, cu sprijinul şi competenţa bibliotecarilor. Aceste priorităţi includ diverse activităţi privind supravegherea şi aranjarea fondului de carte, îndrumarea publicului şi asistenţa în utilizarea calculatorului, amenajarea spaţiilor pentru variate manifestări, împrumutul cărţilor la domiciliu pentru utilizatorii care se află în imposibilitatea de a frecventa biblioteca. Sunt practicate şi lucrări de reparaţie şi legătorie a cărţilor, difuzarea materialelor promoţionale şi informative despre bibliotecă ş.a.

O impresionantă acţiune socială s-a desfăşurat recent în cadrul programului „Voluntari pentru carte”, la care au fost invitaţi cei mai fideli cititori şi susţinători ai bibliotecii, prin lansarea apelului „Fii voluntar al bibliotecii”. Pentru a fi antrenaţi în această nobilă activitate, invitaţilor li s-a propus să participe la o discuţie-dezbatere cu tema «Voluntariat – dăruire, talent şi energie în sprijinul altora». Fiind întrebaţi ce părere au despre voluntariat, opţiunile s-au divizat în diverse tabere, unii fiind mai realişti, alţii mai pragmatici şi chiar sceptici faţă de scopurile generoase ale mişcării de voluntariat, declarate de ei ineficiente, utile doar pentru faptul obţinerii unei experienţe într-un anumit domeniu. Au fost şi afirmaţii de felul că suntem prea săraci şi ocupaţi, mereu în căutarea mijloacelor de existenţă, pentru a mai avea timp să facem bine. Majoritatea, însă, s-au pronunţat pozitiv, primind cu entuziasm iniţiativa de a practica activitatea de voluntariat, care îţi oferă posibilitatea de a ajuta pe cineva, singura recompensă fiind împlinirea ta sufletească. În toiul acestor dezbateri, participanţii au ascultat părerile celor mai buni voluntari ai bibliotecii, expuse în cadrul unui concurs de eseuri cu genericul «Voluntariatul – o virtute în spiritul celor mai nobile aspiraţii ale omenirii». Astfel, Olesea Buianovscaia consideră că „activitatea de voluntariat te face să te cunoşti mai bine, să te descoperi, să scapi de anumite temeri”, Cătălina Hasnaş susţine că „înveţi a-i accepta pe alţii aşa cum sunt ei”, iar Dorin Roşu constată că „eşti mai receptiv faţă de persoanele vulnerabile, fiind un sprijin moral în dorinţa lor de a lupta pentru dreptate şi echitate socială”. Extrem de utile au fost Recomandările privind experienţa activităţii de voluntariat din România (exemplul Bibliotecii Judeţene «Petre Dulfu»), împărtăşite la Ziua de Dezvoltare de către colegii BM «B.P. Hasdeu», pe care Filiala „O. Ghibu” le-a implimentat în practică, având în arsenal un set de documente necesare. De un real folos ne-au servit documentele: Oferta de lucru pentru voluntari, Contractul de voluntariat, Fişa postului, pe care le-am studiat şi adaptat specificului Filialei. În cadrul activităţilor au fost stipulate Drepturile şi Obligaţiile voluntarilor şi ale Bibliotecii, care au fost difuzate publicului interesat.

Impactul manifestării a fost unul pozitiv, de la care au avut de câştigat ambele părţi: biblioteca şi-a promovat imaginea şi calitatea serviciilor, voluntarii au dobândit o experienţă de muncă şi noi competenţe, extinzându-şi orizontul cultural în universul informaţional al bibliotecii. Cu certitudine, voluntariatul e un act benevol de binefacere, izvorât din inimă, contribuie la protejarea unor importante valori sociale, la schimbarea mentalităţii oamenilor, prin care Filiala „O. Ghibu” îşi revendică utilitatea socială, activitatea de voluntariat fiind o nouă formă de confirmare şi incluziune a bibliotecii, iar bibliotecarii, prin misiunea lor nobilă şi altruistă, îşi asumă mereu vocaţia de voluntari.