sâmbătă, 28 februarie 2015

Inteligența emoțională – utilizează culorile tuturor emoțiilor, dar creează un tablou frumos!

Tatiana PAȘCAN,
Bibliotecar Filiala „Onisifor Ghibu”

„Oricine poate deveni furios – e simplu. Dar să te înfurii
pe cine trebuie, cât trebuie, când trebuie, pentru
 ceea ce trebuie și cum trebuie – nu este deloc ușor.”
Aristotel. Etica nicomahică

Biblioteca „Onisifor Ghibu” continuă să fie gazda celor care își doresc cu adevărat să devină personalități de succes și conștientizează că, pentru atingerea acestei performanţe lectura de calitate joacă un rol esențial. Membrii Clubul de lectură JCI-Chișinău s-au întâlnit pentru a discuta o nouă carte de dezvoltare profesională și personală.
Pornind de la ideea că incapacitatea de a ne controla propriile emoții poate avea consecințe grave, distrugând într-o clipă de mânie tot ce am construit de-a lungul mai multor ani, membrii Clubul de lectură JCI-Chișinău au decis să studieze cartea „Inteligența emoțională” de Daniel Goleman. Scrisă în 1936, cuprinsul acestui volum continuă să fie printre cele mai recomandate lucrări de dezvoltare personală, păstrându-și statutul de bestseller.
În cadrul bibliotecii a fost lecturat capitolul „Când a fi deștept este o prostie”, considerat de participanți ca fiind unul intrigant. Discuția care a urmat a fost productivă, generând concluzii valoroase. Una dintre acestea referă la faptul că: „…există un cuvânt de modă veche care definește toate calitățile pe care le reprezintă inteligența emoțională, și anume caracter…., iar leagănul caracterului este autodisciplina; o viață plină de virtuți, așa cum au constatat filozofii de la Aristotel încoace, se bazează pe autocontrol” (Daniel Goleman).
Participanții au sesizat și faptul că autorul  Inteligenței emoționale tratează mai multe aspecte care duc la atingerea EQ și care cumulat duce la starea de a ne “simți bine în propria piele” – o definiție simplificată a obiectivului cărții.
O metodă, oferită de Daniel Goleman pentru a ne putea controla emoțiile, este cea a semaforului. Roșu e momentul apariției unei situaţii tensionate, atunci, ne sfătuiește autorul, ia o pauză și gândește-te; următoarea etapă – galben, încearcă să înțelegi ceea ce simți, găsește cât mai multe soluții și gândește-te la consecințe; verde – acționează, pune cel mai bun plan în aplicare!
O altă strategie pentru o comunicare eficientă este formula X Y Z – „Când ai făcut X, m-am simțit Y, aș fi preferat să faci Z”. Daniel Goleman consideră că o comunicare deschisă, orientată spre soluții și nu spre învinuiri, va rezolva cel mai bine conflictele.

Considerăm că lectura aceste cărți ne poate ajuta să ne dezvoltăm inteligența emoţională, ceea ce este foarte important pentru a deveni un om de succes, împăcat cu sine însuși și cu cei din jur!

vineri, 27 februarie 2015

Valorificarea operei lui Grigore Vieru în baza concursului pentru liceeni

Natalia Sofroni,
Bibliotecar, Filiala „Ştefan cel Mare”

 Grigore Vieru a ştiut, ca nimeni altul, să aleagă şi să prefacă în mărgăritare pînă şi cele mai simple cuvinte, venite parcă de departe, dar înţelese de toţi. El a săpat întreaga viaţă în cuvînt, alcătuind un arbore genealogic al neamului cu tot ce are mai sfînt: mama, glia strămoşească, limba maternă, credinţa... În el, poetul şi-a zidit propria fiinţă, care a fremătat la toate bucuriile şi durerile noastre. Istoria românilor cunoaşte puţine cazuri cînd duhul unui poet s-a contopit atît de mult cu duhul celor pentru care a scris, iar sufletul lui a luminat cu atîta putere pentru toţi, indiferent de vîrstă, caracter sau statut social. Grigore Vieru a urmat întocmai îndemnul Mîntuitorului: n-a pus lumina sub obroc, ci în sfeşnic şi ea luminează românilor de pe toate continentele lumii.
  Astfel, la Filiala Ştefan cel Mare, am organizat un concurs cognitiv – educativ Grigore Vieru şi Nichita Stănescu te pot face faimos. La acest concurs au participat două clase de la liceele Iulia Hasdeu şi Vasile Alecsandri.
Scopul concursului a fost punerea în valoare a operei lui Grigore Vieru şi a Nichitei Stănescu, descoperirea şi redescoperirea mesajului şi a valorilor promovate de însăşi poeţii.
Conform regulamentului, propus claselor cu 2 săptămîni înainte de concurs, liceenii au avut de pregătit biografia lui Grigore Vieru şi a Nichitei Stănescu, dar şi cîte 5 poezii din creaţia lor. Moderatoarele concursului Natalia Sofroni şi Doina Spătaru, au avut de pregătit cîte 20 de întrebări, adresate elevilor. Pasiunea şi curiozitatea de a pătrunde în tainele operelor scriitorilor, i-a determinat pe liceeni să se pregătească foarte bine, astfel au dat răspunsuri corecte la fiecare întrebare.
Juriul format din trei persoane: Valeria Beţivu -  bibliotecar principal, Irina Tabacari -  bibliotecar şi Tatiana Melnic, elevă în clasa VI –a  – Liceul Teoretic Gaudeamus, au apreciat obiectiv şi transparent concurenţii încadraţi în concurs.
Concurenţii au dat dovadă de calităţi artistice extraordinare şi creativitate, iar conform deciziei juriului, cei mai activi şi inspiraţi participanţi au fost premiaţi cu diplome şi stimulaţi de către bibliotecă pentru a participa şi la următoarele concursuri:
Locul I – Vlad Costin, Liceul Teoretic Iulia Hasdeu;
Locul II – Paula Stratu, Liceul Teoretic Vasile Alecsandri;
Locul III – Valeria Vornicescu, Liceul Teoretic Iulia Hasdeu.
De asemenea, s-au acordat şi diplome de menţiune elevelor: Antonela Butuc, Tamara Ţuguţchii, Aurica Ursu şi Victoria Chicu.
Spre final, elevii au recitat cu mult drag poezii din creaţia lui Grigore Vieru, dar şi din creaţia Nichitei Stănescu. Acest recital ne-a demonstrat încă o dată că aceşti poeţi sunt vii prin nemuritoarele sale poezii. La acest concurs noi, bibliotecarii prezenţi, cît şi participanţii ne-am convins că Grigore Vieru prin intermediul versurilor sale ne învaţă să iubim natura şi s-o ocrotim, să iubim munca şi s-o facem cu dragoste şi mai ales să ne iubim graiul, părinţii şi Patria.

Noi cititorii, avem sfînta datorie de a-i citi sclipitor frumoasa şi înţeleasa-i poezie al lui Grigore Vieru. Fără roua verbului matern, pe care ni l-a dăruit cu generozitate marele nostru poet, sufletul nostru s-ar ofili ca floarea pe timp de arşiţă.

Bibliotecile sunt instituții care catalizează spre lectură

Margareta CEBOTARI,
bibliotecar principal, Filiala „Onisifor Ghibu”


Recent, Biblioteca „Onisifor Ghibu” a organizat, în colaborare cu Biblioteca Liceului Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”,  o activitate de promovare a lecturii extrașcolare. Astfel, în ziua de vineri, 20 februarie, în cadrul programului informațional / cognitiv Săptămâna Bibliotecii în Liceu  un grup de elevi ai claselor a zecea și a unsprezecea au avut posibilitatea de a participa la o întâlnire cu cercetătorul literar Vitalie Răileanu, directorul bibliotecii noastre și cu poetul Traian Vasilcău.
Ghidați de profesoarele de limbă și literatură română Adelina Danu și Larisa Barbos, elevii au deschis activitatea cu un recital al versurilor poetului Traianus. Dialogul care a urmat, a scriitorului Traian Vasilcău cu elevii, a fost destul de consistent. Adolescenții i-au adresat diverse întrebări, dorind să afle cum lucrează un poet asupra versurilor sale, de unde vine inspirația și cum alege temele pe care le reflectă în creația sa. Cei mai activi au fost Sobol Ion, Timotin Jana, Șoilița Alina, Batereanu Valeria, Cantea Ion, Savin Nicoleta.
Invitatul scriitor i-a încredințat pe elevi că inspirația este omniprezentă în fiecare zi, și nu este nevoie să o caute. Doar își notează gândurile pe bilețele, apoi, la un moment dat, le definitivează sub formă de poezie. Principalele teme abordate în creația sa sunt Mama, Țara, Dumnezeu,  Divinitatea – deoarece alcătuiesc pilonii de bază ai vieții unui om și a unei societăți. Poeții adevărați sunt mai mult inimă, spirit / suflet decât cuget material, iar lecturile rămân și în acest mileniu trei foarte bune pentru formarea omului bun. Admiră în oameni sinceritatea și detestă duplicitatea, care este crasă în societatea de azi. Adevărul uneori doare, dar este ireversibil necesar în orice societate și în viața omului, în deosebi. Adevărul ne face liberi!
În confirmarea celor expuse, poetul a citit unele poeme ale sale, care, se pare, au reușit să-i intrige, la lectura lor, pe tinerii aflați în sala de lectură a Bibliotecii Liceului Teoretic  „Principesa Natalia Dadiani”
Un critic literar este acelaşi cititor, dar mai atent, al cărților editate în trecut și  recent, iar un cercetător literar, face incursiuni critice în creațiile literare ale scriitorilor din diferite perioade istorice, a ținut să menţioneze criticul și cercetătorul literar Vitalie Răileanu, prezentând elevilor două volume de exegeze literare. O deosebită valoare cognitivă are volumul dedicat cercetătorului literar, hasdeulogului Pavel Balmuș, elaborat în cadrul Laboratorului de cercetări literare și bibliografie al Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, iar în cartea sa Totul la prezent ei vor regăsi informaţii despre scriitori de azi și creațiile lor. Autorul a citit elevilor un fragment din articolul despre poetul Traianus, în care apreciază scrierile ieșite de sub penița lui.
Bibliotecile sunt instituții care catalizează spre lectură și acest rol al lor rămâne a fi incontestabil și continuu, – a fost mesajul de final adresat participanților de directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, invitând elevii LT „Principesa Natalia Dadiani” să pășească pragul bibliotecilor cât mai des.

Ar mai fi de menționat aici că, am remarcat și apreciat activitatea Bibliotecii LT „Principesa Natalia Dadiani”, care deține și un interior frumos amenajat, dar și o colecție bogată de cărți, promovate cu succes de către bibliotecarele Adela Botnari și Mariana Golubenco, fapt confirmat de cititorii liceeni care veneau cete-cete, rând pe rând, vorba poetului, pentru a împrumuta cărți interesante și utile de la bibliotecă. 

joi, 26 februarie 2015

Unele aspecte evolutive ale activității BM „B P. Hasdeu” în anul 2014

CEBOTARI Margareta,
 bibliotecar principal, Filiala „Onisifor Ghubu”


De curând Biblioteca „Onisifor Ghibu” a fost gazdă primitoare pentru colegii Bibliotecii Municipale           „B. P. Hasdeu”, adunați într-o ședință lunară de totalizare a activităților desfășurate.

De această dată, totuşi, a fost o şedinţă mai deosebită, deoarece au fost prezentate, de către Elena Butucel, prim-vicedirector al BM „B. P. Hasdeu”, unele totaluri și  evaluări ale performanţelor în  muncă, obținute de marele colectiv, de peste 300 angajaţi ai tuturor filialelor, care constituie reţeaua Bibliotecii Municipale a Chișinăului. Toți acești indici, cantitativi și calitativi, sunt reflectați în Raportul General al BM „B.P. Hasdeu”, iar roadele muncii creative ale angajaților contribuie, din an în an, la consolidarea imaginii unei instituții culturale de înaltă apreciere în domeniul profesional și de atracție pentru publicul chișinăuian și republican.

Un alt moment deosebit al acestei ședințe a fost invitarea  managerilor  de departamente și a șefilor de filiale de a reflecta  împreună asupra activității BM „B. P. Hasdeu” în anul 2014, prin metoda SWOT: puncte tari – puncte slabe; amenințări – oportunități. Participanții au lucrat în echipe, create conform criteriilor: biblioteci pentru copii,  biblioteci specializate, biblioteci ale minorităților naționale, biblioteci deschise în parteneriat cu Biblioteci Județene din România, manageri ai Departamentelor BM. Tatiana Coșeri, director adjunct al BM „B.P. Hasdeu”, a moderat această activitate, explicând care este scopul echipelor formate:  de evalua și a expune succint, pe coli de flipchart,  cele mai importante realizări ale muncii în anul precedent, cât și obstacolele întâlnite în executarea unor obiective, schițând și unele oportunități de viitor.

Nu a fost atât de ușor să fie selectate, în scurt timp, și să fie expuse pe coala de flipchart, multiplele succese ale fiecărei filiale în parte. Nu puține au fost și obstacolele remarcate, schițând și unele oportunități de depășire ale  acestora. Dar nu toate depind doar de colectivele de muncă ale filialelor, unele necesând investiţii financiare de proporţii, cum ar fi reparația încăperilor și procurarea echipamentului tehnic, pentru o dotare în măsura necesităților publicului deservit.

Câte un reprezentant al fiecărui grup a adus la cunoștința întregii asistențe totalurile expuse pe flipchart. Au urmat discuții destul de consistente, după conținut și formă, polemici între directorii de filiale, administrație și managerii departamentelor BM „B.P. Hasdeu”, pentru a găsi metode mai eficiente de a continua și promova inițiativele de succes și a soluționa, în măsura posibilităților, momentele care frânează, într-o oarecare măsură, dezvoltarea a noilor servicii pentru publicul aflat în aria de deservire a bibliotecilor publice.În finalul ședinței, conform bunei tradiții a BM „B. P. Hasdeu” au fost felicitați angajații care au ajuns la o vârstă aniversară, iar urările de bine i-au înnobilat în mod deosebit.

luni, 23 februarie 2015

Concursul „Tineri scriitori” la a doua ediție


Vera Goldman, Filiala „Al. Donici”

Poezia a fost mereu un mijloc de delectare spirituală şi intelectuală, fapt pentru care este considerată încă din antichitate superioară celorlalte genuri literare. Eugen Ionescu afirma că „poeții sunt inima umanității”, iar Bogdan Petriceicu Hasdeu considera   poezia o „căsătorie a realității cu idealul, în sufletul poetului”.
Din dorința de a explora frumuseţea poeziei printre copii şi de a  promova tinerele talente, Biblioteca „Alexandru Donici” a iniţiat, începînd cu anul 2015, un nou proiect cu genericul „Tineri scriitori". Este un concurs de poezie, care se  desfășuară lunar în incinta bibliotecii. Participanții la cea de-a doua ediție au fost elevi de la Liceul Teoretic „Ion Creangă”, care au prezentat cîte două-trei poezii proprii. Aceștia fiind cu vîrsta cuprinsă între 7-17 ani. Chiar dacă înițial s-a propus să participe elevi pînă la vîrsta de 15 ani, la concurs au aderat și elevi din clasele liceale. Toți participanții s-au manifestat la un nivel înalt, împresionînd membrii juriului cu creațiile sale. Printre cele mai reușite se numără și poezia „Parabola siderală” scrisă de Sofia Cozonac, elevă în clasa a II-a „A” de la Liceul Teoretic „Ion Creangă”. Poeziile participanților vor fi plasate pe blogul Bibliotecii „A. Donici”.
Prezent la activitate, scriitorul Dumitru Mămăligă, redactor-şef  al revistei ,,Roua stelară'', i-a încurajat pe tinerii poeți, menţionînd: „Nu vei obţine niciodată glorie, tăvălindu-te pe perine moi. Omul de creaţie îmbină în mod fericit în scrierile sale bucuria, exaltarea, regretele și tristețile. El este creatorul de frumuseți și armonii, dînd strălucire vremii sale și îmbogățind viața cu diverse sublimi mărețe. Avem în fața ochilor niște tineri, copii care sunt destinele țării. Iar hrana spirituală care li se va oferi va depinde cine vor crește și cine vor deveni. Trebuie să ne întoarcem fața spre copii. E ceea ce avem mai scump!”

  Le mulțumim tuturor pentru participare și le dorim succese în continuare!

Transformați utilizatorii în aliați

Sunt o susținătoare a învăţării la locul de muncă și cred că angajaţii de la orice instituţie trebuie să îmbunătăţească în mod constant cunoştinţele și abilitățile lor. Și instituţia ar trebui să le ajute în acest sens. Cu cât dai mai mult utilizatorilor, cu atât mai mult probabil că obţii un utilizator fidel. Ei devin parte integrantă a bibliotecii.

Utilizatorii de asemenea pot ajuta biblioteca să avanseze. Nu uitați că comentariile, sfaturile entuziaste ale utilizatorilor sunt repere pentru îmbunătățirea serviciilor, pentru schimbarea ofertelor și evident pentru învăţarea reciprocă.

Giganţii, cum ar fi Amazon, Apple sau Facebook, analizează preferinţele utilizatorilor săi în scopul de a  le estima necesităţile. În așa mod creşte productivitatea muncii și calitatea servicilor oferite.

Biblioteca este nu numai creatorul de cunoştinţe, ci și locul de dezvoltare a cunoştinţelor. Utilizatorul rămâne și  în continuare liantul servicii - calitate - îmbunătăţire continuă - creativitate - vizibilitate.

Cum utilizăm acest liant? Să începem de la relaţia cu utilizatorul. 


Militarii au crescut cu poezia lui Vieru

Larisa Ungureanu,
Bibliotecar, Filiala „Târgoviște”

 Întâlnirea cu militarii în termen ai Brigăzii 2 infanterie motorizată Ștefan cel Mare s-a dovedit a fi una destul de originală. De regulă, Filiala Târgoviște vine la aceste întâlniri cu o echipă întreagă de copii, scriitori, cu un vast program al manifestării.

Acum, la Omagierea lui Grigore Vieru (la 14 februarie curent ar fi împlinit vârsta de 80 de ani). În acest scop am venit cu o idee mai originală: ca însuşi militarii să declame, să citească, să spună poezii din creația lui poetului.

Omagierea a început tradițional, cu un cuvânt de deschdere rostit de căpitanul Ecaterina Bodrug, ofițer relații cu publicul. După care am ținut și eu un mic discurs, despre date biografice și creația lui Grigore Vieru în aprecierile contemporanilor: Eugen Simion, academician, Nichita Stănescu, poet, Mihai Cimpoi, academician, Ioan Alexandru, poet, Marin Sorescu, poet, dramaturg, prozator, Ion Ungureanu, actor, regizor, Nicolae Dabija, academician.

Brigada a organizat și un concurs de gazete de perete la care au participat mai multe companii. Toate gazetele sunt originale, compuse inspirat, reflectă diverse pagini din viața și activitatea poetului. Una din ele ni s-a părut mai aproape de firea creatorului, având pe ea desenată și veşnicul simbol care însoţeşte arta scrisului: lumânarea și pana. Autorii ei sunt militarii: Tătărescu Alexandru și Covalenco Alexandru.

Militarilor le-a fost prezentată și o expoziție de cărți scrise de Grigore Vieru, selectată din fondurile Filialei „Târgoviște”. „La Brigadă nu avem nici o carte de Grigore Vieru , așa că aduceți ca să le vadă și militarii în termen”, m-a prevenit căpitanul Bodrug. Așa că m-am ținut de cuvânt și am venit cu un teanc de cărți. Am prezentat mai întâi câteva cărți pentru copii: Spune-i soarelui o poezie (1989); Cum mi-am învățat băiatul cifrele și număratul (1991); Soare, soare, Domn frumos (2008); o carte de Povestiri (2009); Cele mai frumoase poezii  (2009), volum apărut la București după decesul poetului, fiind îngrijit de poetul Adrian Păunescu; Cele mai frumoase poezii (2010), ediție bilingvă româno-germană (transpunerea în limba germană de Ion Mărgineanu, profesor universitar); Lumina de taină. Pagini alese cu CD (2010); Limpede ca lacrima (2013); Ghicitoare fără sfârșit (2005); Un discipol al lui Orfeu (2010), ediție îngrijită de Raisa Vieru, soția poetului.

Invitatul special al acestei omagieri a fost poetul Ștefan Sofronovici, care și-a amintit câteva istorii adevărate legate de viața lui Grigore Vieru, fiindcă l-a cunoscut, i-a dat să-i citească unele poezii pe care poetul le-a apreciat. În lectura autorului au răsunat câteva poezii, printre care Limba noastră tu ne-o predici (lui Alexei Mateevici); Limba noastră-i ca o mamă (dedicată lui Grigore Vieru) ș.a.

Dar iată că a fost anunțat și recitalul militarilor. Mai întâi sfioși, fiindcă o făceau pentru prima oară  (cu atât mai mult că erau prezenți și reporterii de la TVM 1 de la emisiunea La  datorie), apoi mai cu îndrăzneală au recitat un șir de poezii de o frumusețe rară, dina care n-a lipsit Făptura mamei, apoi au urmat Acasă, Legământ, În limba ta, Cămășile, Eminescu ș.a. Și-a dat toată străduința militari  Chircu, Ghenciu, Mereacre, Rachiu, sergent inferior Paul, sergent inferior Ivanov, iar ostașul Dumitrașcu Mihai a compus o poezie, dedicată lui Vieru, pe care a întitulat-o simpl Grigore Vieru. Am reținut rândurile: „La poartă, la cimitir, A-nflorit un trandafir!”


Acest recital a fost cel mai emoționant moment al omagierii lui Grigore Vieru. Și iată de ce: acești bravi militari au crescut de mici cu poezia lui Vieru: acasă, la grădiniță, la școală, peste tot au auzit poezia lui Grigore Vieru care i-a marcat și le-a rămas în suflet pentru totdeauna. Negreșit, o vor transmite și copiilor lor. 

vineri, 20 februarie 2015

ANUNŢ privind atestarea personalului de specialitate din biblioteci


       Ministerul Culturii informează că în anul 2015 atestarea personalului de specialitate din biblioteci se va realiza în conformitate cu Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci, aprobat prin Ordinul nr.17 din 07 februarie 2015 - accesează aici
    Potrivit Regulamentului, anul de atestare 2015 este valabil pentru obţinerea categoriei de calificare.
    Promoţia care a  obţinut, a confirmat categoria de calificare în anul 2011 urmează să confirme categoria de calificare în anul 2016.
    Pentru informaţii suplimentare:  tel. (022) 23 40 26, persoana de contact: Ecaterina Rudakov

vineri, 13 februarie 2015

Poetul nemuririi neamului nostru

Margareta CEBOTARI,
bibliotecar principal, filiala „Onisifor Ghibu”


Grigore Vieru rămâne a fi Poetul nemuririi neamului nostru, deoarece este un poet al timpului mitic, al originilor, al Marelui Timp al Omenirii.
Spectacolul literar-muzical „Grigore  Vieru – o Cetate de suflet pe vârful unui Munte de spirit”, organizat la Biblioteca „Onisifor Ghibu”, este un omagiu adus scriitorului Grigore Vieru în preajma aniversării a 80 de ani de la nașterea Poetului-simbol al Basarabiei. Activitatea a fost organizată în colaborare cu Direcția Generală  Educație Tineret și Sport a  municipiului  Chișinău. Astfel, au avut marea dorință de a participa cu recitaluri poetice și muzicale pe versuri de Grigore Vieru elevi de la 16 instituții de învățământ liceal din sectoarele Centru și Buiucani ale municipiului Chișinău, cât  și din suburbiile Durlești și Ghidighici.
Cercetătorul literar Vitalie Răileanu, directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, a deschis activitatea prezentând o incursiune literară despre viața și opera scriitorului Grigore Vieru, dar și despre importanța studierii și conștientizării versurilor poetului.
În alocuțiunea sa,  criticul literar Ion Ciocanu a ținut să menționeze că numele lui Grigore Vieru este astăzi pe buzele tuturor celor care sunt aproape de viața culturală a țării. Prin traducerea operelor sale, Grigore Vieru a trecut demult hotarele multor țări. În deosebitele sale  versuri poetul le-a spus copiilor adevăruri pe care ei le descifrează și le înțeleg pe parcursul întregii vieți, anume ce este dragostea de țară, față de limba maternă, de mamă, ce este demnitatea unui om care se simte liber în țara sa. Îndemnul literatului Ion Ciocanu către elevii participanți la  acest spectacol este:  să scoată din adâncul versurilor recitate sensul pe care a dorit să-l transmită Poetul cititorilor săi, trăind aceiași intensitate a  emoțiilor versului vierean.
Liuba Arion, specialist principal, metodist al DGETȘ a municipiului Chișinău, a specificat și a menționat contribuția celor care au ghidat copiii, i-au ajutat să prezinte cât mai frumos și deosebit de emotiv versurile poetului Grigore Vieru și astăzi perene în timp și spațiu. Aceștea sunt, desigur, atât profesorii de limbă și literatură română, cât și bibliotecarii din liceele respective, fapt pentru care îi felicităm.
Fiecare participant și-a ales textul literar aproape sufletului său. Elevii au dorit  să  readucă în actualitate temele majore ale creației vierene: mama, graiul, patriotismul, credința, casa părintească.
Versurile poetului vorbesc de la sine, dar pe note muzicale răsună și mai frumos, ajung la sufletul oricărui ascultător. De acest fapt ne-au convins elevii care au ales să prezinte colaje muzicale pe versurile poetului mamei, Grigore Vieru. Un grup de elevi ai Liceului Teoretic „Elimul Nou”, care s-au remarcat și prin  portul național deosebit de frumos al vestimentației, au venit cu un mini-spectacol literar-muzical, în care au inclus poeziile Legământ, În limba ta, Măicuța mea și Casa părintească.
Două eleve ale Liceului Teoretic  „Spiru Haret”  ne-au prezentat un colaj literar-muzical pe versurile Ridică-te Basarabie  (recital de Nicoleta Stăvilă), Pita sufletului  și Răsai (recital, voce și  pian, Natalia Țurcanu).
Un duios Bună dimineața al poetului a ales să ne ofere Marilena Mocanu, elevă a Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu”, iar două tinere talentate, eleve ale Liceului Teoretic Profil Artistic „Nicolae Sulac”, ne-au încântat auzul și sufletele, interpretând cunoscutele  melodii pe versurile Fuga și Romantică.
Tema dorului și a păstrării amintirilor sfinte  despre  casa în care am crescut, a fost  reflectată prin interpretarea, fermecător de frumoasă, a melodiei Reaprinde-ți candela, de către Irina Gurulea și Călin Ganea, elevi ai liceului „Ion Creangă”. Pe un fundal muzical, lin și duios, a recitat poezia Casa părintească Roman Hariton, elev al Liceului Teoretic  „Universul”. Aceiași temă au ales să prezinte și două eleve ale Liceului Teoretic  din Ghidighici, și reprezentanții Liceului Teoretic „Mircea Eliade”.
Un liant din versurile poetului închinate mamei și graiului matern a fost laitmotivul recitalruliror prezentate, cu mult drag și emoții, de alți copii talentați: Amanda Bujac, elevă a Liceului Teoretic „Vasile Vasilache” (Grai matern), Veronica Odagiu, elevă a Liceului Teoretic  „George Meniuc” (Mi-i dor de tine, mamă). Cu frumoase înscenări și recitaluri pe roluri ale versurilor vierene, dedicate mamei, au venit elevii din clasele primare ai Liceului Teoretic  „Tudor Vladimirescu” (Cântecul mamei) și ai Liceului Teoretic  „Principesa Natalia Dadiani” (Închinare mamei).
Grigore Vieru și-a iubit nemărginit de mult Plaiul și Țara, dar a și suferit mult pentru toate nedreptățile aduse neamului nostru  strămoșesc. Respectiv nu puteau să lipsească din spectacolul nostru  versuri cu această tematică, care au fost prezentate de Viorela Buruiană, elevă a Liceului Teoretic  „Mihai Marinciuc” (Glontele internaționalist), urmat de recitalul pe roluri a poeziei Cămașele, prezentat de Dana Ignat și Alina Panuș, eleve ale Liceului Teoretic Profil Artistic „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”. Cu multă durere în voce, dar și demnitate, la care ne cheamă Poetul, a recitat Romina Cuiban, elevă a Liceului Teoretic  din Durlești poezia Floarea soarelui, o poezie cu mult subtext și deplină profunzime.
Toți cei prezenți au resimțit tainele versurilor poetului Grigore Vieru, omniprezent spiritual în Sala Nuciferă a bibliotecii noastre, privindu-ne, cu drag, de pe tabloul pictat de maestrul în artă Leonid Popescu.

Îndemnul nostru, adresat tinerilor, a fost să-l cinstim pe deosebitul Poet Grigire Vieru, care ne va surprinde mereu prin Adevăr și forța Talentului Divin.

miercuri, 11 februarie 2015

Grigore Vieru poet tribun, simbol al națiunii

Mila ȘEREMET,
Șef oficiu, Filiala „Transilvania”


Grigore Vieru poet – tribun al națiunii românești. Acesta a fost motoul recitalului care a adus elevii clasei a VII-a „B”de la Liceul Teoretic „P. Zadnipru”  împreună cu profesaoara de Limbă și literatură română dna Violeta Moraru și dna Luminița Plămădeală, reporter la radio Moldova emisiunea „Ora copiilor” la BM „B.P. Hasdeu”, Filiala „Transilvania”.
 Poeziile lui Grigore Vieru sunt cunoscute de la mic la mare, sunt pentru noi o binecuvântare. Elevii au recitat cu multă ardoare versurile marelui poet demonstrând iarăşi și iar că creația Sa este chemare eternă ce trece peste vremuri, este suferința, lacrima și dragostea de mamă, neam, țară, grai.
A fost un recital cu profunde meditații,  retrăiri, dezbateri, ce s-au încununat cu un interviu prietenesc ce va fi difuzat la radio Moldova de emisiunea „Ora copiilor”, 11 februarie ora 16.30 Aici vorbesc numai copiii. În calitate de prezentator a fost Ceban Biatris, eleva clasei a VII-a care și-a intervievat colegii. Iată un fragment:
Care sunt emoțiile voastre trăite în timpul activității?
Biatris Ceban, poezia ta a fost cea mai lungă din acest recital, ce emoții ai trăit și de ce ai ales anume această poezie? Am ales poezia „Glontele internaționalist” pentru că mi-a fost sugerată de dna profesoară Violeta Moraru, dar mi-a plăcut și mie, fiindcă în ea clocotește revolta. Și este un altfel de poezie și un alt Vieru.

Loredana Laur, ce impact au asupra ta poeziile lui Grigoe Vieru? Poeziile lui Grigore Vieru îmi sunt un ghid în viața de zi cu zi.

Daniel Ceban, ce  trăsături de caracter îți dezvoltă poezia „Formular„ pe care ai recitito tu? Această poezieînvață să fiu curajos, mai puternic, să-mi păstrezi demnitatea și eul din mine, îmi dă verticalitate.

Ovidiu Mitric, la ce te inspiră poezia „Un secol grăbit”? Poezia dată cât și în general creația lui Grigore vieru mă inspiră spre a scrie versuri, mă învață să iubesc patria, neamul, limba, îmi dezvoltă bunul simț.

Marina Daniliuc, ce poți să ne spui despre poezia aleasă de tine? Am ales poezia „Nu am moarte cu tine nimic”, fiindcă anume ea m-a făcut să înțelegdeși Grigore Vieru nu mai este printr noi el trăiește prin creația sa pe care noi o citim.


     
La acest recital copiii și-au manifestat în cel mai frumos mod demonstrând cât de valoroasă este opera celui care a fost și este Grigore Vieru. Iar în final Biblioteca „Transilvania” vă sugerează să citiți sau chiar să recitiți opera lui Grigore Vieru care vă așteaptă pe rafturile bibliotecii. 

marți, 10 februarie 2015

De ce sunt unic?

Mila ȘEREMET, Sef oficiu, 
Stela RUSSU, bibliotecar,
 Filiala „Transilvania”

          
   Duminică, 8 februarie, participanții Proiectului „Vreau să-mi citești” plini de forțe au fost în aşteptarea de noi surprize și curiozități. Oare ce au mai pus la cale bibliotecarele? Mesele au ceva ce nu era la primul atelier, pahare cu lichid, ou...  În față o etajeră cu nuci, alune, castane, știuleți de porumb, porumb, seminţe de floarea soarelui, cafea, ceapă, morcov, ridiche, sfeclă roșie și o oglindă. Tema atelierului nu se vede nicăieri. Dar... toate la timpul lor. Familiile participante au fost rugate să fie atente pe tot parcursul atelierului ca la final să ne spună care totuși a fost tema acestui Arelier.

         Va-ți întrebat vreodată de ce nu vă place de exemplu, mirosul de usturoi, de ce chipul meu e diferit da al vostru, sau de ce uneori, vocea voastră seamănă cu cea a părinţilor? Toți copiii au fost aduși în fața unei oglinzi, ca fiecare să ne spună prin ce este deosebit de ceilalţi participanți. Primul pas a fost răspunsul acestei ghicitori: Este, / Nu-i poveste / Și-a fi / Cât voi trăi (Eul).
Nicușor Pînzari este deosebit prin forţa și dragostea de carte, Bianca Berezovschi e mândră de ochișorii ei frumoși, blânzi și setoși de cunoștințe, Sabin Finciuc prin agerimea minții și tendința spre cunoaștere, Delia Taboră prin frumusețe și e împătimită de lectură, Tatiana Beregoi-Vechiu e unică prin dragostea de tot ce-i interesant și nou, are și o memorie fenomenală, care a și fost evaluată în timpul testului de memorie...
            Corpul și creierul nostru, felul în care gândim, acţionăm și ne comportăm, toate sunt legate între ele și toate contribuie la a ne face diferit de toți ceilalţi. Despre toate acestea și nu numai am discutat și învățat la această întrunire. Participanții au fost rugați să numească părţile componente ale corpului uman. Răspunsul n-a întârziat, fiind numite următoarele componente: mâini, picioare, trunchi, cap. Între timp bibliotecarul care a scos la iveală vasul „Se prepară un corp omenesc” cu ingredientele cele mai simple, în total 13 substanțe chimice, (oxigen 65%, carbon18%,  hidrogen 10%, azot 3%, fosfor 1%, potasiu 0,35%, clor 0,15%,  sodiu 0,15%,  magneziu 0,05%, sulf 0,25%, calciu 1,6%, fier 0,008%, 0,00004%) numite elemente. Cu toate că copiii sunt micuți prin exemplele și argumentele oferite de noi au învățat cuvinte noi care au fost stocate în borcănașul cuvintelor necunoscute (de exemplu, sulf – miros de ou clocit).  Dar un corp omenesc nu poți prepara doar amestecând elemente chimice – ar fi ca și cum o furtună iscată într-un depozit de fiare vechi ar putea construi un avion de pasageri. Și noi am început cu „cărămizile” potrivite. În cazul nostru aceste cărămizi microscopice sunt celulele, în jur de 100 de trilioane. Interesant a fost răspunsul la întrebarea cine are mai multe celulele un rotofeu ori unu atlet? Desigur rotofeul are mai multe celule au răspuns în cor copiii. Dar nu e tocmai așa. Toți avem acelaș număr de celule numai că ele au proprietatea de a se dilata ca baloanele, în unele cazuri... o cam iau razna. Este vorba de celulele numite grase, pe lângă ele mai avem și celule sanguine, nervoase, osoase... Părțile corpului l-am adunat din 9 sticle de sânge, 2 metri patrați de piele, 5 milioane de fire de păr, 1 găleată de grăsime, 206 oase prinse de 640 de mușchi, 100000 de kilometri de vase sangvine, și o inimă. Interesante au fost și experimentul bazat pe cele 5 cimțuri. Unde s-a scris, s-a văzut, s-a mirosit parfum, s-a gustat lichidul din pahare cu zahăr, sare, acid citric, și pipăit diverse obiecte: moi, tari, reci, calde cum ar fi con de brad, vată, burete. De exemplu: ce simți când strângi în mânuță un con de brad? Simt cum îmi face masaj.  Noi, oamenii avem foarte multe griji, dar oare cât de bună memorie? Timp de 30 de secunde participanții au studiat o foaie cu 13 cuvinte. Câștigătorul a fost familia Beregoi-Vechiu cu 12 din 13 cuvinte.
            Lent am trecut și la oul cu surprize unde s-au descoperit următoarele proverbe: Omul sfințește locul, nu locul omul; Cine suflă în foc îi sar scântei în ochi; Cine nu deschide ochii, deschide punga; Omul cât trăiește învață și tot moare neînvățat; Omul bun se cunoaște după fapte. Tălmăcirile au fost foarte inventive și haioase. De exemplu, cel care nu citește moare prost, sau când era tânăr cunoștea multe, iar când la moarte o uitat tot. Lectura în lanț au adus celor preocupați de cunoaștere multe curiozități despre corpul uman culese din enciclopedia „Știați că ... 500 de curiozități despre...” de exemplu, vasele sanguine ar putea lega pământul de patru ori. La final a venit și rândul fructelor, legumelor, semințelor care au fost asortate, unite ca să obțină fiecare familie modelul corpului uman.
Doi pari / Pe doi pari o putină, / Pe putină un un bostan.
            Coșul cu povești care a tot stat cuminte pe parcursul întregii activități a prins la viață și a pornit să adune poveștile citite timp de două săptămâni a celor care strigă: „Vreau să-mi citești”. Apoi am adunat toate ideile referitor la tema Atelierului de azi. Toți au fost aproape de adevăr, fiindcă la noi sunt acceptate toate răspunsurile, ideile dacă sunt bine argumentate. De exemplu: Viața, Corpul uman... . Pe fiecare masă mai rămase o foaie, erau chemați copiii pe rând cu foaia în mână, când le-au ridicat a apărut cu litere mari DE CE SUNT UNIC? Aceasta a și fost tema atelierului nostru. Participanții noștri ne-au apreciat cu multe mutrișoare zâmbitoare pe Calendarul emoțiilor.
         Noi, bibliotecarii, organizatori ai acestor Ateliere suntem mulțumiți de ceea ce facem numai atunci când vedem licărul din ochii copiilor și mulțumirea părinților și buneilor, care așteaptă cu nerăbdare să vină la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Transilvania” să participe mânâ în mână cu micuții lor la Proiectul intergenerațional „VREAU SĂ-MI CITEȘTI”.


luni, 9 februarie 2015

Cu istoria neamului în inimi

Aurelia STACI,
bibliotecar, Filiala „Onisifor Ghibu”

La sfârşitul lunii ianuarie la Biblioteca „Onisifor Ghibu” a avut loc lansarea cărţii „Dacul” (legendă istorică) de Silvia Ursache. Această carte este destul de captivantă şi este recomandată pentru copii. Eroul principal, pe nume Androd este dus şi vândut în robie, unde este supus diferitor încercări. Întâlnind leul rănit într-o peşteră, Androd îl lecuieşte şi cei doi devin prieteni fideli, astfel autoarea începe lecţia fidelităţii.

Moderatoarea acestui eveniment a fost dr. în filologie, profesoara de limiba şi literatura română Veronica Postolachi. Elevii Liceului „Mircea Eliade” clasele a VI-a şi a IX-a şi-au împărtăşit impresiile postlecturale: „Este o legendă care reflectă iubirea dintre animal,om şi natură, au concis unii lectori." Elevii sunt mândri că dacii - un popor curajos şi brav, sunt strămoşii noştri !

Directorul Editurii Silvius Libris, scriitoarea Silvia Ursache, a menţionat că: „La baza acestei legende stă un caz real. Dacul a existat cu adevărat, întâlnind leul într-o peşteră şi la lecuit, respectiv leul l-a salvat în lupta cu gladiatorii. „Acest devotament credincios al animalelor a impresionat-o pe scriitoare şi a decis să scrie o nuvelă istorică pe baza acestei întâmplări.

Scriitoarea Claudia Partole, a menţionat faptul că se bucură mult să se afle în incinta Bibliotecii „Onisifor Ghibu" la o întâlnire cu urmaşii dacilor. Dacul" este o lucrare amplasată în timp şi spaţiu, personajele sunt bine conturate. Scriitoarea este convinsă că Silvia Ursache nu se va opri aici pentru că istoria dacilor ascunde multe taine ;i ele urmează a fi descoperite şi oferite urmaşilor.

Citind acest volum, doctorandul Universităţii de Stat din Moldova, Andrei Prohin, a accentuat faptul că într-adevăr a scrie despre daci este dificil, dar e un proces foarte interesant.


Astfel de lecţie cu tentă istorică, didactică şi estetică au loc în biblioteca noastră, unde cititorul şi vizitatorul este mereu aşteptat pentru a deprinde frumosul, autenticul şi adevărul. 

Descoperă! Lansarea CD-ului Cântare copilăriei / Cântare Limbii Române

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” anunţă lansarea CD-ului Cântare copilăriei / Cântare Limbii Române. Versuri de Grigore Vieru în lectura Artistei Poporului Ninela Caranfil,  a Adelinei şi a lui Alexandru Andrei. Evenimentul va avea loc la 11 februarie 2015 în incinta Bibliotecii Centrale a BM „B.P. Hasdeu” din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 148, începând cu ora 15.00.
Înscriindu-se în şirul manifestărilor culturale prilejuite de aniversarea a 80-a de la naşterea poetului Grigore Vieru, evenimentul va aduna împreună, în această sală istorică, colegi, prieteni şi personalităţi notorii din lumea artei, ştiinţei şi culturii româneşti din Basarabia.
Selectând din universul creaţiei vierene poeziile pentru copii şi cele consacrate limbii române, Ninela Caranfil, actriţă care are în palmares circa 80 de roluri la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din capitală, promotoare a valorilor estetice, mai fiind şi o remarcabilă artistă militantă, aduce un impresionant omagiu regretatului poet, cu care adeseori a conlucrat şi pe care îl poartă cu pioşenie în inimă, prin realizarea unui CD, alcătuit din două părţi: Cântare copilăriei – 43 poezii şi Cântare limbii române – altele 5.
Această acţiune culturală de la Biblioteca Municipală nu este prima pentru distinsa actriţă,  în aceeaşi sală Dna Ninela Caranfil a mai lansat cărţile Tăcerea de până la Cuvânt, Nebăniuta forţă a scenei şi CD-urile Dorul infinitului din noi şi Rugă, care au avut o mare priză la public.
Compact discul este conceput ca un prim pas spre o rostire corectă şi frumoasă a cuvântului românesc, drept instrument de învăţare şi delectare pentru copii. În acest scop, interpretarea remarcabilă a actriţei de un talent distinct, bine conturat, este completată de fraţii Adelina Andrei, elevă în clasa a 5-a, Liceul „Mircea Eliade” şi Alexandru Andrei, elev în clasa a 4-a, Liceul „Miguel de Cervantes”.
De o sensibilitate rară, dar totuşi atât de tare, Grigore Vieru a dat expresie deosebită valorilor noastre naţionale, sentimentelor duioase faţă de mamă, de Neam, de Ţară, de graiul matern, de femeie şi va dăinui în eternitate prin creaţia sa şi prin cei care continuă să o aprecieze şi să o promoveze.

sâmbătă, 7 februarie 2015

Imaginea Bibliotecii ,,Ştefan cel Mare’’ reflectată în mass-media

Valeria Beţivu, bibliotecar principal
Filiala ,,Ştefan cel Mare’’

Imaginea Filialei ,,Ştefan cel Mare’’ în reţeaua Biblioteci Municipale ,,B.P.Hasdeu’’ reprezintă un nod important al comunicării informaţionale şi culturale în viaţa bibliotecilor şi a utilizatorilor. Pentru a se menţine în atenţia comunităţii şi a provoca interesul unor noi segmente de public începând cu anul 2012 avându-l în fruntea bibliotecii pe scriitorul şi prozatorul Dumitru Crudu, Biblioteca ,,Ştefan cel Mare’’ a fost mai preocupată de crearea unei imagini pozitive, de adăugare a valorii sociale la imaginea deja existentă. Pe parcursul acestor aproximativ 3 ani s-au scris multe despre bibliotecă şi activităţile sale.
 În procesul creării imaginii a bibliotecii în comunitatea un loc aparte îl deţine colaborarea cu mass-media, datorită directorului Dumitru Crudu. Apariţia mass-medie în activitatea bibliotecii se datorează şi unor noi activităţi culturale desfăşurate cu publicul care la alte biblioteci sunt lipsă; cluburi pe interese: ,,Clubul Cinema Alternativ’’ ,,Clubul Poeţilor copii'', ,,Clubul Picilor'', ,,Clubul Curioşilor'', ,,Clubul În jurul lumii'' ,,Atelierul Vlad Ioviţă'' concursuri cognitive educative  între instituţiile de învăţământ din sectorul Botanica: ,,Box la Biblioteca'' concurs de limba română, şi ,,Cu scriitorii români devii faimos'' toate elaborate la iniţiativa directorului bibliotecii Dumitru Crudu.
Succesul şi imaginea bibliotecii se constituie prin vizibilitatea ei în presa internaţională: www.ziare.com, Observatorul cultural, România literară, Timpul de Iaşi şi cea locală: în ziarul Timpul  în buletinul ,,BiblioCity’’ şi revista „BiblioPolis”. În cadrul emisiunilor Convorbiri literare la Radio Moldova. Cultura azi, Cine vine la noi, Magazinul Copiilor’’ de la TV Moldova, Prima oră de la Prime.
Noi posibilităţi în promovarea activităţii Filialei „Ştefan cel Mare” le-am obţinut prin utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne: blogul bibliotecii: bibliotecastefancelmare.blogspot.com şi a saitului de socializare  bibliotecastefancelmare@facebook.com. Astfel pe pagina de facebook a bibliotecii în 2014 s-au înregistrat 3 691 de prieteni cu 1325 mai mulţi decât în 2013.
           Cea mai mare realizare în promovarea imaginii bibliotecii o considerăm a fi ,,Jurnalul Bibliotecarului’’ de Dumitru Crudu, este o carte care redă exact viaţa din biblioteca ,,Ştefan cel Mare’’ Apariţia acestui jurnal şi distribuirea lui în toate filialele Bibliotecii ,,B.P. Hasdeu’’ măreşte considerabil aria de comunicare a imaginii bibliotecii.
       Analiza statistică: ne oferă posibilitatea să urmărim modul în care biblioteca ,,Ştefan cel Mare’’ într-o perioadă scurtă de timp, este tot mai prezentă în mass-media.

Anul
Total articole
Articole semnate de bibliotecari
Articole semnate de persoane din afara bibliotecii
Radio, tv
2012
18
15
3
-
2013
34
29
5
34
2014
24
23
1
9
Total
76
67
9
43

     Despre un blog se poate afirma că este „bun", dacă stârneşte interesul utilizatorului. Blogul bibliotecastefancelmare.blogspot.com este un document important în promovarea bibliotecii unui public larg.

Anul
Numărul de postări
Numărul de vizualizări
2012
538
46768
2013
636
64586
2014
637
67991

     Creşterea numărului de postări pe blogul biblioteci şi a numărului de prieteni pe facebook se datorează acumulării de abilităţi în utilizarea acestor servicii de către bibliotecari, deoarece în promovarea bibliotecii pe reţele de socializare este implicat  tot colectivul bibliotecii.
Un pas important în promovarea imaginii bibliotecii şi a scriitorilor care vin cel mai des  la întâlnire cu publicul cititor la Biblioteca ,,Ştefan cel Mare’’ a fost elaborarea Calendarului pe anul 2015 SOLII LITERATURII este o premieră absolută, fiind primul calendar cu scriitori de când se editează calendare în Republica Moldova. În calendar au fost incluşi 12 scriitori din toate generaţiile, fiind un fel de istorie a literaturii române din Basarabia din perioada postbelică în miniatură. Pe pagina unei luni, sub poza autorului, a fost inserat un citat reprezentativ din creaţia scriitorului, iar sub citat, fotografii ale cărţilor semnate de condeier. Prin acest mod vizual foarte aerisit, am căutat să promovăm literatura română contemporană din Republica Moldova.
În 2014  s-a înregistrat o cifră mai mare atât la numărul de postări pe blog şi vizualizări cât şi prezenţa în mass-media deoarece tindem spre mai mult în fiecare an.

Optimizarea imaginii va rămâne în continuare o preocupare permanentă a bibliotecarilor, deoarece viitorul Filialei ,,Ştefan cel Mare’’ depinde în mare măsură şi de imaginea pe care îşi va forma-o în societate.