miercuri, 29 octombrie 2014

,,Ora poveştilor”, o formă specifică de activitate cu preşcolarii

Elena CALDARE, Aurelia TINCU,
Filiala „Alba Iulia”


Programul de lectură „Ora poveştilor" constituie, o formă de activitate, care permite bibliotecarului să prezinte cărţil cu basme sau povestiri pentru copii, ajutându-i să-şi dezvolte vocabularul şi imaginaţia. Tradiţional, programul are ca grup ţintă preşcolarii şi încorporează o diversitate de forme şi proceduri interactive, precum lectura, jocul, înscenarea, vizionarea, desenul etc. „Ora poveştilor" nu poate lăsa indiferent nici pe micuţi, dar nici pe adulţi, pentru că în timpul lecturii poveştii o avalanşă de emoţii şi aprecieri trezeşte interesul acţiunii, care, ulterior, se discută în grup, sporeşte şi interesul pentru lectura în grup, dar şi cea individuală.
Copiii de la grădiniţele 183, 185 şi 186 din cartierul aliator Bibliotecii „Alba Iulia” au parte de întâlniri cu o poveste odată pe săptămână: luni, marţi, joi. Recentele întâlniri din 27 şi 28 octombrie, curent au avut loc la grădiniţele nr. 183 şi 186.  La grădiniţa nr. 183 am dialogat şi cu un grup de copii care încă nu au reuşit să viziteze biblioteca împreună cu educatorii. Şi, totuşi, s-au găsit printre ei şi din cei care au fost la bibliotecă cu părinţii. Pe aceştea i-am rugat să le povestească celorlalţi copii despre bibliotecă, pe care au descris-o ca pe o casă mare a cărţilor, cu multe poveşti şi poezii. Micuţii şi-au amintit şi despre unele titluri de carte pe care le-au citit, împreună părinţii, de exemplu: „Capra cu trei iezi”, „Cei trei purceluşi”, „Fara babei şi fata moşneagului”, „Degeţica”, „Motanul încălţat”, „Alba ca Zăpada”. După aşa zisa încălzire a memoriei am citit „Povestea ieduţului care ştia să numere pînă la zece” scrisă de Alf Preisen. Apoi am discutat despre ieduţul, care ştia să numere şi care număra orice animal întâlnit în cale, fapt care-i nemulţumea pe cei număraţi din simplul motiv că nimeni dintre aceştea nu ştia să numere şi credeau că Ieduţul doreşte să le facă vre-un rău, şi, fiecare animal care era numărat pornea în goană după eduţ. Aşa au pocedat Viţelul, Vaca, Taurul, Calul, Purcelul până au ajuns la un  mal unde era  priponită o corăbioară cu un Cucoş, un Dulău un Berbec şi un Motan. Ieduţul sări pe punte, iar din urma lui şi celelalte animale pe care le-a numărat. Cucoşul a început să strige: cine ştie să numere!, doar în corăbioară încăpeau numai zece pasagei. Cel care a salvat situaţia a fost Ieduţul care ştia să numere. Astfel, Ieduţul devine mebru al echipajului corăbioarei în funcţie de controlor....
Pentru a activa discuţia am pus copiii în situaţia de a răspunde la mai multe întrebări, de a ghici ghicitori despre păsări şi animale. Iată încă o poveste care poate pune copiii să gândească când şi cum să procedeze corect. O poveste nouă pentru ei, o poveste pe care mulţi dintre micuţi o vor povesti seara acasă părinţilor. La despărţire doamna educatoare ne-a promis că săptămîna următoare copiii vor vizita biblioteca în grup şi îşi vor alege singuri povestea pe care o vom citi împreună.
Pentru copiii de la grădiniţa nr. 186 am ales povestea „Iepuraşul Fricos” de o autoare recent apărută în lumea scriitorilor, Maria Osoianu Niconov. Lecturând povestea copii au fost cuprinşi de emoţii şi trăiri, momente de suspans pentru că iepuraşul cel vesel a fost prins de coana vulpe. Dar fiind şi ager, şi isteţ a reuşit s-o păcălească pe vulpe şi să fugă. Această poveste a trezit o dorinţă aparte a copiilor de a se împărtăşi cu întâmplări trăite de ei şi iepuraşii bunicilor, sau alte animăluţe din curtea bunicilor.
Şi dacă povestea era despre iepuraş, ne-am gândit să le mai prezentăm şi alte cărţi despre animale. Aici am apelat la Silvia Ursachi, care ne-a completat colecţia bibliotecii cu o mulţime de cărţi despre animale şi păsări cuprinse în colecţiile pentru micuţi „Tata, mama, lumea întreagă la portiţa mea cea dragă” şi „Buna ziua, lume, vreau să-ţi spun pe nume!”. Cărţi destinate copiilor de vârstă preşcolară în scopul de a-i familiariza cu lumea înconjurătoare. Am discutat cu copiii despre familie, animale şi păsări în curtea bunicilor de la ţară. La despărţire am recurs la ghicitori despre animale la care aceştea au fost foarte receptivi. Penru a răsfoi şi găsi şi ale cărţi dspre păsări şi animale le-am sugerat copiilor să vină la bibliotecă cu părinţii şi să-şi aleagă singuri cărţile în funcţie de ceea ce le place.
Impactul pe care îl poate avea o poveste asupra micuţilor, atenţia cu care urmăresc desfăşurarea acţiunii, încercarea de a-şi reţine emoţiile când eroul principal este în impas, sau dimpotrivă, trece orice barieră este drumul bun spre bibliotecă. Importanţa acestui program binevenit pentru cei mici şi impactul pe care îl produce asupra copiilor şi educatorilor este unul deosebit de eficient. Un rol deosebit în desfăşurarea Programului „Ora poveştilor" revine  sintezei conţinutului poveştii, punerii în evidenţă a eroilor principali, caracterizarea acţiunilor lor şi accentuarea mesajului, actualizarea lui. Este binevenit faptul ca în aceste procedeie să participe activ, să devină actori şi „autori" ai acţiunilor poveştii însuşi membrii orei de poveste.
      „Ora poveştilor" este un program instructiv şi distractiv în acelaş moment, dezvoltă vocabularul şi imaginaţia copilului, formează primele deprinderi de a utiliza corect cartea. Citită cu un pic de măestrie actoricească, povestea, dezvoltă gustul artistic al copiilor, simţul frumosului, crează momente de revelaţie şi e capabilă să-i mişte până la lacrimi. Povestea pentru copii este un mod de comunicare, de cunoaştere a lumii din jur, dar şi un bun remediu de dezvoltare a dragostei pentru carte, lectură, bibliotecă.

marți, 28 octombrie 2014

Neinformarea ne face vulnerabili

Svetlana GUMENI, şef oficiu
Filiala „A. Mickiewicz”

Traficul de fiinţe umane este sclavia
ce se desfăşoară chiar sub
ochii noştri în Europa secolului XXI.
Maurd de Boer-Buquicchio


Traficul de fiinţe umane  este o problemă majoră pentru Europa  inclusiv pentru Moldova, deoarece ţara noastră se numără printre „pieţele” cele mai înfloritoare în exploatarea oamenilor. După declararea independenţei Republicii Moldova, multe persoane au sperat la o viaţă mai bună emigrând pentru a scăpa de sărăcie, însă traficanţii s-au folosit de această emigrare masivă, în cele mai dese cazuri ilegală şi numărul persoanelor care au fost traficate se ridică la aproximativ 800 000.
Pentru a evita astfel de cazuri autorităţile şi în special instituţiile de cultură şi educaţie şi-au adus aportul la informarea cetăţenilor prin diferite metode. Printre cei care se preocupă primordial de informarea şi protejarea cetăţenilor ne enumerăm şi noi, bibliotecarii de la Biblioteca polonă „A. Mickievicz” care am organizat şi desfăşurat pe parcursul acestui an mai multe tipuri de activităţi ce ţin de informarea populaţiei la acest subiect. Cea mai recentă activitate a avut loc pe 26 octombrie unde un grup de tineri – ostaşi ai Brigăzii de Gardă din cadrul Taberei Militare Nr. 142, au participat la o masă rotundă cu genericul A fi informat înseamnă a fi protejat.
Traficul de fiinţe umane a afectat aproape toate vârstele însă majoritatea victimelor sunt tineri, şi mai ales cei din mediul rural care sunt cel mai puţin informaţi. Acesta a fost şi motivul din care noi am decis să discutăm cu ostaşii, ei fiind veniţi din mediul rural şi fiind la o vârstă când caută un loc de muncă mai avantajos în străinătate. Activitatea noastră a început cu un filmuleţ documentar în care un grup de persoane din R. Moldova, Ucraina şi Bulgaria îşi împărtăşesc clipele de groază prin care au trecut după ce au fost recrutaţi prin înşelăciune şi transportaţi peste hotare. Victimele povestesc cum au fost vândute, private de libertate, maltratate, exploatate sexual şi expuşi la munci grele. După derularea filmului am discutat împreună cu tinerii care sunt cauzele creşterii numărului de victime, consecinţele şi ce măsuri trebuie să întreprindem pentru a fi redus acest număr. În ultimii ani, printre victimele traficului figurează tot mai des bărbaţii, ei fiind exploataţi în construcţii şi la lucrări agricole (ostaşii ne-au împărtăşit chiar cazuri cunoscute de ei).
Spre finalul activităţii tinerii au spus că conştientizează mai bine cât de imoprtant este să fii informat şi au promis că-şi vor aduce şi ei aportul în informarea cetăţenilor despre această problemă mondială.
 Aveţi grijă de voi şi de cei dragi!    


O după amiază literară cu Gheorghe Grigurcu

Liuba MUNTEAN
Bibliotecar, Filiala „Onisifor Ghibu”

   
O discuţie caldă cu Gheorghe Grigurcu, poetul şi criticul care ne-a adus soarele în cea mai ploioasă zi de octombrie…
   Pe 24 octombrie 2014, Biblioteca „Onisifor Ghibu” a găzduit oaspeţi atît din Moldova, cît şi de peste Prut: Nicolae Ţone, Teodor Tanco, Arcadie Suceveanu, Emilian Galaicu-Păun, Teo Chiriac, Dumitru Crudu, Aliona Grati, Nina Cocinschi, Nichita Danilov, Nicolae Spătaru, Grigore Chiper, Radmila Popovici ş.a.
Criticul şi istoricul literar, directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, dl Vitalie Răileanu şi-a început discursul cu un vers de Bacovia: „Da, plouă cum n-am mai văzut…”, accentuînd cenuşiul de afară, care nu ne-a împiedicat să iniţiem o caldă conversaţie cu mult-aşteptatul oaspete Gheorghe Grigurcu.
 Reciprocă a fost şi plăcerea lui Arcadie Suceveanu, preşedintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, de a-l vedea pe Gheorghe Grigurcu, acasă, după 70 de ani.
Directorul editurii „Vinea”, Nicolae Ţone a mulţumit Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova pentru organizarea acestei întrevederi şi a anunţat programul întîlnirii - O mie de întrebări pentru Gheorghe Ghrigurcu.
Cei prezenţi s-au grăbit să-l descoase pe poetul şi criticul Grigurcu despre tot ceea ce-i interesează. Astfel a început confesiunea maestrului…
Oraşul de baştină, Soroca, este un loc drag sufletului, doar că după 70 de ani a devenit o noţiune. Revăzîndu-l a rămas uimit de cetatea lui Ştefan cel Mare, de schimbările majore şi modernizarea acestuia. Copilăria sa a fost divizată în mai multe localităţi, iar oraşul despre care scrie în poeziile sale e Amarul Tîrg – locul exilului sufletesc. Oraş mic, închis, fără mari posibilităţi - acesta este toposul poetului.
Cea mai importantă latură a activităţii sale este şi rămîne a fi poezia, despre care susţine că e o intersecţie dintre text şi viaţă şi în nici un caz nu putem vorbi de o separare a celor două. Poezia şi viaţa sunt domenii distincte între care nu există competiţie. Analizînd relaţia literaturii cu viaţa, s-ar părea  că e o concurenţă între cele două. Literatura e un mod de a masca viaţa şi că viaţa, la rîndul ei, e un mod de a pune sub semnul întrebării literatura: „Poezia e ca vinul. În cantităţi modeste e un mod de viaţă, în cantităţi stabilite de medic – pentru sănătate, iar în cantităţi mari – un drog.” Relatînd mitul lui Orfeu şi Euridice, Gheorghe Grigurcu ne-a sugerat ideea că poezia are o geneză existenţială. Se naşte din suferinţă, dar ajunge la un semn existenţial. Atunci cînd a fost întrebat cum se combină starea poetică cu spiritul polemist, Grigurcu a recunoscut că e mai uşor a scrie texte cu o anumită regularitate decît a-ţi propune să scrii cîte o poezie pe zi sau pe săptămînă.
Întrebat despre pedagogie, despre dorul de studenţi , Gheorghe Grigurcu a răspuns cu o doză de regret în glas… acum e tîrziu. A trăit în oraşe mici din motive politice, nu a avut acces la mediul universitar, iar din această cauză s-a obişnuit să se concentreze pe lectură, pe scris şi mai puţin pe socializare.
Cei prezenţi s-au interesat şi de activitatea critică a lui Gheorghe Grigurcu, iar maestrul şi-a început răspunsul printr-un citat de Novalis - Cel mai bun critic al poeziei nu este decît poetul. În critică totul e un proces deschis, critica e supusă revizuirii, iar atunci cînd revizuirile morale continuă se conturează un nou tablou al literaturii.
S-a vorbit şi despre relaţia literaturii din România cu literatura din Basarabia, despre indivizibilitatea celor două, despre obligaţia scriitorilor şi criticilor de a cuprinde ceea ce se scrie acum între Nistru şi Prut. Grigurcu a mărturisit că are mari goluri în cunoaşterea literaturii basarabene, dar că va încerca să umple aceste goluri prin lecturarea operelor scriitorilor din Moldova.
O altă latură a creaţiei poetului şi criticului sunt aforismele pe care acesta le defineşte ca o interferenţă între poezie şi eseu, între metaforă şi stricteţea unei cugetări.

Distinsul critic şi om de litere Gheorghe Grigurcu nu se joacă cu vorbele. El încearcă, de fiecare dată, să îşi argumenteze afirmaţiile şi solicită, la rîndul, său, contraargumente raţionale, în faţa cărora este gata să se încline. Ne place sau nu, trebuie să recunoaştem că Gheorghe Grigurcu este posesorul unei mari conştiinţe artistice, dublate de un ales spirit civic.

luni, 27 octombrie 2014

Фестиваль еврейской книги – 2014

Татьяна Искимжи,
библиотека им. И. Мангера

Библиотека им. И. Мангера провела с 12 по 19 октября восемнадцатый по счету Фестиваль еврейской книги, который совпал с еврейскими праздниками Суккот  (праздник шалашей) и Симхат Тора. Перед входом в библиотеку была «построена» стилизованная сукка (шалаш), в которой гости могли полакомиться сладостями и фруктами, сплясать под еврейские мотивы. Участвуя в мастер-классе, ребята сами строили мини-сукку из подручных материалов и рисовали фрукты, которые должны быть на столе в этот праздник.     
     Этим еврейским осенним праздникам было посвящено заседание нового клуба «Эрудит», который открыл свои двери в библиотеке в сентябре этого года.
Представленная книжная экспозиция «От Фестиваля к Фестивалю» включила более 150 книг на различных языках еврейских авторов и по еврейской тематике, которые поступили в фонды библиотеки за этот период. Выставка сопровождалась библиографическими обзорами по новинкам еврейской литературы.
Слово «фестиваль» с латинского означает «праздничный, веселый», поэтому и проводится он весело, празднично, многообразно. А многообразие его заключалось в том, что в фестивальную неделю  прошло  17 культурно-массовых мероприятий различных по форме, но содержание всех было так или иначе связано с книгой.
В день открытия Фестиваля прошла встреча поколений летнего творческого лагеря, который открылся как новый проект в библиотеке 20 лет тому назад. Ребята обменялись воспоминаниями, с удовольствием посмотрели видео-презентацию «20 лет как один год», которая сопроваждалась возгласами восклицания и комментариями, и в подарок получили календарь на 2015 год с фотографиями творческих лагерей разных лет.
Традиционно в рамках Фестиваля прошли читательские конференции, которые являются завершением ежегодно проводимых программ «Кишинев читает книгу» и «Дети Кишинева читают книгу». Конференции прошли по книге «Оклик» писателя – нашего земляка Эфраима Бауха  и по книге «Рассказы для детей» нобелевского лауреата Исаака Башевиса-Зингера. По рассказу «Три желания» ребята поставили спектакль. Ребята наприсовали к понравившимся рассказам рисунки, приняли участие в конкурсе и поставили спектакль по рассказу «Три желания».
 Но какой же фестиваль книги без презентации книг?! И они прошли для ребят детских садов № 68 и № 135 по книге «Мир детей и зверей» большого друга библиотеки, поэта и писателя из Израиля Владимира Кривоноса.
 Еврейские сказки «Лиса - лакомка» и «Осел - чародей» звучали в эти дни в Часах сказки для маленьких посетителей библиотеки.
         Гостями на закрытии Фестиваля Еврейской Книги были  учащиеся лицея с. Чучулены, с которыми сотрудники библиотеки познакомились в рамках Детского творческого лагеря - 2014, куда ездили его участники. В этот день ребятам провели экскурсию по библиотеке, в рамках которой они посетили и познакомились с работой всех отделов и культурных программ, посмотрели презентацию блога www.ebraika-blogspot.com, приняли участие в мастер-классах по изобразительному искусству и керамике, в часе поэзии по творчеству Думитру Матковски. Кстати отметить, что 2 участницы нового проекта библиотеки им. И. Мангера «Твой путь в будущее» приняли участие в Международном фестивале песни и поэзии «Acasă la Dumitru Matcovschi - 2014» в Вадул-Рашков и получили дипломы.
         В рамках Клуба художников прошло открытие вернисажа  молодой и талантливой художницы Влады Радовановой, картины которой своей теплотой и светом до сих пор радуют глаз посетителей библиотеки.  
Фестиваль закончился и мы говорим ему «До свидания! До следующего Фестиваля в 2015 году!»


Conferința ABRM: „Biblioteci puternice – comunități puternice”

Stimati membri ai ABRM! 

Vă invităm să fim împreună la Conferința Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, ce se va desfășura sub genericul „Biblioteci puternice – comunități puternice”.

Conferinţa va fi găzduită de Biblioteca Științifică a Academiei de Științe a Moldovei şi va avea loc pe data de 5 noiembrie 2014 cu începere de la ora 09:30.

Cu un mesaj cheie la acest eveniment va participa Dna Pam Sandlian-Smith, director al Bibliotecii Anythink SUA pentru a împărtăși experienţa bibliotecii, ca fiind o instituție ce oferă modele inovative de servicii de bibliotecă pentru necesitățile comunității privind învățarea participativă și implicarea utilizatorilor în schimbarea rolului bibliotecilor. Participarea Dnei  Pam Sandlian-Smith este susținută de Ambasada SUA în Republica Moldova, prin intermediul Programului Speakers Program și a Programului Novateca. 

Conștienți că această conferință va fi un bun prilej în care vom pune în valoare forța instituţiilor bibliotecare, Vă invităm să Vă înregistraţi, utilizând formularul de la urmatorul link - http://bit.ly/1uTGLob până la data de 3 noiembrie 2014, ora 09:00.

sâmbătă, 25 octombrie 2014

Învăţăm pentru viaţă !

Margareta CEBOTARI,
bibliotecar principal, filiala „Onisifor Ghibu”

Acesta a fost mesajul propus spre a fi transmis participanţilor la trainingul „Învăţăm a învăţa” organizat la Biblioteca „Onisifor Ghubu” în cadrul Programului informaţional/ formativ pentru adolescenţi JuniorBildungs, formator – Maria Pilchin, magistru în filologie, licenţiat în economie. Am invitat să participe la această activitate elevii claselor a X-a ai Liceului Teoretic „Vasile Vasilache”, în virtutea colaborării fructuoase a bibliotecii noastre cu această instituţie de învăţământ.
Foarte convingător dna Maria Pilchin a expus motivaţia şi necesitatea instruirii pentru viaţă, nu doar pentru şcoală. Principial este să învăţăm pentru a avea mai multe competenţe în viaţă şi cunoştinţele acumulate trebuie „înţelese”. Învăţatul „pe de rost”, fără a percepe esenţa noilor cunoştinţe, surmenajul ce parvine în consecinţă – sunt cele mai negative momente în procesul de studiu şcolar/liceal. De aceea unele sfaturi-trucuri pentru o organizare mai corectă a timpului dedicat studiului, completând munca cu odihna au fost aduse la cunoştinţa participanţilor într-un mod atractiv şi convingător. Formatorul „a condimentat” teoria cu foarte multe exemple şi cazuri din viaţa sa şi a celor din jurul său.  
Este de asemenea important să învăţăm a învăţa din tot ceea ce ne înconjoară, din experienţa altor oameni, care este transmisă din generaţie în generaţie. Avem posibilitatea de a  cunoaşte tot mai mult prin intermediul cărţilor – acestor izvoare nesecate de  înţelepciune. Astfel, atelierul a continuat cu o activitate practică: „În căutarea noilor cunoştinţe”. Participanţii au avut obligaţia de a reuşi, în scurt timp, să investigheze colecţiile Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, pentru a găsi o carte interesantă şi utilă, apoi să prezinte ce anume i-a intrigat, ce au aflat nou, ce ar fi bine să cunoaştem în viaţă. Nu am fost surprinşi de sârguinţa cu care adolescenţii au explorat volumele din diverse domenii ale cunoaşterii, deoarece, la această vârstă, ei sunt avizi după noi informaţii. Au şi ales să ne prezinte cărţi despre sănătate, despre mitologiile lumii, i-au interesat informaţiile utile pe care le găsim în „Enciclopedia fetelor”, cum putem afla „De câţi prieteni ai nevoie?”, care sunt „Secretele numerologiei”, ce ne spune „Ghidul cronologic al ştiinţelor” etc. Un bun ajutor pentru ei a fost expoziţia „Marile lecţii ale unor cărţi mici”, în care am selectat şi am prezentat volume din diverse domenii, în special destinate adolescenţilor.
Treptat s-a ajuns la concluzia de final a acestui atelier: deoarece cunoştinţele acumulate azi se învechesc mâine, doar studiul continuu ne poate ajuta să devenim personalităţi care pot lua decizii corecte în viaţă, pentru a parcurge mai uşor treptele  ascensiunii spre succes.
 Deci, adolescenţii au mai învăţat  o lecţie. O lecţie pentru viaţă!


Rămânem cu convingerea că  atelierul dat a fost binevenit pentru adolescenţi, acest fapt fiind demonstrat şi de cuvintele sincere de mulţumire adresate  dnei Maria Pilchin, şi de împrumuturile de carte pe care le-au făcut participanţii din colecţiile bibliotecii noastre. 

vineri, 24 octombrie 2014

Limba – oglinda unui neam

Diana ŞONTEA, şef oficiu
Filiala „Onisifor Ghibu”


„A vorbi sănătos limba maternă este o demnitate”.
Grigore Vieru


Cea de-a 41-a ediţie a Medalionului literar desfăşurat la Biblioteca „Onisifor Ghibu”, a fost dedicat Limbii noastre cea române. Nu este întâmplător acest fapt, pentru că anul acesta se împlinesc 25 ani de la lupta pentru revenirea la grafia latină şi la consfinţirea limbii române în Republica Moldova.
Medalionul „Odă limbii române” a cuprins o serie de activităţi, de la recitaluri de poezie până la cele mai frumoase momente de muzică, dar şi conferenţieri deosebite.
Chiar de la bun început, atmosfera a fost plăcut surprinsă de un moment muzical, interpretat de Marius Grimalschi, elev din clasa a IX-a la Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, pe versurile Pentru ea” de Grigore Vieru, muzică Ion-Aldea-Teodorovici.
Cu o alocuţiune despre limba română a venit poetul, profesor universitar, doctorul habilitat în filologie, Gheorghe Colţun. El a numit Limba română - „comoara comorilor”, fiind după părerea sa, cea mai scumpă şi mai veşnică comoară. A recitat şi o poezie despre limbă pentru a le arăta celor prezenţi cum trebuie să vorbeşti corect limba română şi ce nu trebuie să vorbeşti în limba română.
În Sala Nuciferă de la Biblioteca „Onisifor Ghibu” a palpat frumuseţea limbii române exprimată prin momentele spectaculoase de poezie declamate de elevii şi studenţii de la Universitatea de Stat din Moldova, de la Liceele Teoretice: „Mircea Eliade”, „Gheorghe Asachi” şi Gimnaziul „N. H. Costin”.
Criticul literar, doctor habilitat în filologie, Ana Bantoş, prezentă la acest medalion dedicat Limbii noastre cea română, a precizat că „Limba este un instrument al literaturii, este fiinţa unui neam, este oglinda unui destin”. Totodată i-a îndemnat pe cei prezenţi la manifestare să cinstească Limba română, indiferent unde nu s-ar duce, să-i însoţească chiar dacă vor cunoaşte şi alte limbi.
Atent la alocuţiunile elevilor, profesorul, lingvistul şi doctor în filologie, Ion Melniciuc, a recunoscut că este un prieten adevărat al acestor iubitori ai limbii române, fiind cucerit de poeziile pe care le-au recitat, precizând că „Limba română este regele tuturor ştiinţelor, este un tezaur sacru lăsat de strămoşii noştri”.
 Profitând de prezenţa profesorilor de limbă română, conferenţiarul universitar i-a îndemnat, ca la ora de dirigenţie împreună cu elevii să facă din limba română un cult, la care să ne închinăm.
Cu frumoase mulţumiri despre limba română a venit doamna Veronica Postolachi, doctor în filologie, care este iniţiatorul şi moderatorul Medalioanelor literare, ce au loc la Biblioteca „Onisifor Ghibu”.
Pe final, criticul literar Ana Bantoş, a oferit în dar un număr din revista „Limba română”, pentru cel mai frumos recital de poezie, declamat de Adrian Bolocan, elev din clasa a IX-a la Liceul „Mircea Eliade”, care a recita poezia „O altă limbă mai frumoasă nu-i” de Victor Teleucă.
Cei prezenţi au avut posibilitatea de a răsfoi antologiile de la expoziţia de carte - „Limba română este Patria mea” dedicată Limbii române. Totodată au avut posibilitatea de a privi o expoziţie inedită de fotografii „Unitatea de limbă – unitatea de neam”, din arhiva personală a maestrului fotograf – Nicolae Răileanu, care a realizat cadre unice din perioada anilor 1991 de la Marea Adunare Naţională, despre istoria luptei pentru revenirea la grafia latină şi consfinţirea limbii române.
Deci, nouă ne rămâne să omagiem şi să promovăm cu mândrie, împreună limba noastră cea română, ca element viu al unităţii noastre spirituale, culturale şi istorice, iar lucrurile frumoase despre limbă să le aplicăm în viaţa de zi cu zi.joi, 23 octombrie 2014

Conferința anuală a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” prin prisma cifrelor

Biblioteca Municipală încurajează angajații să învețe pe parcursul vieții, axîndu-se pe valorile instituţionale împărtăşite și necesităţile individuale. Procesul de formare profesională implică nu numai dezvoltarea personală a bibliotecarilor, ci și învestiții continue în capitalul uman cu impact asupra calității muncii. În acest context, prioritățile în domeniu vizează: învățarea continuă formală și neformală, asigurarea accesului la informația profesională, formarea competențelor racordate la cerințe, utilizarea modelelor inovative de învățare, flexibilitatea subiectelor, invitarea experților, formatorilor din domenii adiacente. Astfel, fiecare angajat beneficiază de instruire la momentul potrivit, conştientizând rolul şi importanţei pregătirii profesionale în dezvoltarea carierei, mutându-se accentul de pe achiziţia de cunoştinţe pe formarea şi dezvoltarea de competenţe, pe accentuarea dimensiunii practice și creativ-inovative.
Conferinţa anuală de doi ani este marcată printr-un ciclu de activități, precum paneluri și sesiuni de întrebări și răspunsuri în cadrul cărora participanții, bibliotecari din cadrul diverselor tipuri de biblioteci, împărtășesc  inițiativele și experiențele sale.
În continuare Vă oferim o comparație a conferințelor din anii 2013 și 2014 prin prisma cifrelor.

2014
2013
Subiect
Acceptăm provocările – celebrăm  succesele

Angajament civic:
E-transformare @ bibliotecilor

Invitați speciali
Vakar Istvan, vicepreședinte cu atribuții de președinte al Consiliului Județean Cluj, România
Sorina Stanca, manager, Biblioteca Județeană „O. Goga” Cluj, România

Codru Vrabie, preşedinte, EPAS, România
Stela Mocanu, director, Centrul de Guvernare Electronică
Participanți
110
96
Panel
4
3
Comunicări
20
11
Ore de învățare și comunicare
6
7
Aria geografică a participanților
Cluj (România), Chișinău, Florești, Cimișlia, suburbiile municipiului Chișinău
Chișinău
Tipuri de biblioteci participante
publice, universitare, specializate, școlare, republicane
publice, universitare, școlare
Vizibiliate
Accesul la cunoştinţe este susţinut de Biblioteca Municipală, fiind mereu în căutarea soluţiilor noi cu o semnificaţie mai profundă şi cu un impact mobilizator. Astfel, următoarele provocări ale conferinței anuale vor fi în 2015.

miercuri, 22 octombrie 2014

Conectare și învățare la distanță: comunicările de la Conferinţa anuală Acceptăm provocările – celebrăm succesele

Comunicările de la Conferinţa anuală Acceptăm provocările – celebrăm succesele le găsiți pe http://hasdeu.md/item-informatie-profesionala-conferinta-acceptam-provocarile-celebram-succesele-18/ 

Statutul social al bibliotecarului din Republica Moldova

În scopul identificării, analizei şi îmbunătăţirii condiţiilor de muncă şi odihnă, apărării drepturilor sociale şi profesionale ale bibliotecarilor, Comisia Protecţia Socială a Consiliului Biblioteconomic Naţional (CBN) Vă invită, respectuos, să participaţi la prezentul studiu, oferind răspunsuri constructive şi adecvate situaţiei reale din R. Moldova.

Rezultatele obţinute vor constitui subiecte pentru demersurile CBN adresate organelor decizionale în vederea respectării drepturilor legale ale bibliotecarilor la securitate şi sănătate în muncă, creşterii statutului social al profesiei de bibliotecar.

Vă rugăm să tastați răspunsurile pentru care ați făcut opţiune în varianta electronică. https://docs.google.com/forms/d/1iPj_BI9yUIh-GqOdTbZMHg8BAWiWxsQ4MJhnyHrWILI/viewform?c=0&w=1

luni, 20 octombrie 2014

Dumitru Matcovschi: simbol al mișcării de renaștere națională din Basarabia

Doina Spătaru, Filiala „Ștefan cel Mare”

Anul acesta este decretat lui Dumitru Matcovschi iar, dacă ar fi fost în viață ar fi împlinit pe 20 octombrie 75 de ani. Ca un omagiu i s-a consacrat un Festival de Poezie în satul lui de baștină în Vadul-Raşcov, de către Guvernul Republicii Moldova. Deși omul sfințește locul Dumitru Matcovschi a marcat o întreagă epocă, care pînă ultimele clipe din viaţă şi-a făcut griji pentru valorile spirituale ale neamului nostru. Poet, prozator, publicist, om de cultură, Dumitru Matcovschi a fost cu trup și suflet dedat procesului de renaștere națională.  Astăzi, liceul din localitatea natală a poetului, Vadul-Raşcov, îi poartă numele. În biblioteci, instituții preșcolare și școlare opera lui pe care ne-a lăsat-o este popularizată prin desfășurarea activităților prin care îi citim poeziile, proza și pisele de teatru. Ascultăm și fredonăm versurile puse pe note, care au devenit hituri de la prima audiție, învățăm atitudinea civică prin care ne îndeamnă poetul să ne iubim Țara.
Dumitru Matcovschi este autorul a peste 50 de volume de poezie, proză și piese de teatru și este recunoscut drept un simbol al mișcării de renaștere națională din Basarabia. Unele din creațiile sale au fost traduse în rusă și lituaniană. Versurile au fost create cu sufletul și inima  sângerândă pentru durerea și suferința acestui popor. De un succes aparte s-au bucurat şi se bucură piesele de teatru: Tata, Troiţa, Destinul, Toamna porumbeilor albi,  Focul din vatră,  Preşedintele, Pomul vieţii, Ion Vodă cel Viteaz,  Cântec de leagăn pentru bunici, Piesă pentru un teatru provincial, Abecedarul, Sperietoare, Bastarzii etc. Troița a fost ecranizată în 1993 prin premiera filmului televizat de lung metraj cu același nume. Multe din versurile lui Matcovschi au fost transpuse pe note de către compozitori ca Ion Aldea-Teodorovici, Petre Teodorovici, Mircea Oțel, Mihai Dolgan, Constantin Rusnac, Tudor Chiriac, Anatol Chiriac, Ion Enache, Eugen Doga, Bucurați-vă, prieteni fiind unul din cele mai recunoscute cântece din repertoriul muzicii ușoare autohtone. Poetul a prezentat un interes aparte pentru creația populară orală (poeziile Inimă de mamă, Cu numele tău) și probleme ale timpului (piesa Abecedarul). Întreaga operă a lui Dumitru Matcovschi este străbătută ca un fior de cuvântul Basarabia, prin care poetul iubește deopotrivă mama, femeia, glia, limba română, omenia, viața, doina, ș.a Un compartiment bogat al operei matcovschiene îl constituie lirica de dragoste. Sinceritatea sentimentului, simplitatea monologului actoricesc, sonoritatea imaginilor, puritatea şi valoarea etică a mesajului comunicat de scriitor asigură textelor lui o originalitate excepţională, care n-a putut să nu se bucure de atenţia compozitorilor. Peste o sută de versuri ale poetului au fost puse pe note de compozitorii: Ion Aldea-Teodorovici, Petre Teodorovici, Eugen Doga, Mihai Dolgan, Mircea Oţel, Constantin Rusnac  ș.a., care în scurt timp au devenit adevărate şlagăre. Cine nu cunoaşte piesele: Bucuraţi-vă prieteni,  Chişinăul meu cel mic, Cele fete moldoveneCu numele tău, Inimă de mamă, Focul din vatră, Lacrimă amară, Limba maternă, Satele Moldovei mele.
Scriitorul, poetul și dramaturgul Dumitru Matcovschi a trecut în nefiinţă în anul 2013. De numele lui se leagă numeroase pagini de o valoare inestimabilă din literatura naţională. Pentru meritele sale deosebite, Dumitru Matcovschi a fost ales membru titular al Academiei de Ştiinţe, decorat cu distincţia supremă „Ordinul Republicii”. Poetului i s-a acordat titlul „Scriitor al Poporului” și Premiul de Stat al Republicii Moldova.

vineri, 17 octombrie 2014

Biblioteca „Transilvania” – altar al cărții și al sufletului

Daniela FIDELSCHI,
bibliotecar, Filiala „Transilvania”


La Biblioteca „Transilvania” demarează Săptămâna ușilor deschise. Joi, 16 octombrie 2014, ziua de vârf a programului a fost o zi deosebită.  La cei 23 de ani de activitate a bibliotecii am avut ca oaspeți de onoare personalități din Cluj-Napoca: Vakar Istvan, vicepreședinte cu atribuții de președinte al Consiliului Județean Cluj, Sorina Stanca, manager BJC „Octavian Goga”; Tatiana Costiuc, şef serviciu BJC „Octavian Goga”; Simona Floruţău, bibliotecar BJC „Octavian Goga”; Vasile Corpodean,  manager Şcoala de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca; Felica Răcean – expert pictură Școala de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca; reprezentanți ai autorității publice locale: Anatol Portnoi, vice-pretor, sectorul Ciocana; Vera Gurievschi, reprezentant al Direcției cultură Municipiul Chișinău, Artista emerită a poporului, Ninela Caranfil, ziaristul Vlad Pohilă, profesoara Alexandra Tănase.
Urări de bine și de sănătate pentru echipa Bibliotecii „Transilvania”  au răsunat în toate mesajele de salut ale personalităţilor. Cu un recital exepțional s-a alăturat actrița Ninela Caranfil, care a încântat privirile și auzul celor prezenți în sală cu poezii din opera lui M. Eminescu, G. Vieru, L. Lari, N. Dabija. A fost aplaudată și admirată pe tot parcursul recitalului.
Cititorii noștri fideli, elevii Liceului Teoretic „Gaudeamus”, ghidați de profesoara dna Alexandra Tănase, au realizat niște exegeze despre orașul Chișinău, în care au vorbit despre frumusețea orașului, despre istoria acestui ținut, supus unor încercări martirice.
În cadrul acestui eveniment, dna Parascovia Onciu, directorul Bibliotecii „Transilvania” a înmânat diplome de mulțumire și de înaltă prețuire pentru oaspeții și partenerii noștri din Cluj-Napoca, România.
Surpriza evenimentului a fost donația de carte pentru oaspeții transilvăneni: Ana Grițco. Carol Schmidt: Întoarcere în timp: monografie; Irina Condrea. E Timpul să vorbim corect: Tablete de cultivare a limbii române; N. Caranfil. Nebănuita forță a scenei,  astfel venind ca un semn de mulțumire și apreciere pentru partenerii noștri clujeni, care, la rândul lor au venit cu o donație de carte românească, în care se regăsesc cele mai noi și interesante opere din literatura română, dar și din cea străină.
A urmat apoi o călătorie în lumea frumosului, printr-o expoziție tematică de pictură și grafică „Clujul-orașul comoară”, un proiect realizat de către cursanții Școlii Populare de Arte „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca. În aceste opere de artă am admirat orașul ardelenesc situat în inima Transilvaniei, orașul Cluj.
În contextul acestui eveniment important, s-a realizat un duplex profesional cu tema: „Valențele formării profesionale pentru bibliotecari”, care a fost moderat de Dna Mariana Harjevschi, director general, BM „B.P. Hasdeu”, dna Sorina Stanca, director, Biblioteca Județeană „O. Goga”, Cluj, fiind realizat în scopul inovării și modernizării sistemului de activitate a bibliotecilor și bibliotecarilor. De a forma la bibliotecari mai multe competențe, în contextul revoluției tehnico-științice, unde biblioteca are menirea de a se prezenta ca un centru cultural și de dezvoltare continuă  în plină ascensiune.
Ușile Bibliotecii „Transilvania”  sunt mereu deschise pentru cititori, astfel tot azi, au venit în vizită la bibliotecă, elevii clasei I-a „E” de la școala primară „Gr. Vieru”, fiind însoțiți de învățătoarea lor dna Ala Munteanu. Copiii au făcut cunoștință cu sălile bibliotecii, cu serviciile pe care le oferă biblioteca. Bibliotecara, dna Tatiana Donțu, le-a povestit copiilor despre activitatea bibliotecii, le-a prezentat fondul de carte din sala pentru copii a bibliotecii. După care copii care s-au înscris la bibliotecă și au primit câte un permis-card, pentru a putea beneficia de serviciile bibliotecii.
Doamna pedagog Valentina Buciușcan a prezentat o expoziție personală de artizanat, „Artizanat și arta decorativă”, pe care vizitatorii au admirat-o și au apreciat-o, fiindcă tot ce realizăm cu mâina, vine din suflet și din emoțiile pozitive ale frumosului. Căci mâinile dibace și cugetul curat pot realiza obiecte frumoase și originale.  
 Toamna se numără bobocii. Astăzi Biblioteca „Transilvania” și-a numărat prietenii cărții, oaspeții dragi și scumpi, de aceea a ajuns la concluzia că în acest an ca și în cei 23 de ani de activitate, acest altar al cărții și al sufletului, și-a îndeplinit cu mult succes și multă demnitate datoria de a crea și cultiva adevărate valori ale societății în care trăim.